Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Скільки буде 2+2 x 2=


аватар
Чудак Ольга Вікторіна

Рейтинг: 10
аватар
Ірина Василівна

Рейтинг: 16
Мархоцька Анастасія Вікторівна

Рейтинг: 10
Голодрига Наталя Вікторівна

Рейтинг: 10
Потапенко Інна Миколаївна

Рейтинг: 10
аватар
Баратеон Станіс Лавовіч

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 51-100 з 287 за запитом художньої

1. Пояснити, що таке прогнозування моди і з якою метою воно проводиться 2.
...сприйняття фольклорної традиції та рівень художнього новаторства § 1. Тип романтичного пейзажу в баладі «Причинна» § 2. Матріархічність українського міфу як чинник поетизації жіночої душі § 3.... Художня трансформація звичаєво побутового обряду § 6. Фольклорні мотиви у баладі. Тип фольклоризму § 7. Композиційний поліфонізм балади § 8.
доручення, чергування, художня праця 78. Що є метою сенсорного виховання: 1. формування у дітей чуттєвого досвіду, сенсорних здібностей 2.... праця в природі, художня праця 3. господарсько побутова праця, доручення 4. колективна праця, індивідуальна праця 86. До основних видів самостійної художньої діяльності дітей відносяться: ...
...ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ У ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ 1.1. Сутність понять «фразеологізм», «фразеологічне значення» у сучасній лінгвістики 1.2. Основні підходи до класифікації фразеологізмів 1.3.... Особливості функціонування фразеологічних одиниць у художньому стилі Висновки до першого розділу РОЗДІЛ 2. ФРАЗЕОЛОГІЯ ПРОЗИ Г. КВІТКИ ОСНОВ’ЯНЕНКА 2.1.
Творчість Ліни Костенко в ідейно художньому контексті літературної доби 1.1. Життєвий і творчий шлях Ліни Костенко 1.2. Творчість Ліни Костенко в ідейно художньому контексті літературної доби 1.2....
...сучасного стану охорони літературних та художніх творів в Інтернеті та розробка рекомендацій щодо вдосконалення чинного авторсько правового законодавства України у сфері охорони розміщених в Інтернеті твори, ...їхніх правонаступників на літературні і художні твори, розміщені в інформаційній мережі Інтернет. Методи дослідження випливають з вимог комплексного та об’єктивного аналізу явищ суспільного життя та ...
художнє конструктивне рішення виробу, яке визначає його зовнішній вигляд b. кінцевий метод, принцип, новий порядок, винахід, новий продукт, процес, якісно відмінний ... художнє конструктивне рішення виробу, яке визначає його зовнішній вигляд Question 11 Скільки технологічних укладів існує в історії людства? a. 6 b.
...її розвиток відбувався під гаслом художнього плюралізму. Це було наслідком змагань творчих угруповань, різноманітних за складом, напрямами діяльності, художніми уподобаннями та проектними методами.
Літературний процес та види художньої взаємодії 1.2. Поняття рецепції в літературознавстві РОЗДІЛ 2. Сприйняття Т.Г. Шевченком творчості французьких письменників 2.1....наскрізне при осмисленні будь якого художнього твору чи творчої біографії письменника. Свідомо чи підсвідомо питання про статус книжки, митця, літературного угруповання тощо обов'язково постає перед ...
...її розвиток відбувався під гаслом художнього плюралізму. Це було наслідком змагань творчих угруповань, різноманітних за складом, напрямами діяльності, художніми уподобаннями та проектними методами.
...її розвиток відбувався під гаслом художнього плюралізму. Це було наслідком змагань творчих угруповань, різноманітних за складом, напрямами діяльності, художніми уподобаннями та проектними методами.
