Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Скільки буде 2+2 x 2=


Верейкін Михайло Олександрович

Рейтинг: 10
аватар
Радченко Олена Олексіївна

Рейтинг: 10
аватар
Кучерук Ірина Олександрівна

Рейтинг: 16
Грацонь Ірина Олександрівна

Рейтинг: 12
Рибак Микола Сергійович

Рейтинг: 11
аватар
Дехтяренко Марина Вадимовна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 401-450 з 5163 за запитом шляхи

...та зовнішніх причин проблеми, пошуку шляхів її розв’язання b. особистісно орієнтоване консультування, спрямоване на аналіз індивідуальних, особистісних причин виникнення проблемних та конфліктних ситуацій та шляхів запобігання їх у майбутньому c.
ШЛЯХИ ЗАПОБІГАННЯ ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ СОЦІАЛЬНО ТРУДОВИХ КОНФЛІКТІВ НА ПП 3.1. Шляхи запобігання соціально – трудовим конфліктам 3.2.
Вступ Розділ 1 теоретичні основи управління кредитними ризиками банку 1.1 Сутність та види фінансових ризиків 1.2 Управління кредитними ризиками банку 1.3 Методи ідентифікації та оцінки кредитних ризиків банку Розділ 2 практичні аспекти управління кредитними ризиками seb банку 2.1 Аналіз кредитного ринку України 2.2 Організаційно – економічна характеристика SEB банку 2.3 Управління кредитними ризиками банку Розділ 3 шляхи вдосконалення управління кредитними ризиками бан...
Аналіз собівартості продукції та шляхи її зниження 8. Аналіз виробництва і реалізації продукції та шляхи підвищення їх ефективності 9. Ознайомлення з інноваційно – інвестиційності підприємства та ...
Вступ 1 Теоретичні основи оптимізації рентабельності виробничого підприємства 1.1 Сутність та складові рентабельності 1.2 Класифікація та методи обчислення рентабельності 1.3 Факторний аналіз рентабельності 2 Аналіз рентабельності виробництва ТОВ «Черкаська продовольча компанія» 2.1 Загальна характеристика ТОВ «Черкаська продовольча компанія» 2.2 Аналіз фінансового стану ТОВ «Черкаська продовольча компанія» 2.3 Аналіз рентабельності ТОВ «Черкаська продовольча компанія» 2.4 Фак...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти дослідження прибутковості і доходності підприємства 1.1 Інформаційно – нормативна база прибутковості і доходності підприємства 1.2 Сутність прибутку і доходу, їх види і функції 1.3 Методика оцінки прибутковості підприємства Розділ 2 практичні аспекти дослідження прибутковості (доходності) підприємства 2.1 Організаційно – економічна характеристика ВАТ «Смілянський цукровий комбінат» 2.2 Оцінка складу і динаміки прибутку підприємства 2.3 Аналіз пр...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти управління конкуренто спроможністю підприємства 1.1 Сутність та значення конкурентоспроможності підприємства в ринковій економіці 1.2 Методи оцінки конкурентоспроможності підприємства 1.3 Сучасні підходи до управління конкурентоспроможністю підприємства Розділ 2 практичні аспекти дослідження конкуренто спроможності ват «іркліївський маслосирзавод» 2.1 Організаційно – економічна характеристика підприємства 2.2 Оцінка зовнішнього і внутрішнього сере...
...стану АТ "НПК Галичина» ІІІ Шляхи покращення фінансово економічного стану АТ "НПК Галичина» в умовах фінансової кризи. 3.1 Економічні передумови та шляхи підвищення ефективності функціонування підприємства 3....
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти дослідження прибутковості і доходності підприємства 1.1 Інформаційно – нормативна база прибутковості і доходності підприємства 1.2 Сутність доходу і прибутку, їх види і функції 1.3 Методика оцінки прибутковості підприємства Розділ 2 практичні аспекти дослідження прибутковості (доходності) підприємства дп «златодар» 2.1 Організаційно – економічна характеристика державного підприємства «Златодар» 2.2 Оцінка складу і динаміки прибутку підприємства ...
