Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Скільки буде 2+2 x 2=


аватар
Кукол Екатерина Валерьевна

Рейтинг: 10
Вакоріна Злата Едуардівна

Рейтинг: 10
аватар
Вавілова Оксана Олександрівна

Рейтинг: 10
Замедянська Людмила Русланівна

Рейтинг: 16
аватар
Зубко Катерина

Рейтинг: 10
Черняк Катерина Василі

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 101-150 з 354 за запитом цінних

...та виплатою доходу по державних цінних паперах, встановлення ліміту боргу, підтриманням курсу державних зобов'язань, визначенням умов випуску нових державних цінних паперів. 3.
...відшкодування збитків, завданих незаконним вилученням цінних сільгоспугідь для несільськогосподарських потреб. 1. Який порядок передачі сільськогосподарських земель для несільськогосподарських потреб? 2. Який порядок вилучення цінних сільськогосподарських земель для несільськогосподарських потреб?
ринки цінних паперів (зобов'язань) тривалістю до 1 року; 2. ринки довгострокових цінних паперів; 3. ринки „спот" операцій; 4.
ринки цінних паперів (зобов'язань) тривалістю до 1 року; 2. ринки довгострокових цінних паперів; 3. ринки „спот" операцій; 4.
...та виплатою доходу по державних цінних паперах, встановлення ліміту боргу, підтриманням курсу державних зобов’язань, визначенням умов випуску нових державних цінних паперів. 3.
...та виплатою доходу по державних цінних паперах, встановлення ліміту боргу, підтриманням курсу державних зобов’язань, визначенням умов випуску нових державних цінних паперів. 3.
...банк отримає від продавця власника цінних паперів 36 %. Додатково банк сплачує 1 % комісійних, брокерській фірмі, рахунок який відкрито в іншому комерційному банку НЕОБХІДНО: Оформити бухгалтерськими проводками купівлю цінних паперів і сплату комісійних брокерській ...
Ринок цінних паперів об'єднує частину кредитного ринку: ринок інструментів позики або боргових зобов'язань і ринок інструментів власності, тобто цей ринок ... Ринок капіталів поділяється на ринок цінних паперів (середньо та довгострокових) і ринок середньострокових та довгострокових банківських кредитів. Ринок капіталів найважливіше джерело довгострокових інвестиційних ресурсів.
Біржові індекси та рейтинги цінних паперів. 33. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». 34. Сутність та джерела формування основного капіталу підприємства....функції для оцінки та аналізу цінних паперів підприємства, визначення аргументів функцій. 79. Податок на прибуток. Методика обчислення оподатковуваного прибутку. 80. Організація готівко грошового обігу в банківських ...
Ринок цінних паперів. Основні види цінних паперів в Україні. Роль та основні принципи роботи фондової біржі. 22. Сутність прибутку та його види.
...купівлі) акцій, облігацій та інших цінних паперів, що випускаються підприємствами або державою. За умови такого інвестування має місце переміщення титулів власності, котрі дають право на одержання ...політичної економії капітал у вигляді цінних паперів називається ще фондовим, або фіктивним капіталом, так як він не є реальним багатством і не має дійсної вартості, на ...
...не приймає рішення про внесення цінних паперів до біржового списку a. Відділ лістингу b. Комісія з допуску цінних паперів c. Біржова Рада d. Котирувальна комісія e.
...визначення механізмів інвестування на ринку цінних паперів; оцінка ступенів ризику при здійсненні венчурного інвестування; визначення діяльності інституціональних інвесторів та фінансових посередників; здійснення порівняльного аналізу факторів впливу ...в Україні, визначено структуру портфеля цінних паперів венчурних інститутів спільного інвестування та їх динаміку, визначено можливості вітчизняної економіки щодо венчурних інвестицій за допомогою досвіду зарубіжних к...
...відсотковому відношенні до вартості заставлених цінних паперів і відображає ризик банку по окремим видам цінних паперів, складає під заставу банківських акцій, що котируються на біржі: a.
...та інших господарських товариств; • придбання цінних паперів будь яких підприємств. Банк постійно здійснював контроль за виконанням позичальни ком умов кредитного договору, цільовим використанням кредиту, своєчасним і ...кошти, одержані від ви пуску цінних паперів. Всі кредитні операції здійснювалися банком у межах кредит них ресурсів. Зростання в 1999р. власних коштів по відношенню до акти ...
Оцінка довгострокових цінних паперів: оцінка активів (різні підходи), оцінка облігацій, оцінка звичайних та привілейованих акцій, ринкові ставки дохідності.
Операції комерційних банків з емісії цінних паперів 2. Регулювання та нагляд НБУ за діяльністю комерційних банків. Обов’язкові економічні нормативи 3.
Кліринг і розрахунки на ринку цінних паперів 2. Практика біржової торгівлі на провідних товарних та фондових біржах України 3. Задача №1 На товарній біржі брокерська контора ...
Фінансові операції на ринку цінних паперів 2. Факторинг та форфейтинг як особливі фінансові послуги 3. Практичне завдання Скласти типовий договір для укладання лізингової угоди Література
