Меню сайту

Нові користувачі
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Куся
Автори робіт
24.03.2021
Скільки буде 2+2 x 2=


аватар
Зубко Катерина

Рейтинг: 10
аватар
Маценко Назар Вікторович

Рейтинг: 10
аватар
Румянцева Ангелина Владимировна

Рейтинг: 95.8
Рибаченко Анна Олександрівна

Рейтинг: 16
аватар
Сагула Дар`я Валеріївна

Рейтинг: 10
аватар
Петрович Інна Василівна

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 351-400 з 2812 за запитом характера.

...человеческие задатки, черты темперамента и характера; в) человеческий мозг и его пластичность, тип высшей нервной деятельности; человеческие задатки, органические потребности; г) органы чувств, тип высшей нервной ...настойчивость, гордость, пищеварение, боль; д) характер, забывание, желание, мечты, внимательность. Question 14 of 45 Point Value: 1 Question Укажите положение, которое характеризует бихевиористическое понимание источников активности ...
1) характери поселень первісних людей; 2) кількість особин в популяції; 3) антропологічний тип. Question 20 of 31 Антропологічне товариство вперше було засновано: ...31 Морфологічні ознаки з безперервним характером варіацій – це: 1) антропометричні ознаки; 2) дерматогліфічні ознаки; 3) гематологічні ознаки; 4) палеоантропологічні ознаки. Question 22 of 31 Рівні організації ...
1) характери поселень первісних людей; 2) кількість особин в популяції; 3) антропологічний тип. Question 20 of 31 Антропологічне товариство вперше було засновано: ...31 Морфологічні ознаки з безперервним характером варіацій – це: 1) антропометричні ознаки; 2) дерматогліфічні ознаки; 3) гематологічні ознаки; 4) палеоантропологічні ознаки. Question 22 of 31 Рівні організації ...
Які позитивні та негативні риси характерні для кожного з основних стилів керівництва? 29. Що таке індивідуальний стиль керівництва? 30. Які основні групи об'єктивних (зовнішніх) факторів ... Що таке «професійний характер» особистості? 43. Як індивідуальний стиль діяльності працівників організацій установ впливає на ефективність виконання ними соціальних ролей? 44.
індивідуальний характер, незалежність від ситуації c. циклічний характер, неможливість їх задоволення раз і назавжди Question 16 Про мотиви, як джерела активності особи, ...
Рівень захворюваності ГКЗ носить характер спадів і підйомів. В порівнянні з 2002 роком показник ГЕК за 2001 знизився на 1,0....проводиться ряд заходів санітарно гігієнічного характеру, направлених на нейтралізацію можливих джерел інфекції, а головним чином, на переривання шляхів розповсюдження: 1) Санітарно епідеміологічне обстеження місцевості, що проводиться ...
Шамрай обґрунтував специфічний характер інформаційної безпеки, її місце в системі національної безпеки. О. Литвиненко пов’язав проблему інформаційної безпеки із забезпеченням національного суверенітету....національній і інформаційній безпеці», «системний характер національної, інформаційної безпеки»; в галузі інформаційного права для підкріплення правового аналізу питань місця інформаційної безпеки у міжнародних відносинах, складових міжнародної ...
нецільовий характер c. закріплення актом компетентного органу державної влади d. усі відповіді правильні Question 3 Метою податків є: a.... нецільовий характер c. закріплення актом компетентного органу державної влади d. усі відповіді правильні Question 3 Метою податків є: a.
...професійні захворювання, нещасні випадки виробничого характеру Основні заходи по запобіганню травматизму та професійним захворюванням. Вплив небезпечних факторів на людину Контроль за станом повітряного середовища на виробництві....урбанізованому середовищі Природні небезпеки та характер їхніх проявів і дії на людей, тварин, рослин, об’єкти економіки. Техногенні небезпеки та їхні наслідки Комбіновані небезпеки та їх ...
...саме їх врахування забезпечує стійкий характер протікання бажаних процесів в державі і в економіці зокрема. В якості прикладу тут можна привести стимулюючу роль пенсійного забезпечення не ...збалансована і носить, здебільшого, фіскальний характер. Тому обрана тема дослідження є актуальною. Метою роботи було поглиблення теоретичних засад та обґрунтування пропозицій і рекомендацій щодо вдосконалення системи ...
...Перераховано види психологічного консультування за характером допомоги: a. середньострокове консультування, просвітницько рекомендаційне консультування, консультування батьків, короткострокове консультування b. разова консультація, середньострокове консультування, короткострокове консультування, тривале консультування ...Перераховано види психологічного консультування за характером допомоги: a. середньострокове консультування, просвітницько рекомендаційне консультування,...
Соціальні пільги, що носять індивідуальний характер знижуються в 2006 році на 42,2 тис.грн., але зростають в 2007 році на 14,3 тис.грн....залежності від особливостей виробництва і характеру виконуваної роботи; для подолання великої плинності кадрів на ТОВ “Темп” пропонується використання Єдиної тарифної системи оплати праці, яка складається з ...
