Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


аватар
Марина

Рейтинг: 10
аватар
Миронець Олександр Іванович

Рейтинг: 10
аватар
Гордій Ірина Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Галик Василь Богданович

Рейтинг: 10
аватар
Занков Сергей Владимирович

Рейтинг: 10
Блажевич Юлія

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 451-500 з 943 за запитом цивільному

...ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ІНСТИТУТУ СПАДЩИНИ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ.…………………………………………..7 1.1. Основні етапи розвитку законодавства про спадщину…………..7 1.2. Загально правова характеристика спадщини у цивільному праві України…………………………………………………………….……..
...правового договору як підстави виникнення цивільних прав…………………………………………………..……..6 1.1. Поняття договору, як окремого виду правочину……………………...………6 1.2. Правове та економічне значення договору…………………………...……......зміни і припинення договорів у цивільному праві України…………………………………………………………………………...…31 3.1. Порядок укладення договору у цивільному праві України…………………31 3.2.
... ВАРІАНТ ІІ (ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС) Завдання 1 (составлен процессуальный документ 30 грн) С. звернувся до суду з позовом до акціонерного комерційного банку соціального розвитку "...зміни ухвалою судової колегії в цивільних справах апеляційного суду Вінницької області, позов С. залишено без задоволення, а зустрічний позов АКБ та Вінницької облдирекції задоволений.
Окреме провадження в цивільному процесі. 2. Компетенція суду щодо розглядусправ по встановленню юридичних фактів. 3. Процесуальний порядок розгляду справ по встановленню юридичних фактів. 4.... Цивільний процесуальний кодекс України. 2. ПостановаПленумуВерховногоСудуУкраїни "Просудовупрактику в справахпровстановленняфактів, щомаютьюридичне значення" від 31 березня 1995 р. № 5 //Правовісник. 1996. № 1.
...прав та їх значення в цивільному праві. 2. Класифікація особистих немайнових прав. 3. Цивільно правова охорона особистих немайнових прав та способи їх захисту....та визначити їх місце в цивільному праві. Класифікація особистих немайнових прав має важливе теоретичне і практичне значення, а тому всі особисті немайнові права, залежно від певних ...
434 Цивільного кодексу України та ст. 10 Закону України «Про авторське право і суміжні права». На вашу думку, на яких підставах законодавець ...претензії наступні заперечення: 1) чинне цивільне законодавство не закріплює принцип винятковості фірми, а тому використання вже зареєстрованого фірмового найменування не є протиправним; 2) виняткове право на ...
...засоби захисту права власності за цивільним законодавством України. Висновки. br /> Розглядаючи перше питання, студент повинен дати поняття цивільно правовому захисту права власності та форми захисту права ... Цивільний кодекс України // Голос України, № 45 – 46 від 12.03.2003 р.; № 47 – 48 від 13.03.2003 р. 3.
Поняття, види санкцій цивільного права 2.2. Відшкодування збитків 2.3. Компенсація моральної шкоди 2.4. Неустойка 2.5. Втрата завдатку 2.6....по перше, майнові стягнення у цивільному праві відбуваються на користь потерпілого, а конфіскація у кримінальному праві провадиться на користь держави; по друге, цивільно правова відповідальність може ...
...заборонена законом, міститься в: а) Цивільному кодексі України б) Законі України "Про власність в) Законі України "Про підприємництво"; (не діє) г) Законі України "Про державну підтримку ...в Кримінальному кодексі України і Цивільному кодексі України; д) правильної відповіді немає. 15. Норми, що встановлюють відповідальність зі здійснення заборонених видів підприємницької (господарської) діяльності, містяться: а) ...
...же вироком частково був задоволений цивільний позов потерпілої. В апеляційному порядку вирок не переглядався. Засуджений подав касаційну скаргу на вирок, у якій просив замінити йому позбавлення ...вніс касаційне подання в частині цивільного позову, вважаючи, що суд першої інстанції помилково задовольнив цивільний позов частково. Касаційний суд, розглянувши справу за касаційною скар¬гою засудженого ...
