Меню сайту

Нові користувачі
OOOOFF
Користувачі
26.11.2020
vbogdan
Автори робіт
13.11.2020
Frommu
Автори робіт
31.10.2020
Corse
Автори робіт
26.10.2020
VIKITORIA
Користувачі
21.09.2020
Скільки буде 2+2 x 2=


Рябовол Александра Юрьевна

Рейтинг: 10
Халупка Оксана Михайлівна

Рейтинг: 28
аватар
Жукова Вікторія Сергіївна

Рейтинг: 10
Михальчук Сергій Богданович

Рейтинг: 10
O. Norbert.

Рейтинг: 16
аватар
Павленко Олена Віккторівна

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 51-100 з 290 за запитом інтелектуальної

1. Періодизація історії патентного права 2. Особливі привілеї королівської влади Англії 3. Національні патенти 4.
1. Загальні положення щодо вільного використання творів 2. Поняття приватної копії та особистого використання 3.
Вступ 1.Сутність нематеріальних активів як економічної категорії та їх оцінка 2. Особливості оцінки нематеріальних активів Висновки Список використаної ...
Вступ 1.Сутність нематеріальних активів як економічної категорії та їх оцінка 2. Методика оцінки нематеріальних активів Висновки Література Згідно ...
ЗМIСТ br />br /> ВСТУП br />br /> РOЗДIЛ 1. ПРOЦЕС СТАНOВЛЕННЯ ЗАКOНOДАВСТВА УКРАЇНИ ПРO IНТЕЛЕКТУАЛЬНУ ВЛАСНIСТЬ 1.1.
Вступ 1. Об'єкти науково технічної інформації 2. Зміст права на науково – технічну інформацію 3.
ЗМIСТ ВСТУП 3 РОЗДIЛ 1. АВТОР ЯК СУБ’ЄКТ ТВОРЧОСТI 8 Висновки до Роздiлу 1 25 РОЗДIЛ 2.
ЗМIСТ br />br /> ВСТУП ……………………………………………………………………………3 br />br /> РOЗДIЛ 1. ПРOЦЕС СТАНOВЛЕННЯ ЗАКOНOДАВСТВА УКРАЇНИ ПРO IНТЕЛЕКТУАЛЬНУ ВЛАСНIСТЬ 1.1.
ПЛАН Вступ……………………………………………………………………………..3 Розділ І. Освітні технології активного навчання з правових дисциплін……5 Розділ 2.
Результати інтелектуальної, творчої діяльності як об'єкти цивільних прав.....133 6. Інформація як об'єкт цивільних прав.....134 7....творів, винаходів та інших результатів інтелектуальної, творчої діяльності.....204 3.2. Завдання майнової (матеріальної) та моральної шкоди іншій особі.....206 3.3.
...попереднього аналога, що є результатом інтелектуальної діяльності, закінчених наукових досліджень і розробок b. установлення невідомих раніше об’єктивних закономірностей, властивостей та явищ матеріального світу, що вносять ...попереднього аналога, що є результатом інтелектуальної діяльності, закінчених наукових досліджень і розробок d. установлення невідомих раніше об’єктивних закономірностей, властивостей та явищ матеріального світу, що вносять ...
...попереднього аналога, що є результатом інтелектуальної діяльності, закінчених наукових досліджень і розробок b. установлення невідомих раніше об’єктивних закономірностей, властивостей та явищ матеріального світу, що вносять ...попереднього аналога, що є результатом інтелектуальної діяльності, закінчених наукових досліджень і розробок d. установлення невідомих раніше об’єктивних закономірностей, властивостей та явищ матеріального світу, що вносять ...
...попереднього аналога, що є результатом інтелектуальної діяльності, закінчених наукових досліджень і розробок c. установлення невідомих раніше об’єктивних закономірностей, властивостей та явищ матеріального світу, що вносять ...попереднього аналога, що є результатом інтелектуальної діяльності, закінчених наукових досліджень і розробок b. установлення невідомих раніше об’єктивних закономірностей, властивостей та явищ матеріального світу, що вносять ...
Результати інтелектуальної, творчої діяльності як об'єкти цивільних прав.....267 6. Інформація як об'єкт цивільних прав.....268 7....творів, винаходів та інших результатів інтелектуальної, творчої діяльності.....331 3.2. Завдання майнової (матеріальної) та моральної шкоди іншій особі.....334 3.3.
Право інтелектуальної власності на комерційне найменування. 2. Право інтелектуальної власності на торговельну марку. 3. Право інтелектуальної власності на географічне зазначення.
Види об’єктів інтелектуальної власності 1.1.2. Об’єкти авторського права 1.2. Міжнародна патентна класифікація 1.2.1....нормативної бази у сфері охорони інтелектуальної власності в Україні 1.2.2. Основні завдання і напрями діяльності міжнародної системи охорони 1.2.3.
...патентного права як інститут права інтелектуальної власності 2. Зв'язок патентного права з іншими науками 3. Патентне право як об’єктивна правова категорія 4....про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності 25. Орган, що реєструє договори щодо розпоряджання патентними правами 26. Документи, зо подають для державної реєстрації договорів щодо розпоряджання ...