...її розвиток відбувався під гаслом художнього плюралізму. Це було наслідком змагань творчих угруповань, різноманітних за складом, напрямами діяльності, художніми уподобаннями та проектними методами.
Питання наступності і художньої творчості в психолого педагогічній літературі Розділ ІІ. Образотворча діяльність дошкільнят і молодших школярів 2.1.... Дослідження рівнів художніх знань, умінь та інтересів дошкільнят і молодших школярів Розділ ІІІ. Реалізація принципу наступності в образотворчій діяльності і формування художньої творчості ...
...її розвиток відбувався під гаслом художнього плюралізму. Це було наслідком змагань творчих угруповань, різноманітних за складом, напрямами діяльності, художніми уподобаннями та проектними методами.
Байронівчні образи в художньому світі І. Франка 2.2. Байронові містерія «Каїн» у творчому осмисленні І. Франка. Переклади посередники 2.3....наскрізне при осмисленні будь якого художнього твору чи творчої біографії письменника. Свідомо чи підсвідомо питання про статус книжки, митця, літературного угруповання тощо обов'язково постає перед ...
Байронівчні образи в художньому світі І. Франка 2.2. Байронові містерія «Каїн» у творчому осмисленні І. Франка. Переклади посередники 2.3....наскрізне при осмисленні будь якого художнього твору чи творчої біографії письменника. Свідомо чи підсвідомо питання про статус книжки, митця, літературного угруповання тощо обов'язково постає перед ...
Форми художнього виразу неоромантичних течій у творах письменника Висновки В ході курсового дослідження зроблено висновок, що для драми Г....ознак, які творили внутрішню зумовленість художніх прийомів і засобів, з одного боку, і органічний зв’язок зі світоглядними засадами письменника – з іншого.
Отже, у художньому мисленні новелістів кінця ХХ ст. відбуваються зміни, що сприяють оновленню стильових особливостей новели, фіксують нове наповнення жанрового мислення та зумовлюють ...літературного процесу XX століття зумовили художні пошуки і знахідки митців, значну трансформацію історичної новели: оновлення змісту, образів, художніх засобів. І все ж можна твердити, що ядро ...
художнє конструктивне рішення виробу, яке визначає його зовнішній вигляд Question 2 Винахід це: a. нове технічне вирішення конкретного завдання, яке дає ... художнє конструктивне рішення виробу, яке визначає його зовнішній вигляд c. технічні знання та практичний досвід інноваційного характеру, які являють собою комерційну ...
художнє конструктивне рішення виробу, яке визначає його зовнішній вигляд Question 2 Винахід це: a. нове технічне вирішення конкретного завдання, яке дає ... художнє конструктивне рішення виробу, яке визначає його зовнішній вигляд c. технічні знання та практичний досвід інноваційного характеру, які являють собою комерційну ...
...вона потребує ґрунтовного вивчення на художньому рівні. Крім того, дослідження цього аспекту творчості митця дозволяє виділити провідні мотиви, образи, стильові домінанти творів, у яких особливо виявилась “... Предмет вивчення художні засоби втілення ідеї антигуманної суті війни в романах О.Гончара “Людина і зброя”, ”Тронка” та їхній потенціал у процесі формування ...
Особливості художнього стилю Е.Т.А. Гофмана Повість казка «Малюк Цахес, на Прізвисько Цинобер» 1.1. Специфіка романтизму Гофмана 1.2. Художній світ повісті казки «Малюк Цахес» ...
Особливості художнього стилю Е.Т.А. Гофмана Повість казка «Малюк Цахес, на Прізвисько Цинобер» 1.1. Специфіка романтизму Гофмана 1.2. Художній світ повісті казки «Малюк Цахес» ...
Кафки і його художнє вираження 1.1. Особистість і творчість Ф. Кафки 1.2. Своєрідність художнього бачення Ф. Кафки Розділ 2.
