Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Оцініть цей сайт


Рибак Микола Сергійович

Рейтинг: 11
Наталія Вікторівна

Рейтинг: 10
O. Norbert.

Рейтинг: 16
аватар
Юлия Николаевна

Рейтинг: 10
аватар
Олійник Артур Михайлович

Рейтинг: 16
Котова Ксения Александровна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 401-450 з 943 за запитом цивільному

Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, №№ 40 44. 3.... Довічне утримання за новим Цивільним кодексом України // Юрид. вісн. України. 2003. 1 7 листоп. № 44 (436). С 14 15. 5. Космін Ю.
...спір підлягає розгляду в порядку цивільного судочинства. Складіть апеляційну скаргу. Додаткові питання: 1) Який порядок оскарження та подання апеляційної скарги на ухвалу суду?...спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ надійшла заява відповідача Жуйкова Д.І. про перегляд ухвали Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і ...
Цивільне право Контрольні питання до теми 7 1. Охарактеризуйте систему цивільного законодавства. 2. Який порядок здійснення цивільних прав та виконання цивільних ...
Поняття і види джерел цивільного права 1.1. Конституція України 1.2. Інші нормативно правові акти 1.3. Судова практика Розділ 2. Поняття та структура цивільного законодавства 2.1.
Поняття та особливості римського цивільного процесу 1.2. Види цивільного процесу в Римі Розділ ІІ. Розвиток цивільно процесуального права в Україні 2.1.
Процесуальне становище цивільного позивача та цивільного відповідача у кримінальному судочинстві. 3. Загальна характеристика форм відшкодування шкоди, заподіяної злочином: добровільне відшкодування шкоди; кримінально правова ...
...юридичних осіб як вияв їх цивільної правосуб’єктності……………………………………………………….15 2.1. Цивільна відповідальність юридичних осіб як вияв їх правоздатності.…...15 2.2.
Охарактеризуйте систему цивільного законодавства. 2. Який порядок здійснення цивільних прав та виконання цивільних обов`язків? 3. Які способи здійснення захисту права власності ви ...
...необхідністю теоретичного обґрунтування законодавчих положень Цивільного кодексу України щодо змісту й обсягу спадкових прав кожного громадянина, вперше здійснених у процесі кодифікації цивільного права.
Цивільний кодекс України: Науково практичний коментар (пояснення, тлумачення, рекомендації з використанням позицій вищих судових інстанцій, Міністерства юстиції, науковців, фахівців) / За заг....обов’язкової частки за новим цивільним законодавством України // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – № 9. – С. 60 62. Підопригора О. А., Мельник М. Г. Мельник О. М.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СТОРІН У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 8 1.1. Поняття сторін в цивільному процесі 8 1.2. Права, обов’язки та процесуальне положення сторін.
...законодавства щодо змагальності сторін у цивільному процесі Розділ 2. Поняття та зміст принципу змагальності Розділ 3. Процесуальні засоби реалізації принципу змагальності у стадії судового розгляду цивільної справи Розділ 4.
...законодавства щодо змагальності сторін у цивільному процесі Розділ 2. Поняття та зміст принципу змагальності Розділ 3. Процесуальні засоби реалізації принципу змагальності у стадії судового розгляду цивільної справи Розділ 4.
...законодавства щодо змагальності сторін у цивільному процесі Розділ 2. Поняття та зміст принципу змагальності Розділ 3. Процесуальні засоби реалізації принципу змагальності у стадії судового розгляду цивільної справи Розділ 4.
Підстави виникнення цивільних прав та обов'язків. 3. Сторони у зобов'язанні. 4. Підстави заміни кредитора у зобов'язанні.... Зобов'язальне право як інститут цивільного права 2. Елементи зобов'язання 3. Множинність осіб у зобов’язанні 4. Підстави виникнення зобов'язань 5.
Поняття цивільного процесуального права і його значення 7 1.2. Місце цивільного процесуального права в правовій системі України 13 РОЗДІЛ 2.
Назвіть основні законодавчі акти з цивільної оборони України та дайте визначення, що таке цивільна оборона згідно із законом « Про цивільну оборону». 2.
Система римського цивільного права 3. Періодизація Римського цивільного права 4. Історична роль Римського цивільного права і його значення для сучасного юриста СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ...
