Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Ти користуєшся WEBMONEY?


Смірнов Ігор Анатолійович

Рейтинг: 16
аватар
Чудак Ольга Вікторіна

Рейтинг: 10
аватар
Сергій Іванович

Рейтинг: 10
аватар
Олена Сергіївна

Рейтинг: 10
аватар
Негода Інна Іванівна

Рейтинг: 16
Грацонь Ірина Олександрівна

Рейтинг: 12

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 101-150 з 680 за запитом школи

ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1.ТЕОРИТИЧНІ ОСНОВИ НОВОВВЕДЕНЬ В ПРАКТИКУ СУЧАСНОЇ ШКОЛИ 1.1. Управління інноваційними процесами 1.2.
Вступ Розділ 1. Основні аспекти готовності дітей до шкільного навчання 1.1. Компоненти психологічної готовності до шкільного навчання 1.2....характеристика дітей, що надходять у школу Розділ 2. Діагностика готовності дітей до шкільного навчання 2.1. Мета, гіпотеза, завдання, предмет, методи, база й об'єкт дослідження ...
Вступ Розділ 1. Сторінки життєпису Івана Франка на шкільному уроці 1.1. Необхідність вивчення біографічного матеріалу про Івана Франка та ...творчості Івана Франка у середній школі 2.1. Художня майстерність Франка у повiстi "Захар Беркут" 2.2. Історична правда і художній вимисел у поемі І.
Вступ Розділ 1. Історія викладання психології у вищій школі 1.1. Викладання психології в XVIII–XIX століттях 1.2.
Вступ Розділ 1. Історія викладання психології у вищій школі 1.1. Викладання психології в XVIII–XIX століттях 1.2.
Наукова новизна дослідження визначається створенням ефективної методики вивчення синонімів у шкільному курсі української мови. Теоретичне значення курсової роботи полягає в ...й завдань опрацювання синонімів у школі та розширенні лінгводидактичних засад їх вивчення. Практичне значення дослідження. Матеріали курсової роботи можуть бути використані під час викладання вишівського курсу «...
Вступ 1. Звіт про практику 2. Щоденник практики 3. Індивідуальний план роботи 4. Паспорт школи 5.
Вступ Розділ 1. Психологічна готовність дітей до шкільного навчання 1.1. Психолого педагогічна характеристика дитини 6 7 років 1.2.... Особливості адаптації дітей до школи 2.3. Аналіз причин дезадаптації Висновки Література Додатки
Вступ РОЗДІЛ. 1. Форми організації навчання молодших школярів математики на уроці 1.1. Колективна, загальнокласна форма роботи 1.2....на уроках математики в початковій школі Висновки Список використаної літератури
Вступ 1.Науково – педагогічні аспекти диференціації навчання – 1 24. 1.1 Психолого педагогічні особливості диференційованого навчання, як освітньої технології – 1 ...застосування диференційованого навчання в початковій школі –26 52: 2.1 Впровадження диференційованого навчання вчителем – новатором С. П. Логачевською – 26 42. 2.2 Застосування диференційованих завдань, як ...
ВСТУП Розділ I. ТЕОРЕТИКО МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЗАСТОСУВАННЯ КОМП’ЮТЕРІВ В СУЧАСНІЙ ШКОЛІ 1.1. Переваги і недоліки впровадження в освітній ...
Вступ......................................................................................................................3 РОЗДІЛ І. Сучасний урок основна форма організації навчання в сучасній школі....................................................................................................................... 1. 1 Урок як цілісна система............................................................................ 1.
ВСТУП…………………………………………………………………………... 2 РОЗДІЛ 1. ПРИКМЕТНИК ЯК САМОСТІЙНА ЧАСТИНА МОВИ……….. 4 1.1. Ад’єктив – специфічний об’єкт наукового вивчення………………… 4 ...ВИВЧЕННЯ АД’ЄКТИВА В СУЧАСНІЙ ШКОЛІ……………………………………………………………… 18 2.1. Вимоги чинних програм з української мови до вивчення ад’єктивів.. 18 2.2.
Вступ Розділ 1. Методи навчання та використання бесіди на уроках математики у початковій школі 1.1 Сутність і структура методу ...
Леонов, працюючи тренером з плавання в спортивній школі, порушив правила технічної безпеки, оскільки не огородив глибоку ...
ВСТУП...............................................................................................................3 РОЗДІЛ І Суть екологічного виховання в школах України.......................6 1.1 Основні напрямки роботи шкіл у галузі екологічного ...
... ВАРІАНТ 25. 1. Розкрийте соціально політичне та філософське значення Острозької школи академії як науково освітнього осередку: ...
ЗМІСТ ВСТУП3 1. Сучасні підходи контролю та оцінювання навчальних досягнень шкільної молоді у країнах Європи4 2. Зовнішнє сертифікаційне оцінювання успішності учнів у школах країн Західної Європи13 ВИСНОВКИ8 СПИСОК ...
Вступ 1. Психологічна просвіта: загальні положення 2. Консультаційно просвітницька робота психолога у школі 3. Консультування та просвіта педагогів 4.