Цивільний процесуальний кодекс України. 2. Цивільний кодекс України. 3. ПостановаПленумуВерховногоСудуУкраїни "Пропрактикузастосування судами процесуальногозаконодавства при розглядіцивільнихсправ по першій інстанції від 21 грудня ...
Цивільний процесуальний кодекс України. Література 1. Гусаров К. Апелляционное производство в судах гражданской юрисдикции // Підприємництво, господарство і право. – 2003. №7. – С....касаційний перегляд судових рішень в цивільному судочинстві: теоретичні та практичні аспекти // Право України. – 2004. №2. 4. Кривенко В.В., Ярема А.Г.
Цивільний процесуальний кодекс України. 2. ПостановаПленумуВерховногоСудуУкраїни "Просудоверішення" від 29 грудня 1976 р. № 11 іззмінамивнесеними постановами Пленумувід 24 квітня 1981 р....соціальна природа судового рішення в цивільному судочинстві: сучасні наукові погляди // Право України. – 2001. №3. 6. Фурса С.Я., Щербак С.В., Євтушенко О.І.
Процесуальний порядок підготовки цивільних справ до судового розгляду РОЗДІЛ 3. СУДОВИЙ РОЗГЛЯД СПРАВ 3.1. Поняття, значення та порядок судового розгляду цивільної справи 3.2.
Які процесуальні документи складаються сторонами цивільного процесу, судом і суддями? 6. Назвіть правовстановлюючі документи. Контрольні питання до теми 2 1. Складіть типовий цивільно правовий договір 2....дисципліни “Складання процесуальних документів” з цивільним правом та господарським правом. 2. Укладення договору. 3. Апеляційна скарга. Варіант 2 1. Законодавча база дисципліни “Складання процесуальних документів”. 2.
Цивільний процесуальний кодекс України// Відомості Верховної Ради. – 2004. N 40 41, 42. Cт.492(з наступними змінами і доповненнями) 3....судами процесуального законодавства при розгляді цивільних справ по першій інстанції" від 21 грудня 1990 р. № 9 із змінами, внесеними постановою Пленуму від 25 грудня 1992 р.
...особи є також суб'єктами цивільних правовідносин. Хоча юридичні особи це не громадяни, але у їх створенні та функціонуванні беруть участь фізичні особи....надає їм статус суб'єктів цивільного права. Утворення юридичної особи – досить непростий процес, вона повинна відповідати встановленим законодавством ознакам (мати організаційну єдність, відокремлене майно, здатність нести ...
Здійснення цивільних прав як елемент реалізації цивільно правової відповідальності 3.3. Виконання цивільних обов'язків як елемент реалізації цивільно правової відповідальності 3....
...і постановою слідчого був визнаний цивільним позивачем. У підготовчий частині судового розгляду у даній справідо судді звернувся Сьомін і також попросив визнати його цивільним позивачем.
...і постановою слідчого був визнаний цивільним позивачем. У підготовчий частині судового розгляду у даній справі до судді звернувся Сьомін і також попросив визнати його цивільним позивачем.
...Висновки………………………………………………………………………… Список використаної літератури………………………………………………… Вступ Цивільне право – це сукупність цивільно правових норм, які регулюють відносини власності в її різноманітних формах, товарно грошові відносини і деякі особисті ... Цивільне право містить правові механізми для функціонування економіки, розподілу в суспільстві матеріальних благ тощо і від ефективності цивільно правового регулювання багато ...
...для участі в справі як цивільний відповідач. Прокурор і захисник Васильєва заперечували проти відкладення справи, указував, що це затягне виробництво в справі....Беручи до уваги, що розгляд цивільного позову й залучення до участі в справі АТП № 10823 затягне й ускладнить розгляд справи, у клопотанні відмовити надавши йому право ...
...для участі в справі як цивільний відповідач. Прокурор і захисник Васильєва заперечували проти відкладення справи, указував, що це затягне виробництво в справі....Беручи до уваги, що розгляд цивільного позову й залучення до участі в справі АТП № 10823 затягне й ускладнить розгляд справи, у клопотанні відмовити надавши йому право ...
