Меню сайту

Нові користувачі
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Куся
Автори робіт
24.03.2021
Чи пишете ви самі роботи?


аватар
Вараксіна Ольга Михайлівна

Рейтинг: 10
Мацюк Віталій Анатолійович

Рейтинг: 13
аватар
Павло Поліщук

Рейтинг: 10
Михальчук Сергій Богданович

Рейтинг: 10
аватар
Липовецька Юлія Володимирівна

Рейтинг: 10
Гудкова Тетяна Володимирівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 301-350 з 2812 за запитом характера.

...торгівлі України носить відносно стабільний характер. На початку 2009 р. домінуючу роль у цій галузі продовжують грати Російська Федерація (53% українського імпорту), Туркменістан, Білорусь, Казахстан, Китай, ...України носить чітко виражений сировинний характер. Взагалі, у структурі українського експорту переважають товари з низьким ступенем обробки (близько 66%). Зростання українського експорту досягається за рахунок чорних ...
Комплексний характер подолання. 26. Методика логопедичної роботи при органічній (механічній) дислалії. 27. Ринолалія як специфічна вада звуковимови і голосу. Причини, механізми, форми....темпу та ритму мовлення несудомного характеру (тахілалія, браділалія). 94. Логопедична робота з подолання лексико граматичних помилок. 95. Культура та техніка мовлення вчителя логопеда. 96.
...не зможуть мати постійний, стабільний характер. Мови про банкрутство при такому підході бути не повинно, тому що буде налагоджений управлінський механізм знешкодження проблем, які з`являються ...того, як вони приймуть незворотний характер. Антикризове управління більш ефективне при здійсненні заходів, направлених на своєчасне запобігання кризовим явищам, на оздоровлення економіки підприємства, на зміцнення його ...
...в економічній системі: а) визначають характер розподілу, обміну, споживання; б) є другорядними економічними відносинами; в) є основними виробничими відносинами; г) є її основою, ядром; д) визначають характер економічної системи. 9.
...державний борг все більше набуває характеру не лише фінансової, але і соціально політичної проблеми. Державний борг прямо пов'язаний з проблемою економічної безпеки країни.... Від характеру врегулювання боргової проблеми в значній мірі залежить бюджетна дієздатність держави, стабільність її національної валюти, а відтак фінансова підтримка міжнародних фінансових ...
...які носять майновий та немайновий характер (право власності на майно підприємницького товариства, право на комерційне найменування, право на недоторканість ділової репутації, право на інформацію, право на ...дана відповідальність носитиме додатковий (субсидіарний) характер. Нормативні акти і література: 1. Конституція (Основний Закон) України від 28.06.96 р. ВВР України №39, 1996, ст.141.
...дослідження, вони повинні носити постійний характер, а не бути "час від часу", банк повинен вивчати не тільки задоволеність клієнтів послугами, які банк надає і ціни на ... Така концепція носить довгостроковий характер, сприяє встановленню позитивного іміджу банку, лояльності з боку клієнтів. А як відомо для банку імідж є майже найголовнішим фактором успіху.
...режиму праці; 2) зміни соціального характеру і контактів між співробітниками і близькими людьми; 3) це вроджені порушення системи внутрішньої секреції, слабка ЦНС, негативні прояви характеру, що може сприяти психоемоційному напруженню, ...
Принцип виховуючого характеру навчання. 18.Принцип науковості навчання. 19. Принцип систематичності і послідовності навчання. 20. Принцип наочності навчання 21....Методи навчання за характером пізнавальної діяльності учнів. Проблемне та програмоване навчання у початкових класах. 32. Форми організації навчального процесу.
...человека и определенным складом его характера — конфликт «могу — есть» b. противоречия между потребностями, желаниями человека и его потенциальными возможностями — конфликт «хочу — могу» c....правильно и наиболее точно описан характер первых слов ребенка младенческого возраста: Виберіть одну правильну відповідь a. в слове отражено понимание наиболее существенных признаков объектов и явлений, ...
...так і суб'єктивний індивідуальний характер. Системні кредитні ризики пов'язані перед усім із правовими проблемами (вони в основному стосуються захисту прав кредиторів), загальним станом економіки (... Суб'єктивний або індивідуальний характер мають, як правило, ризики, пов'язані з поведінкою конкретних позичальників. Активізацію кредитування в Україні значною мірою стримують проблеми розвитку ринку ...
