Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Який курс найскладніший?


Рибак Микола Сергійович

Рейтинг: 11
Маловичко Ірина Сергіївна

Рейтинг: 16
Наталія М. Б.

Рейтинг: 16
аватар
Месеча Алла Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Середа Олена Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Любов Олександрівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 101-150 з 943 за запитом цивільному

Загальна характеристика Цивільного кодексу України 2.Учасники цивільних правовідносин. Поняття і загальна характеристика цивільної правоздатності і цивільної дієздатності Література
Прокурор і цивільний процес України Розділ 2. Участь прокурора в цивільному процесі 2.1. Форми участі прокурора в цивільному процесі України 2.2.
Поняття і юридична природа самозахисту цивільних прав 1.1. Виникнення поняття самозахисту в законодавстві України 1.2. Правова природа самозахисту прав 1.3.... Здійснення учасниками цивільних правовідносин права на самозахист 2.1. Заходи самозахисту прав 2.2. Необхідна оборона в цивільному праві 2.3.
Види цивільної відповідальності 3. Форми цивільної відповідальності 4. Підстави цивільної відповідальності ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ Додатки
ФІЗИЧНІ ОСОБИ ЯК СУБ’ЄКТИ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА 1.1. Поняття фізичної особи 1.2. Правоздатність: поняття, виникнення, обсяг і припинення 1.3. Поняття та елементи цивільної дієздатності РОЗДІЛ 2.
ЮРИДИЧНІ ОСОБИ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ П л а н 1. Поняття та ознаки юридичної особи. 2. Види юридичних осіб. 3....деякі питання практики застосування норм Цивільного та Господарського кодексів України: Лист ВГСУ від 07.04.2008 р. № 01 8/211 // Вісник господарського судочинства. – 2008. – № 3.
Поняття принципів цивільного процесуального права і їх система……………………………………………………………………………..6 Розділ 2. Диспозитивність в цивільному судочинстві України………………11 2.1.
Соціальна сутність цивільних правопорушень.........................................7 Розділ 2. Об’єктивні ознаки цивільного правопорушення....................................12 2.1. Шкода, заподіяна правопо рушенням................................................................12 2.2.
Поняття цивільного процесуального права 1.2. Особливості цивільного процесуального права Розділ 2. Фіксування цивільного процесу 2.1. Загальні положення 2.2.
Поняття цивільного процесуального права 1.2. Особливості цивільного процесуального права Розділ 2. Фіксування цивільного процесу 2.1. Загальні положення 2.2.
Поняття цивільної дієздатності…………………………………………...…….12 3. Види цивільної дієздатності…………………………………………………….23 4. Порядок та наслідки обмеження цивільної дієздатності………………...……27 Висновки………………………………………………………………………...….38 Список використаних джерел……………………………………………………..
Поняття цивільної дієздатності…………………………………………...…….12 3. Види цивільної дієздатності…………………………………………………….23 4. Порядок та наслідки обмеження цивільної дієздатності………………...……27 Висновки………………………………………………………………………...….38 Список використаних джерел……………………………………………………..
Поняття та види суб’єктів цивільних прав за законодавством України 2. Правові форми участі держави в цивільних відносинах 3. Органи та представництва, через які діє держава ...
Поняття та види суб’єктів цивільних прав за законодавством України 2. Правові форми участі держави в цивільних відносинах 3. Органи та представництва, через які діє держава ...
Суд як суб'єкт цивільних процесуальних правовідносин. (А, Й, П, Р, М) 1. Суд як суб'єкт цивільних процесуальних правовідносин. 2. Цивільна юрисдикція судів. 3.
ЦІННІ ПАПЕРИ ЯК ОБ’ЄКТИ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ П л а н. 1. Загальна характеристика об’єктів цивільних прав. 2. Поняття та ознаки цінних паперів. 3.
СУТНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ ЯК ОБ’ЄКТА ЦИВІЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН………………………………………………………………….6 1.1. Поняття інформації як об’єкта цивільних правовідносин………………..…..6 1.2. Ознаки інформації як об’єкта цивільних ...
