Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Який курс найскладніший?


аватар
Колеснік Наталія Леонідівна

Рейтинг: 10
аватар
Дехтяренко Марина Вадимовна

Рейтинг: 10
Стороженко Андрій Юрійович

Рейтинг: 16
Яцишина Ольга Василівна

Рейтинг: 10
аватар
Фенюк Олена Миколаївна

Рейтинг: 16
Даценко Анна Юріївна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 51-100 з 354 за запитом цінних

1.4 Державною Комісією з цінних паперів України; e. 1.5 Фондом державного майна України; f. 1.6 Зазначене в пунктах № 1.1; 1.2; 1.... Question 2 Номінальну ціну цінних паперів, що випускаються в обіг, визначають: a. Державна Комісія з цінних паперів; b. Державне казначейство; c. Міністерство фінансів; d.
Аналітичний та синтетичний облік цінних паперів 2.4 Удосконалення організації та методології обліку цінних паперів Розділ 3. Аналіз і оцінка операцій з цінними паперами 3....
Поняття та ознаки цінних паперів. 3. Класифікація цінних паперів, їх видові особливості. При відповіді на перше питання потрібно надати визначення об’єктів цивільних прав, ...
...Ковельсільмаш» на Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку про спонукання здійснити реєстрацію випуску акцій. Позивачем заявлено вимоги про спонукання здійснити реєстрацію випуску акцій, проведеного ...заявою до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про реєстрацію випуску акцій. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку в листі №11/7 ...
...організації та функціонування інфраструктури ринку цінних паперів. 11. Інфраструктурна база біржової та позабіржової діяльності на ринку цінних паперів. 12. Основні відмінності між первинним і вторинним ринками.
...і ціни угод по видам цінних паперів d. ціни на основні види цінних паперів Question 4 У розділі пасиву балансу підприємства наводяться: a. фінансові результати b.
...депозитів, продажу акцій, облігацій, інших цінних паперів. Активні операції — розміщення грошових ресурсів шляхом надання кредитів, купівлі акцій та цінних паперів. Небанківські кредитно фінансові заклади: страхові компанії, ...
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ АНАЛІЗУ ТА ОЦІНКИ ЦІННИХ ПАПЕРІВ БАНКУ………………………………………………………………...6 1.1. Класифікація й основні завдання цінних паперів банку на ринку………..6 1.2.
...управління інвестиційним горизонтом банківського портфеля цінних паперів………………………………………………………………….…8 3. Аналіз ефективності інвестиційного портфеля банку АТ «УкрСиббанк»……………………………………………………………………15 Висновки…………………………………………………………………….19 Список використаних джерел……………………………………………......здійснюються у формі створення портфелів цінних паперів, що належать різним емітентам і не забезпечують контрольної участі й прямого керування об’єктом інвестицій.
...ЗАСАДИ АНАЛІЗУ ТА ОЦІНКИ ПОРТФЕЛЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ 5 1.1. Економічна сутність операцій банку з цінними паперами 5 1.2. Значення, інформаційне забезпечення і задачі аналізу портфеля цінних паперів банку 9 1.3.
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку e. Національний банк України і Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку Question 18 До ...
Поняття та правова природа цінних паперів. 3. Види цінних паперів за законодавством України. 4. Передача прав на цінні папери. Висновки У вступній частині доцільно обґрунтувати ...
...б валютний ринок в ринок цінних паперів 2. Пряме переміщення грошей та цінних паперів відбувається через інвестиційні банки: а так б ні 3.
...б валютний ринок в ринок цінних паперів 2. Пряме переміщення грошей та цінних паперів відбувається через інвестиційні банки: а так б ні 3.
...податкових передумов; формування ринку похідних цінних паперів та його гармонізація до вимог міжнародного права; розробка довгострокової державної програми розвитку ринку похідних цінних паперів; збільшення ліквідності ринку; підвищення ...
...чого здійснюється державне регулювання ринку цінних паперів в Україні? 2. Які основні форми державного регулювання? 3. Що являє собою позабіржовий ринок цінних паперів? 4.
випуском державних цінних паперів;. Question 34 Фінанси як грошові ресурси виникають у: a. виробничому секторі економіки при розподілі національного доходу; b.... доход від цінних паперів, якими володіє підприємство; c. різниця між валовими доходами і валовими витратами підприємства; d. доходи від усіх видів діяльності.
