Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Скільки буде 2+2 x 2=


аватар
Штогрін Роман Андрійович

Рейтинг: 10
аватар
Ірина Василівна

Рейтинг: 16
аватар
Козинець Юлія Вікторівна

Рейтинг: 10
Тіхонова Вікторія Андріївна

Рейтинг: 10
аватар
Володимирова Анна Александровна

Рейтинг: 10
аватар
Марина

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 101-150 з 2811 за запитом характера.

Характер 1. Дайте характеристику понятию «характер» 2. В чем взаимосвязь темперамента и характера? 3. Какие классификации черт характера Вы знаете? 4.
...наявність замовлення на її реалізацію, характер послуг, які надаються (конкурентноздат ність на внутрішньому та зовнішньому ринках, попит на про дукцію, послуги, обсяги експорту); • економічна кон'юнктура ( ...усіма аспектами, виявлені проблеми незначного характеру були вирішені в ході повсякденної діяльності, фінансовий стан банку був стійким до змін, що відбувалися в економіці і банківській системі, ...
...дію господарського чи управлінсько господарського характеру на користь іншого суб'єкта (виконати роботу, передати майно, сплатити гроші, надати інформацію тощо), або утриматися від певних дій, а ...язаний вчинити певну дію господарського характеру на користь іншого суб'єкта (виконати роботу, передати майно, сплатити гроші, надати інформацію тощо) або утриматися від певних дій, а ...
...лише частково і мають нестійкий характер (Мінливість функції, за Н.Є.Введенським) b. Між осередками збудження від дії безумовного і умовного подразника, які виникають у корі ... Умовні рефлекси розрізняються за характером збудження – на сильні і слабкі, за складністю – на прості і складні b. У зв’язку з тим, що умовні рефлекси ...
...лише частково і мають нестійкий характер (Мінливість функції, за Н.Є.Введенським) Question 27 Балів: 1 Класифікація умовних рефлексів. Виберіть одну правильну відповідь a.... Умовні рефлекси розрізняються за характером збудження – на сильні і слабкі, за складністю – на прості і складні Question 28 Балів: 1 Що таке динамічний стереотип, його ...
Розробка проблеми багаторступеневого характеру вітчизняної вищої освіти в психолого педагогічній літературі 2. Історія становлення багаторівневої системи підготовки фахівців в Україні 3....несподівані проблеми та труднощі різноманітного характеру. Змінюється сфера економічних відносин, держава переходить до суворіших умов існування — до ринкових, що поступово впливає на всі сфери соціального життя ...
Надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру. 2. Надзвичайні ситуації соціально політичного характеру. 3. Надзвичайні ситуації воєнного часу. 4. Зона надзвичайної ситуації та її характеристика. 5.
...та мета примусових заходів медичного характеру 1.2. Види примусових заходів медичного характеру 1.3. Продовження, зміна або припинення застосування примусових заходів медичного характеру Розділ 2.
...праці Патерналістська модель ринку праці Характер відносин між фірмою і найманими працівниками Формальні відносини, які не виходять за межі виробництва Патерналістські (батьківські, сімейні) відносини роботодавців (менеджерів) ...проб¬лем Мають переважно консультативний характер Як захід підкріплення загальних цілей використовується метод спільної участі менеджерів і працівників у вирішенні проблем Конкуренція між працівниками Дуже сильна ...
Поняття провідної діяльності, її характерні ознаки і розвиваюче значення на різних етапах онтогенезу. 12. Вроджені потреби та інстинктивні форми поведінки немовляти. 13.... Характерні особливості розвитку уваги дітей в онтогенезі. 35. Характерні особливості розвитку мислення дітей на різних етапах онтогенезу. 36.
...20 На формування українського національного характеру впливають наступні чинники: ─ Екологічний чинник; ─ Чинник взаємодії з іншими народами; ─ Геополітичний чинник; ─ Історичний чинник; ─ Релігійний чинник; ─ Традиції та уклад української ...роль у формуванні українського національного характеру. Answer Yes No Question 14 of 20 Психічний склад – це суб’єктивний психічний досвід нації, зафіксований у відносно стійких властивостях, ...
...категорія, зміст якої визначають як характер і тяжкість злочинного діяння, а й сама наявність його як такого. Далі до¬цільно викласти сутність принципу суб'єктивного ставлення ...поняттям усвідомлення особою суспільно небезпечного характеру свого діяння. Варто окремо зупинитися на питанні про особливості передбачення винним наслідків вчиненого суспільно небезпеч ного діяння.