Шляхи удосконалення аналіза прибутка і рентабельності торгових підприємств Висновки Література Аналіз доходів, витрат, витрат обігу і прибутка заключається розробкою дій, направлених ... Основні шляхи підвищення рентабельності слідуючі: використання резервів росту товарообороту; розширення прямих зв’язків з промисловістю; спрощення шляхів товароруха; повне отримання від постачальників ...
ШЛЯХИ ЗБІЛЬШЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МАТЕРІАЛЬНОГО СТИМУЛЮВАННЯ НА ВАТ «МИРОНІВСЬКИЙ ХЛІБОПРОДУКТ» 3.1. Зарубіжний досвід матеріального стимулювання і обґрунтування можливостей застосування його на ... Шляхи покращення системи матеріального стимулювання на підприємстві та їх економічне обґрунтування ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДОДАТКИ Проблема матеріальної мотивації праці найманого ...
...в підручники, а також розкрито шляхи та висвітлено систему засобів реалізації зазначеного компонента у вказаному виді навчальної літератури. Емоціогенний зміст утілених у підручнику знань, способи організації ...кожного учня, відшукує ті методичні шляхи, які б сприяли його збагаченню і розвитку. Вчитель формує у дітей знання, уміння і навички, передбачені програмою, але дуже важливим ...
...складанню інформаційних ресурсів окремих ЕОМ шляхом створення на їх основі локальних комп’ютерних мереж та об’єднанню останніх у “мережу мереж” – Інтернет....функціональний метод надав можливість дослідити шляхи розповсюдження творів в мережі Інтернет та визначити механізм взаємин суб’єктів авторських прав на твори, які розміщено в мережі, з ...
...Організація зовнішнього аудиту 2.5 Шляхи вдосконалення організації аудиту нематеріальних активів на підприємстві Розділ 3 Удосконалення програмного забезпечення аудиту нематеріальних активів діяльності ВАТ 3.1 Постановка ...залежності від їх виду та шляхів надходження на підприємство такими методами: виграшу в собівартості, капіталізації прибутку, спрощених методів дисконтування, звільнення від роялті. 5.
ШЛЯХИ ЗБІЛЬШЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВАТ «ІРКЛІЇВСЬКИЙ МАСЛОСИРЗАВОД» 3.1. Заходи щодо підвищення ефективності формування і використання виробничого ...потреб споживачів різних кoнтингентних груп шляхом створення інноваційних продуктів молокопереробними підприємствaми. ВАТ «Іркліївський маслосирзавод» на сьогодні переживає не найкращі часи, оскільки в порівнянні з 2009 роком, ...
Шляхи удосконалення забезпечення та ефективності використання матеріальних ресурсів 3.1 Шляхи зниження матеріаломісткості на ВАТ «Черкасихліб» 3.2 Шляхи удосконалення забезпечення ...
...товарообороту на підприємстві Розділ 3 шляхи підвищення ефективності політики збуту продукції 3.1. Автоматизація політики збуту як один із шляхів поліпшення аналітичної роботи на підприємстві 3....
ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНО – МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗРОБКИ БІЗНЕС – ПЛАНУ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА 1.1 Бізнес – план в системі управління розвитком підприємства 1.2 Метод SWOT – аналіз при розробці бізнес – плану 1.3 Методи аналізу стратегічних успіхів підприємства РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ БІЗНЕС – ПЛАНУВАННЯ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА В УКРАЇНІ 2.1 Аналіз реалізації стратегій бізнес – планування в Україні та її проблеми 2.2 Зарубіжний досвід формування стратегій бізнес...
ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНО – МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗРОБКИ БІЗНЕС – ПЛАНУ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА 1.1 Бізнес – план в системі управління розвитком підприємства 1.2 Метод SWOT – аналіз при розробці бізнес – плану 1.3 Методи аналізу стратегічних успіхів підприємства РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ БІЗНЕС – ПЛАНУВАННЯ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ 2.1 Аналіз реалізації стратегічного бізнес – планування в Україні та її проблеми 2.2 Проблеми формування та реалізації стратегі...
Шляхи удосконалення аналізу прибутку і рентабельності торгових підприємств Висновки Література Аналіз доходів, витрат, витрат обігу і прибутка заключається розробкою дій, направлених ... Основні шляхи підвищення рентабельності слідуючі: використання резервів росту товарообороту; розширення прямих зв’язків з промисловістю; спрощення шляхів товароруха; повне отримання від постачальників ...