...штучного інтелекту як підґрунтя побудови інтелектуальних СЗІ…………………………………………………………………………………..23 2.2. Визначення інтелектуальної системи………………………………………..24 2.3. Принцип структурної організації інтелектуальної системи………………..26 2.4.
Захист права інтелектуальної власності в Україні…………….……16 2.1. Становлення системи правової охорони інтелектуальної власності в Україні……………………………………………………………………………16 2.2.
...мав використовувати об’єкт права інтелектуальної власності шляхом видання 2 тис. примірників книги та їх розповсюдження строком один рік. Умова про територію, на яку поширюються надані ...про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності з фірмою “Общемаш” на строк три роки. За п’ять місяців до цього ВАТ „Істомін” уклало ліцензійний договір щодо ...
...чи послуг, пов`язаних з інтелектуальною власністю….. 13 5. Правове забезпечення комерціалізації інтелектуальної власності……… 20 6. Історія розвитку міжнародної торгівлі ліцензіями………………………. 20 7.
...та актами законодавства України про інтелектуальну власність. Додаткова література та нормативні матеріали: Про авторське право і суміжні права: Закон України від 23.12.1993 р....пов’язаних із захистом прав інтелектуальної власності: Рекомендації президії Вищого господарського суду України від 10 червня 2004 р. № 04 5/1107 // Вісник господарського судочинства. – 2004. – № 3.
...використання об’єктів промислової та інтелектуальної власності називаються ... a. нематеріальними ресурсами b. балансовими пасивами c. виробничими активами d. нематеріальними активами Question 5 До нематеріальних активів підприємства ... збереження та розвиток інтелектуального потенціалу підприємства відноситься до техніко технологічної складової його економічної безпеки b. рівень економічної безпеки залежить від ефективності роботи керівництва c.
тимчасова активізація якостей людини (інтелектуальних, вольових, моральних) і спрямування їх на ефективне виконання певного виду діяльності c. наявні, конкретні обставини, які характеризують психічний стан суб’... формування інтелектуального потенціалу клієнта d. усунення факторів, які є перешкодою у подоланні тривожності Question 21 Балів: 1 Зазначте, який з названих пунктів ...
...договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. 98. Поняття та види ліцензій на використання об'єкта права інтелектуальної власності. 99. Поняття, зміст і загальна характеристика ліцензійного ...
Набуття та здійснення прав інтелектуальної власності. Система інтелектуальної власності 2.Авторське право і суміжні права Література
Право інтелектуальної власності на комерційне найменування. 2. Право інтелектуальної власності на торговельну марку. 3. Право інтелектуальної власності на географічне зазначення. Висновки Література
...ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1 Специфіка інтелектуальної прози в українській літературі І третини ХХ ст 1.1. Формування філософського та художньо естетичного мислення В.... Стильові домінанти інтелектуальної прози. В.Домонтович як представник жанру інтелектуального роману РОЗДІЛ 2 Вплив філософії буття на формування власне авторської аксіологічної концепції 2....
...КОМЕРЦІЙНИХ НАЙМЕНУВАНЬ СУБ'ЄКТІВ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 2.1. Правові аспекти охорони комерційних найменувань юридичних осіб та фізичних осіб підприємців ……………………………………………………..26 2.2.... ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА КОМЕРЦІЙНЕ НАЙМЕНУВАННЯ: ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ТА ЗАХИСТУ 3.1. Особливості правової охорони комерційних найменувань ……………...50 3.2.
Право інтелектуальної власності в Україні: поняття, об‘єкти та суб‘єкти права інтелектуальної власності; нетрадиційні об‘єкти інтелектульної власності; захист прав інтелектуальної ...
...необхідно показати дві ознаки осудності: інтелектуальну та вольову, їх співвідношення. При цьому необхідно показати, що осудною може бути визнана не тільки психічно здорова людина, але й ...що він включає дві ознаки: інтелектуальну та вольову. Слід назвати їх та послідовно розкрити кожну з них. Треба пояснити, що розуміють під нездатністю особи усвідомлювати свої ...
...на винахід до Державного департаменту інтелектуальної власності та отримав патент на винахід. Науково дослідний інститут, вважаючи, що Івашко створив службовий винахід, звернувся до суду про визнання ... Який об’єкт права інтелектуальної власності розглядається у задачі? 2. Чи може йти мова про спільне право інтелектуальної власності щодо лічильника? 3.