Вступ. І. Розвиток науки фітотерапії та загальний опис фітопрепаратів. ІІ. Ресурсна база лікарських рослин та правові основи їх використання. ІІІ....школярів, знання, одержані в початковій школі, дають можливість уявити багатства рослинного світу і їх використання людиною. Багатоцільове використання рослин дається в загальному виді: їжа, одяг, паливо, ...
Вступ РОЗДІЛ 1. Теоретико методичні особливості діяльності шкіл інтернатів 1.1. Історичні і соціально педагогічні передумови становлення і розвитку ...дітьми, позбавленими батьківського піклування в школах інтернатах 2.1. Діяльність соціального педагога з захисту прав та інтересів дітей шкіл інтернатів 2.2.
Вступ Розділ 1. Загальні питання організації і методики проведення позакласної роботи з математики з молодшими учнями 1.1.... Позакласні заняття в умовах малокомплектної школи 2.3. Математична газета і математичний куточок в газеті 2.4. Математичні куточки в класах 2.5.
Задача Шістнадцятирічний Данило разом з чотирнадцятирічним Ігорем розпивали спиртні напої на подвір,ї школи і були притягнені до відповідальності ...
ВАРІАНТ 9 ( №№ 9, 19, 29) 1. Леонов, працюючи тренером з плавання в спортивній школі, порушив правила технічної безпеки, оскільки ...
Вступ Розділ 1. Формування творчої особистості учня як одна із головних вимог до уроку математики 1.1....математики в навчальному процесі початкової школи 2.2. Розвиток логічного мислення школярів на уроках математики Розділ 3. Удосконалення математичного мислення як важлива складова розвитку особистості на ...
... Мета роботи полягає у науково теоретичному обґрунтуванні і виявленні елементів театральної педагогіки в А.С.Макаренка, а також реалізація цих методів у сучасній середній школі.
ВАРІАНТ V Завдання 1 Дайте характеристику провадження в справах про державну реєстрацію юридичних осіб: ... С, який працював вчителем середньої школи. Гр. С. було піддано штрафу за дрібне хуліганство. Про накладене стягнення начальник райвідділу УМВС України повідомив завідуючого районним відділом освіти, ...
ВАРІАНТ V Завдання 1 Дайте характеристику провадження в справах про державну реєстрацію юридичних осіб: визначте систему правового регулювання цього провадження, ... С, який працював вчителем середньої школи. Гр. С. було піддано штрафу за дрібне хуліганство. Про накладене стягнення начальник райвідділу УМВС України повідомив завідуючого районним відділом освіти, ...
(Варіант №3 Національний транспортний університет м. Київ) Вступ 1. Еволюціоністська теорія культури 2.
Вступ 1. Фалес про душу 2. Уявлення Анаксимандра 3. Уявлення Анаксимена Висновки Література
Вступ ………………………………………………………………………….. 3 1. Законодавча база з фізичного виховання учнів ………………………….. 4 2. Фізичне виховання по місцю проживання ……………………………….. 6 3.
Вступ Розділ I. КЛАСНИЙ КЕРІВНИК ЯК ОРГАНІЗАТОР УЧБОВО ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В КЛАСНОМУ КОЛЕКТИВІ 1.1.
ВСТУП Глава 1. ШКІЛЬНА БІБЛІОТЕКА ТА ЇЇ РОЛЬ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 1.1. Роль бібліотеки в навчальному процесі 1.2.
СОДЕРЖАНИЕ Введение ………………………………………………………………….. 3 1. Сущность и содержание эстетического воспитания ………………... 4 2. Эстетическое отношение школьников к действительности ……….. 7 3.
ВСТУП 1. Особливості організації та проведення лекційного заняття 2. Методика проведення різних типів семінарських занять 3.
1) Зміст і співвідношення понять "виховання" і "самовиховання" 2) Основні принципи навчання Список літератури
Зміст Вступ 1. Розкриття внутрішнього світу дитини 2. Естетичне виховання на уроках української мови в початкових класах 3.
Модульна система навчання у вузах Рейтингова система оцінки знань Методи і форми організації контролю знань, шляхи їх удосконалення Література
№0112 ВСТУП РОЗДІЛ І СПЕЦИФІКА МІЖОСОБИСТІСНИХ ВІДНОСИН У ГРУПАХ ОДНОЛІТКІВ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ 1.2.
Вступ 1. Звіт про практику 2. Щоденник практики 2.1. Індивідуальний план роботи студента 2.2.
ВСТУП Розділ I. МАТЕМАТИЧНИЙ РОЗВИТОК МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ТА ДІЇ ДОДАВАННЯ ТА ВІДНІМАННЯ В ЙОГО СТРУКТУРІ 1.1.
1. Отражение. Эволюция форм отражения ……………………………….. 3 1.1. Проблема сознания в философии и науке …………………………… 3 1.2. Концепция отражения.
ПЛАН ВСТУП ................................................................................................................ 3 РОЗДІЛ І. Загально психологічні та вікові особливості мислення ... 6 1.1. Дослідження мислення як аналітико синтетичного процесу ...
У звіті подано: 1. Розробку конспекту уроку з курсу материків і океанів, тема «Води суходолу Північної Америки» (урок подорож).
ЗМІСТ Індивідуальний план роботи студента практиканта Щоденник психологічної практики Характеристика відгук студента практиканта Звіт про проходження практики 1.
« 1 2 3 4 5 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.