Котирування цінних паперів. Технологія виходу на усередненні ціни цінних паперів Задача № 7 Інвестор має намір придбати через місяць актив А.
Поняття цінних паперів в Україні 1.2. Цінні папери першого порядку 1.2.1. Види і характеристика акцій 1.2.2....паперами в Україні, регулювання ринку цінних паперів 3.1. Розвиток фондових бірж в Україні 3.2. Умови і порядок випуску та придбання пінних паперів суб'єктами ...
Ринок цінних паперів 1.4. Іноземні інвестиції в Україну Розділ 2. Проектна частина 2.1. Оптимізація дохідності облігацій на ринку цінних паперів 2.1.1.
...і позичальником, оскільки процедура взяття цінних паперів під заставу відносно нескладна, а витрати на їх зберігання (на рахунку “депо” в Депозитарії) невеликі....чином, банк стає абсолютним власником цінних паперів на строк дії застави. При необхідності банк може продати цінні папери і задовільнити свої вимоги стосовно клієнта  боржника.
Класифікація цінних паперів Розділ 2. Організація обліку операцій з недержавними цінними паперами 2.1. Облік купівлі продажу корпоративних цінних паперів 2.2.
Ринок цінних паперів 5.1. Сучасні тенденції в функціонуванні ринку цінних паперів 5.2. Економічний зміст цінних паперів Висновки Список використаної літератури
...ризик;  організацію купівлі та продажу цінних паперів за дорученням клієнтів;  здійснення операцій на ринку цінних паперів від свого імені (включаючи андеррайтинг);  надання гарантій і поручительств та ...
...діяльності фінансових посередників на ринку цінних паперів в Україні 18 2.2. Аналіз фінансового посередництва на регіональних ринках цінних паперів 33 Висновки за розділом 2.
Оцінка дохідності цінних паперів у інвестиційному портфелі. Розділ 3. Проблеми та перспективи банківської інвестиційної діяльності 3.1. Напрями активізації та підвищення ефективності інвестиційної ...з цінними паперами та курсів цінних паперів за різні періоди; вимірювання – у процесі розробки методики оцінки цінних паперів у портфелі банку та визначення ефективності операцій з ...
Регулювання ринку цінних паперів як засіб стабілізації економіки України 3.1. Причини необхідності та завдання регулювання ринку цінних паперів 3.2.
...6: Міжнародно правове регулювання ринку цінних паперів 1. Дайте визначення поняття цінних паперів і назвіть їх основні види. 2. Що включає регулятивна інфраструктура фондового ринку?
...бухгалтерські ра¬хунки для обліку цінних паперів, придбаних банком на продаж? а) ІІ клас; б) IV клас: в) Ш клас. Завдання № 2.2 За період передплати ...а) за загальною сумою портфеля цінних паперів банку: б) за кожною інвестицією; в) за окремими портфелями цінних паперів банку залежно від наміру придбання. Література
ринок грошей, валюти і цінних паперів b. ринок золота і платини c. ринок кредитів d. все назване вище Question 6 Субєктами ринкової економіки є: a.... організований, регулярно функціонуючий ринок цінних паперів c. установа, що використовує тимчасово вільні кошти підприємств для продажу цінних паперів Question 9 Якщо попит на товар зросте, ...
ринок грошей, валюти і цінних паперів b. ринок золота і платини c. ринок кредитів d. все назване вище Question 6 Балів: 1 Субєктами ринкової економіки ... організований, регулярно функціонуючий ринок цінних паперів c. установа, що використовує тимчасово вільні кошти підприємств для продажу цінних паперів Question 9 Балів: 1 Якщо попит на ...
Задача № 1 Портфель складається з цінних паперів э наступними характеристиками: Таблиця 1 Вихідні дані Актив Загальна ринкова вартість, тис. грн. Бета коефіцієнт А 10 0,5 Б ...Д 10 2,0 Доходність безризикових цінних паперів складає 7 %, доходність на ринку в середньому – 11%. Розрахуйте бета коефіцієнт портфеля, а також його доходність.
Портфельні інвестиції та характеристика основних цінних паперів 1.1 Сутність портфельних інвестицій 1.2 Характеристика основних цінних паперів 2. Міжнародні валютні ринки та їх структура 2....
Види угод на ринку цінних паперів: класифікація та порівняльний аналіз Задача № 5 Акції DeForest Inc. оцінювались на початку року в 70 дол....Задача № 15 Аналітику відділу ризиків цінних паперів видане завдання визначити: 1) коефіцієнт детермінації R2 на підставі таких показників: Rp портфеля = 0,002731; Rі акції компанії N = 0,05237; ...
Поняття та юридична характеристика цінних паперів РОЗДІЛ 2. Критерії класифікації цінних паперів 2.1. Пайові цінні папери 2.2. Боргові цінні папери 2.3.
