Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Чи пишете ви самі роботи?


Ирина Вячеславовна

Рейтинг: 16
аватар
Михайло Сергійович Ткаченко

Рейтинг: 10
аватар
Олена Дмитрівна

Рейтинг: 16
Куриляк Мар'яна Михайлівна

Рейтинг: 10
Шамеян Алена Юрьевна

Рейтинг: 11
Потапенко Інна Миколаївна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 301-350 з 384 за запитом центральна

Про Центральну виборчу комісію: Закон України від 30.06.2004 р. // Там же. 2004. № 36. Ст. 448.
...на більшій частині Західної та Центральної Європи – це Вестфальський мир 1648 р., який підвів підсумок жахливій (приміром населення Чехії зменшилося утричі) Тридцятирічній війні.
...Укренергобуд" пред'явило позов до Центрального райвиконкому м. Одеси про визнання недійсним його рішення про реєстрацію статуту орендного підприємства "Залізничний цех", посилаючись на те, що це ...
З центральних регіонів Угорщини на словацькі землі мігрувало багато родин мадярської шляхти, які відразу дістали чимало привілеїв: їх звільняли від податків, надавали ...
З центральних регіонів Угорщини на словацькі землі мігрувало багато родин мадярської шляхти, які відразу дістали чимало привілеїв: їх звільняли від податків, надавали ...
...по праву займає одне з центральних місць у сучасній теорії французької мови. Безліч підходів до її вирішення в лінгвістиці обумовлено суперечливим характером даного мовного явища.
Під час інкасації виручки з центральної каси касир Бусол О.Н. протягом 2002 р. три рази недовкладала готівку в інкасаторську суму: 14 січня 2002 р.
...протягом двох років здійснив у центральному універмазі міста Харкова дванадцять кишенькових крадіжок. Кожна завдала окремим потерпілим шкоду на суму від п'яти до п'ятнадцяти неоподаткованих ...
...протягом двох років здійснив у центральному універмазі міста Харкова дванадцять кишенькових крадіжок. Кожна завдала окремим потерпілим шкоду на суму від п'яти до п'ятнадцяти неоподаткованих ...
...європейського заповіту ще неможливо, існує Центральний реєстр заповітів, як досить успішний європейський експеримент, а також функціонує Укрінюрколегія, яка опікується спадковими правами наших співвітчизників за кордоном.
...поглядів (тобто узагальнюючої податкової консультації центрального податкового органу з цього питання не було, а норма податкового законодавства мала подвійне тлумачення). Платник податків не скористався даною відповіддю ...
...функції Національного банку України як центрального банку держави. Взагалі, банк має унікальне, природне призначення здійснювати посередницькі операції пов’язані з обслуговуванням руху грошових коштів.
...рівні вищих навчальних закладів країн Центральної і Східної Європи d. погодження між ВНЗ різних країн навчальних планів і програм Question 12 Методичні та соціально політичні документи ...
...рівні вищих навчальних закладів країн Центральної і Східної Європи d. погодження між ВНЗ різних країн навчальних планів і програм Question 12 Методичні та соціально політичні документи ...
...повинні виходити із політичних задач центральних органів державної влади політичний  полягає в дотриманні правових норм при підготовці, прийнятті і реалізації рішень, наданні управлінським рішенням форми нормативного ...
...всі грані спираються на загальний центральний стержень, що розглядає проблему природи людини і її призначення. Цей стержень включає в себе і сам образ Сковороди, що підтвердив ...
Установка як центральний елемент позиції. 59. Роль як реалізація статусу і позиції іншої особистості. 60. Громадська думка та суспільні настрої. 61. Масова комунікація.
...системи бухгалтерського обліку, одним із центральних елементів якої є облік взаєморозрахунків суб’єктів господарювання. На сьогодні одним з найбільш складних і суперечливих питань українського обліку є ...
Центральна Рада, її універсали 49. Держава П.Скоропадського. 50. Директорія. Отаманщина 51. Встановлення радянської влади в Україні. Політика воєнного комунізму. 52.
В чому полягають повноваження Європейського центрального банку? 5. Що таке податкове право Європейського союзу? 6. Які є джерела податкового права Європейського союзу?
Політичний діяч доби Центральної Ради, соціолог; в листопаді 1924 р. Заснував у Празі Український інститут громадознавства. 2. Філософ, критик позитивізму О.
...в інтерв'ю, да¬ному центральній будівельній газеті на виставці "Будівельне виробниц¬тво". У процесі укладання договору виникла суперечка про ціну переда¬ної інформації.
...державою в цілому, тобто його центральною владою, і територіальними складовими частинами, точніше кажучи їх населенням і чинними там органами публічної влади. 3.
...стратегії інтегрування у світову економіку, центральною ланкою якої є торгівля.
Повх поставив піаніно біля батареї центрального опалення, і незабаром в інструменті з'явилися дві тріщини. Після закінчення строку договору Крамаренко повернув піаніно прокатному пункту, але інструмент ...