...договорів недійсними та неукладеними в цивільному праві України. Структура та обсяг роботи зумовлені метою і завданням дослідження. Дипломна робота складається з вступу, трьох розділів, які об’...положення про недійсність договору в цивільному праві України», обґрунтовано поняття недійсності договору, визначено види недійсних договорів, здійснено класифікацію правових наслідків недійсності договору.
...договорів недійсними та неукладеними в цивільному праві України. Структура та обсяг роботи зумовлені метою і завданням дослідження. Дипломна робота складається з вступу, трьох розділів, які об’...положення про недійсність договору в цивільному праві України», обґрунтовано поняття недійсності договору, визначено види недійсних договорів, здійснено класифікацію правових наслідків недійсності договору.
...деякі питання практики застосування норм Цивільного та Господарського кодексів України: Лист ВГСУ від 07.04.2008 р. № 01 8/211 // Вісник господарського судочинства. – 2008. – № 3.... Позовна давність в радянському цивільному праві. – К.: Вид во Київського ун ту, 1960. – 20 с. Косинов С. А. Гарантийные сроки и сроки защиты прав потребителей.
...спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ на рішення суду першої інстанції та ухвалу суду апеляційної інстанції. В своїй касаційній скарзі П.... Судова палата у цивільних справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ дійшла висновку, що порушення судом норм процесуального права призвело ...
Чи відрегульовані цивільним законодавством дії сторін відповідально до умов задачі? Завдання № 8. Тема: НЕГАТОРНИЙ ПОЗОВ. Громадянка Коваленко, яка проживає в Черкасах в будинку, ... Тема: СУБ"ЄКТИ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА. Підлітки розбили скло в магазині, причинивши збитки магазину на суму 300 грн.. Було встановлено, що скло розбили Хмара, 14 ...
...порядку до судової палати з цивільних справ Апеляційного суду Харківської області шляхом подачі апеляційної скарги в 20 денний строк» Які помилки допущені судом в резолютивній частині ...касаційну скаргу до Палати по цивільних справах Верховного Суду України на рішення суду першої інстанції та ухвалу суду апеляційної інстанції. В своїй касаційній скарзі П.
а) Страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів; б) страхування фінансових ризиків; в) страхування цивільної відповідальності суб'єктів космічної дія¬льності; г) страхування відповідальності ...
Цивільний кодекс України: Науково практичний коментар (пояснення, тлумачення, рекомендації з використанням позицій вищих судових інстанцій, Міністерства юстиції, науковців, фахівців) / За заг.... Особливості застосування окремих положень Цивільного кодексу України щодо здійснення прав спадкоємця // Вісник Верховного Суду України. – 2006. – № 2. – С. 38 40. Печений О. П.
...до міського відділу реєстрації актів цивільного стану із заявою про зміну прізвища із "Заїка" на "Зайка", оскільки дуже комплексував з приводу свого прізвища. Відділ реєстрації актів цивільного стану відмовив йому, мотивуючи це ...
...до міського відділу реєстрації актів цивільного стану із заявою про зміну прізвища із "Заїка" на "Зайка", оскільки дуже комплексував з приводу свого прізвища. Відділ реєстрації актів цивільного стану відмовив йому, мотивуючи це ...
...наш погляд, є звернення до цивільного права, яке виробило чимало правил регулювання договірних зобов'язань, у тому числі в частині визначення порядку і способів укладення договорів....регулювання договірних зобов'язань з цивільного права, оскільки вважалося, що майновий характер цивільних правовідносин не відповідав природі соціалістичного трудового договору, який розглядався як основний спосіб реалізації ...