...продукції, тобто витрати мають змінний характер по відношенню до обсягу виробництва. В 2004 році загальна сума постійних витрат 164000 грн., являлась фіксованою для всіх обсягів виробництва.... Дохід має змінний характер, тобто його величина не є сталою, а може змінюватись під впливом факторів, таких як: зміна обсягу реалізації, зміна структури реалізованої ...
характер політичного лідерства Question 2 Що із наведеного може бути джерелом легітимності влади? a. звичай b....життя, утворюючи відносини якісно іншого характеру b. універсальність, всеосяжність політики c. здатність проникати у будь які сфери суспільного життя Question 16 Хто з дослідників класифікував політичні ...
вивчення характеру дії економічних законів b. оцінка результатів діяльності c. розрахунок податкових платежів d. планування податкових платежів Question 5 Який з етапів ... Організаційного характеру d. 3 обліку і звітності Question 2 Донараховані суми податків, недоїмки, пені з громадян стягуються a. За рішенням суду b.
характер політичного лідерства Question 6 Які із зазначених ресурсів не є типовими ресурсами політичної влади? a. нормативні b. силові c....життя, утворюючи відносини якісно іншого характеру c. здатність проникати у будь які сфери суспільного життя Question 15 Процес організаційного становлення і правової легалізації політичних партій має ...
...тому не може впливати на характер висновків, але слід вжити термінових заходів щодо його нормалізації. Коефіцієнт ліквідності запасів свідчить про негативну ситуацію, оскільки не досягає значення – ... Соціальні пільги, що носять індивідуальний характер знижуються в 2007 році на 42,2 тис.грн., але зростають в 2008 році на 14,3 тис.грн.
...об’єктивного та суб’єктивного характеру, у кризовий і після кризовий період розвитку демонструє недостатню відповідність стратегічним національним інтересам та постіндустріальним критеріям конкурентоспроможності. 3....Сумської області має інформаційно представницький характер, здійснюється у формі відвідувань регіону делегаціями іноземних держав та візитів представників Облдержадміністрації до сусідніх регіонів і потребує встановлення міжнародно коопераційних ...
Единичный характер педофильных действий под влиянием алкоголя c. Инцестные действия на фоне алкоголизма d. Педофильные действия на фоне истинной парафилии Question 36 ...убийства с целью достижения оргазма характер действий и их продолжительность зависят от a. Субъективного отношения к жертве b. Пола жертвы c. Сопротивления жертвы d.
...знання та практичний досвід інноваційного характеру, які являють собою комерційну цінність, використовуються в виробництві і професійній практиці, але не забезпечуються патентним захистом b....другої фази життєвого циклу інновації характерні: a. спад попиту на товар b. освоєння виробництва та ріст обсягів продаж c. початок маркетингових досліджень d.
...знання та практичний досвід інноваційного характеру, які являють собою комерційну цінність, використовуються в виробництві і професійній практиці, але не забезпечуються патентним захистом d....другої фази життєвого циклу інновації характерні: a. стабілізація виробництва b. спад попиту на товар c. освоєння виробництва та ріст обсягів продаж d.
...знання та практичний досвід інноваційного характеру, які являють собою комерційну цінність, використовуються в виробництві і професійній практиці, але не забезпечуються патентним захистом d....другої фази життєвого циклу інновації характерні: a. стабілізація виробництва b. спад попиту на товар c. освоєння виробництва та ріст обсягів продаж d.
...кризові плани є документами конфіденційного характеру, доступ до яких має вузьке коло осіб. Складають подібні плани у двох трьох примірниках. Один зберігається в керівника організації, другий ...вирішення життєвих проблем, має багатогранний характер, складається з різноманітних елементів і взаємозв'язків. Це зумовлено тим, що в управлінні як суб'єктом, так і об'єктом ...
...допомогою яких методик можна дослідити характер людини. Які сторони чи риси характеру людини дані методики оцінюють? Задача 12. Назвіть, будь ласка, за допомогою яких конкретних психодіагностичних ...
мають переважно емоційний характер стосунків. Question 6 Основними мотивами закритості підозрюваного під час допиту є: a. страх перед помстою співучасників. b. сором'язливість; c.... мають переважно емоційний характер стосунків. Question 6 До психологічних правил спростування інформації належать: a. залякування опонентів. b. часткова згода; c.
...наведених чинників найбільше впливають на характер і зміст здійснюваної політики: Виберіть одну або кілька відповідей a. інтереси соціальних груп b. політична культура суспільства c....єднання громадян, яке має тимчасовий характер і спрямоване на виконання певних завдань b. об’єднання, яке створюється при державному органі та є формою прояву громадської активності ...
характер політичного лідерства Question 8 Балів: 1 Що із наведеного може бути джерелом легітимності влади? Виберіть одну правильну відповідь a....життя, утворюючи відносини якісно іншого характеру Question 7 Балів: 1 Які з названих підсистем не належать до структури політичної системи: Виберіть одну правильну відповідь a.
