Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Який курс найскладніший?


аватар
Сергій Іванович

Рейтинг: 10
Вакоріна Злата Едуардівна

Рейтинг: 10
аватар
Колеснік Наталія Леонідівна

Рейтинг: 10
Михальчук Сергій Богданович

Рейтинг: 10
аватар
Квак Артур Васильвоич

Рейтинг: 10
Наталія М. Б.

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 401-450 з 2304 за запитом фінансовому

Фінансова політика та фінансова система України 3. Органи, які здійснюють фінансову діяльність в Україні 4. Повноваження ДПА України у сфері фінансової ...
Поняття комплексної оцінки фінансового стану підприємства 1.1. Сутність та роль комплексної оцінки фінансового стану підприємства 1.2. Роль комплексної оцінки фінансового стану підприємства ...
МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ДЖЕРЕЛА АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 5 2. ДОСЯГНЕННЯ УМОВ ДОМОВЛЕНОСТІ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ 11 2.1. Коротка характеристика суб’єкту та об’єкту перевірки ... МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗАТ «ОДЕСАКОНДИТЕР» 25 4.1. Характеристика фінансової звітності ЗАТ «Одесакондитер», її склад, призначення та основні принципи підготовки 25 4....
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МЕТОДІВ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ…………………………………………………………………………6 1.1. Сутність методів фінансового контролю…………………………………...…6 1.2. Критерії класифікації методів фінансового контролю……………….….….12 РОЗДІЛ ІІ.
Сутність, показники, фактори фінансового стану підприємства.........................7 2.Аналіз фінансового стану ТОВ «Біохем ЛТД»....................................................12 2.1.Організаційно економічна характеристика ТОВ «Біохем ЛТД»....................
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДПРИЄМСТВА В РИНКОВИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ 5 1.1. Економічна сутність прибутку підприємства 5 1.2. Методика аналізу фінансових результатів підприємства 11 1.3.
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи організації фінансового контролю в Україні 1.1. Поняття і суть державного фінансового контролю 1.2. Основні етапи розвитку системи державного фінансового контролю ...
ЗМІСТ ВСТУП 1.ОБ’ЄКТИВНІ ОЗНАКИ ПОРУШЕННЯ ПОРЯДКУ ЗАЙНЯТТЯ ГОСПОДАРСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ТА ДІЯЛЬНІСТЮ З НАДАННЯ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ 1.1.
Економічна сутність фінансових результатів.................................6 1.1. Характеристика та класифікація доходів і фінансових результатів......6 1.2. Характеристика підприємства та аналіз його основних ...
Теоретичні основи державного регулювання фінансової діяльності підприємства 1.1. Основні засади державного регулювання цін 1.2. Податки як основний фактор державного регулювання фінансової діяльності підприємства Розділ 2.
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи управління фінансовою стабілізацією підприємства при банкрутстві 1.1 Поняття банкрутства та його правове забезпечення 1.2 Процедура визнання підприємства банкрутом 1.3 Управління фінансовою стабілізацією підприємства при банкрутстві Розділ ...
Основні завдання та джерела аналізу фінансових результатів діяльності підприємства 2. Характеристика фінансово господарської діяльності ПП «Кутюр СГ» та постановки аналітичної роботи 3.
Основні завдання та джерела аналізу фінансових результатів підприємства 2. Характеристика фінансово господарської діяльності ВАТ «Черкасигаз» та постановки аналітичної роботи 3. Організація факторного аналізу фінансових результатів підприємства ...
АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ЯК ПЕРЕДУМОВА ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ………………………..5 1.1. Сутність аналізу фінансового стану, його завдання та джерела інформації……………………………………………………………........
Теоретичні основи ролі фінансово економічного аналізу в системі контролінгу 1.1 Сутність і необхідність контролінгу в фінансово – господарській діяльності підприємства 1.2 Бюджетування, рапортування ...
Поняття фінансових ресурсів та їх місце і роль в діяльності підприємства.......6 2.Аналіз стану фінансових ресурсів ТОВ «Торговий дім «Родоніт»...................
ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1 СУТНІСТЬ ТА ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ 4 1.1. Зміст та принципи фінансового планування 4 1.2. Система фінансових планів 8 1.3.