...його вчинила, усвідомлювало суспільно небезпечний характер своїх дій (бездіяльності), передбачало можливість або неминучість настання суспільно небезпечних наслідків і бажало їхнього настання....вчинила злочин, усвідомлювало суспільно небезпечний характер своїх дій (бездіяльності), передбачав можливість настання суспільно небезпечних наслідків, не бажала, але свідомо допускала ці наслідки або відносилося до них ...
акцентуаций характера d. механической понятливости e. типов темперамента Question 8 Целью методики Г.Айзенка является определение: a. уровня механической понятливости b.... акцентуации характера Question 10 Автором цветового теста отношений является: a. М.Эткинд b. Л.Бурлачук c. Г.Айзенк d. В.Столин e.
...майно, а також дії майнового характеру. Право на майно — документ, що дозволяє отримати в свою власність майно (наприклад, заповіт на квартиру, договір дарування машини, боргова розписка ...вчинення будь яких дій майнового характеру з погрозою насильства над потерпілим чи його близькими родичами, обмеження прав, свобод або законних інтересів цих осіб, пошкодження чи знищення ...
...6 Балів: 1 Укажите психофизиологический характер функциональных перестроек в организме в процессе адаптации: a. определенные изменения защитных и регуляторных реакций организма на возбуждающие факторы b....повышения работоспособности выполнить упражнения расслабляющего характера c. применение стимулирующих препаратов, которые поддерживают высокий уровень работоспособности даже в состоянии переутомления d. если возникло состояние перенапряжения, необходимо в ...
...6 Балів: 1 Укажите психофизиологический характер функциональных перестроек в организме в процессе адаптации: a. определенные изменения защитных и регуляторных реакций организма на возбуждающие факторы b....повышения работоспособности выполнить упражнения расслабляющего характера c. применение стимулирующих препаратов, которые поддерживают высокий уровень работоспособности даже в состоянии переутомления d. если возникло состояние перенапряжения, необходимо в ...
...до підприємств торгівлі, що відображає характер їх економічної діяльності. Адже в більшості випадків, за установчими документами (і фактично) аптеки, аптечні бази та склади є підприємствами, товариствами ...безстроковість; б) зворотність; в) цільовий характер; г) відплатність; д) необов’язковість. 3. Вивізне мито нараховується на: а) товари та інші предмети при ввезенні їх на митну ...
Характер праці c. Результат праці d. Зміст праці Question 13 Творча праця полягає у: a. Створенні новизни b.... Зміна характеру праці, перехід на гнучкий графік роботи c. Покращення фізичних умов праці, збагачення змісту праці, демократизація управління Question 25 Добровільне безробіття ...
...суб’єктивний та об’єктивний характер достатності заходів, які приймаються особою. При викладення третього питання теми спочатку треба назвати та перелічити ознаки виправданого ризику....об’єкт заподіяння шкоди; 3)характер діяння та 4) його своєчасність. Розглядаючи мету діяння, пов’язаного з ризиком, слід звернути увагу, що вона чітко визначена законодавцем.
Корпоративний характер управління Question 4 Господарські товариства за ступенем відповідальності та за своїми зобов'язаннями поділяються на товариства: Выберите по крайней мере ...підприємницьку діяльність мало обов’язковий характер c. відбувалось командно адміністративне регулювання підприємницької діяльності d. мало обмежений та епізодичний характер Question 2 Криза 1929 1933 рр підтвердила: ...
...про застосування примусових заходів виховного характеру”. Висвітлюючи четверте питання необхідно звернутись до загального визначення в КК України поняття покарання, яке закріплене статтею 50....про види примусових заходів виховного характеру, цілі застосування примусових заходів виховного характеру і чому не можна прирівнювати зазначені заходи до кримінального покарання та доцільність діючої системи ...
Корпоративний характер управління Question 4 Господарські товариства за ступенем відповідальності та за своїми зобов'язаннями поділяються на товариства: Виберіть одну або кілька ...підприємницьку діяльність мало обов’язковий характер b. відбувалось командно адміністративне регулювання підприємницької діяльності c. мало обмежений та епізодичний характер d. посилювалась роль держави в економіці Question ...