Судовий розгляд як основна стадія цивільного судочинства. 2. Загальна характеристика окремих частин судового засідання. 3. Підстави і наслідки відкладення і зупинення провадження у справі.... Цивільний процесуальний кодекс України. 2. ПостановаПленумуВерховногоСудуУкраїни "Пропрактикузастосування судами процесуальногозаконодавства при розглядіцивільнихсправ по першій інстанції від 21 грудня 1990 р.
...юридичних осіб як суб’єктів цивільного права…………………………………………………7 1.1. Правова природа неспроможності (банкрутства) юридичних осіб як суб’єктів цивільного права……………………………………………………….…7 1.2.
Поняття моральної (немайнової) шкоди в цивільному праві. 2. Види моральної (немайнової) шкоди та способи її компенсації. 3. Визначення розміру компенсації моральної (немайнової) шкоди. Висновки....теми в світлі прийняття нового Цивільного кодексу України. Також необхідно вказати про значимість інституту відшкодування моральної шкоди. В першому питанні курсової роботи студенту варто дати визначення ...
...зобов'язання у проекті нового Цивільного кодексу України // Українське право. – 1997. – Число 1. – С. 72–73. 8.Цивільне право України. Книга перша.: Підручник. У 2 книгах.
Елементи цивільних правовідносин РОЗДІЛ 2. ЗМІСТ ТА ВИДИ ЦИВІЛЬНО ПРАВОВИХ ВІДНОСИН 2.1. Зміст цивільних правовідносин 2.2.
Вступ Міжнародне повітряне право (МПП) це сукупність спеціальних принципів і норм, які регулюють відносини між суб'єктами міжнародного права щодо використання повітряного простору цивільною авіацією. У правовому регулюванні міжнародних повітряних перевезень поряд з принципами і нормами міжнародного повітряного права (МПП) використовуються і норми внутрішнього ...суден на державні та приватні, цивільні та військові. Цивільні повітряні судна можуть бути як державними,...
...апеляційного оскарження судових рішень в цивільному процесі 1.2. Соціально правові передумови запровадження інституту апеляції у сучасному цивільному процесі України 1.3.
...принципу диспозитивності з іншими принципами цивільного процесуального права. 3. Прояв принципу диспозитивності в різних стадіях цивільного судочинства. Нормативний матеріал. Судова практика 1. Конституція України. 2.
Цивільний процесуальний кодекс України. 3. ПостановаПленумуВерховногоСудуУкраїни «Пропрактикузастосування судами процесуальногозаконодавства при розглядіцивільнихсправ по першій інстанції» від 21 грудня 1990 р.... Особливості участі адвоката у цивільному процесі // Право України. 1999. № 9. 5. Фурса С. Довіреність та інститут представництва в цивільному законодавстві, нотаріальному і цивільному процесах України // ...
Порядок захисту цивільних прав за законодавтсвом України: поняття захисту цивільних прав; відмінність правової охорони від захисту цивільних прав; способи захисту цивільних прав (детально ...
Конституція України, як джерело Цивільного процесуального права. 18 2.2. Цивільний процесуальний кодекс України 21 2.3. Міжнародні договори України, як джерела цивільного процесуального права ...
Державна реєстрація шлюбу – це акт цивільного стану, що означає події та дії, що нерозривно пов'язані з людиною (фізичною особою) і впливають на її правовий статус — ...її здатність бути суб'єктом цивільних прав і обов'язків. Щоб отримати цивільну правосуб’ктність потрібно шлюб юридично оформити шляхом його державної реєстрації, яка має конститутивне (...
...характеристику договору купівлі продажу у цивільному праві та його місце в системі договірних зобов’язань та його види. Автор повинен дати поняття договору купівлі продажу взагалі, ...основні характеристики як об’єкта цивільного права. Далі слід зупинитись на класифікації житла за законодавством України (жило, що знаходиться в державній власності та житло, що знаходиться ...
...спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ з вимогою визнати незаконними рішення обох судів. Складіть касаційну скаргу у даній справі....спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ? Задача 2 Місцевий суд розглянув цивільну справу за позовом Лозової до Лозового про стягнення аліментів на утримання ...
...Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних та кримінальних справ з вимогою визнати незаконними рішення обох судів. Яке рішення має ухвалити Вищий спеціалізований суд з розгляду цивільних та кримінальних справ?
...аналіз та вивчення такого інституту цивільного права як договір дарування. Становлення цього інституту почалося дуже давно і сягає ще часів функціонування римського права, звісно ж за ...потягне за собою притягнення до цивільної відповідальності за односторонню відмову від договору. Ці та інші питання що стосуються укладення та виконання даного договору, тобто вся його ...