...заявок на ремонт носить випадковий характер та є пуасонівським. Трудомісткість ремонту також носить випадковий характер і залежить від складності ремонту, кваліфікації майстра та інших причин.
...заявок на ремонт носить випадковий характер та є пуасонівським. Трудомісткість ремонту також носить випадковий характер і залежить від складності ремонту, кваліфікації майстра та інших причин.
...человека и определенным складом его характера — конфликт «могу — есть» b. противоречия между потребностями, желаниями человека и его потенциальными возможностями — конфликт «хочу — могу» c....правильно и наиболее точно описан характер первых слов ребенка младенческого возраста: Виберіть одну правильну відповідь a. в слове отражено понимание наиболее существенных признаков объектов и явлений, ...
...так і суб'єктивний індивідуальний характер. Системні кредитні ризики пов'язані перед усім із правовими проблемами (вони в основному стосуються захисту прав кредиторів), загальним станом економіки (... Суб'єктивний або індивідуальний характер мають, як правило, ризики, пов'язані з поведінкою конкретних позичальників. Активізацію кредитування в Україні значною мірою стримують проблеми розвитку ринку ...
...заявок на ремонт носить випадковий характер та є пуасонівським. Трудомісткість ремонту також носить випадковий характер і залежить від складності ремонту, кваліфікації майстра та інших причин.
...виробничі потреби на потреби загальногосподарського характеру 21500,00 1800,00 2300,00 2. Нарахована заробітна плата: робітникам виробництва управлінцям цехів адміністративним працівникам 5000,00 2000,00 ..., на потреби загальногосподарського характеру – 500 грн. 7. Списано ТЗВ на виробництво продукції та на загальногосподарські потреби (суми визначити). 7.
...її різновиди та представити основні характерні ознаки кожного з різновидів політичних систем у зарубіжних країнах. При цьому варто зазначити, що характерною рисою політичного життя демократичних держав ... Відмітити, що однопартійні системи характерні для країн з авторитарним політичним режимом. Для успішного розв’язання практичної задачі варто засвоїти матеріал щодо конституційно правового статусу судової ...
...нерезиденту по договору цивільно правового характеру – 4000 грн; нараховано заробітну плату прибиральниці – 950 грн., що подавала заяву на застосування податкової соціальної пільги; нараховано заробітну плату майстру – ...нецільову благодійну матеріальну допомогу разового характеру програмісту у зв’язку з сімейними обставинами в сумі 1500 грн Довідково: мінімальний прожитковий мінімум та мінімальна заробітна плата та ...
...заявок на ремонт носить випадковий характер та є пуасонівським. Трудомісткість ремонту також носить випадковий характер і залежить від складності ремонту, кваліфікації майстра та інших причин.
...нормативних рекомендацій, що вмотивовані динамічним характером мовної норми та мають практичну цінність. Завдання: 1. вивчити мовні якості медійних текстів; 2. Проаналізувати культуру мовлення в Інтернеті; 3....нормативні рекомендацій, що вмотивовані динамічним характером мовної норми та мають практичну цінність; 5. Зробити підсумки на основі обраної літератури. Об’єктом вивчення обрано двомовну інтернет версію ...
Назвіть фактори електричного характеру, від яких залежить ступінь ураження людини електричним струмом. 4. Дайте класифікацію виробничих приміщень відносно електробезпеки. 5.... Які характерні причини виникнення пожеж? 2. Дайте характеристику небезпечних та шкідливих факторів пожежі. 3. Назвіть основні складові забезпечення пожежної безпеки. 4.
...робітників 6,0 4,9 – організаційного характеру 17,9 6,8 – технічного характеру 4,2 4,8 Разом 100,0 100,0 Література
...заявок на ремонт носить випадковий характер та є пуасонівським. Трудомісткість ремонту також носить випадковий характер і залежить від складності ремонту, кваліфікації майстра та інших причин.
...заявок на ремонт носить випадковий характер та є пуасонівським. Трудомісткість ремонту також носить випадковий характер і залежить від складності ремонту, кваліфікації майстра та інших причин.
...заявок на ремонт носить випадковий характер та є пуасонівським. Трудомісткість ремонту також носить випадковий характер і залежить від складності ремонту, кваліфікації майстра та інших причин.
