Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Який курс найскладніший?


аватар
Негода Інна Іванівна

Рейтинг: 16
Куриляк Мар'яна Михайлівна

Рейтинг: 10
Вакоріна Злата Едуардівна

Рейтинг: 10
аватар
Юлия Николаевна

Рейтинг: 10
аватар
Федун Ольга Олександрівна

Рейтинг: 10
аватар
Когут Олег Богданович

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 51-100 з 5163 за запитом шляхи

ШЛЯХИ ІНТЕГРАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО РИНКУ ТУРИЗМУ В СВІТОВИЙ РИНОК ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 3.1. Основні напрями активізації сучасного національного ринку туризму........на світовому ринку туризму та шляхи їх зміцнення.......75 3.3. Європейський Союз та Україна: взаємодія сфер співробітництва у туристичній діяльності..........................................................................................86 ВИСНОВКИ..................................................................
Шляхи підвищення рентабельності на підприємстві ТЗОВ «Новодністровський бетонно розчинний завод» 81 3.1. Загальні підходи щодо підвищення рентабельності підприємства 81 3.... Шляхи підвищення рентабельності підприємства за рахунок фінансового лівериджу 99 Висновки 110 Список використаної літератури 114 ДОДАТКИ 118
Шляхи оптимізації і вдосконалення дієтичного харчування в обласній психіатричній лікарні № 1 м.Сміла Іv. Висновки V....для соціально незахищених верств населення шляхом затвердження гарантованого рівня безоплатної медичної допомоги; подальше вдосконалення правової бази охорони психічного здоров’я, її приведення у відповідність до міжнародного ...
Вступ Розділ 1 методологiчнi та теоретичні засади пiдвищення продуктивностi працi 1.1 Сутнiсть i значення продуктивностi праці 1.2 Показники i методи вимiрювання продуктивностi праці 1.3 Фактори i резерви підвищення продуктивностi праці 1.4 Програми управлiння продуктивнiстю праці Розділ 2 виробничо господарський механізм Забезпечення продуктивностi працi на дп,, златодар” 2.1 Характеристика виробничо господарської дiяльностi ДП ”Златодар” 2.2 Аналіз внутрішнього і зовнішн...
...міста Красний Лиман 3.1 Шляхи зміцнення доходної бази міського бюджету міста Красний Лиман 3.2 Розвиток місцевого оподаткування як шлях зміцнення фінансової спроможності місцевих бюджетів ...
ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ ПО ОПЛАТІ ПРАЦІ 48 3.1. Уніфікація обліків розрахунків з працівниками та розробка інтегрованої системи обліку ... Шляхи вдосконалення первинного обліку розрахунків по оплаті праці 67 3.4. Автоматизація розрахунків з оплати праці на підприємстві 75 Висновки до ...
Найголовніша перешкода на цьому шляху полягає в розкритті найістотнішого, основного в навчанні, те, що обумовило прояв різноманіття характеристик процесу і можливість керувати ним.... В першому питанні ми розкрили шлях становлення дидактики як самостійної галузі, відобразили погляди різних спеціалістів на роль дидактики як теорії навчання.
...влади в державі; — вибір раціональних шляхів бюджетного забезпечення передбачуваного рівня економічного й соціального розвитку на основі ефективного використання наявних у суспільстві ресурсів; — здійснення необхідного рівня перерозподілу ...що на нього впливають, визначення шляхів покращення показників бюджетів. Враховуючи мету, було сформовано такі завдання: • визначити суть, значення державного бюджету; • здійснити огляд макроекономічних показників, зокрема тих , .....
Вступ 1. Теоретичні основи управління ліквідністю та платоспроможністю підприємства КП «Красноармійськтепломережа» 1.1 ... Шляхи удосконалення управління ліквідністю та платоспроможністю 3.1 Необхідність покращення ліквідністю та платоспроможністю на підприємстві 3.2 Рекомендації з покращення ліквідності ...
Вступ Розділ 1. Теоретичні основи джерел формування фінансових ресурсів підприємств 1.1.... Шляхи удосконалення формування фінансових ресурсів ВАТ “Шполянське автотранспортне підприємство – 17150” Висновки Список використаної літератури
ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ КОНКУРЕНТО СПРОМОЖНОСТІ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ 1.1. Види конкуренції 1.2....підвищення конкурентоздатності «Магнолія» РОЗДІЛ 3 ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТНОЗДАТНОСТІ ТУРИСТИЧНОЇ ФІРМИ «МАГНОЛІЯ» 3.1. Реклама як ефективний засіб підвищення конкурентоспроможності туристичної фірми «Магнолія» 3.2.
ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 1.1. Виникнення та роль конкуренції в ринковій економіці ... ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТНОЗДАТНОСТІ ТУРИСТИЧНОЇ ФІРМИ «МАГНОЛІЯ» 3.1. Реклама, як ефективний засіб підвищення конкурентоспроможності туристичної фірми «Магнолія» 3.2.