Облігація як вид цінних паперів 2. Монополія, її суть і види. Монопольні стани Література
Купівля продаж цінних паперів Задача Державні облігацій номінальної вартістю 100грн. терміном обігу 90 днів розміщуються по курсу 91,5 грн Визначити: Яка буде ...
Використовуючи звітні дані підприємства здійснити попередню оцінку стану підприємства на ринку цінних паперів. Вихідні дані: Тис, грн. № Найменування показників На початок звітного періоду На кінець звітного періоду 1 Прибуток чистий 46658 58290 ...
...акцій, облігацій, векселів та інших цінних паперів 2. Контроль використання заробітної плати (оплати праці) Література
Процедура випуску та розміщення цінних паперів. Послуги андеррайтерів Задача № 4 Фірма, що має намір купити на ринку через місяць 2000 унцій металу X, хоче прохеджувати ...
Суть і еволюція розвитку цінних паперів 2. Цінні папери та їх види 3. Акції, облігації, фактори, що впливають на курс акції 4.
Задача Банк змушений продати акції однієї з чотирьох компаній, які є в його портфелі цінних паперів. Рішення щодо того, які акції продавати, залежить від стану фондового ринку (економічного середовища), який може подаватись трьома варіантами: θ1, ...
...1.1 Поняття і види цінних паперів 1.2 Визначення і види облігацій 1.3 Визначення і види акцій 2. Ринок похідних фінансових інструментів 2.1 ...
Діяльність банків на ринку цінних паперів Задача №60 Скласти заявку – розрахунок ресторану «Дорожній» для встановлення ліміту залишку готівки в касі, виходячи з таких даних: 1) ...
Діяльність банків на ринку цінних паперів Задача №91 Визначити максимальний розмір ризику на одного позичальника при умові, що власний капітал обласного відділення КБ "Ощадбанк" станом ...
Характеристика фінансових послуг на ринку цінних паперів 3. Державне регулювання операцій з цінними паперами 4. Задача № 10 Вклад у розмірі 4 000 грн.
Загальна характеристика корпоративних цінних паперів 3. Задача № 14 Вексель, до терміну оплати якого залишилось 150 днів, обліковано в банку за обліковою ставкою 35 % річних ...
Міжнародний ринок цінних паперів і розвиток його структури Список використаної літератури
Кліринг і розрахунки на ринку цінних паперів 3. Задача №1 На товарній біржі брокерська контора продає 75 контрактів на загальну суму 750 млн.
...база біржової діяльності на ринку цінних паперів України Задача № 10 Вексель на суму 32 тис. грн. видано на 230 днів з нарахуванням за ним відсотків за ...
...почат¬ковому етапі розвитку ринку цінних паперів 19. Саморегулювальні організації за кордоном і в Україні (аналітичний огляд) Задача № 9 Корпорація А може емітувати облігації з фіксованими ...
Загальні поняття ринку цінних паперів Практична частина: Ситуація № 4 Курс долара США до гривні рівний 5,05грн. Процентні ставки на грошовому ринку дорівнюють 17% ...
Державне регулювання випуску корпоративних цінних паперів та операцій з ними 3. Практичне завдання Скласти типовий договір обов’язкового страхування врожаю сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень ...
...база позабіржової діяльності на ринку цінних паперів України Задача № 14 Вексель, до терміну оплати якого залишилось 150 днів, обліковано в банку за обліковою ставкою 33% річних ...
Реєстратор власників іменних цінних паперів та його функції. Список використаної літератури. 1. Інститути спільного фінансування У світі існує чимало різних форм організації спільного фінансування.
Проблеми реєстраторського сегменту ринку цінних паперів 3. Задача № 11 При обліку векселя на суму 2300 грн., до терміну оплати якого залишилось 80 днів, банк виплатив ...
...напрямки діяльності Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України щодо управління фінансовою системою держави Задача № 8 Позичальнику виданий кредит у сумі 3000 тис. грн.
Облік грошових коштів, цінних паперів, розрахункових та кредитних операцій 5. Облік основних засобів та інших необоротних активів 6. Облік виробничих запасів та МШП 7.
...заборгованість та ресурси від продажу цінних паперів 1.3 Кредит та інші надходження фінансових ресурсів РОЗДІЛ 2.АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ 2.1 Аналіз джерел ...
...напрямки діяльності Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України щодо управління фінансовою системою держави Література
Процедура здійснення купівлі продажу цінних паперів на фондовій біржі 1.3. Особливості функціонування фондових ринків Розділ 2. Аналіз національних особливостей формування та функціонування фондового ринку ...
...страховиків та професійних учасників ринку цінних паперів України Завдання № 33 Визначити витрати за факторинговою угодою, якщо факторингова фірма придбає у вашого підприємства дебіторську заборгованість розміром 120 ...
...портфель, що складається з ризикових цінних паперів, стандартне відхилення якого дорівнювало 0,4 при очікуваному доході 0,3. Без ризикова ставка становить 11%.
Витребування грошей і цінних паперів на пред’явника 2.3. Захист права власності від порушень, не пов'язаних із позбавленням володіння 2.4.
« 1 2 3 4 5 ... 7 8 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.