...язане з багатьма наслідками реального характеру (наприклад, необхідність приділяти підвищену увагу організму, ослабленому донорством), або потенційного (загроза захворювання того з парних органів, який залишився у донора)....бути поставлене в залежність від характеру вилученої тканини і тривалості відновлювального періоду. Проблеми трансплантації, подібно питанням охорони навколишнього середовища або захисту від радіоактивних відходів при експлуатації ...
...теоретично методологічного і науково практичного характеру: 1. Процес санації регламентується наступним нормативно – правовим актом: Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», що визначає ...що робота має дещо неритмічний характер, тобто ВАТ залежить від кількості замовлень Золотоніської житлово – експлуатаційної контори. Оскільки контора має проблеми з надходженням коштів, досить часто у ...
...неподіленістю та невирішеністю завдань загальноекономічного характеру і господарською ситуацією, що склалася на ньому. В умовах ринкової економіки банкрутство підприємств — звичайне явище....в її нефінансовому секторі набрало характеру економічної загрози державі, підірвавши не тільки нормальний від творювальний цикл у основних виробників товарів і послуг, але й такі важливі ...
Особистість і характер, акцентуації і аномалії Контрольні питання до теми 9 1. Поняття про акцентуації характеру. Види акцентуацій. Навести приклади. 2.
...полягає в тому, що за характером присвоєння засобів виробниц¬тва це є колективний тип власності, а за характером присвоєння результатів праці індивідуально колективний.
...даний вид конфліктів має глобальний характер, оскільки «центр» у свідомості мас ототожнюється з Росією та російським етносом, і тому він набув форми конфлікту росіян та «не ...та вольової активності, динаміки та характеру взаємодії, спілкування, які відповідають існуючим національним традиціям. Question 15 of 20 Певними установками можна пояснити, ті або інші психологічні характеристики ...
...багато в чому залежить від характеру самого виробничого процесу — від наявності безпосередніх трудових зв'язків і трудової взаємодії працівників. На використання трудового потенціалу працівника впливають і ...маркетингу має носити безупинний стабільний характер. Знання і навички формують основу професійної діяльності керівників. Вищі керівники покликані спиратися у своїй діяльності на теоретичні концептуальні знання питань ...
42) Вплив педагогічного спілкування на характер взаємин молодших школярів. 43) Розвиток пізнавальних психічних процесів в молодшому шкільному віці. 44) Психологічні особливості формування особистості в молодшому шкільному ... 114) Творчий характер педагогічної діяльності. Критерії оцінки ефективності навчальної діяльності вчителя. 115) Професійно значущі якості особистості вчителя. 116) Педагогічні здібності.
...дослідження, тому роботи мали фрагментарний характер. Більш глибоко вивченням відповідної проблематики займався В.І. Дрішлюк у своїй дисертаційній праці «Публічний договір (цивільно правовий аспект)»....досить часто взагалі мають антагоністичний характер. Тому, питанню стосовно необхідності узгодження приватних і публічних засад приділялося завжди багато уваги серед науковців.
...держлісгоспу, але він носить нестабільний характер, Основними споживачами фанерної сировини, являються наступні фірми "Алексіє ГмбХ" (Германія), "Ван Хаут" (Нідерланди). Перелік графічного матеріалу Таблиця 1.1 Перелік ...товарної політики Таблиця 1.2 Характерні риси чотирьох основних моделей ринку Рис.1.2 Етапи процесу розробки нових товарів Рис. 1.3 Цілі ціноутворення Рис.
1) вони мають світоглядний характер; 2) вони засновані на міфах прадавніх людей; 3) вони мають обґрунтований характер (підкріплені фактами). Question 14 of 35 Мисляча оболонка ...
...права, оскільки вважалося, що майновий характер цивільних правовідносин не відповідав природі соціалістичного трудового договору, який розглядався як основний спосіб реалізації права радянських громадян на працю та ...декларативний або соціальний, ніж правовий характер. А тому практики, вчені, суспільство мають надію на прийняття законів, які визначили б конкретні правові позиції.