Поняття та особливості фінансово правових норм 2. Класифікація фінансово правових норм 3. Поняття фінансових правовідносин, їх суб’єкти та об’єкти 4.
...діяльністю: 2.1 Інформаційне забезпечення фінансової звітності підприємства 2.2 Баланс підприємства 2.3 Операційний важіль 12. Управління фінансовими ризиками: 12.1 Поняття і основні види ...
Характеристика загальної спрямованості фінансово господарської діяльності підприємства 3. Аналіз бухгалтерського балансу 4. Горизонтальний та вертикальний аналіз балансу 5. Загальна оцінка стану засобів підприємств: 5.... Оцінка результативності фінансово господарської діяльності суб’єкта господарювання: 6.1. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства 6.2. Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства 6....
Характеристика системи фінансового контролю..................................6 1.1. Сутність та види фінансового контролю........................................................6 1.2. Податковий контроль як елемент системи фінансового контролю...........
ВСТУП 4 РОЗДІЛ 1 ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ КАПІТАЛОВКЛАДЕНЬ 7 1.1 Сутність фінансового планування як основи інвестиційної стратегії………. 7 1.2 Методика та інформаційна база розробки ...
Сутність, мета і завдання фінансового менеджменту на рівні підприємства 2. Характеристика господарсько фінансової діяльності підприємства 3. Реалізація функцій фінансового менеджменту управлінською підсистемою підприємства 4.
Суб’єкти фінансових відносин. 3. Фінансові ресурси, джерела формування фінансових ресурсів: а) держава; б) населення; в) підприємства. 4. Висновки. III. ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ. 1.
...України щодо підтримки процесів санації фінансово нестабільних підприємств 2. Програма і план санації 3. Ситуаційне завдання Визначити чи необхідне проведення ряду санаційних заходів щодо відновлення платоспроможності ...що характеризують структуру капіталу та фінансову незалежність підприємства, показників ліквідності та платоспроможності на основі даних з форми № 1 (затвердженої наказом Мінфіна від 31.03.99 № 87) ...
...України щодо підтримки процесів санації фінансово нестабільних підприємств 2. Програма і план санації Задача № 6 Розрахувати основні показники, що характеризують структуру капіталу та фінансову незалежність підприємства за даними таблиці.
Теоретичні основи здійснення фінансового контролю........................6 1.1. Фінансовий контроль як елемент системи державного регулювання.........6 1.2. Органи державної податкової служби України як ...
Поняття фінансових ресурсів 1.2. Поняття «капітал» 1.3. Кругообіг капіталу підприємства 1.4. Основні принципи формування капіталу підприємства Розділ ІІ. Управління фінансовими ресурсами і капіталом підприємства 2....
...РОЛЬ У СТАНОВЛЕННІ І РОЗВИТКУ ФІНАНСОВИХ ВІДНОСИН 1.1. Сутність та класифікація фінансових інвестицій 1.2. Форми фінансового інвестування підприємством 1.3.
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи обліку доходів, витрат та фінансових результатів операційної діяльності 1.1 Поняття і класифікація доходу, витрат та фінансових результатів 1.2 Облік доходу від операційної діяльності ...
ВСТУП Нині в Україні спостерігається стійка тенденція збільшення кіль¬кості фінансове неспроможних підприємств. В умовах нестабільності, сповільнення платіжного обороту, недостатній кваліфікації менеджерів і їх прихильність до агресивних форм реалізації фінансової діяльності інститут банкрутства набуває все ...
Методика оцінки фінансового стану підприємств. Особливості аналізу підприємств різних сфер економіки 3. Ситуаційне завдання Визначити чи необхідне проведення ряду санаційних заходів щодо відновлення ...що характеризують структуру капіталу та фінансову незалежність підприємства, показників ліквідності та платоспроможності на основі даних з форми № 1 (затвердженої наказом Мінфіна від 31.03.99 № 87) ...
Методика оцінки фінансового стану підприємств. Особливості аналізу підприємств різних сфер економіки Задача № 2 За даними таблиці розрахувати основні показники прибутковості підприємства. Зробити висновки....без залучення на підприємство додаткових фінансових ресурсів може набувати таких форм: а) конверсія власності у борг; б) конверсія боргу у власність, в) безповоротна фінансова допомога власників, ...
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи фінансової стратегії підприємства 1.1 Характеристика економічного механізму підприємства 1.2 Особливості фінансового планування діяльності підприємства як передумова його розвитку 1.3 Методика розробки фінансової стратегії підприємства Розділ 2 Аналіз фінансової стратегії ТОВ «...
