Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Ти користуєшся WEBMONEY?


аватар
Поплаускас Виктория Юрьевна

Рейтинг: 10
Тимошенко Яніна Анатоліївна

Рейтинг: 10
аватар
Квак Артур Васильвоич

Рейтинг: 10
аватар
Мороз Давид петрович

Рейтинг: 10
аватар
Побережна Тетяна Анатоліївна

Рейтинг: 16
Маловичко Ірина Сергіївна

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 101-150 з 2304 за запитом фінансовому

Сутність фінансового обліку і його характеристика 3. Мета фінансового обліку. 4. Облікова політика підприємства. 5. Відмінності фінансового обліку від інших видів обліку.
Учасники фінансового ринку в зарубіжний країнах 2. Інструменти фінансового ринку Висновки Список використаної літератури Для нормального розвитку економіки необхідна мобілізація тимчасово вільних ...
Сутність фінансових результатів, їх облік в умовах господарювання 1.1. Нормативна і правова база обліку фінансових результатів 1.2.
Вступ Розділ 1 Теоретичні аспекти формування фінансового результату в різних системах обліку 1.1 Сутність фінансових результатів діяльності підприємства 1.2 Формування фінансового результату діяльності на підприємствах ...
...та методологія обліку та аналізу фінансових результатів діяльності підприємства 1.1. Поняття фінансових результатів та порядок їх формування відповідно до П(С)БО 1.2.
Система показників, що характеризують фінансовий стан на основі звітності підприємства та методика їх розрахунку 1.4 Висновки 2. Аналіз фінансового стану ВАТ «Іркліївский маслосирзавод» 2....
Організаційні аспекти фінансової діяльності підприємств. 2. Узгодження дивідендної політики із емісійною стратегією підприємства. Практична частина Фінансовий стан підприємства – сукупність показників, що відображають наявність, ...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти дослідження фінансової діяльності підприємства 1.1 Сутність і значення фінансової діяльності підприємства 1.2 Основні завдання фінансової діяльності підприємства 1.3 Методика ...
...основи та методологічні аспекти аналізу фінансового стану підприємства, як складової частини аудиту річної фінансової звітності Інформаційна база фінансового аналізу 1.1.
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи та аспекти формування стратегії фінансово економічного стану 1.1 Сутність, задачі та цілі аналізу фінансового стану підприємства 1.2 Основні цілі та задачі формування стратегії ...
Значення і основні принципи фінансової звітності на малих підприємствах 2. Характеристика фінансово господарської діяльності та постановка фінансового обліку на малому підприємству 3.
...1 Теоретичні основи формування джерел фінансового забезпечення малих підприємств 10 1.1. Поняття малого бізнесу, характеристика фінансового забезпечення малого підприємництва 10 1.2.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДПРИЄМСТВА ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДПРИЄМСТВА ВАТ АТП 17162 1.1.
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО ТИПУ З КУРСУ «ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 1. Сутність фінансового менеджменту. 2. Функції і принципи фінансового менеджменту. 3. Фінансова звітність як основне джерело інформації. 4.
Теоретичні аспекти фінансової глобалізації 1.1 Поняття та основні характеристики фінансової глобалізації 1.2 Форми прояву та чинники глобалізації фінансового ринку 1.3 ...
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІНАНСОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ 1.1. Економічна сутність та функції фінансового ринку………………...6 1.2. Фінансовий ринок як складова фінансової системи країни……….
Теоретико правові основи ефективності фінансового моніторингу в банку……………...…………………………………………………….…….……4 2. Аналіз ефективності проведення фінансового моніторингу в банку АТ «Укрсиббанк».....................................................................................................…..7 3.
Вступ Розділ 1 теоретичні засади управління фінансовими результатами діяльності підприємства 1.1 Економічна сутність фінансових результатів, їх нормативно – правове регулювання 1.2 Формування фінансових результатів діяльності підприємства ...
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РЕЙТИНГОВОЇ ОЦІНКИ ФІНАНСОВО – КРЕДИТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ 1.1.Економічна сутність фінансово – кредитної діяльності банку та її характеристика 1.2.
...та методологія обліку та аналізу фінансових результатів діяльності промислових підприємств 1.1. Поняття фінансових результатів та порядок їх формування відповідно до П(С)БО 1.2.
...обліку, аналізу та контролю формування фінансових результатів і використання прибутку 1.1 . Фінансові результати як економічна категорія 1.2. Аналіз нормативної бази з обліку, аналізу та контролю фінансових результатів і використання прибутку 1....
Основні стратегії маркетингу фінансових послуг 3 Маркетинг фінансових послуг на прикладі України Висновки Список використаної літератури Типові стратегії можна узагальнити шляхом наступного визначення стратегії ...
ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ПОТОЧНОГО ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ 1.1. Економічна сутність поточного фінансового планування підприємства 1.2. Фінансова стратегія і фінансова політика підприємства 1....
Теоретико методологічні основи формування фінансової звітності, її аудиту та аналізу фінансового стану підприємства 1.1. Економічна сутність фінансової звітності як джерела для аудиту та аналізу ...
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПРОГНОЗУВАННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА 1.1. Суть, мета та завдання фінансового планування і прогнозування 1.2. Інформаційна база фінансового прогнозування 1.3.
