Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Скільки буде 2+2 x 2=


аватар
Петрович Інна Василівна

Рейтинг: 16
аватар
Филищук Юрій Васильович

Рейтинг: 10
аватар
Гуринова Ольга Александровна

Рейтинг: 10
Халанчук Ірина Анатоліївна

Рейтинг: 13
аватар
Миронець Олександр Іванович

Рейтинг: 10
Гудкова Тетяна Володимирівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 51-100 з 2811 за запитом характера.

... Вступ 1. Визначні культурно освітні діячі Київської Русі 2. Татарський та турецький впливи на український побут і національний характер 3.
1. Визначте можливості і перешкоди для виходу України на світовий ринок, що обумовлені факторами економічного і науково технічного характеру? 2.
План Стор. Вступ 1. Середньовічна філософія як синтез християнського одкровення й античного раціоналізму 2.
Зміст Вступ………………………………………………………………………….……..4 Розділ 1. Розвиток законодавства про відповідальність за захоплення заручників…………………………………………………………………………….6 1.1.
ЗМІСТ ВСТУП…………………………………………………………………...………..…4 РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ ОБ’ЄКТИВНИХ ОЗНАК СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ «ЗАХОПЛЕННЯ ЗАРУЧНИКІВ»………………………………………………...
Вступ ................................................................................................................ 3 1. Тектонічні стихійні лиха ............................................................................ 3 2. Топологічні стихійні лиха .......................................................................... 5 3. Метеорологічні стихійні лиха ................................................................... 9 Висновки .................................................
Вступ 1. Різноманітні визначення держави 2. Ознаки держави 3. Ознаки, які відрізняють державу від інших організацій Висновок Використана література ...
Вступ 1.Еволюція товарного виробництва 2. Характеристика товарного виробництва 3. Причини виникнення товарного виробництва Висновки Список ...
ЗМІСТ ВСТУП………………………………………………………………………………..4 РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ ТА КРИМІНАЛЬНО ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОСТОГО ВБИВСТВА…………………………………………………………....6 РОЗДІЛ 2.
ЗМІСТ ВСТУП……………………………………………………………………..……...….4 РОЗДІЛ 1 ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ ВБИВСТВА ЗА КРИМІНАЛЬНИМ ПРАВОМ УКРАЇНИ...................................................................................................7 1.1.
Зміст Вступ………………………………………………………………………………….4 Розділ 1. Кримінально – правове поняття та характеристика вбивства, як злочину проти життя особи…………………………………………………………6 Розділ 2.
Зміст Вступ..........................................................................................................................3 Розділ 1. Кримінально правова характеристика вбивства як злочину................5 1.1.
Зміст Вступ………………………………………………………………………………….4 Розділ 1. Загальна характеристика договору поставки……………………..……..7 1.1. Поняття договору поставки…………………………………………………….
Зміст Вступ……………………………………………………………………….........……4 Розділ 1. Історія розвитку договору поставки…………………………….……….6 Розділ 2. Характеристика договору поставки…………………………….....
Природні явища, які мають надзвичайний характер та призводять до порушення нормальної діяльності населення, загибелі людей, руйнування і нищення матеріальних цінностей – це: а) землетрус; б) повінь; в) ...це: а) небезпечна подія техногенного характеру, що створює на об’єкті, території або акваторії загрозу для життя і здоров’я людей; б) великомасштабна аварія, яка призводить ...
воля, ощущение, чувства, сознание, характер; d. внимание, настроение, эмпатия, самосознание, эмоции; e. память, мышление, воображение, ощущение, восприятие. 3 Балів: 1 Бессознательное человека является предметом такого ... характер забывание, желания, мысли, мечты, потребности; d. заинтересованность, стремление, гордость, дыхание, память; e. воля, радость, уважение, аппетит, апперцепция.
...подструктура опыта, подструктура форм отражения, характер и способности в) реактивность, ответственность, вдумчивость, настойчивость г) пластичность, идеалы, мировоззрение, эмоциональность д) стремления, аккуратность, высокую скорость двигательных реакций, большую ...в) воля, ощущение, чувства, сознание, характер г) внимание, настроение, эмпатия, самосознание, эмоции д) память, мышление, воображение, ощущение, восприятие Question 13 of 80 Point Value: 1 Question ...
...розвивалася Question 9 Поняття “національний характер” вужче ніж поняття “психічний склад нації”. a. ні b. так Question 10 Думки, судження, оцінки, що стосуються відносно певної етнічної ...Question 16 У основі національного характеру лежить національна самосвідомість a. ні b. так Question 17 Роком народження етнічної психології прийнято вважати рік Тест до лекції 2 ...