Характеристика цінних паперів в цивільному праві України……….…6 1.1. Поняття та сутність цінних паперів за цивільно правовими договорами…..6 1.2.
Економічна сутність цінних паперів та їх вплив на фінансову діяльність комерційного банку 1.2. Брокерські операції комерційних банків з цінними паперами 1.3....з нефіксованим прибутком у портфелі цінних паперів банку на продаж 2.3 Облік довгострокових вкладень банку в акції та вкладень в асоційовані й дочірні компанії 2....
Портфельні інвестиції та характеристика основних цінних паперів 2.1 Сутність портфельних інвестицій 2.2 Характеристика основних цінних паперів 3. Суть, основні передумови та форми міжнародної економічної ...
...банк отримає від продавця власника цінних паперів 36 %. Додатково банк сплачує 1 % комісійних, брокерській фірмі, рахунок який відкрито в іншому комерційному банку НЕОБХІДНО: Оформити бухгалтерськими проводками купівлю цінних паперів і сплату комісійних брокерській ...
...банк отримає від продавця власника цінних паперів 36 %. Додатково банк сплачує 1 % комісійних, брокерській фірмі, рахунок який відкрито в іншому комерційному банку НЕОБХІДНО: Оформити бухгалтерськими проводками купівлю цінних паперів і сплату комісійних брокерській ...
...та механізм дії українського ринку цінних паперів…………………………………………………………………….27 2.2. Регулювання фондового ринку в Україні……………………………….34 Глава 3. Проблеми подальшого розвитку фондового ринку України……… 41 3.1. Інфраструктура ринку цінних паперів…..................................................41 3.2.
Купівля резидентами Валенсії цінних паперів іноземних фірм – 50 млн. дол.. 2. Імпорт товарів і послуг до Валенсії – 100 млн. дол. 3.... Продаж цінних паперів фірм країни Валенсія іноземцям – 60 млн. дол. 6. Імпорт золота у Валенсію – 60 млн. дол. Складіть платіжний баланс Валенсії.
Акції належать до класу пайових цінних паперів і не мають встановлених термінів обігу, що необхідно враховувати під час обчислення їх теоретичної вартості....методик комплексної оцінки якісних характеристик цінних паперів. Саме тому, процедура розрахунку показників надійності емітента та привабливості його акцій потребують постійного вдосконалення, а методика оцінки якісних характеристик ...
...банк отримає від продавця власника цінних паперів 36 %. Додатково банк сплачує 1 % комісійних, брокерській фірмі, рахунок який відкрито в іншому комерційному банку НЕОБХІДНО: Оформити бухгалтерськими проводками купівлю цінних паперів і сплату комісійних брокерській ...
...внесків акціонерів шляхом придбання ними цінних паперів акцій. У зв'язку з особливостями утворення акціонерний капітал існує в двох вимірах: у формі засобів виробництва, залучених на підприємстві, і у формі цінних паперів акцій та облігацій.
...оцінки реальних інвестиційних проектів та цінних паперів інвестиційному менеджеру необхідно обґрунтувати вибір альтернативи для здійснення найефективнішого вкладення інвестиційних ресурсів, тобто вирішити питання про те, реалізація якого ...в якості фондового інструмента портфеля цінних паперів за вихідними даними табл. 2 і табл. 3. Таблиця 2 Дані про емісію облігації Показники 1.Номінал облігації, грн.
...внесків акціонерів шляхом придбання ними цінних паперів акцій. У зв'язку з особливостями утворення акціонерний капітал існує в двох вимірах: у формі засобів виробництва, залучених на підприємстві, і у формі цінних паперів акцій та облігацій.
Придбання цінних паперів (акцій іншого підприємства), ставка дивідендів за якими 15% (перший рік) та 19% річних (другий рік) за методом простих відсотків 2. Придбання цінних паперів (облігацій державного займу), ставка ...
...Інвест сервіс» про купівлю продаж цінних паперів (акцій і облігацій), емітентом яких, є юридичні особи, зареєстровані на території України. Після здійснення розрахунків за придбані акції і ... В чому особливість правового режиму цінних паперів? Хто має право в Україні здійснювати операції з торгівлі цінними паперами? Чи є законними дії пана Сугареску? Список літератури
придбання цінних паперів і іноземної валюти з метою тривалого зберігання 3.придбання ліцензій, патентів, ноу хау в області новітніх технологій 3....витрати на придбання цінних паперів інших підприємств 3.капітальні вкладення та приватизація державного майна 7. Про зниження платоспроможності готелю свідчить: 1.
« 1 2 3 4 ... 7 8 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.