...РОЛЬ У СТАНОВЛЕННІ І РОЗВИТКУ ФІНАНСОВИХ ВІДНОСИН 1.1. Сутність та класифікація фінансових інвестицій 1.2. Форми фінансового інвестування підприємством 1.3.
...ФОНД В СИСТЕМІ МІЖНАРОДНИХ ВАЛЮТНО–ФІНАНСОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ..........................6 1.1. Засади функціонування Міжнародного валютного фонду в системі міжнародних валютно–фінансових організацій.......................................................6 1.2.
...підприємства і її вплив на фінансову звітність 2. Характеристика фінансово господарської діяльності підприємства 3. Порядок проведення інвентаризації перед складанням річної фінансової звітності 4.
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи місця і ролі планування в системі управління фінансовою діяльністю підприємства 1.1 Необхідність планування діяльності підприємства в умовах ринку 1.2 Сутність економічного прогнозування 1.3 Методика фінансового планування Розділ 2 Особливості планування ...
...необхідність санації підприємств зі складним фінансовим станом Задача № 6 За даними таблиці розрахувати основні показники прибутковості підприємства. Зробити висновки. Таблиця 1 Вихідні дані № пп Показники Код ...без залучення на підприємство додаткових фінансових ресурсів може набувати таких форм: а) конверсія власності у борг; б) конверсія боргу у власність, в) безповоротна фінансова допомога власників, ...
ВСТУП РОЗДІЛ І ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВАТ «ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ЦЕГЕЛЬНИЙ ЗАВОД » 1.1 Техніко – економічна характеристика підприємства 1.2 Організація бухгалтерського обліку РОЗДІЛ ІІ ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК 2.1 Облік грошових коштів на рахунках у банку та в касі підприємства 2.2 Облік розрахункових і кредитних ... ВСТУП РОЗДІЛ І ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВАТ «ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ЦЕГЕЛЬНИЙ ЗАВОД » 1.1 Техніко – економічна характеристика підприємства 1.2 Організація бухгалтерського обліку РО...
...адекватних банківських послуг на ринку фінансових послуг. Адже тільки банки та інші фінансово кредитні інститути як фінансові посередники на ринку грошей і капіталів здатні забезпечити своєчасне ...
Оцінка фінансового ризику банку при кредитуванні 2.1. Суть і необхідність оцінки кредитоспроможності 2.2. Відомості, необхідні для розрахунку кредитоспроможності позичальника 2.... Математична модель фінансового ризику на базі нечіткої логіки 2.5. Алгоритм вирішення задачі Розділ ііі. Програмна реалізація задачі визначення ступеня ризику при кредитуванні ...
Практичні аспекти оцінки фінансового стану підприємства Література Додатки Перелік табличного і графічного матеріалу: Таблиця 1.1 Оцінка основних фінансово – економічних показників діяльності ВАТ «Птахофабрика «...
...даними звітності підприємства провести аналіз фінансового стану динаміки валюти балансу та його структури, ліквідності, фінансової стійкості, ринкової активності, рентабельності фінансового левериджу та інших фінансових показників і ...
...вважається неплатоспроможним якщо: а) коефіцієнт фінансового лівериджу дорівнює 0,5; б) коефіцієнт фінансової стабільності дорівнює 1; в) коефіцієнт абсолютної ліквідності становить 0,1; г) коефіцієнт покриття дорівнює 1; ...
ВСТУП РОЗДІЛ 1. ФІНАНСОВА САНАЦІЯ. ЇЇ СУТНІСТЬ ТА ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ 1.1. Фінансова криза на підприємстві. Економічний зміст та причини виникнення 1.2.
Фінансово економічна характеристика діяльності ПАТ АБ «Укргазбанк» 2. Аналіз організації процесу кредитування в банку 3. Аналіз кредитного портфелю та кредитних операцій ...кризових явищ банк мав нестійкий фінансовий стан. Але в 2010 році ситуація виправилась, хоча показники і не досягли значень 2008 року.
Поняття, особливості та система науки фінансового права 2. Методологія науки фінансового права 3. Історія розвитку науки фінансового права 4. Завдання та актуальні проблеми науки фінансового права ...
Поняття фінансово правової відповідальності 2. Фінансове правопорушення 3. Поняття та види фінансово правових санкцій 4. Порядок застосування фінансово правових санкцій за податкові ...
Ефективність фінансової діяльності державних підприємств 6 1.1. Сутність фінансів і фінансової діяльності державних підприємств 6 1.2.
« 1 2 ... 7 8 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.