...державою і має загальнообов’язковий характер; б) норма права — це правило поведінки загального характеру; в) норма права — це правило поведінки конкретної особи; г) норма права — це ...
Які джерела трудового права характерні для Франції? 4. Назвіть пріоритетні джерела трудового права Великобританії 5. Охарактеризуйте співвідношення джерел трудового права в державах романо германської сім`... Які міжнародно правові акти універсального характеру складають нормативну основу для забезпечення трудових прав індивідів? 2. Які трудові права знаходять відображення в Загальній Декларації прав людини? 3.
...11 of 50 На національний характер впливає: А) соціально економічний устрій; Б) географічні умови; В) культура; Г) релігія та політичний лад; Д) усе вище перераховане....фізичні та інші якості, що характерні певним етнічним спільнотам. Б) система звичаїв та традицій певного етносу; В) культурне надбання етносу; Г) стереотипні мовні вирази; Д) сформована ...
Діаграма: Оцінка характеру роботи у сільському господарстві. 3.10. Діаграма: який з перерахованих чинників майбутньої професії є для вас найважливішим? 3.11.... Діаграма: Оцінка характеру роботи у сільському господарстві. 3.26. Діаграма: який з перерахованих чинників майбутньої професії є для вас найважливішим? 3.27.
...Види цивільно правових відносин за характером поведінки зобов'язальної сторони: a. абсолютні b. активні c. пасивні d. загальнорегулятивні Question 11 Правочин є: a.... вона має позадоговірний характер b. завдана шкода відшкодовується в повному обсязі c. їх дія розповсюджується тільки на майнові відносини Question 18 Законні представники малолітньої ...
...який містить синтезовану інформацію певного характеру з якогось питання або низки питань, вибрану з певної кількості спеціально відібраних первинних документів, це: a. науковий звіт b....який пов’язаний із визначенням характеру і стану кадрових працівників та структури кадрів на основі всебічного їх дослідження це: a. ретроспекція b. діагноз c.
Поняття про характер 1.2. Структура характеру Розділ 2. Особливості формування характеру в юнацькому віці 2.1. Основні риси типового характеру 2.2.
...розвитку не можуть усвідомлювати фактичний характер або суспільну небезпечність своїх дій (бездіяльності) або керувати ними. 3. Загальна характеристика заходів кримінально правового впливу, що можуть бути застосовані ... Примусові заходи виховного характеру. 4. Особливості звільнення неповнолітніх від кримінальної відповідальності. 5. Особливості призначення покарання неповнолітнім. Види покарань, що можуть бути застосовані до неповнолітніх.
...на дві групи: наслідки матеріального характеру і наслідки нематеріального характеру. Студент повинен визначити види наслідків матеріального характеру, зокрема, шкоду, що має осо бистий (фізичний) характер, а ...
Національний характер – це … . 8. Д.Чижевський пропонує три шляхи вивчення національного характеру: … . 9. Національна свідомість це ... . 10. Етнічна самосвідомість – це … Лекція 4.
...аналіз українського та російського національного характерів. 3. Напишіть творчу роботу на тему: «Чутки як соціально психологічне явище». 4. Визначте основні психологічні характеристики особистісної поведінки у натовпі ... Фромм, описуючи типи характеру, виокремив характер рецептивної орієнтації. Однією з прикмет людей цієї орієнтації є те, що "їм важко сказати "ні", у них виникає ...
...вони дозволяли приймати рішення загального характеру, що стосуються нових видів діяльності, які виходять за межі сьогоденних потреб Принцип чіткості політики, стратегій, цілей  забезпечення оптимального напряму дій ...будь яке управлінське рішення формує характер людини, її моральні установки педагогічний Question 5 Балів: 3 Відповідно до якої функції управлінських рішень:  управлінське рішення визначає місце кожної ...
...Для якої стадії життєвого циклу характерне виконання наступних завдань: досягнення фінансової й територіальної незалежності, вибудовування життєвих цілей, визначення критеріїв обрання партнера, набуття психологічної готовності до шлюбу?...виду ревнощів сприяють певні риси характеру, такі як владність, емоційна холодність, нездатність пробачати, невміння поважати особистість іншої людини? a. Звернені (віддзеркалені) ревнощі b.
...ознаки психічного розвитку, що виявляє характерні для кожного віку цілісні новоутворення b. взаємозв‘язок якісних і кількісних ознак, що характерні для кожного віку c.
выявление и исследование акцентуаций характера и темперамента e. выявление деперсонализации Question 13 Балів: 1 Так названный «Круг Айзенка» построен на таких осях: Виберіть одну правильну ... черт характера e. диагностике врожденных наклонностей Question 17 Балів: 1 Тест «ШТУР» был предложен: Виберіть одну правильну відповідь a.