СУБ’ЄКТИ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН.. 7 1.1. Загальні положення про суб’єктів правовідносин.............. 7 1.2. Цивільна правоздатність: поняття, зміст. ......................... 17 1.3.
Загальна характеристика функцій цивільного права 3. Принципи цивільного права 4. Система цивільного права Висновки Список використаної літератури
Фізична особа, як учасник цивільних відносин 2.1. Поняття цивільної правоздатності 2.2. Цивільна дієздатність фізичних осіб підприємців. Набуття повної цивільної дієздатності неповнолітніми РОЗДІЛ 3.
Характеристика цивільного судочинства як форми судового захисту порушених прав ..… 4 2. Сторони у цивільному процесі.... 7 3. Поняття доказування в цивільній справі.
...розгляді кримінальної справи було задоволено цивільний позов Гріценка Н.Н., на користь якого було стягнено 25000 грн. Дружина засудженого Каменева С.С.... Визначте підстави співучасті у цивільному судочинстві та їх види. 2. Прокурор Приморського району Запорізької області звернувся до суду з позовом в інтересах Перова С.С.
...осіб, що беруть участь в цивільному процесі 1.3. Сторони в цивільному процесі 1.4. Права та обов’язки сторін в цивільному процесі 1.5.
...поняття нематеріальних об’єктів у цивільному праві………..19 2.1. Поняття об’єктів цивільних прав…………………………………………….19 2.2. Нематеріальні блага як об’єкти цивільного права………………………….
...порядку до судової палати з цивільних справ Апеляційного суду Харківської області шляхом подачі апеляційної скарги в 20 денний строк» Які помилки допущені судом в резолютивній частині ...спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ на рішення суду першої інстанції та ухвалу суду апеляційної інстанції. В своїй касаційній скарзі П.
Поняття і значення цивільного позову в кримінальному процес 2. Суб'єкти цивільного позову в кримінальному процесі. 3. Предмет, підстави і доказування цивільного позову в ...
Необхідність вивчення зарубіжного цивільного права 2. Предмет, методи та система цивільного та торгового права зарубіжних країн 3. Джерела цивільного і торгового права зарубіжних країн ...
Особливості цивільних правовідносин 3. Елементи цивільного правовідношення
Джерела цивільного і торгового права зарубіжних країн 3 2. Сучасні тенденції розвитку цивільного і торговельного права зарубіжних країн 9 3.
Поняття ті сутність цивільного позову в кримінальному процесі…5 2. Суб’єкти цивільного позову в кримінальному процесі…………..13 3.
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи страхування загальної цивільної відповідальності 1.1. Юридичні поняття відповідальності та підстави для її страхування 1.2 Поліси страхування загальної цивільної відповідальності Розділ 2 Особливості видів ...
Теоретичні основи захисту цивільних прав 1.1. Поняття захисту прав за цивільним законодавством 1.2. Основні способи захисту цивільних прав Розділ 2.
Поняття та види доказів у цивільному процесі 1.1. Поняття доказів в цивільному процесі 1.2. Класифікація цивільно процесуальних доказів Розділ 2.
Кредитний договір в цивільному праві України. План. Вступ. 1. Поняття кредитного договору та його види. 2. Сторони та істотні умови кредитного договору. 3....увазі, що поряд з нормами Цивільного кодексу правовідносини по кредитному договору регулюються і іншими нормативно правовими актами. Слід класифікувати кредитні договори та дати видову характеристику кожної ...
ПОНЯТТЯ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ 1.1. Поняття фізичної особи 1.2. Ім'я фізичної особи 1.3. Місце проживання фізичної особи РОЗДІЛ 2. ЦИВІЛЬНА ПРАВОЗДАТНІСТЬ ТА ДІЄЗДАТНІСТЬ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ ...
Строки (терміни) у цивільному праві 1.1 Поняття процесуальних строків та їх ознаки 1.2. Види процесуальних строків 1.3....Обчислення, зупинення, поновлення і продовження цивільних процесуальних строків Розділ 2 правові засади позовної давності за законодавством україни 2.1. Поняття позовної давності як інституту права 2....
