Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Скільки буде 2+2 x 2=


Мацюк Віталій Анатолійович

Рейтинг: 13
аватар
Копилова Софія Андріївна

Рейтинг: 11
Вакоріна Злата Едуардівна

Рейтинг: 10
Наталія Вікторівна

Рейтинг: 10
аватар
Михайло Ігорович

Рейтинг: 10
Мазур Ярослав Вікторович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 101-150 з 269 за запитом чол.

період Кількість працюючих, чол баз.період Обсяг продукції, тис.т зв.період Кількість працюючих, чол зв.період 1 60000 600 55000 2 126000 900 ...
Чисельність ППП персоналу, чол. Рппп 650 625 8.Продуктивність праці одного ППП, тис.грн. (п.6/п.7) Пт 9.... Чисельність ППП персоналу, чол. Рппп 670 665 8.Продуктивність праці одного ППП, тис.грн. (п.6/п.7) Пт 9.
Середньооблікова чисельність промислово виробничого персоналу, чол.. 850 877 27 103,18 3. Середньооблікова чисельність робітників, чол.. 672 683 11 101,64 4.
Чисельність робітників, чол. № за воду Основні фонди, млн. грн. Валова продукція млн. грн. Чисельність робітників, чол 10 3, 1, 3, 5, 3, 2, ...
...8 5,00 Чисельність працюючих, чол. 1040 1030 1046 Тривалість робочого дня, год 7,6 7,8 7,9 Задача №4 На основі даних табл....6 2525,9 Чисельність працюючих, чол. • 838,5 832 Задача № 5 У таблиці наведено дані, що характеризують обсяг виробництва продукції, її собівартість і ціну.
Чисельність робітників, чол. № за¬воду Основні фонди, млн. грн. Валова продукція млн. грн. Чисельність робітників, чол. 1 3,2 4,1 380 11 ...
/чол. до 2,62 т. грн./чол.). Можна зробити висновок, що підприємство знаходиться в незадовільному стані, так як існує тенденція складу ...
...робітників на будівельно – монтажних роботах, чол.. 200 170 Фонд заробітної плати робітників на будівельно – монтажних роботах, тис. ум. од. 600 544 Визначити: 1) динаміку середньої заробітної ... 3278 3366 Чисельність працюючих, чол. 1082 1078 6.Задача № 6 За даними балансу визначити показники, що характеризують фінансову стійкість підприємства. Розрахунки подати за формою таблиці.
...племені) були сім’ї, на чолі яких був батько(патріарх). Поступово сім’ї розросталися та поєднувались кровними зв’язками, що призвело до створення племен, на чолі яких знову ж таки стояв ...
збільшилася на 404 грн/чол. і склала 17852 грн/чол. Витрати на 1 грн обсягу виробництва зменшилися на 0,01 грн.
...працівників: нерезидента в цілому – 500 чол., постійного представництва – 5 чол. Вартість основних і оборотних фондів: нерезидента в цілому – 1000000 грн., постійного представництва – 20000 грн.
...працівників: нерезидента в цілому – 500 чол., постійного представництва – 5 чол. Вартість основних і оборотних фондів: нерезидента в цілому – 1000000 грн., постійного представництва – 20000 грн.
...Чисельність персоналу у звітному році Чол 553 3 Структура персоналу підприємства: робітники % 87 в т. ч. основні % 77 з них: відрядники % 66 погодинники % 11 керівники, спеціалісти ...внаслідок підвищення технічного рівня виробництва Чол 10 6 Запланований приріст чисельності керівників, спеціалістів, службовців % 2,3 7 Заплановане перевиконання норм виробітку робітниками – відрядниками внаслідок удосконалення організації ...
чол., ІІ ої – 2600,8 тис., в Україні – 48415,5 тис.чол. Обсяги надання послуг в цілому в країні – 28000 тис.
...автономний уряд Підкарпатської Русі на чолі з Бродієм, а а 26 жовтня цього ж року був сформований другий автономний уряд Підкарпатської Русі на чолі з Волошином.
...регіону (50 років) – 74 200 чол., число осіб, що доживають до 60 років, – 69 941 чол. 5. Задача № 14 Надходження страхових премій страхової компанії "Джерело" у ...
...регіону (50 років) – 74 200 чол., число осіб, що доживають до 60 років, – 69 941 чол. Задача № 17 Надходження страхових премій страхової компанії "Джерело" у звітному ...
...в базовому році склала 3300 чол., в тому числі основних робітників – 2400 чол. При збільшенні випуску продукції на 1 % чисельність іншого ПВП зростає на 0,6 %. 4.
збільшилася на 404 грн/чол. і склала 17852 грн/чол. Витрати на 1 грн обсягу виробництва зменшилися на 0,01 грн.
збільшилася на 404 грн/чол. і склала 17852 грн/чол. Витрати на 1 грн обсягу виробництва зменшилися на 0,01 грн.
чол.) Перший рік Пятий рік Робоча сила 84889 Зайнятість 80796 Розрахуйте: чисельність безробітних рівень безробіття у першому та пятому роках Дайте ...
На чолі Центральної ради 4. Трагедія Бреста 5. Шлях на Голгофу Висновок Список використаної літератури