...юридичні особи, створені відповідно до Цивільного кодексу України, державні, комунальні та інші підприємства, створені відповідно до ГКУ, а також інші юридичні особи, які здійснюють господарську діяльність ...юридичні особи, створені відповідно до Цивільного кодексу України, державні, комунальні та інші підприємства, створені відповідно до Господарського кодексу України, а також інші юридичні особи, які здійснюють ...
4 Цивільного кодексу України укладення договору не передбаченого ЦК, але такого, що не суперечить загальним засадам та змісту цивільного законодавства, цілком можливе, та для ...
4 Цивільного кодексу України укладення договору не передбаченого ЦК, але такого, що не суперечить загальним засадам та змісту цивільного законодавства, цілком можливе, та для ...
...трудові спори розглядаються в звичайних цивільних судах? 3. Що означає принцип трипартизму (тристороннього співробітництва), на якому базується діяльність трудових судів в європейських державах? 4....колективно договірні відносини регулюються положеннями: Цивільного Кодексу Трудового Кодексу Адміністративного Кодексу Question 6 У Великобританії в 1987 році було позбавлено права укладати колективні договори: вчителів державних ...
1. Цивільна оборона: а) організаційна структура цивільної оборони об'єкта народного господарства; б) основні сильнодіючі отруйні речовини (СДОР), їх дія на організм ...
1. Цивільна оборона: а) роль, місце і завдання цивільної оборони в структурі заходів по забезпеченню життєдіяльності населення; б) Характеристика осередків ураження і ...
1. Цивільна оборона: а) формування цивільної оборони і порядок їх створення; б) характер ураження людей і тварин, забруднення рослин, продовольства і води ...
Представництво в цивільному процесі 2. Порушення цивільної справи ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Виконання судових рішень як стадія цивільного процесу Розділ 2. Зміст негайного виконання судових Рішень 2.1. Поняття негайного виконання судових рішень 2.2.... Виконання судових рішень — це стадія цивільного процесу, в якій здійснюється реалізація прав сторін, підтверджених судовим рішенням. Виконавче провадження характеризується тим, що воно може бути порушено і ...
Виконання судових рішень як стадія цивільного процесу Розділ 2. Зміст негайного виконання судових Рішень 2.1. Поняття негайного виконання судових рішень 2.2.... Виконання судових рішень — це стадія цивільного процесу, в якій здійснюється реалізація прав сторін, підтверджених судовим рішенням. Виконавче провадження характеризується тим, що воно може бути порушено і ...
Виконання судових рішень як стадія цивільного процесу Розділ 2. Зміст негайного виконання судових Рішень 2.1. Поняття негайного виконання судових рішень 2.2.... Виконання судових рішень — це стадія цивільного процесу, в якій здійснюється реалізація прав сторін, підтверджених судовим рішенням. Виконавче провадження характеризується тим, що воно може бути порушено і ...
Системи цивільного права країн світу. 2. Поняття цивільної дієздатності фізичної особи. Обмеження дієздатності фізичної особи. Завдання. Гуров О.
Обмеження цивільної дієздатності фізичної особи. 2. Припинення юридичної особи. 3. Майнові права як об’єкти цивільних прав. 4. Переривання строку позовної давності.
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ кафедра цивільного права РЕФЕРАТ на тему: «Право на особисте життя та його таємницю» студента 2 курсу магістратури Київ 2014 План Втуп Основна ...Конституції України 1996 року та Цивільного кодексу України 2003 року стало новим етапом в розвитку правової охорони особистого життя в Україні.
...особистих немайнових прав в системі цивільного права України..7 1.1. Особисті немайнові відносини як предмет цивільного права……………….….7 1.2.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДОГОВОРУ ЗБЕРІГАННЯ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ………………………………………………………...…..6 1.1. Ґенеза розвитку договору зберігання в цивільному праві……………...….6 1.2. Характеристика договору зберігання…………………………………..…..12 1.3.
« 1 2 ... 8 9 10

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.