Вступ Розділ 1 теоретичні засади обліку розрахунків зі страхування 1.1 Страхові внески – основний елемент джерел коштів на соціальні заходи 1.2 Документування операцій обліку розрахунків з соціального страхування 1.3 Відображення в звітності інформації про розрахунки за соціальне страхування Розділ 2 практичні аспекти обліку розрахунків зі страхування 2.1 Загальна характеристика підприємства 2.2 Синтетичний та аналітичний облік розрахунків з соціального страхування 2.3 Документу...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти формування і оцінки собівартості продукції 1.1 Сутність собівартості продукції, її нормативно правове та інформаційне забезпечення 1.2 Класифікація витрат на виробництво продукції та методи калькулювання собівартості продукції 1.3 Методологія оцінки собівартості продукції Розділ 2 практичні засади формування і оцінки собівартості продукції зат «графія україна» 2.1 Організаційно – економічна характеристика підприємства 2.2 Оцінка собівартості прод...
Шляхи удосконалення проведення аудиту на підприємстві Висновки Список використаної літератури Додатки Таким чином, в першому розділі курсової роботи було розглянуто теоретичні ... На третьому етапі з'ясовуються шляхи пошуку аудиторських доказів; тестування працівників внутрішнього контролю здійснюється на четвертому етапі. Скорочена і глибока перевірка операцій та процедури дослідження на ...
Вступ Розділ 1 теоретичні засади обліку розрахунків з оплати праці на підприємствах житлово – комунального господарства 1.1 Нормативно – правове регулювання оплати праці 1.2 Методика обліку розрахунків з оплати праці 1.3 Організація розрахунків з оплати праці Розділ 2 практичні засади обліку розрахунків з оплати праці 2.1 Організаційно – економічна характеристика підприємства 2.2 Документальне забезпечення обліку оплати праці 2.3 Синтетичний та аналітичний облік оплати праці Р...
Шляхи вдосконалення обліку та аналізу в автотранспорт них організаціях 3.1. Комп’ютерізація обліку як шлях підвищення ефективності роботи автотранспортних підприємств ...
Шляхи удосконалення аудиту нематеріальних активів на підприємстві (досліджуваному) Розділ 3. Удосконалення організації і методики аудиту нематеріальних активів з використанням комп’ютерної ...залежності від їх виду та шляхів надходження на підприємство такими методами: виграшу в собівартості, капіталізації прибутку, спрощених методів дисконтування, звільнення від роялті. 5.
Вступ Розділ 1 теоретичні та наукові розробки щодо основних напрямків підвищення економічної ефективності діяльності підприємства 1.1 Інформаційно нормативна база підвищення економічної ефективності діяльності підприємства 1.2 Сутність економічної ефективності, її види та принципи дослідження 1.3 Система показників оцінки економічної ефективності діяльності підприємства Розділ 2 практичні аспекти напрямків підвищення економічної ефективності ват „продтовари” 2.1 Організаційно економ...
ШЛЯХИ ЗБІЛЬШЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБНИЧИХ ПОТУЖНОСТЕЙ ВАТ «СМІЛЯНСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» 3.1. Організаційно – економічні заходи по підвищенню ефективності використання виробничих потужностей ...виробничих потужностей може бути досягнуто шляхом формування і застосування відповідного механізму. Системний підхід до вивчення чинників, що впливають на величину і використання виробничої потужності, передбачає розгляд ...
ШЛЯХИ ЗБІЛЬШЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВАТ «ЧЕРКАСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ» 3.1. Проблеми використання ресурсного потенціалу хлібопекарними підприємствами та шляхи їх вирішення 3.2.
...якості соціальних послуг в Україні шляхом впровадження стандартів………………………………………………………..40 РОЗДІЛ 3. ГАЛУЗЕВІ СТАНДАРТИ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ ДЛЯ ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЙ КЛІЄНТІВ В УКРАЇНІ……………………………50 3.1.... На шляху до євроінтеграції зросла необхідність реформування наявної системи соціальної допомоги, що посилюється зростанням частки осіб, які потребують соціального захисту і, зокрема, ...
Проблеми проведення податкового контролю та шляхи їх вирішення 23 Розділ 3 Шляхи та напрямки удосконалення податкового менеджменту в Україні 26 3.1.