Строки (терміни) у цивільному праві 1.1 Поняття процесуальних строків та їх ознаки 1.2. Види процесуальних строків 1.3....Обчислення, зупинення, поновлення і продовження цивільних процесуальних строків Розділ 2 правові засади позовної давності за законодавством україни 2.1. Поняття позовної давності як інституту права 2....
ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ УЧАСНИКІВ ЦИВІЛЬНОГО ОБОРОТУ, ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ П л а н. 1. Право інтелектуальної власності на комерційне найменування. 2.... Право інтелектуальної власності в Цивільному кодексі України // Цивільний кодекс України. Міркування з окремих проблем застосування. Науковий збірник – К. : Слово, 2005. – 368 с. Крижна В. М.
Поняття цінних паперів згідно цивільного законодавства 1.1. Суть інституту цінних паперів 1.2. Особливості здійснення діяльності на ринку цінних паперів Розділ 2.... Інститут ринку цінних паперів в цивільному праві України 3.1. Ринок цінних паперів, його місце в структурі ринку фінансових ресурсів 3.2.
Поняття цінних паперів згідно цивільного законодавства 1.1. Суть інституту цінних паперів 1.2. Особливості здійснення діяльності на ринку цінних паперів Розділ 2....цінних паперів як об’єкта цивільних прав та таких видів цінних паперів як акції, облігації, облігації підприємств, облігації місцевих позик, державні облігації України, казначейські зобов'язання ...
...юридична природа строків (термінів) у цивільному праві………..…7 2. Види строків у цивільному праві…………………………………………...……..14 3. Обчислення строків у цивільному праві…………………………………….……24 Висновки………………………………………………………………………...……..
...ДОСЛІДЖЕННЯ ДОКАЗІВ І ДОКАЗУВАННЯ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 1.1. Значення доказів і доказування в цивільному процесі 1.2. Поняття та характеристика видів доказів 1.3.
Предмет, методі функції цивільного права 3. Визначення і система цивільного права Література
...особливості держави як суб’єкта цивільного права……………………………………………………………………………..…...6 1.1. Сутність поняття «держава»………………………………………………...….6 1.2. Поняття та зміст цивільної правосуб'єктності держави…………………….11 Розділ 2.
УЧАСТЬ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ОРГАНІВ ТА ОСІБ, ЯКИМ ЗАКОНОМ НАДАНО ПРАВО ЗАХИЩАТИ ПРАВА, СВОБОДИ ТА ІНТЕРЕСИ ІНШИХ ОСІБ План 1....та інтересів інших осіб в цивільному процесі? 2. Форми участі у цивільному процесі таких органів та осіб. 3. Права та обов’язки органів та осіб, яким ...
...6 Теоретичне питання: Форми захисту цивільних прав та інтересів. Способи захисту цивільних прав та інтересів. Практичне завдання 1. Житель міста Баку п. Павличко вирішив придбати п.
...дії і місце в системі цивільного права. 2. Поняття зобов'язання. Суб'єкти, об'єкти і зміст зобов'язань. 3. Правова класифікація зобов'язань на види ...та регресні зобов'язання в цивільному праві, особливості їх виконання. 11. Поняття, підстави виникнення, особливості виконання грошових зобов'язань. Відповідальність за порушення грошового зобов'язання. 12.
...правового договору як підстави виникнення цивільних прав ………………………………………………………...6 1.1. Поняття договору………………………………………………………...……..6 1.2. Значення договору……………………………………………………….…….12 1.3. Види договорів та їх характеристика………………………………….…….....зміни і розірвання договорів у цивільному праві України………………………29 3.1. Порядок укладення договору у цивільному праві України…………………29 3.2.
Цивільні процесуальні правовідносини, їх суб'єкти, зміст, об'єкт. 2. Мета і завдання провадження у справі до судового розгляду. 3. Задача. Розглядаючи цивільну справу про стягнення збитків, суд ...
Участь у цивільному процесі органів та осіб, яким за законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб (Б, О, У, Ш, ... Цивільний процесуальний кодекс України. 4. Ухваласудової колегії в цивільнихсправах Верховного Суду України від 21 травня 1997 р. // ВісникВерховногоСудуУкраїни. – 1997. № 3. С.
« 1 2 3 4 5 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.