...Види загроз фінансовій безпеці ФКУ Характер прояву зовнішні, внутрішні Об’єкт зазіхань (до ФКУ і її структурних елементів) загрози фінансовим ресурсам, загрози інфраструктурі, загрози персоналу, загрози ...найбільш суттєві, суттєві, малосуттєві, несуттєві Характер спрямування прямі, непрямі Повторюваність традиційні, нові Вірогідність вірогідні, маловірогідні, досить вірогідні, цілком вірогідні, невірогідні Ступінь реалізації не реалізовані, частково реалізовані, ...
Надзвичайні ситуації техногенного характеру ……………………………. 4 1.1. Протікання аварій на радіаційно небезпечних об’єктах …………… 4 1.2. Протікання аварій з викидом сильнодіючих отруйних речовин (... Надзвичайні ситуації природного характеру ………………………………. 10 2.1. Протікання геологічно небезпечних явищ ……………………………… 10 2.2. Протікання гідрологічно небезпечних явищ …………………………… 11 2.3.
...Question 2 Для проектного менеджменту характерне так зване «потрійне обмеження» за: a. інвестиціями, кадрами і виробничими потужностями b. якістю, часом і вартістю c....традиційного фінансування інвестиційного проекту не характерне: a. емісія акцій b. повне внутрішнє фінансування інвестиційного проекту c. кредитне фінансування інвестиційного проекту d.
...праці; 2) свідчить про незмінний характер продуктивності праці; 3) питання є некоректним* встановити характер зміни продуктивності праці на основі співвідношення даних темпів неможливо; 4) свідчить про ...
...характеризуються інтимністю, носять неформальний, особостісний характер – це : 9. Процес і результат відтворення наступних поколінь на засадах турботи про соціокультурний розвиток суспільства це : 10....кожного учасника приймає переважно індивідуальний характер – це: 20. Вид соціальної групита , який характеризується чітким усвідомленням належності до неї, тісними та активними міжособистісними зв язками – це : 21.
Вступ Розділ і загальні відомості про установу Розділ іі технологія проведення переговорів 2.1 підготовка до ділової зустрічі 2.1.2 Зустріч закордонної делегації 2.1.3 Розміщення в автомобілях та приїзд делегації 2.1.4 Напередодні ділової зустрічі 2.1.4.1 Предмет ділової зустрічі 2.1.4.2 Місце проведення переговорів 2.1.4.3 Часові межі 2.1.4.4 Кількість учасників 2.1.4.5 Матеріали для обговорення 2.1.5 Підготовка приміщень 2.1.6 Розсадження учасників за столом перегово...
Question 5 of 20 Національний характер – це сукупність соціально психологічних рис (установок, стереотипів), які властиві нації на певному етапі розвитку і які проявляються у ціннісному ставленні ...6 of 20 На національний характер впливає: А) соціально економічний устрій; Б) географічні умови; В) культура; Г) релігія та політичний лад; Д) усе вище перераховане.
...проханням про корекцiю поведiнки й характеру дитини. Дiвчинка зростала й розвивалася нормально, до школи пiшла вчасно, вчиться на 4 i 5.... Ураховувати особливості характеру дитини (дітей). „Менша погано пристосовується, тому для неї укладання спати проблема. Старший чутливий до звуків та емоційний.
загальним світовим характером стандартизації? c. розвитком національних систем стандартизації d. розвитком інформаційних технологій Question 10 Чим характеризується ІV й етап розвитку світової стандартизації?... загальним світовим характером стандартизації, розвитком інформаційних технологій c. розвитком інформаційних технологій d. впровадженням нових технологій та нових видів техніки Question 11 Термін “стандартизація” ...
Личность и характер Вопросы и задания для самоконтроля: 1. Раскройте сущность взаимосвязи темперамента и личности. 2. Раскройте связь понятий «личность» и «характер».
...характеризуються інтимністю, носять неформальний, особостісний характер – це : А) сім’я; Б) група первинна; В) група мала; Г) група рівних. 9. Процес і результат відтворення наступних поколінь ...кожного учасника приймає переважно індивідуальний характер – це : А) група кооперація; Б) група колектив; В) група асоціація; Г) група на рівні автономізації. 20.
...уровень развития сознания и самосознания, характер психических функций и тому под.), оформившиеся к концу возрастного периода и являющиеся следствием развития человека на протяжении этого периода»: a.... Что можно сказать о характере мотивационной сферы ребенка раннего возраста, исходя из приведенного примера? a. ребенком движет большой интерес к новому; b.
...України розрізняють надзвичайні ситуації: техногенного характеру; природного характеру; соціально політичного характеру та воєнного характеру. 3. Правову основу забезпечення безпеки за надзвичайних ситуацій складають Конституція України, Закони ...
Характер 1. Дайте характеристику понятию «характер» 2. В чем взаимосвязь темперамента и характера? 3. Какие классификации черт характера Вы знаете? 4.
Характер 1. Дайте характеристику понятию «характер» 2. В чем взаимосвязь темперамента и характера? 3. Какие классификации черт характера Вы знаете? 4.
Характер 1. Дайте характеристику понятию «характер» 2. В чем взаимосвязь темперамента и характера? 3. Какие классификации черт характера Вы знаете? 4.
« 1 2 3 4 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.