Основні положення Цивільного кодексу України про об’єкти патентного права 17. Основні положення Господарський кодекс України про об’єкти патентного права 18. Цивільний та Господарський процесуальні кодекси України ...
...з’ясуванню дискусій у науці цивільного права з цього питання, а також необхідно висловити своє бачення даної проблеми. При класифікації джерел підвищеної небезпеки доцільно звернути увагу ... Цивільний кодекс України // Голос України, № 45 – 46 від 12.03.2003 р.; № 47 – 48 від 13.03.2003 р. 2.
Про судову практику розгляду цивільних справ про визнання правочинів недійсними: Постанова Пленуму ВСУ від 06.11.2009 р. № 9 // Вісник Верховного Суду України. – 2009. – № 12....деякі питання практики застосування норм Цивільного та Господарського кодексів України: Лист ВГСУ від 07.04.2008 р. № 01 8/211 // Вісник господарського судочинства. – 2008. – № 3.
...суду з заявою про обмеження цивільної дієздатності Павлюка в інтересах його неповнолітнього сина. В заяві було вказано, що Павлюк вже на протязі багатьох років зловживає наркотичними ...вимоги про обмеження його в цивільній дієздатності. Представник наркологічного закладу звернувся до суду з заявою про обмеження цивільної дієздатності Павлюка в інтересах його неповнолітнього сина.
...ж, що діють у сфері цивільного та торгового права, часом містять невизначені терміни: так звані «каучукові» норми, тлумачення яких повністю віддане на розсуд судді....новітньому законодавстві, зокрема в новому Цивільному Кодексі України, аналіз якого виявляє генетичний зв’язок українського цивільного права з континентальним. Увесь розвиток сучасного українського цивільного законодавства свідчить ...
Загальна характеристика підготовки цивільних справ до судового розгляду Розділ 2. Зміст і порядок провадження підготовки цивільних справ до судового розгляду 2.1.
Характеристика представництва в цивільному праві Украї ни……...7 1.1. Поняття та підстави представницт ва……………………………….7 1.2. Склад правовідносин представницт ва………………..……...…….13 Розділ 2. Види представництва в цивільному праві Украї ни…………………18 2....
...у справі як форма розгляду цивільної справи 1.1. Поняття та підстави закриття провадження у цивільній справі 1.2. Наслідки закриття провадження у справі та підстави ...
Неповна цивільна дієздатність фізичної особи 3. Обмеження цивільної дієздатності та визнання особи недієздатною Висновки Список використаних джерел та літератури
...ознаки і види правочинів у цивільному праві України…………………………………………………………7 1.1 Концептуальні засади права на житло в Україні……………..7 . 1.2 Правочини як підстава виникнення житлових ...Приватизоване житло як об'єкт цивільних правочинів….…55 2.1 Поняття житла як об'єкта цивільних правовідносин………...55 2.2 Договори про участь у витратах на ...
Місце майнових прав в системі цивільного права України………………7 1.1. Поняття та види майнових прав людини…………………………………...……7 1.2. Право власності……………………………………………………………….….11 1.3....особистих немайнових прав в системі цивільного права України……………………………………………………………………………...…23 2.1. Особисті немайнові відносини як предмет цивільного права…………………23 2.2.
Договір – центральна категоря цивільного права 1.1. Поняття та зміст договору..............................................................c. 6 10 1.2. Види договору в цивільному праві................................................c.
ЕЛЕМЕНТИ КОНФЛІКТУ: Об’єкт конфлікту – договірні або ж зобов’язальні відносини, що лежать у площині цивільного права та підлягають врегулюванню відповідно до норм Цивільного кодексу України, Цивільно процесуального кодексу України, відповідних Законів та інших НПА.
...давності та характеристика строків захисту цивільних прав………………………………………………………………….……6 1.1. Поняття строків захисту цивільних прав………………………………..…….6 1.2. Види строків захисту цивільних прав………………………………………...13 Розділ 2.
Поняття та підстави представництва в цивільному праві Украї ни……….....7 1.2. Суб'єкти представницт ва…………………………………………………..….11 РОЗДІЛ 2. Види представництва в цивільному праві Украї ни………………….
...та підстави виникнення представництва у цивільному процесі України 1.2. Сутність представництва у цивільному процесі Розділ II. СУБ’ЄКТИ СУДОВОГО ПРЕДСТАВНИЦТВА ТА ЇХ ПОВНОВАЖЕННЯ 2.1.
« 1 2 ... 7 8 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.