характер політичного лідерства d. передача влади від одного її суб’єкта до другого ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ 5 Question 1 Політична система це: ...життя, утворюючи відносини якісно іншого характеру c. здатність проникати у будь які сфери суспільного життя Question 20 Процес організаційного становлення і правової легалізації політичних партій має ...
Пояснити призначення і характер цього рахунку. Б. Скласти бухгалтерські проведення за наведеними опера¬ціями; – на дату розміщення власних облігацій; – між датою розміщення і викупу, ... Пояснити режим функціонування і характер поточного рахунку суб'єктів господарської діяльності. Тестові завдання 2. Банком надано готівкою кредит В. М.
Німеччина Question 4 Характерні риси державної системи охорони здоров'я a. ігнорування прав пацієнтів b. заснована на принципах солідарності c....та лікувальної установи Question 5 Характерні риси страхової системи охорони здоров'я a. ігнорування прав пацієнтів b. неминуче зниження якості медичних послуг c.
...как временного, так и стойкого характера: Виберіть одну правильну відповідь a. ретардация; b. регрессия; c. распад; d. асинхрония. Question 61 Балів: 1 Вид психического дизонтогенеза, при ... акцентуация характера; d. краевая психопатия. Question 66 Балів: 1 Отличительная черта мышления умственно отсталых: Виберіть одну правильну відповідь a.
...как временного, так и стойкого характера: Виберіть одну правильну відповідь a. ретардация; b. регрессия; c. распад; d. асинхрония. Question 61 Балів: 1 Вид психического дизонтогенеза, при ... акцентуация характера; d. краевая психопатия. Question 66 Балів: 1 Отличительная черта мышления умственно отсталых: Виберіть одну правильну відповідь a.
...как временного, так и стойкого характера: Виберіть одну правильну відповідь a. ретардация; b. регрессия; c. распад; d. асинхрония. Question 61 Балів: 1 Вид психического дизонтогенеза, при ... акцентуация характера; d. краевая психопатия. Question 66 Балів: 1 Отличительная черта мышления умственно отсталых: Виберіть одну правильну відповідь a.
За характером вирішуваних завдань c. За організацією підготовки d. За рівнем прийняття Question 2 До якої з ознак класифікації управлінських рішень належать одоноособові рішення: a. За характером вирішуваних завдань b.
...усіма вигодами, вимога, випадок, виправний характер, виправна колонія, витрата, вісімдесят, вказівки, водночас, господарський розрахунок, господарський син, громадянин, дозвільний час, дозвільний документ, беруть участь лише доктори наук, ...суголосний, твердий, течія, типове явище (характерне), типовий проект (стандартний), фаховий, феномен, хисткий, царина, черговий. Щоб засвоїти наголошування слів, які викликають особливі труднощі, пропоную з кожним із ...
...науково технічних досліджень, що мали характер державної таємниці. Пропозиція була прийнята. Після цього Красиков повідомив одного з розробників дослідження, що мало характер державної таємниці, за певну оплату, ...
...більше впливає на темпи і характер економіч ного та соціального розвитку, загальний економічний і політичний стан, то му міжнародні економічні відносини є однією з найважливіших сфер ...від товару: невідчутність або нематеріальний характер послуги; нездатність до збере ження; нестабільність, неоднорідність якості; нерозривність виробництва послуги та її споживання. Послуги аудиторської фірми — це будь які ...
1. Характер діяльності національних бібліотек в сучасних умовах. 1. 1. Національні бібліотеки Східної Європи: тенденції розвитку. 1. 2.
1. Характер современной культуры 2. Масскульт и высокая культура Запада 3. Массовая культура как средство культурной войны 4.
Для нового виробничого середовища характерні: більша гнучкість, підвищена готовність задовольняти споживчі вимоги, менші партії, безперервне поліпшення й підвищення уваги до якості.
Характерні вікові особливості студентства 1.1. Особливості онтогенезу 1.2. Якісні перетворення в особистості молодої людини 2.
Розкрийте характерні риси культури. Знаючи, що вона контролює поведінку людини, чи можете Ви її назвати репресивною? 3.
Банківські послуги кредитного характеру Завдання №87 Фірма «Гала ЛТД» звернулась до Полтавського регіонального відділення КБ «Приватбанк» із заявою про надання кредиту в сумі 30 ...
Характер і зміст праці. Види праці 2. Національні ринки праці. Особливості формування ринку праці в Україні 3.
Зародження, розвиток та характерні особливості полемічної літератури у пізньосередньовічній Україні 2. Квінтесенція полемічної літератури у творчості Івана Вишенського Висновки Література
Характерні риси художньої культури Стародавнього Сходу Література
Культура античного світу, її характерні риси й особливості 2. Культура Стародавньої Греції 3. Елліністична культура 4. Давньоримська культура Висновок Список використаної літератури
Характерні ознаки японського управління 3. Особливості концепції TQM Список використаної літератури
Характерні ознаки японського управління 3. Особливості концепції TQM Список використаної літератури
Еда и характер питания ………………………………………………… 4 2. Питательные вещества – белки, жиры, углеводы …………………… 8 3. Витамины ………………………………………………………………… 11 4. Минеральные вещества ………………………………………………… 13 5.
« 1 2 ... 6 7 8 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.