Шляхи удосконалення підприємницької діяльності в умовах ринку 3.1 Автоматизація обліку роботи приватного підприємця 3.2 Удосконалення обліку доходів і витрат ...системи відносин не має іншого шляху впливу на споживача, окрім як діяти разом з його інтересами. Однак це не означає, що підприємець повинен діяти тільки у ...
Шляхи вдосконалення рекламного менеджменту підприємства тов “добробут” 3.1. Вдосконалення організаційної структури управління рекламною діяльністю на підприємстві ТОВ “Добробут” 3.2....Добробут” вдало розташовано відносно транспортних шляхів. Недалеко розташовані зупинки автобусів, тролейбусів, маршрутних таксі. До магазину зручно під’їхати на автомобілі, біля магазину знаходиться місце для паркування ...
...використання обігових коштів Розділ 3 шляхи збільшення ефективності використання обігових коштів підприємства Висновки Список використаної літератури Додатки Отже, в роботі було досліджено теоретичні і практичні аспекти ...в діяльності підприємства та обгрунтовано шляхи підвищення ефективності їх використання. В першому розділі було розглянуто теоретичні засади сутності, нормування і аналізу обігових коштів підприємства.
...запасів на підприємстві Розділ 3 шляхи підвищення ефективності системи управління виробничими запасами ват «золотоніський машинобудівний завод ім.лепсе» 3.1 Заходи для поліпшення системи управління виробничими ...Удосконалення системи управління виробничими запасами шляхом їх нормування 3.3 Економічна ефективність запропонованих заходів Висновки Список використаної літератури Додатки Отже, виробничі запаси – придбані або самостійно виготовлені ...
ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА 1.1 Економічна сутність та класифікація витрат виробництва 1.2 Аналіз нормативно – правової бази з обліку витрат виробництва 1.3 Методичні основи обліку витрат виробництва РОЗДІЛ 2 ДІЮЧА ПРАКТИКА ОБЛІКУ ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА НА СТОВ «КРАСНОСІЛЬСЬКЕ» 2.1 Організаційно – економічна характеристика СТОВ «Красносільське» 2.2 Первинний обліку витрат виробництва на підприємстві 2.3 Синтетичний та аналітичний облік витрат виробниц...
...трудового потенціалу фабрики Розділ 3 шляхи підвищення ефективності управління ресурсним потенціалом тов “шполянська кондитерська фабрика” 3.1. Напрями підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу підприємства 3.2....що формують маркетинговий потенціал підприємства шляхом урахування експертних оцінок. Застосування того чи іншого методу оцінки потенціалу залежить від конкретних умов господарювання, що підтверджується аналітичною оцінкою діяльності ...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти формування системи управління виробничими запасами підприємства 1.1Сутність виробничих запасів підприємства, їх класифікація і оцінка 1.2Методика та методологія оцінки виробничих запасів на підприємстві 1.3Управління виробничими запасами на підприємстві Розділ 2 практичні засади оцінки системи управління виробничими запасами на ват «смілянський цукровий комбінат» 2.1 Організаційно – економічна характеристика ВАТ «Смілянський цукровий комбінат» 2.2...
...паливно енергетичних ресурсів 2) Обгрунтуйте шляхи та засоби розв’язання сировинно енергетичної проблеми в регіональному аспекті 3) Які можливості для вирішення даної проблеми з’являються в ...Зменшити енергоємність продукції можна різними шляхами утилізацією вторинних енергоресурсів, удосконаленням технологічного обладнання, заміною енергоємних технологічних процесів процесами незначної енергоємності, кращою підготовкою сировини до переробки Утилізація це ...
...використання оборотних фондів Розділ 3 шляхи збільшення ефективності використання оборотних фондів підприємства Висновки Список використаної літератури Додатки Отже, в роботі було досліджено теоретичні і практичні аспекти ...в діяльності підприємства та обгрунтовано шляхи підвищення ефективності їх використання. В першому розділі було розглянуто теоретичні засади сутності, нормування і аналізу оборотних фондів підприємства.