Вступ Розділ 1.... Шляхи покращення системи управління витратами на ват «хзшп» 3.1 Удосконалення системи управління витратами 3.2 Впровадження системи бюджетування на ВАТ «...
Вступ Розділ І. Теоретичні засади конкурентоспроможності продукції. 1.1.... Шляхи підвищення конкурентоспроможності продукції. 3.1. Заходи підвищення конкурентоспроможності продукції на основі SWOT аналізу підприємства. 3.2.
Вступ Розділ 1. Теоретичні основи формування ринкової ціни на туристичному підприємстві 1.1.... Шляхи вдосконалення діяльності туристичного підприємства «Бюро подорожей та екскурсій» Висновок Список використаної літератури Додатки
Вступ Розділ 1. Загальна характеристика пізнавальної діяльності дітей дошкільного віку ... Дослідження шляхів та засобі оптимізації пізнавальної діяльності дітей дошкільного віку на заняттях 2.1. Розвивальна методика пізнавальної активності старших дошкільників на заняттях ...
ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 5 1.1.... ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 36 3.1. Провідний досвід підвищення платоспроможності підприємств 36 3.2. Рекомендації щодо підвищення платоспроможності ЗАТ «Енергополіс» ...
Вступ Розділ 1.... Шляхи підвищення ефективності фінансової діяльності підприємства ЖКГ в ринкових умовах господарювання Висновки Список використаних джерел Додатки
Вступ Розділ 1.... Систематизація та оптимізація основних шляхів розвитку галузі житлово комунального господарства Висновки і пропозиції Список використаних джерел Додатки
Вступ 1. Виникнення тупикової ситуації 2. Концепція ресурсу та умови виникнення тупиків 3.... Способи запобігання тупиків шляхом ретельного розподілу ресурсів 3.4.1. Запобігання тупиків і алгоритм банкіра 3.4.2. Недоліки алгоритму банкіра 3.5.
ЗМІСТ ВСТУП 4 РОЗДІЛ 1 Стратегія розвитку надання медичної допомоги сільському населенню в ...високорозвинутих країнах 37 РОЗДІЛ 3 Шляхи практичного розв’язання проблем реформування системи охорони здоров’я сільського населення в Україні 44 3.1.
РЕФЕРАТ ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ, СКОРОЧЕНЬ ТА ТЕРМІНІВ 7 ВСТУП ... ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ ВАТ «ЕЛЕКТРОЗАВОД» 57 3.1. Основні заходи щодо використання резервів підвищення ефективності формування ...
РЕФЕРАТ ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ, СКОРОЧЕНЬ ТА ТЕРМІНІВ 7 ВСТУП ... ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ ВАТ «ЕЛЕКТРОЗАВОД» 57 3.1. Основні заходи щодо використання резервів підвищення ефективності формування ...
РЕФЕРАТ ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, ... ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА ТОВ „ТУР СЕРВІС” ПРИ ВИХОДІ НА ЄВРОПЕЙСЬКИЙ РИНОК ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ 89 3.1.
РЕФЕРАТ ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ, СКОРОЧЕНЬ ТА ТЕРМІНІВ 7 ... ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ТОВАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТОВ «ВОЯЖ КИЇВ» 60 3.1. Формування маркетингової товарної стратегії підприємства 60 3.2.
Зміст Вступ Розділ І. Теоретичні основи відтворення та використання основних засобів підприємства 1.1.... Шляхи покращення ефективності використання основних засобів на підприємстві 3.1. Закордонний досвід покращення ефективності використання основних засобів підприємства 3.2.
ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ 2.1.... ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ
ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МІЖНАРОДНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ЇХ ЗДІЙСНЕННЯ 1....здійсненні міжнародних перевезень РОЗДІЛ 3 ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ЗДІЙСНЕННЯ МІЖНАРОДНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ТОВ «НІКО ТРАНС» 3.1 Проектування технології та організації навантажувально розвантажувальних робіт 3....
ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ЗБУТОМ В УМОВАХ РИНКУ 1....підприємства ПАТ „НЗФ” 2.4 Шляхи вдосконалення стимулювання збуту на ПАТ «Нікопольський завод феросплавів» ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ
Зміст Вступ………………………………………………………………………………….3 1. Інститут усиновлення за Сімейним кодексом України 2002 року…………….6 2....згоди дитини на усиновлення та шляхи їх подолання….14 3. Напрями вдосконалення системи усиновлення в Україні…………………….20 4. Напрями вдосконалення процесу міжнародного усиновлення в Україні……26 ...