...усвідомлення кожним співучасником суспільно небезпечного характеру не лише своїх дій чи бездіяльності, але й суспільно небезпечний характер дій принаймі виконавця злочину та передбачення кожним співучасником злочинного ...
...міститься в ньому, носить моментний характер і з цієї точки зору є обмеженою. За своєю природою баланс не може містити відомостей про обсяг виробництва продукції, реалізацію, ...важливих показників, які мають інтервальний характер. Проведене дослідження, яке стосується побудови балансу дає змогу дійти висновків щодо впливу структурних зрушень в ньому відповідно до прийнятого П(...
...установах й досі носить дискусійний характер. Аналіз впливу наслідків світової фінансової кризи на прибутковість та ризикованість кредитної діяльності банківської системи України у передкризовому 2007 та кризових ...депозитів і інших вимог кредитного характеру, класифікованих по групах якості на основі певних критеріїв, уточнені методологічні підходи до оцінки якісного складу кредитного портфеля комерційного банку; розглянута ...
Аналіз кредитоспроможності має носити характер експрес аналізу: проводитися часто, максимально швидко й охоплювати максимум інформації. 2. Доцільне створення незалежних від банків структур, які зайнялися б ... Друге запитання має юридичний характер, а також пов’язане з особистими рисами керівників підприємств та організацій. Надаючи кредит, банк має враховувати репутацію підприємства та його ...
...дослідження, вони повинні носити постійний характер, а не бути "час від часу", банк повинен вивчати не тільки задоволенність клієнтів послугами, які банк надає і ціни на ... Така концепція носить довгостроковий характер, сприяє встановленню позитивного іміджу банку, лояльності з боку клієнтів. А як відомо для банку імідж є майже найголовнішим фактором успіху.
...дослідження, вони повинні носити постійний характер, а не бути "час від часу", банк повинен вивчати не тільки задоволенність клієнтів послугами, які банк надає і ціни на ... Така концепція носить довгостроковий характер, сприяє встановленню позитивного іміджу банку, лояльності з боку клієнтів. А як відомо для банку імідж є майже найголовнішим фактором успіху.
Аналіз кредитоспроможності має носити характер експрес аналізу: проводитися часто, максимально швидко й охоплювати максимум інформації. 2. Доцільне створення незалежних від банків структур, які зайнялися б ... Друге запитання має юридичний характер, а також пов'язане з особистими рисами керівників підприємств та організацій. Надаючи кредит, банк має враховувати репутацію підприємства та його ...
...право на майно, дії майнового характеру, норми права, послуги тощо. Звідси невирішеним залишається питання щодо матеріальності предмета злочину. Спірним вважається також проблема визнання людини, її органів ...різними авторами носить діаметрально протилежний характер. Невирішеність вказаних питань перешкоджає правильному застосуванню кримінально правових норм та іноді унеможливлює здійснення справедливого правосуддя.
Аналіз кредитоспроможності має носити характер експрес аналізу: проводитися часто, максимально швидко й охоплювати максимум інформації. 2. Доцільне створення незалежних від банків структур, які зайнялися б ... Друге запитання має юридичний характер, а також пов’язане з особистими рисами керівників підприємств та організацій. Надаючи кредит, банк має враховувати репутацію підприємства та його ...
Дії ТНК за характером і формами прояву у світовій політиці й економіці багато в чому збігаються з діяльністю держав, що дозволяє експертам якщо не ...процесах відіграють ТНК США, за характером і масштабами торгово інвестиційної експансії випереджаючи промислові й фінансові компанії інших країн. Але цей розрив поступово скорочується за рахунок посилення ...
...40 Модификации: А) носят обратимый характер Б) носят адаптивный характер В) не наследуются Г) все ответы верны Question 22 of 40 Генеалогический метод – это изучение: А) ...
Тексти законів часто носять декларативний характер, вміщують лозунги, заклики. Все це послаблює мотивуюче значення правової норми як ідеальної моделі поведінки. Між тим, чіткі, короткі дефініції, конкретні ...собою наступні завдання: спробувати дослідити характерні проблеми, особливості та тенденції у розвитку правової системи, державного та політичного режиму в Україні на сучасному етапі розвитку.
« 1 2 ... 5 6 7 8 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.