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи управління фінансовими ресурсами підприємства 1.1 Сутність та структура фінансових ресурсів підприємства 1.2 Механізм управління фінансовими ресурсами підприємства 1.3 Сутність ...
ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ САНАЦІЄЮ ПІДПРИЄМСТВА 1.1. Фінансова криза на підприємстві: економічний зміст та фактори, що її зумовлюють 1.2.
ОСНОВНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ І ЇЇ МІСЦЕ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ 1.1.Етап становлення та формування системи державного фінансового контролю………………………………………………………………..
Поняття і значення фінансового контролю. 2. Підстави для класифікації фінансового контролю. 3. Державний зовнішній фінансовий контроль. 4. Державний внутрішній фінансовий контроль. Література: 1.
Теоретичні основи ефективності використання фінансових ресурсів в підприємницьких структурах 1.1 Сутність та структура фінансових ресурсів підприємства 1.2 Нормативно правове забезпечення формування та використання ...
Теоретичні аспекти обліку і аудиту фінансових результатів 1.1 Законодавча та нормативна база 1.2 Економічна сутність фінансових результатів 1.3 Теоретичні основи обліку та аудиту ...
Вступ Розділ 1 Організаційно – економічна характеристика підприємства – об’єкта дослідження, дослідження його фінансової діяльності Розділ 2 Управління фінансовими результатами в міжнародному фінансовому менеджменті Розділ 3 Оцінка управління фінансовими результатами на підприємстві Розділ 4 ...
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ХАРАКТЕРИСТИКИ БАЛАНСУ ТА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА 1.1.Сутність та значення бухгалтерського балансу 1.2.Економічна сутність фінансового стану 1.3.
...аналізу та аудиту операційної та фінансової оренди 1.1. Техніко економічна характеристика підприємства, його галузеві особливості та оцінка фінансового стану 1.2. Економічна сутність оренди.
Теоретичні засади управління фінансовими ризиками підприємства 1.1 Поняття фінансових ризиків підприємства 1.2 Основні чинники виникнення фінансових ризиків 1.3 Класифікація фінансових ризиків ...
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФІНАНСОВО ПРАВОВИХ САНКЦІЙ……………………………………………………………………………….7 1.1. Поняття та сутність фінансово правової санкції……………….…7 1.2. Взаємодія понять «фінансова санкція», «фінансово правова ...
Місце інституту фінансового контролю в системі фінансового права. 2. Фінансовий контроль: поняття і зміст. 3. Сучасні проблеми та перспективи розвитку фінансового контролю в ...
Теоретичні основи фінансової стійкості сільськогосподарських підприємств…………………………………………………………………………….….3 1.1. Поняття та сутність фінансового стану підприємства та його фінансової стійкості……………………………………………………………………………………3 1.2.
Вступ Розділ 1 Теоретичні засади аудиту короткострокових фінансових інвестицій на підприємстві 1.1. Сутність короткострокових фінансових інвестицій 1.2. Мета, завдання і джерела аудиту короткострокових фінансових інвестицій 1....
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи аналізу та аудиту фінансового стану підприємства 1.1 Інформаційна база аналізу та аудиту фінансового стану підприємства в умовах ринку 1.2 Завдання та методика ...
...АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ , АНАЛІЗУ ТА КОНТРОЛЮ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 1.1. Фінансова звітність підприємства, її сутність і види 1.2. Економіко – правовий аналіз нормативної бази при складанні, аналізі ...
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИНИКНЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІНАНСОВОГО РИНКУ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ......................6 1.1. Фінансовий ринок та його місце в ринковій економіці....................................6 1.2.
...основи та економічне обґрунтування формування фінансових результатів …… 8 1.1. Економічна сутність фінансових результатів………………….. 8 1.2. Критичний огляд нормативної бази та спеціальної літератури з обліку ...
Теоретичні основи функціонування фінансової системи........................... 5 1.2. Структура фінансової системи України....................................................... 7 1.3. Теоретико методологічні аспекти механізму функціонування фінансової системи України................................................
Облік ощадних депозитів та контроль за їх поверненням Завдання № 1.12 Віднайти статті законів України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні», «Про Національний банк Украї¬ни», «Про банки та банківську діяльність», які регулюють фінан¬совий облік у банках....викласти повноваження НБУ щодо регулювання фінансового обліку в банківських установах. Завдання № 1.13 Порівняти план рахунків і баланс комерційного банку та під¬приємства за структурою. А.
...і зіставлення по основних показниках фінансового менеджменту як для самого підприємства, так і для контрагентів, з якими має намір співпрацювати підприємство. Необхідно: 1) розрахувати 4 основних показники фінансового менеджменту: додану вартість (ДВ), брутто ...
Глобальна світова фінансова криза та її вплив на іпотечне кредитування Розділ 3. Шляхи удосконалення розвитку іпотечного кредитування в умовах фінансової кризи 3.1.
Значення фінансово економічного аналізу та основні методики його проведення 1.1. Фінансово економічний аналіз як важливий інструмент ринкової економіки 1.2.
Вступ Розділ 1 Теоретичні аспекти фінансової стійкості агропідприємства 1.1 Значення фінансової стійкості 1.2 Аналіз абсолютних показників фінансової стійкості 1.3 Аналіз відносних показників фінансової ...
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи управління фінансовими ресурсами підприємства 1. 1 Сутність та структура фінансових ресурсів підприємства 1.2 Механізм управління фінансовими ресурсами підприємства 1.3 Сутність ...
« 1 2 3 4 5 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.