Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Скільки буде 2+2 x 2=


аватар
Козинець Юлія Вікторівна

Рейтинг: 10
аватар
Павло Поліщук

Рейтинг: 10
аватар
Igor Falon

Рейтинг: 10
аватар
Радченко Олена Олексіївна

Рейтинг: 10
аватар
Вавілова Оксана Олександрівна

Рейтинг: 10
аватар
Пирог Александр Викторович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 451-500 з 680 за запитом школи

...на уроках у сучасній початковій школі………………………………………………………..19 РОЗДІЛ 2. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ЗАСАДИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ПІДХОДУ У НАВЧАННІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
Взаємозв’язок школи, сім’ї та громадськості у справі виховання Висновки Список використаної літератури Додатки
...ефективності шкільної соціалізації учнів початкової школи Єдність навчання і виховання важлива умова формування особистості Висновки Список використаних джерел Додатки
Домашня школа загартування .. 19 Розділ II. ПРАКТИЧНІ МЕТОДИКИ ЗАГАРТОВУЮЧИХ ПРОЦЕДУР І ЕКСПЕРЕМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ ЗАГАРТУВАННЯ ..23 2.1. Методика загартування потоком повітря ...
...на початковому етапі в середній школі Розділ 2. Методика навчання учнів вживати Засоби вираження модальності 2.1. Доцільність розвитку граматичної компетенції 2.2.
Школи при монастирях……………………………………….9BR> РОЗДІЛ 3. ПЕДАГОГІЧНА ДУМКА КИЇВСЬКОЇ РУСІ………………….12BR> 3.1. Письмові пам’ятки педагогічної думки Київської Русі……12BR> ...
Засновники «Озерної школи», їх національні особливості Висновки Список літератури
...у позакласній виховній роботі загальноосвітньої школи 23 Висновки 30 Список використаних джерел 31
...звичаїв та обрядів в загальноосвітній школі Висновки Список літератури
...підготовки дітей до навчання в школі 2.1. Творче співробітництво вихователів та батьків у досягненні освітньо виховних цілей 2.2. Українська виховна традиція Висновки Список використаної ...
...положень у виховній діяльності сучасної школи, в сім’ї, оточенні (на конкретному прикладі). Наведіть українські прислів’я, які відображають зміст морального кодексу. Список літератури
Проблеми мотивації навчання у школі 2.2 Психологічні фактори, які впливають на процес навчання 2. 3. Структура процесу навчання РОЗДІЛ 3 МЕТОДИКА ВПРОВАДЖЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ПІДХІДУ ...
...традиційновластивих українському народові у початковій школі 2.1. Методи виховання моральних якостей 2.2. Виховання моральних якостей на уроках громадянської освіти Висновки до розділу Загальні висновки ...
Вчення історичної школи 2.6. Марксистська теорія Розділ 3. Основні юридичні джерела формування права у різних народів світу Висновки Список використаної літератури
Формування економічної культури учнів початкової школи 2.1. З досвіду проведення досвідченими вчителями роботи з розвитку економічної культури школярів 2.2.
Киев: Вища школа, 1980. С.126 138 Бажанов М.И. Назначение наказаний по совокупности преступлений и совокупности приговоров: Учеб. пособие. Харьков, 1977.
Ідея нової української школи і національного виховання юнацтва в еміграційному педагогічному доробку С. Русової 2.2. Розробка програми виховання національної свідомості юнацтва у світлі ...
...досвіду професійної орієнтації у початковій школі Розділ ІІ. Дослідно експериментальна робота 2.1 Педагогічні умови ефективності професійної орієнтації молодших школярів 2.2 Методика експериментального дослідження 2....
Вклад различных направлений и школ в развитии менеджмента как науки 16 4.5. Функции управления как составляющие процесса управления 17 5. Стратегическое планирование 5.1.
Особливості національного виховання у загальноосвітній школі 2.2. Специфіка національного виховання в сім’ї 2.3. Виконання завдань національного виховання в позашкільних закладах освіти ВИСНОВКИ СПИСОК ...
Фесенко; Академія адвокатури України, Школа адвокатської підготовки. К.: Прецедент, 2006. 147 с. 3. Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник/ Юрій Александров, Володимир Антипов, Микола Володько ...
Киев: Вища школа, 1980. Маляренко В. Окремі питання давності притягнення до кримінальної відповідальності: Коментар судової практики з кримінальних справ // Бюлетень законодавства і юридичної ...
...і гуманістична педагогіка української народної школи 2.3 Гуманістичні ідеї духовності в педагогічній спадщині В.О.Сухомлинського ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
...на початковому етапі в середній школі Розділ 2. Розвиток граматичної компетенції учнів в процесі вивчення англійської мови: вираження модальності 2.1.