Задача №3 Таблиця 1 Вихідні дані Показники Січень Липень Спискова кількість робітників, чол. 3416 Нараховано працівникам, тис. гр.од.: – за відпрацьований час 1879 – за невідпрацьований час 102 – одноразові заохочувальні виплати 171 – виплати соціального ...
На чолі Центральної Ради 5. Роки еміграції. Повернення Грушевського на Україну 6. Вшанування пам’яті державного діяча Висновок Використана література
...замовлення Середньоспискова чисельність працюючих – 80 чол. В завданні окремі рахунки по обліку “валових витрат” і “валових доходів” не використовуються. При обліку витрат необхідно використати рахунки класу ...
Кількість працівників чол. 918 2. Кількість робочих днів дні 178 3. Тривалість робочого дня год. 7,9 8, 4.
чол., що складає 90% від загальної чисельності зайнятих та 80% від загальної чисельності економічно активного населення 2.
Чисельність робітників чол. 482 2. Кількість відпрацьованих днів дні 211 3. Середньоденна заробітна плата грн. 8 4. Фонд оплати праці грн Задача За ...
Всього 25 чол. ВСТУП РОЗДІЛ I. ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ УЯВЛЕНЬ ПРО ПРИРОДУ КОСМОСУ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 1.1.
чол. (Україна у цифрах у 2000 році: Корот. стат. довід./ Держкомстат України: У45 За ред. О. Г. Осауленка; Відп. за вип.
Генеральний уряд на чолі з гетьманом 4. Полкові і сотені уряди 5. Військові служителі, похідна та паланкова старшина 6.
чол./зм При розрахунку коефіцієнта використання робочого часу значення втрат робочого часу визначити самостійно. Задача №2 Скласти план підвищення продуктивності праці ...
на підприємстві працювало 320 чол. персоналу. Серед них: 18 керівників різних рівнів, 40 спеціалістів, 20 службовців, решта – робітники. Основні робітники від їх загальної кількості складають ...
...2 півріччя Відхилення Чисельність робітників чол. 120 115 5 Кількість відпрацьованих днів дні 160 158 2 Середньоденна заробітна плата грн. 6 8 +2 Фонд оплати праці ...
Середня чисельність персоналу – 60 чол. Тривалість операційного циклу – 12 місяців. Завдання 3 Необхідно, на підставі наведених даних, вказати кореспонденцію рахунків та визначити вартість, за якою ...
...виміру План Факт Кількість працівників Чол. 30 Кількість робочих днів День 250 Тривалість робочого дня Год. 8 7, Виробіток працівника за годину Грн.
, а загальна кількість працівників – 250 чол. Розрахувати середньорічну вартість основних фондів, фондовіддачу і фондомісткість продукції, фондоозброєність праці. Задача 2 Підприємство у звітному році очікувало реалізувати товарної ...
чол. Рахунок млрд. гр. од. Валові інвестиції 27 Чисті інвестиції 5 Чисті непрямі податки на бізнес 13 Заробітна плата 40 Рента ...
...7 6025,0 Середньооблікова чисельність працівників, чол. 115 106 Витрати на оплату праці, тис. грн. 206,8 212,3
...435 – 15 Середньорічна чисельність працівників чол. 150 145 – 5 Середньогодинний виробіток продукції грн. 5,3 6,8 + 1,5 Обсяг виробництва продукції грн.
4925 5240 Середньооблікова чисельність робітників,чол. 2050 2080 в т. ч. у найбільш завантажену зміну 900 920 Визначити: 1) прямий показник використання основних фондів в періодах; ...
4925 5240 Середньооблікова чисельність робітників,чол. 2050 2080 в т. ч. у найбільш завантажену зміну 900 920 Визначити: 1) прямий показник використання основних фондів в періодах; ...
Чисельність, чол. 12 14 3.Продуктивність праці, тис.грн. 33,33 27,14 Задача 2 Проаналізувати витрати обігу по підприємству торгівлі за ...
...чисельність робітників цеху безалкогольних напоїв, чол. 38 36 Середнє число днів, відпрацьованих одним робітником за рік, дні 305 298 Продуктивність праці робітника в середньому за один ...
чол. Основну частину складають ініціативні, динамічні, освічені та перспективні люди молодь. Станом на 1 січня 2009 року серед загальної кількості українських ...
3278 3366 Чисельність працюючих, чол. 1082 1078 Задача № 5 (варіант 4) У табл. 5 наведено дані, що характеризують обсяг виробництва продукції, її собівартість і ціну.
...виконують просту стандартну роботу, 50 чол. – роботу, що часто змінює свій характер і ті, хто її виконують часто змушені приймати самостійні рішення.
...6 2525,9 Чисельність працюючих, чол. • 838,5 832 Задача № 4 (варіант 2) У табл. 2 наведено дані, що характеризують обсяг виробництва продукції, її собівартість і ...
...47027 + 123 + 0, Середньоспискова чисельність працівників, чол. 335 338 + 3 + 0, Виробіток одного працівника, тис.грн. 140,01 139,13 – 0,88 – 0, Задача № Проаналізувати умовно постійні витрати підприємства торгівлі, ...
« 1 2 3 4 5 6 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.