Кафки і його художнє вираження 1.1. Особистість і творчість Ф. Кафки 1.2. Своєрідність художнього бачення Ф. Кафки Розділ 2.
...АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ ТРОПЕЇЧНИХ ЗАСОБІВ У ХУДОЖНІЙ ЛІТЕРАТУРІ 1.1. Особливості тропів у словесно образній системі художніх текстів 1.2. Поняття епітета як важливого виражального засобу в ...
Основні етапи процесу художньої творчості. Художнє бачення. Натхнення. Задум. Ідеальний предмет. Художня ідея. 3. З погляду етики, принижуючи гідність іншої людини, ви позбуваєтеся власної ...
...його таксономія (на матеріалі англомовного Художнього дискурсу) 2.1. Непрямий мовленнєвий акт як один із способів непрямої передачі змісту 2.2. Непряме мовлення героїв Ф. С....відповідно до їх функцій у художньому дискурсі, який базується на сучасних нормах структурного оформлення мовлення. Непрямі мовленнєві акти ми детально описали і проілюстрували прикладами.
...символізму 1.3 Специфіка побудови художнього образу у літературі символізму Розділ 2. Особливий шарм французької літератури як провідної в утворенні європейського символізму 1.1 Жінка у ...якого є те, шо конкретний художній образ перетворюється на багатозначний символ. Символізм народжується у Франції і поширюється в інших європейських країнах (Англія, Німеччина, Австрія, Бельгія, Норвегія, ...
...дитсадка з ознайомлення дітей з художньою літературою …………….. 12 1.3. Зміст і методи навчання художньо мовленнєвої діяльності дітей 5 ти річного віку … 16 Розділ II. ПОШУКОВО ПЕДАГОГІЧНА РОБОТА ЩОДО ФОРМУВАННЯ ХУДОЖНЬОЇ ЕСТЕТИЧНИХ СПРИЙМАНЬ ЛІТЕРАТУРНИХ ТВОРІВ В ...
...жанру, вчити школярів визначати ідейно художній зміст трагікомедії, основні засоби змалювання образу Герасима Калитки та характеризувати його та інших дійових осіб; розвивальна – розвивати в учнів уміння аналізувати художній твір у єдності форми та ...
Художнє мовомислення творів Ліни Костенко ІІ.2. Оксюморон як несподіваний експресивний ефект в ліриці письменниці ІІ.3.... Кожне слово, кожний художній образ – «прицільно» точний і виразний. У даній курсовій роботі ми приділили основну увагу естетично стилістичній ролі в поезії Л. Костенко.
Художнє мовомислення творів Ліни Костенко ІІ.2. Оксюморон як несподіваний експресивний ефект в ліриці письменниці ІІ.3.... Кожне слово, кожний художній образ – «прицільно» точний і виразний. У даній курсовій роботі ми приділили основну увагу естетично стилістичній ролі в поезії Л. Костенко.
Художні поетичні засоби прислів'їв і приповідок 7. Використання прислів'їв та приповідок в художній літературі 8.
Мовно художні засоби експресії У повісті «маруся» г. Квітки Основ’яненка 2.1. Г. Квітка Основ’яненко в історії української літературної мови....у курсовій роботі, виявив, що художнє мовлення Г. Квітки Основ’яненко становить царину, де найрізноманітніші експресивні засоби різних рівнів відзначаються особливою виразністю та образністю й характеризуються ...
Специфіка художнього світу І. Роздобудько 3.1. Джерела психологізму в творах письменниці 3.2. Психологія стосунків головних героїв роману «Ґудзик» Висновки Психологізм у художньому творі — це, насамперед, передавання художніми ...
...ЩО ВИНИКАЮТЬ У ПРОЦЕСI СТВОРЕННЯ ХУДОЖНЬОГО ФIЛЬМУ 32 2.1. Договори iз трiумвiратом авторiв художнього фiльму 32 2.2. Змiст договорiв з авторами художнього фiльму 41 ...
Специфіка художнього світу І. Роздобудько 3.1. Джерела психологізму в творах письменниці 3.2. Психологія стосунків головних героїв роману «Ґудзик» Висновки Психологізм у художньому творі — це, насамперед, передавання художніми ...