...на початковому етапі в середній школі Розділ 2. Розвиток граматичної компетенції учнів в процесі вивчення англійської мови: вираження модальності 2.1.
...поняття, вкажіть основу поділу: пісня, школа. Завдання № 6 У наведених категоричних судженнях знайдіть суб'єкт, предикат, та зв'язку. Визначте розподіленість термінів: Жодний злочин проти людства ...
З ліквідацією імператорської академічної художньої школи на перший план виходять новітні, в майбутньому – всесвітньо відомі авангардні навчальні заклади ВХУТЕМАС – ВХУТЕІН: Вищі художньо технічні майстерні (1920) – Вищий ...
Празька школа як альтернатива соціально реальному мистецтву РОЗДІЛ 2. ТВОРЧІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ 20 30 Х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ В КОНТЕКСТІ ІДЕЙНО ЕСТЕТИЧНОЇ ...
...ЯКОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ У ВИЩІЙ ШКОЛІ 2.1. Концептуальні засади формування професіоналізму у фаховій підготовці майбутніх психологів 2.2. Тренінгова форма підготовки майбутніх психологів Розділ III.
Виховання особистості у вищій школі Висновки Список літератури
Функціонування школи й освіти в галичині у період намісництва Висновки Список використаної літератури
Сільська школа періоду нацистської окупації: до питання про основні проблеми функціонування початкової освіти в Райхскомісаріаті “Україна” (1941 1944 рр.) Розділ 3.
Мотиви соціальної поведінки учнів початкової школи Розділ 2. Вивчення мотиваційної сфери учнів молодшого шкільного віку 2.1. Методика та організація дослідження 2.2.
Школи в управлінні. 8. Основні функції управління. Контрольні питання до теми 2 1. Процесний підхід до прийняття рішень. 2.
...зв’язку дошкільного закладу із школою. 6. Перевірка виховної та методичної роботи в ДНЗ: перевірка педагогічної документації. 7. Перевірка інспектора роботи з батьками в ДНЗ. 8.
Принципи роботи школи й батьків з обдарованою дитиною. 5.2. Наставники обдарованих дітей. ВИСНОВОК……………………………………………………………………...14 ЛІТЕРАТУРА…………………………………………………………………….15
...ім’я директора спеціалізованої середньої школи № 183, м. Києва від санепідеміологічної служби про загрозу епідемії грипу у м. Києві … 16 4. Відредагувати речення....
директора школи c. інспектора відділу внутрішніх справ d. соціолога підприємства e. майстра сантехніка Question 3 Відповідно до Закону України “Про державну службу” ...
...математики в навчальному процесі початкової школи 2.2. Розвиток логічного мислення школярів на уроках математики Розділ 3. Удосконалення математичного мислення як важлива складова розвитку особистості на ...
...мистецтва в дитячому садку і школі 2.2. Дослідження рівнів художніх знань, умінь та інтересів дошкільнят і молодших школярів Розділ ІІІ.
...на уроках математики в початковій школі 2.2. Методика формування творчої особистості учня на уроках математики Висновки Список використаної літератури
...обдарованих дітей в умовах загальноосвітньої школи 2.2. Робота педагога з обдарованими дітьми у позашкільній діяльності. Особливості педагога, який працює з обдарованими дітьми 2.3 Проведення ...
...язання досліджуваної проблеми в сучасній школі 2.2 Сучасна дослідно – експериментальна програма формування розумових здібностей учнів засобами діалогу 2.3. Результати дослідження ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ...
...оцінювання та контролю в сучасній школі 2.2. Мотиваційно виховний потенціал оцінки Розділ ІІІ. Сучасна ситуація щодо оцінювання знань, умінь та навичок школярів 3.1.
Боротьба з расовою сегрегацією в школах та громадських місцях РОЗДІЛ ІІІ. АПОГЕЙ БОРОТЬБИ АФРОАМЕРИКАНЦІВ ЗА ГРОМАДЯНСЬКІ ПРАВА 3.1. Малкольм Ікс 3.2.
Киев: Вища школа, 1980, с.126 138. Бажанов М.И. Назначение наказаний по совокупности преступлений и совокупности приговоров: Учеб. пособие. Харьков, 1977.
Школа як агент правової соціалізації Висновки Список використаних джерел Узагальнюючи зазначене вище, доходимо таких висновків: − навчально виховний процес є не лише ...
З ліквідацією імператорської академічної художньої школи на перший план виходять новітні, в майбутньому – всесвітньо відомі авангардні навчальні заклади ВХУТЕМАС – ВХУТЕІН: Вищі художньо технічні майстерні (1920) – Вищий ...
З ліквідацією імператорської академічної художньої школи на перший план виходять новітні, в майбутньому – всесвітньо відомі авангардні навчальні заклади ВХУТЕМАС – ВХУТЕІН: Вищі художньо технічні майстерні (1920) – Вищий ...
Основні наукові школи психології (Біхевіоризм, Необіхевіоризм, Гештальтпсихологія, Психоаналіз, Аналітична психологія , Індивідуальна психологія , Неофрейдизм, Гуманісти́чна психоло́гія ).
« 1 2 ... 8 9 10

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.