...з урахуванням різниці в їх інтелектуальній, емоційно вольовій та дієво практичній сферах. Ефективним засобом, який покликаний стимулювати процес творчого зростання кожного обдарованого та здібного учня як ... У світі прийнято вимірювати інтелектуальну обдарованість за результатами тестів Ф.Гальтона, А.Біне, Д.Векслера, Ф.Гудінафа, що позначається IQ (коефіцієнт інтелектуальності — саме поняття IQ ...
Поняття права інтелектуальної власності. 2. Види права інтелектуальної власності. 3. Об'єкти авторського права. 4. Майнові та немайнові права. 5.
інтелектуальній поведінці e. індивідуальному досвіду Question 8 Вроджена система сигналів (звуків, поз, рухів тіла, запахів), які посилюються однією твариною та адекватно ... інтелектуальна поведінка b. факультативне навчання c. облігантне навчання d. імітаційна поведінка e. наслідування Question 37 Сукупність спадкових структур організму, називають: a.
...що до розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності 2. Договір про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності 3.
...наслідування; Г) імітаційна поведінка; Д) інтелектуальна поведінка 31. Сукупність спадкових структур організму, називають: А) фенотип; Б) філогенез; В) онтогенез; Г) генотип; Д) біопсихізм 32....називають: А) імітаційною поведінкою; Б) інтелектуальною поведінкою; В) дослідницькою поведінкою; Г) свідомістю; Д) маніпулюванням; 34. Які з перерахованих форм поведінки не є інстинктивними?
...наслідування; Г) імітаційна поведінка; Д) інтелектуальна поведінка. 31. Сукупність спадкових структур організму, називають: А) фенотип; Б) філогенез; В) онтогенез; Г) генотип; Д) біопсихізм. 32....називають: А) імітаційною поведінкою; Б) інтелектуальною поведінкою; В) дослідницькою поведінкою; Г) свідомістю; Д) маніпулюванням; 34. Які з перерахованих форм поведінки не є інстинктивними?
...наслідування; Г) імітаційна поведінка; Д) інтелектуальна поведінка. 31. Сукупність спадкових структур організму, називають: А) фенотип; Б) філогенез; В) онтогенез; Г) генотип; Д) біопсихізм. 32....називають: А) імітаційною поведінкою; Б) інтелектуальною поведінкою; В) дослідницькою поведінкою; Г) свідомістю; Д) маніпулюванням; 34. Які з перерахованих форм поведінки не є інстинктивними?
Правовий захист права інтелектуальної власності. 2. Сорти рослин і породи тварин як об’єкти права інтелектуальної власності. Задача. Виробник (ЗАТ) мінеральних вод “Кришталеве дзеркало” ...
Проаналізуйте особисті немайнові права інтелектуальної власності. Який зв'язок існує між особистими немайновими правами та майновими правами суб'єктів інтелектуальної власності ………… 3 2. Проаналізуйте ст.
Його інтелектуальний і вольовий моменти. Непрямий умисел. Його інтелектуальний і вольовий моменти. Відмінність непрямого умислу від злочинної самовпевненості.
...ВІДКPИТТЯ ЯК ОБ’ЄКТ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 1.1.Пpавoва cутніcть й oзнаки наукoвoгo відкpиття …………..……..…………….10 1.2.Cуб’єкти та oб’єкти пpава на наукoві ...Міжнародно правовий досвід охорони інтелектуальної влаcнocті на наукoві відкpиття …..………………………………………………………………………….65 3.2.Пpoблeми та пepcпeктиви міжнаpoднo пpавoвoгo peгулювання пpава на наукoві відкpиття ……………………………………………………….……..….......
Суб’єкти права інтелектуальної власності на промисловий зразок……..…12 1.3. Набуття права інтелектуальної власності на промисловий зразок………....14 ІІ.
Його інтелектуальний і вольовий моменти 3. Особливості умислу у злочинах з формальним складом 4. Непрямий умисел. Його інтелектуальний і вольовий моменти 5.
Його інтелектуальний і вольовий моменти. 3. Особливості умислу у злочинах з формальним скла¬дом. 4. Непрямий умисел. Його інтелектуальний і вольовий моменти. 5.
Характеристика інтелектуального та вольового моменту умислу співучасників. Висновки. Методичні вказівки: Починаючи роботу над темою, слід ретельно проаналізувати законодавче визначення поняття співучасті, що ... Слід дати аналіз інтелектуального та вольового моментів умислу співучасників, показати співвідношення мотивів та цілей різних співучасників, розглянувши специфічну дворівневість умислу при співучасті.
...оберіг звичаїв і традицій, запорука інтелектуального зростання, розвою та поступу народу в загальносвітовому житті. Вона характеризується єдністю, взаємозв’язком та взаємозалежністю всіх її складових....людини як особистості з високим інтелектуальним рівнем, як яскравої творчої індивідуальності неможливе без досконалого володіння мовою. Відомий український мовознавець О.Потебня писав: „Мовна індивідуальність вирізняє людину ...
« 1 2 3 4 5 6 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.