Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Який курс найскладніший?


Сторожев Евгений Владимирович

Рейтинг: 42
Маловичко Ірина Сергіївна

Рейтинг: 16
аватар
Срібна Любов Василівна

Рейтинг: 10
Черняк Катерина Василі

Рейтинг: 16
Тимошенко Яніна Анатоліївна

Рейтинг: 10
аватар
Антоненко Светлана Васильевна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 51-100 з 943 за запитом цивільному

Характеристика цивільних правовідносин………………………..…6 Розділ 2. Елементи цивільних правовідносин…………………………………10 2.1. Суб’єкти цивільних правовідносин……………………………...…...……10 2.2.
...усності, безпосередності та безперервності у цивільному судочинстві Розділ 2. Принцип усності у цивільному процесі 2.1. Поняття, зміст значення та нормативне вираження принципу усності на різних ...
...ОСОБА ЯК СУБ’ЄКТ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ........................................................................6 1.1. Загальна характеристика цивільно правових відносин.................................6 1.2. Юридична особа як суб’єкт цивільних правовідносин................................11 РОЗДІЛ ІІ.
Львівський національний університет імені Івана Франка BR> Дипломна робота на тему: BR> СТРАХУВАННЯ ЦИВІЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВЛАСНИКІВ АВТОТРАНСПОРТУ (НА ПРИКЛАДІ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ “ПРОВІДНА”) BR> + (рецензія, виступ, роздатковий матеріал ) BR> (оцінка "відмінно", 168 сторінок, 2012 рік ... ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СТРАХУВАННЯ ЦИВІЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВЛАСНИКІВ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ 6 BR> 1.1. Загальна характеристика відповідальності та його види 6 BR>...
...осіб, що беруть участь в цивільному процесі 2.Сторони в цивільному процесі 3. Поняття принципів цивільно процесуального права 4.Склад, система і класифікація принципів цивільного процесуального ...
...ОСІБ ПРИ РОЗГЛЯДІ В СУДАХ ЦИВІЛЬНИХ СПРАВ …………….. 6 1.1. Загальна хараткристика осіб, яким за законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб при розгляді в судах цивільних справ …. 6 1.2.
1. Цивільне право як наука. Предмет науки цивільного права. Методи, що використовуються в науці цивільного права 2. Система науки цивільного права 3.
Правова характеристика цивільних правовідносин…………........…..6 1.1. Поняття та ознаки цивільно правових відносин…………………..……….6 1.2. Основні елементи цивільних правовідносин………………………….…..11 1.3.
Суд як суб’єкт цивільного процесу 1.1. Суд – обов’язковий суб’єкт цивільних процесуальних правовідносин 1.2. Склад суду. Відводи 1.3.
ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1 6 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДЖЕРЕЛ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА 6 РОЗДІЛ 2 14 КЛАСИФІКАЦІЯ ДЖЕРЕЛ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА 14 2.1. Міжнародні договори 14 2.2.
Основні засади системи цивільного права України 1.1. Поняття інститутів права 1.2. Поняття системи цивільного права Розділ 2.
Загальна характеристика представництва у цивільному процесі. 1.1. Формування та розвиток інституту представництва у цивільному процесі……………………………………………………………………………....7 1.2. Сучасне розуміння представництва………………………………………24 Висновки до ...
...та значення строків (термінів) у цивільному праві. Розділ 2. Види цивільно правових строків. Розділ 3. Позовна давність. Висновки Список використаної літератури ВСТУП В українській правовій термінології ...дій (бездіяльності) роль строків у цивільному праві зовсім не применшується. Як правова форма строки (терміни) можуть спрямовувати волю і поведінку учасників суспільних відносин на досягнення цілей, ...
Правова характеристика об’єктів цивільних прав……………………….…..6 2. Правовий режим та особливості окремих об’єктів цивільних прав………...9 2.1.