Специфіка художнього світу І. Роздобудько 3.1. Джерела психологізму в творах письменниці 3.2. Психологія стосунків головних героїв роману «Ґудзик» Висновки Психологізм у художньому творі — це, насамперед, передавання художніми ...
...Сценарний договір 2.6 Договір художнього замовлення 2.7 Договір про використання твору декоративно прикладного мистецтва 2.8 Договір про створення аудіовізуального твору Розділ 3....найважливішим етапом руху наукового чи художнього твору від його творця до широкого споживача читача, слухача, глядача. Проте, щоб довести до громадськості найновіші наукові досягнення, їх потрібно ...
Кожне слово, кожний художній образ – «прицільно» точний і виразний. У даній курсовій роботі ми приділили основну увагу естетично стилістичній ролі в поезії Л. Костенко....творів поетеси є більшою мірою художні сполучення, в яких сполучаються слова, логічно між собою не узгоджені («червоне чорнило», «пекучий лід» тощо).
Кожне слово, кожний художній образ – «прицільно» точний і виразний. У даній курсовій роботі ми приділили основну увагу естетично стилістичній ролі в поезії Л. Костенко....творів поетеси є більшою мірою художні сполучення, в яких сполучаються слова, логічно між собою не узгоджені («червоне чорнило», «пекучий лід» тощо).
Готика художнього світу письменника 1.1. Літературно естетичні погляди Р.Л. Стівенсона 1.2. «Дитячий квітник віршів» та «Вересковий трунок»: світ дитинства ... Використання сукупності цих художніх засобів утворює своєрідний коливальний контур, який примушує читацьке сприйняття невпинно рухатись між крайнощами серйозно трагічного або відверто іронічного тлумачення історії, ...
Особливості художнього стилю Е.Т.А. Гофмана Повість казка «Малюк Цахес, на Прізвисько Цинобер» 1.1. Специфіка романтизму Гофмана 1.2. Художній світ повісті казки «Малюк Цахес» ...
ТЕОРЕТИКО ЛІНГВІСТИЧНИЙ АСПЕКТ ВИРАЖЕННЯ ХУДОЖНЬОГО БАГАТСТВА ПОЕТИЧНОГО ТЕКСТУ 1.1. Стилістична фігура як важливий засіб увиразнення синтаксичної будови поетичного твору 1.2....ХАРАКТЕРИСТИКА ФІГУР ПОЕТИЧНОГО СИНТАКСИСУ У ХУДОЖНЬОМУ ДОРОБКУ ЛІНИ КОСТЕНКО ТА ВАСИЛЯ СИМОНЕНКА 2.1. Функціональне навантаження фігур поетичного мовлення у творчості Л. Костенко та В.
Готика художнього світу письменника 1.1. Літературно естетичні погляди Р.Л. Стівенсона 1.2. «Дитячий квітник віршів» та «Вересковий трунок»: світ дитинства ... Використання сукупності цих художніх засобів утворює своєрідний коливальний контур, який примушує читацьке сприйняття невпинно рухатись між крайнощами серйозно трагічного або відверто іронічного тлумачення історії, ...
...як провідний принцип світогляду й художньої творчості Оскара Уайльда II. Роль символів та алегорій у казках Оскара Уайльда 2.1 Ціна і цінність справжнього кохання очима ... Це художній напрямок,який зобразив ідею чистої Краси, що піднімається над реальним життям, що є субстанцією рафінованого, вишуканого мистецтва. Період творчості О.
Кулішем у романі «Чорна рада» художні образи досі не втратили своєї актуальності для дослідження. Адже художній образ загалом – поняття надзвичайно глибоке, його можна вважати одним із ...
Поетика художньої модальності малої прози І.Франка........................8 1.2. Функціонування жанрових форм у системі митця...............................17 1.3.....ситуацій та їх роль у художній комунікації....................................................................................................43 2.2. Синтагматична фіксація наратора на рівні фокалізації........................58 2.3. Особливості вербалізації фабульних компонентів................................
« 1 2 3 4 5 6 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.