...санації посідають заходи фінансово економічного характеру, які відбивають фінансові відносини, що виникають у процесі мобілізації та використання внутрішніх і зовнішніх фінансових джерел оздоровлення підприємств....проведення санаційних заходів виробничо технічного характеру. Санаційні заходи організаційно правового характеру спрямовані на вдосконалення організаційної структури підприємства, організаційно правових форм бізнесу, підвищення кості менеджменту, звільнення п...
...санації посідають заходи фінансово економічного характеру, які відбивають фінансові відносини, що виникають у процесі мобілізації та використання внутрішніх і зовнішніх фінансових джерел оздоровлення підприємств....проведення санаційних заходів виробничо технічного характеру. Санаційні заходи організаційно правового характеру спрямовані на вдосконалення організаційної структури підприємства, організаційно правових форм бізнесу, підвищення якості менеджменту тощо.
породою, формою поперечного діаметра, характером обробки c. всі відповіді правильні ТЕСТ ДО ТЕМИ 6 Question 1 Будівельні матеріали класифікують за такими ознаками: a.... призначенню, щільності, характеру будови черепка b. призначенню, сировинними компонентами, міцності c. всі відповіді вірні Question 4 Керамічні труби випускають: a.
...носить у деяких випадках стихійний характер. Відсутні індивідуальні схеми просування цих категорій персоналу. Крім того, не існує поетапного ( в роках ) планування кар’єри: вертикальне просування відсувається ...те, що просування носить статусний характер, оскільки 70% опитаних обрали саме цю відповідь, це свідчить про те, що у працівників високорозвинуті статусні потреби.
...носить у деяких випадках стихійний характер. Відсутні індивідуальні схеми просування цих категорій персоналу. Крім того, не існує поетапного ( в роках ) планування кар’єри: вертикальне просування відсувається ...те, що просування носить статусний характер, оскільки 70% опитаних обрали саме цю відповідь, це свідчить про те, що у працівників високорозвинуті статусні потреби.
інформаційний характер b. довідковий характер c. інформаційний або довідковий характер d. регулятивний характер ТЕСТ ДО ЗАНЯТТЯ 7 Question 1 Відомості про митну ...
положення нормативного характеру c. об'єктивні закономірності d. сукупність навчальних занять e. способи взаємодії між викладачем і студентами Question 27 Балів: 1 Цільовий ...1 У чому полягає системний характер форм виховного процесу: Виберіть одну правильну відповідь a. у колективному характері діяльності b. у заздалегідь поставленій меті, завданнях, складових компонентах ...
Види мисленняBR> 2.1 За характером засобів, використовуваних при вирішенні завданьBR> 2.2 За характером перебігу розумових процесівBR> 2.3 За характером виконуваних завданьBR> 2.4 ...
Характер та ступінь суспільної небезпечності. Значення ч.2 ст.11 КК України для оцінки суспільної небезпечності діяння. Література Бахрах Д.Н.... Влияние характера общественной опасности преступления на дифференциацию и индивидуализацию ответственности//Проблемы правосудия и уголовного права. М., 1978. С. 143 155. Ляпунов Ю.
Особливий характер неврівноваженості перехідної економіки 2.2. Альтернативний характер перехідної економіки 2.3. Особливий характер суперечностей у перехідній економіці 3.
Вступ Розділ 1 теоретичні засади дослідження товару та його властивостей 1.1 Товарне виробництво: умови виникнення та характерні риси 1.2 Сутність та класифікаційні ознаки товару 1.3 Основні властивості товару Розділ 2 практичні засади оцінки товарного виробництва ...і вартість товару зумовлені двоїстим характером праці, втіленої у ньому. Праця товаровиробника є водночас і конкретною, і абстрактною. Конкретна форма праці обумовлена тим, що вона завжди ...
...Світогляд Світоглядний синкретизм Менталітет Національний характер – Національна гідність – Національна свідомість – Язичництво – Матеріальна культура – Диглосія 2. Порівняйте світогляд давніх слов’ян дохристиянської і християнської доби. 3. Особливості національного характеру українців. 4.
...державою звичаєве правило поведінки загального характеру; 2) рішення компетентного органу держави, якому надається формальна обов’язковість під час розв’язування всіх наступних аналогічних справ; 3) рішення ...установленому законом порядку, має загальний характер, забезпечується державою та породжує юридичні наслідки; 4) об’єктивно формально обов’язкові правила поведінки загального характеру, що встановлені за домовленістю ...