Поняття неповнолітньої особи в цивільному праві. 3.2.Цивільна правоздатність неповнолітніх осіб. 3.3.Цивільна дієздатність неповнолітніх осіб та її види за цивільним законодавством України.
До питання про джерела цивільного права Розділ III. Звичаї цивільного права 3.1. Звичай ділового обігу 3.2. Звичай як регулятор цивільних правовідносин 3.3.
...1) державного органу реєстрації актів цивільного стану за місцем проживання одного з них; 2) державного органу реєстрації актів цивільного стану за місцем проживання чоловіка; 3) державного ...
Публічно правові утворення як учасники цивільних правовідносин 2.1. Поняття і зміст цивільної правосуб’єктності 2.2. Держава і інші публічно правові утворення як суб’єкти ...
1. Поняття цивільного права як галузі права 2. Предмет цивільного права 3. Метод цивільно правового регулювання 4. Принципи цивільного права 5.
Загальна характеристика цивільної юрисдикції 1.1. Поняття і види юрисдикції 1.2. Цивільна юрисдикція у контексті судово правових реформ в Україні Розділ 2.
Поняття об'єктів цивільних прав 2. Речі як об'єкти цивільних прав. Майно 3. Гроші, валютні цінності та цінні папери як об'єкти цивільних ...
Загальна характеристика цивільного законодавства Розділ II. Звичай як одне з джерел регулювання цивільних відносин 2.1. Поняття та місце правового звичаю в системі ...
Поняття джерел цивільного права Розділ II. Звичай як джерело цивільного права 2.1. Звичай ділового обігу 2.2.
Сторони в цивільному процесі (А, Й, П, Р, М) 1. Поняття сторін у позовному провадженні. Процесуальні права та обов'язкисторін. 2.... Цивільний процесуальний кодекс України. 3. ПостановаПленумуВерховногоСудуУкраїни "Пропрактикурозглядуцивільнихсправ за позовамипровідшкодування шкоди" від 27 березня 1992 р. № 6 із змінами, внесеними постановамиПленумувід 8 ...
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ П л а н. 1. Поняття відповідальності в цивільному праві. 2. Види та форми відповідальності, підстави та умови відповідальності.
Цивільний процес 3 варіант 1. Сутність цивільного судочинства (процесу) та його завдання. Загальна характеристика видів проваджень та стадій цивільного процесу. 2.
Судово психіатрична експертиза в цивільному процесі набуває останніми роками дедалі більшого значення у зв’язку з постійним збільшенням кількості справ у цивільному судочинстві.
Поняття та структура цивільного процесу України 2. Позовне провадження в цивільному процесі 3. Наказне провадження як вид цивільного судочинства 4.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ЦИВІЛЬНОГО ПОЗОВУ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 1.1. Поняття та значення цивільного позову у кримінальному процесі 1.2.
ПОНЯТТЯ ПРЕДСТАВНИЦТВА ПРОКУРОРА В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ…….…5 1.1. Прокурор як суб'єкт цивільних процесуальних правовідносин…..….5 1.2. Завдання і форми участі прокурора в ...
ПІДСУМКОВИЙ ТЕСТ (ЗАЛІК) Question 1 Балів: 1 Продовжить тезу Цивільний захист це… Виберіть одну правильну відповідь a. постійна готовність органів управління до загроз… b. аварійно рятувальні заходи що забезпечують… c.... цивільна оборона в сучасному вигляді, яка… e. органи управління що забезпечують захист … Question 2 Балів: 1 До сил та засобів Цивільного ...
ХАРАКТЕРИСТИКА СТОРІН У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 7 1.1. Поняття та ознаки сторін у цивільному процесі 7 1.2. Цивільна процесуальна правоздатність та цивільна процесуальна ...
КОНТРОЛЬНА РОБОТА З ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ІІ варіант 1. Наука цивільного процесу. Поняття, об’єкт та предмет цивільного процесу. 2.