ВСТУП РОЗДІЛ 1. Сутність місцевих бюджетів та класифікація їх доходів 1.1.... Проблеми та шляхи удосконалення дохідної бази місцевих бюджетів 3.1. Актуальні проблеми формування доходної частини місцевих бюджетів 3.2.
ВСТУП РОЗДІЛ 1. Теоретико методологічні основи місцевого самоврядування в Україні 1.1.... Шляхи вирішення фінансових проблем місцевого самоврядування в Україні ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ
ВСТУП РОЗДІЛ 1. ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ВСТАНОВЛЕННЯ МІСЦЕВИХ ПОДАТКІВ І ЗБОРІВ 1.1.... Шляхи вдосконалення системи місцевого оподаткування в Україні ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТОК
ЗМІСТ ВСТУП……………………………………………………………..………………6 РОЗДІЛ 1. СУТЬ ТА ПОНЯТТЯ КУЛЬТУРИ ТОРГІВЛІ…………………...…8 1.1.... Шляхи забезпечення підвищення культури торгівлі………….…..68 Висновки до розділу 3…………………………………………………….78 РОЗДІЛ 4. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ………………………………………………………………….
Варіант 7 1. Статистичні показники варіації.... Шляхом випадкової повторної вибірки із партії було взято 100 проб продукту А. У результаті дослідження було встановлено, що середня вологість продукту ...
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи оцінки ефективності виробничої діяльності підприємства 1.1 Виробнича діяльність – ...Ка» Розділ 3 Шляхи підвищення ефективності виробничої діяльності (на прикладі ПП «Фіш.Ка») 3.1 Обгрунтування збільшення виробничої потужності ПП «Фіш.
... Задача: Бабій шляхом обману спеціаліста управління АПР РДА Шевчука, отримав два примірники неправдивої довідки РДА № 656 02/1 17 від 05.07.2005 ...
ВСТУП……………………………………………………………………… РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ГОТЕЛЬНОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА ПОСЛУГ…………………………………………………………………….... ШЛЯХИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ ТА ПОСЛУГ В ГОТЕЛІ «УКРАЇНА»………………………………………………………. 3.1. Впровадження нових послуг………………………………………….. 3.2.
План: Вступ…………………………………………………………………….. 2 I Зміст управління використанням персоналу ……………………….. II Управління плинністю кадрів в організації………………………… III Проблеми і шляхи зниження плинності кадрів…………………… Висновок………………………………………………………………… Список ...
План: Вступ…………………………………………………………………….. 2 I Зміст управління використанням персоналу ……………………….. II Управління плинністю кадрів в організації………………………… III Проблеми і шляхи зниження плинності кадрів…………………… Висновок………………………………………………………………… Список ...
1. Глобальні проблеми сучасності і шляхи їх вирішення ...................... 3 2. Проблеми безпеки .................................................................................. 6 3.
ВСТУП 5 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 9 1.1.... ШЛЯХИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПП «ВТП «ГЕРМЕС»» 55 3.1. Розробка та формування стратегій конкуренції ПП «ВТП «Гермес»» 55 3.2.
ПЛАН 1.Біографія та життєвий шлях Фрідріха Фребеля. 2.Педагогічні ідеї Ф. Фребеля: 1).
Вступ Розділ 1 теоретичні апекти дослідження формування і оцінки собівартості продукції на сільськогосподарському підприємстві 1.1 Нормативно – ...гривню товарної продукції Розділ 3 шляхи зниження витрат на виробництво зат ім. Т.шевченко 3.1 Автоматизація аналітичних робіт як засіб покращення аналітичної роботи підприємства 3....
Вступ 1. Гра та трудова діяльність 2. Начально виховна робота 3....обставини, в яких проходить життєвий шлях людини, на основі його природних властивостей в результаті його діянь і вчинків.
1. Життєвий і творчий шлях О. Заливахи – українського художника, дисидента. 2.
Вступ Життєвий і творчий шлях О. Заливахи – українського художника, дисидента. Висновки Література
В роботі розглядаються теоретичні аспекти, принципи та особливості міжнародної економічної безпеки в сучасних умовах світової глобалізації, а також аналізуються основні шляхи її підтримки та забезпечення.
1. Життєвий та творчий шлях письменника 2. Новаторство поезії В. Симоненка 3. Патріотична лірика 4.
ВСТУП.............................................................................................................................3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ КОМЕРЦІЙНОГО РИЗИКУ..........................5 1.1. Поняття комерційного ризику................................................................................5 1.2.... ШЛЯХИ ТА МЕТОДИ ЗНИЖЕННЯ РИЗИКУ.......................................25 3.1. Організаційні методи зниження ризику...........................................
« 1 2 3 4 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.