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти управління персоналом в ринкових умовах 1.1 Суть, завдання і основні принципи управління персоналом 1.2 Інформаційна база та огляд літературних джерел з проблем ефективного управління персоналом 1.3 Методи і системи управління персоналом 1.4 Оцінка ефективності управління персоналом Розділ 2 прикладні аспекти ефективного управління персоналом ват «мітра» 2.1 Організаційно економічна характеристика підприємства ВАТ «Мітра» 2.2 Дослідження форму...
Вступ Розділ 1 теоретико – методологічні аспекти аналізу основних засобів підприємства 1.1 Сутність основних засобів підприємства, їх класифікація та оцінка 1.2 Інформаційна і нормативна база аналізу основних засобів підприємства 1.3 Методологія оцінки стану, руху та ефективності використання основних засобів на підприємстві Розділ 2 практичні засади оцінки основних засобів в тов «макарівська птахофабрика» 2.1 Організаційно – економічна характеристика підприємства 2.2 Оцінка стану...
...збутової політики підприємства Розділ 3 шляхи підвищення ефективності політики збуту продукції 3.1. Автоматизація політики збуту як один із шляхів поліпшення аналітичної роботи на підприємстві 3....
Шляхи вдосконалення рекламного менеджменту підприємства тов “добробут” 3.1. Вдосконалення організаційної структури управління рекламною діяльністю на підприємстві ТОВ “Добробут” 3.2....Добробут” вдало розташовано відносно транспортних шляхів. Недалеко розташовані зупинки автобусів, тролейбусів, маршрутних таксі. До магазину зручно під’їхати на автомобілі, біля магазину знаходиться місце для паркування ...
Вступ Розділ 1 Теоретичні аспекти методів оцінки і відбору працівників підприємства 1.1 Соціально – економічні основи кадрового менеджменту в умовах ринкової економіки 1.2 Форми та методи залучення, професійного відбору та найманню персоналу 1.3 Зарубіжний досвід оцінки і відбору працівників Розділ 2 Практичні аспекти оцінки і відбору працівників на ТОВ “Світ ласощів” 2.1 Організаційно – економічна характеристика ТОВ “Світ ласощів” 2.2 Розрахунок потреби підприємства в персоналі ...
ШЛЯХИ РЕФОРМУВАННЯ ВІТЧИЗНЯНОЇ СИСТЕМИ ПЕНСІЙНОГО СТРАХУВАННЯ………………………………………………61 3.1. Ідентифікація проблем пенсійного страхування в Україні…………...61 3.2. Шляхи вирішення проблем з урахуванням зарубіжного ...
Вступ Розділ 1 теоретичні основи оцінки виробництва і реалізації продукції на підприємстві 1.1 Інформаційна та нормативна база дослідження виробництва і реалізації на підприємстві 1.2 Методологія дослідження організації виробництва і реалізації продукції на підприємстві 1.3 Методика аналізу виробництва і реалізації продукції Розділ 2 аналіз виробництва і реалізації продукції на стов «тясмин» 2.1 Організаційно – економічна характеристика СТОВ «Тясмин» 2.2 Оцінка виробництва і реалі...
Шляхи покращення іміджу підприємства ТОВ “Добробут” 3.1. Вдосконалення організаційної структури управління рекламною діяльністю підприємства 3.2....Добробут” вдало розташовано відносно транспортних шляхів. Недалеко розташовані зупинки автобусів, тролейбусів, маршрутних таксі. До магазину зручно під’їхати на автомобілі, біля магазину знаходиться місце для паркування ...
Шляхи вдосконалення методики здійснення Аудиту та аналізу фінансової звітності 3.1. Зарубіжний досвід формування фінансової звітності 3.2....непрямих витрат; підвищити ділову активність шляхом прискорення оборотності активів та зменшення тривалості їх обороту; підвищити рівень прибутковості шляхом збільшення виручки від реалізації (цього можна досягти покращанням ...
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи формування системи управління персоналом в сучасних умовах господарювання 1.1 Сутність та класифікація персоналу підприємства 1.2 Особливості визначення потрібної чисельності персоналу на підприємстві 1.3 Методика створення ефективної системи управління персоналом на підприємстві Розділ 2 Аналіз формування системи управління персоналом на ТОВ «Світ ласощів» 2.1 Організаційно – економічна характеристика ТОВ «Світ ласощів» 2.2 Розрахунок наявності та...
« 1 2 ... 7 8 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 3
Гостей: 3
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.