Однією з центральних проблем схоластичної філософії є дискусія про універсалії (загальні поняття). У відповідності з тим, як тлумачилося питання про існування універсалій, середньовічна ...
...це сукупність заходів, які здійснюються центральним банком і спрямовані на регламентування правил формування депозитів (вкладів) у комерційних і ощадних банках, а також у небанківських грошово кредитних ...
«Взаємодія центральних і місцевих органів влади» 5. «Повноваження місцевих державних адміністрацій» Задача до теми 6 Голова адміністративної комісії оголосив догану вчительці за ...
, завдяки тому, що з центральної комори були пущені в виробництво полюсні котушки, які знаходились там на зберіганні. Зменшилась готова продукція на 348.2 тис. грн.
...ринкових відносин банківська система стає центральною структурою у сфері фінансово господарських відносин. ЇЇ умовно можна назвати перехрестям, де крім законних товарно – фінансових проектів проходять фіктивно утворені ...
Швед поставив піаніно біля батареї центрального опалення, і незабаром в інструменті з'явилися дві тріщини. Після закінчення строку договору Потапенко повернув піаніно прокатному пункту, але інструмент ...
Центральною функцією аналізу прибутковості кредитних операцій визначено пошук резервів підвищення ефективності кредитних операцій банків на основі передового досвіду і досягнень науки ...
Центральна бухгалтерія №2 управління освіти використовує меморіально ордерну форму бухгалтерського обліку. Проміжною фінансовою звітністю що складається ЦБ №2 є місячна та ...
...урядом, національним банком, а також центральними фінансовими органами. Взагалі реалізація валютної політики визначається тими завданнями, які ставить перед собою держава при здійсненні своєї політики в цілому.
Що Вас відомо про створення Центральної Ради в Україні? 3. Боротьба в Україні політичних сил (жовтень 1917 р.). 4. Опишіть події гетьманата П.Скоропадського. 5.
Пропозиція грошей Центральним банкам. Структура грошової маси. 11. Ринок праці та механізм його функціонування. 12. Причини та наслідки нерівномірного розподілу доходів.
Що являє собою центральний банк України? 4. Які функції він виконує? 5. Що таке комерційний банк? Чим характеризується система часткових резервів, застосовувана в банківській ...
...структури та якості кредитного портфеля центрального відділення АБ «АвтоЗАЗбанк»в динаміці та здійснено оцінку його ризиків. У третьому розділі охарактеризовано сучасні методи управління кредитним портфелем і ...
...Міністрів України, міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади здійснює: a. Служба Безпеки України b. Генеральний прокурор України c. Президент України d.
...підхід до поведінкової діяльності є центральним процесом менеджменту. Менеджер впливає на іншу людину через його реальні цілі, життєві установки і очікування, створюючи ефективну мотивацію виробничої діяльності ...
Взаємовідносини місцевих органів з центральною владою. 9. Сучасні проблеми та основні напрямки реформування системи місцевої влади в зарубіжних країнах.
Білет 17 Ви президент Центрального Банку. В країні склалася важка економічна ситуація в зв'язку з передінфляційним очікуванням. Населення масштабно почало скуповувати іноземну валюту, так ...
...обсязі реалізації в Україні займає центральний регіон (його питома вага 60,84% в 2004 році, 64,24% в 2005 році, 60,33% в 2006 році).
...смуги вздовж транспортних магістралей; на центральних вулицях міст створити “зелену хвилю”; суворо дотримуватися правових норм відповідальності за порушення загальноприйнятих правил роботи промислових підприємств.
Особливості економічної політики урядів Центральної Ради, Гетьманату, Директорії, ЗУНР. 8. Специфіка здійснення "політики воєнного комунізму" в Україні. Назвіть основні причини голоду 1921 1923 pp. 9.
...вантажопереробки і працюють під контролем центральної ЕОМ. Поряд з автоматизацією складських операцій потрібно: впроваджувати нові види машин та обладнання; підвищеної потужності; використовувати прогресивні будівельні матеріали й ...
Центральною ідеєю виховної концепції В.О.Сухомлинського є. 1. Кабінетна система навчання. 2. Взаємодія школи і родини. 3. Гуманізм. 4.
XI року куплено облігацію Центрального Уряду за 113 000 грн. Номінальна вартість 100 000 грн. Облігація з купоном 12 % річних, строком погашення через 3 роки.
Скрипнюк // Вісник Центральної виборчої комісії . – 2009. №2 3 (16 17). – С. 41 42 19. Шаповал В.М. Сучасний конституціоналізм. – К., 2005. – С.
В більшості країн Центральної і Східної Європи робляться важливі кроки в напрямку реформування національного трудового законодавства і систем трудових відносин.
« 1 2 ... 5 6 7 8 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.