...право¬вий, а які — матеріальний характер? Правового – а), б), в), г), з); матеріального – д), є). 2. Хто в умовах делькредерної форми страхування кредитів віді¬грає роль ...в) витрати, які мають постійний характер; г) витрати, які мають змінний характер. 7. Термін відшкодування — це термін, протягом якого: а) страховик має право розраховуватися із клієнтом; ...
...право¬вий, а які — матеріальний характер? Правового – а), б), в), г), з); матеріального – д), є). 2. Хто в умовах делькредерної форми страхування кредитів віді¬грає роль ...в) витрати, які мають постійний характер; г) витрати, які мають змінний характер. 7. Термін відшкодування — це термін, протягом якого: а) страховик має право розраховуватися із клієнтом; ...
виправлення вад характеру d. метод комплексного психологічного впливу на мету, мотиви та структуру поведінки суб'єкта Question 2 Балів: 1 Головним завданням психокорекційних ... залежно від характеру групи її чисельність може бути різною, але оптимальна 15 40 осіб d. вельми бажана відкритість групи (різні учасники працюють не ...
Примусові заходи медичного характеру. Методичні рекомендації: Починаючи висвітлювати питання про поняття осудності, треба підкреслити, що осудність є обов’язковою ознакою суб’єкта злочину як ...законом формула неосудності має змішаний характер, тобто ґрунтується на єдності двох критеріїв: юридичного (психологічного) та медичного (біологічного). Після цього слід докладно розглянути кожен з цих критеріїв, ...
...де персонал виконує різні за характером та складністю роботи. 200 працівників виконують просту стандартну роботу, 50 чол. – роботу, що часто змінює свій характер і ті, хто її виконують ...
Діагностика характеру людини по її обличчю 2.1. Дослідження особливостей характеру чоловіків по обличчю 2.2. Дослідження особливостей характеру жінок по обличчю ...
...податкових правовідносин є: а) суспільний характер; б) виникають за волевиявленням сторін; в) майновий характер; г) ґрунтуються на принципі рівності сторін; д) субординаційний характер.
Аналіз впливу характеру діяльності на розмір і внутрішню культуру організації 2.4. Основні аспекти організаційного процесу 2.5.... Горизонтальні зв'язки носять характер погодження і є, як правило, однорівневими. Вертикальні зв'язки це зв'язки підпорядкуван ня, і необхідність в них виникає при ...
1) характери поселень первісних людей; 2) кількість особин в популяції; 3) антропологічний тип. Question 4 of 35 Що досліджується за допомогою соматологічних ... 1) вони мають світоглядний характер; 2) вони засновані на міфах прадавніх людей; 3) вони мають обґрунтований характер (підкріплені фактами). Question 15 of 35 Мисляча оболонка ...
...за ступенем суспільної небезпеки і характеру поведінки засуджених. Крім того, вона створює умови для індивідуалізації виконання покарання. Згідно зі ст. 67 Мінімальних стандартних правил поводження з ...злочинного минулого чи негативних рис характеру загрожує негативним впливом на них; поділ ув'язнених на категорії полегшує роботу з ними з метою повернення їх до життя ...
Юма щодо національного характеру. 11. Залежність психічних компонентів від клімату і ландшафтів у працях німецького представника епохи Просвітництва Й. Г. Гердера. 12. Специфіка і розвиток національного характеру у працях Гегеля. 13.
по характеру і масштабам своїх негативних наслідків фактично не має аналогів у світовій практиці радіаційних катастроф. Її жертвами стали сотні тисяч людей, ...поступово трансформувалася в носить довгостроковий характер державну функції щодо подолання негативних наслідків аварії. Успішна реалізація зазначеної функції передбачає створення належної системи правового регулювання в даній сфері, ...
...застосування судами примусових заходів медичного характеру та примусового лікування» від 03.06.2005 р. № 7. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про практику постановлення судами вироків (постанов) ...про застосування примусових заходів виховного характеру» від 15.05.2006 р. № 2. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про виконання судами України законодавства і постанов Пленуму Верховного ...
...положення досудового слідства, що віддзеркалюють характерні риси та особливості досудового слідства як стадії і своїми вимогами спонукають органи дізнання й досудового слідства до швидкого, раціонального, всебічного, ... Запобіжні заходи носять превентивний характер. Соціальна превенція полягає в недопущенні скоєння підозрюваним, обвинуваченим, підсудним, засудженим нового злочину. Загальна превенція частково досягається морально правовим впливом при ...
« 1 2 3 4 5 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.