ПОНЯТТЯ ТА ПРАВОВА ПРИРОДА ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА………………………………………………………5 РОЗДІЛ 2. ЗАВДАННЯ ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА УКРАЇНИ: ПОНЯТТЯ ТА ПРОБЛЕМАТИКА…………………….11 2.1. Поняття завдань цивільного судочинства…………………11 2....
ПРИНЦИПИ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА План 1. Поняття і класифікація принципів цивільного процесуального права. 2. Загальноправові принципи. 3.
Джерела цивільного права 3. Функції цивільного права 4. Засади цивільного права 5. Система цивільного права ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ЗАГАЛЬНЕ ПОНЯТТЯ ПРО СТРОКИ ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ……………………………………………………………………………..6 1.1 Поняття та види строків у цивільному праві...................................6 1.2 Юридична природа строків…………………………......................10 РОЗДІЛ 2.
Правова характеристика цивільних правовідносин……………….……6 1.1. Поняття та ознаки цивільно правових відносин………………………….…..6 1.2. Види цивільних правовідносин……………………………………………….10 Розділ 2.
Докази і засоби доказування в цивільному процесі (І, Н, Т, Ч, Ю) 1. Поняття і класифікація доказів. 2. Предмет доказування. 3.... Цивільний процесуальний кодекс України. 2. ПостановаПленумуВерховногоСудуУкраїни "Просудоверішення" від 29 грудня 1976р. № 11 із змінами,внесеними постановамиПленумувід 24 квітня1981 № 4 та від ...
Французький цивільний кодекс 1804 р. П л а н 1. Історія підготовки і прийняття Французького цивільного кодексу 1804 р. 2.
...фізичної особи як суб’єкта цивільного права 1.1. Поняття фізичної особи 1.2. Цивільна правоздатність фізичної особи 1.3. Цивільна дієздатність фізичної особи Розділ 2.
Правова характеристика об’єктів цивільних прав………………..………….7 1.1. Поняття об’єктів цивільних прав…………………………………..………..7 1.2. Характеристика груп об’єктів цивільних прав……………………………..9 2.
Поняття та значення цивільного позову в кримінальному процесі…..……………………………………………………………….5 3. Правове регулювання цивільного позову в кримінальному процесі: 3.1 Елементи і особливості доказування цивільного ...
ВСТУП РОЗДІЛ І СУТНІСТЬ, ОЗНАКИ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ 1.1. Сутність юридичної особи..............................................................................6 1.2. Поняття та ознаки юридичної особи..............................................................7 1.3....ПРАВОВИХ ФОРМ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ............................................................24 2.1. Організаційно правові форми юридичних осіб з...
...питання участі територіальної громади у цивільних відносинах………………………………………………………………………..…..6 1.1. Загальна характеристика територіальної громади як учасника цивільних відносин…………………………………………………………………………..…..6 1.2.
...ділова репутація як об’єкти цивільного права України. План Вступ 1. Поняття і класифікація нематеріальних благ як об’єктів цивільного права. 2.
Методологічні особливості захисту та охорони цивільних прав...10 2.1. Поняття і загальна характеристика способів захисту цивільних прав і інтересів, що охороняються законом………………………………………..….10 2.2.
...положення субєктів МЦП у міжнародному цивільному процесі 2. Підсудність цивільних справ, ускладнених іноземним елементом 2.1 Поняття та види міжнародної підсудності 2.2 Особливості визначення підсудності ...
...об’єкти правовідносини взагалі і цивільні зокрема, а з іншого відображають особливості інформації в суспільстві. ЇЇ роль та постійно зростаючий масив норм права дали підставу для ... Цивільний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40 44. – Ст. 356. 3. Закон України „Про інформацію” від 02.10.92 ...
Поняття та структура цивільного законодавства 2. Дія цивільного законодавства у часі, просторі і за колом осіб 3. Застосування цивільного законодавства за аналогією 4.
« 1 2 3 4 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.