Меню сайту

Нові користувачі
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Даша
Користувачі
30.11.2020
OOOOFF
Користувачі
26.11.2020
vbogdan
Автори робіт
13.11.2020
Frommu
Автори робіт
31.10.2020
Ти користуєшся WEBMONEY?


аватар
Ирина Сергеевна

Рейтинг: 10
аватар
Михайло Сергійович Ткаченко

Рейтинг: 10
аватар
Михайло Ігорович

Рейтинг: 10
аватар
Галик Василь Богданович

Рейтинг: 10
Роман

Рейтинг: 10
аватар
Баратеон Станіс Лавовіч

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 101-150 з 290 за запитом інтелектуальної

Інтелектуальна готовність……………………………………11 1.3.3. Психологічна готовність……………………………………..14 1.3.4. Соціальна (особистісна) готовність…………………………17 1.3.5....само собою, у міру розвитку інтелектуальних навиків. Проте це далеко не так. Спеціальні до слідження показують, що діти, добре інтелектуально підготовлені до школи, часто погано пишуть, ...
Процес формування творчих та інтелектуальних вмінь і навичок у молодших школярів 3.1. Розвиток творчих здібностей молодших школярів засобами гри 3.2. Формування інтелектуальних вмінь і навичок у молодших ...
...консенсуальна угода у галузі права інтелектуальної власності (авторського права), за якою автор або правонаступники передають готовий твір певній організації для використання або автор бере на себе ...має право на результати своєї інтелектуальної творчої діяльності; ніхто не може використовувати їх без його згоди. Умовою успішного забезпечення захисту прав автора є несуперечність та узгодженість ...
Процес формування творчих та інтелектуальних вмінь і навичок у молодших школярів 3.1. Розвиток творчих здібностей молодших школярів засобами гри 3.2. Формування інтелектуальних вмінь і навичок у молодших ...
...матерія" залишається сухим, позалюдським, суто інтелектуальним поняттям без якого небудь психологічного змісту. Знач¬но сильніше закарбовується попередній образ матерії Великої Матері, який міг містити в собі ...нашого", пішла у пі¬сок інтелектуальної пустині" (К. Юнг). Чи вважаєте ви таку оцінку еволюції філософських поглядів справедли¬вою? Закріпіть свою відповідь прикладами з історії філософії.
...від інших об`єктів права інтелектуальної власності? …………... 6 5. Якими майновими правами володіють суб`єкти патентного права? Що є використанням промислового зразку? ……… 7 6....метою цей об`єкт права інтелектуальної власності втілено у законодавство України ……………………... 15 9. Проаналізуйте види ліцензій, спираючись на Цивільний кодекс України …. 16 10. Розв′яжіть задачу.
Стандарти Всесвітньої організації інтелектуальної власності 3.2. Сучасні засоби патентно інформаційного обслуговування 3.3. Електронні патентно інформаційні ресурси та бази 3.4....освіти і науки щодо управління інтелектуальною власністю
Характеристика інтелектуального і вольового моментів прямого та непрямого умислу. Спеціальні види умислу. 5. Поняття необережності у кримінальному праві, її види та значення. Характеристика інтелектуального та вольового моментів злочинної недбалості ...
...під реалізацію зазначеного об’єкти інтелектуальної власності, що створюватимуться у зв’язку з реалізацією проекту, а також корпоративними правами НДФ “К”, що пов’язані із володінням ...про співробітництво інших положень права інтелектуальної власності на розробку належать ним спільно. Для погодження розбіжностей сторони прийняли рішення звернутися до юридичної консультації для з’ясування правової ...
Строк чинності майнових прав інтелектуальної власності………….…26 3.2. Правові наслідки закінчення строку чинності майнових прав інтелектуальної власності………………………………………………………27 ВИСНОВКИ………………………………………………………………….…32 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………35
...умисел між собою по змісту інтелектуального і вольового елементів (ознак). br />br /> Прямий умисел має місце у випадку, якщо особа, що його вчинила, усвідомлювало суспільно небезпечний ... br />br /> Інтелектуальний елемент умислу утворюють процеси, що протікають у сфері свідомості. У прямого і непрямого умислів він майже завжди збігається, його утворять ...
Що є предметом інтелектуальної культури юриста? 3. Аспекти інтелектуальної культури юриста. Практичне заняття № 5 1. Розкрийте значення інформаційної культури для професійної діяльності юриста. 2.
...ринку; створювана оплачуваною працею працівників інтелектуальна власність (секрети виробництва, технології, патенти і т.ін.), що відображується в балансі підприємства, але не призначена для продажу як товар; ...відповідно, не відбивана в балансі інтелектуальна власність у вигляді бізнес ідей, а також ділові зв'язки й особистий імідж співробітників; організаційна культура підприємства унікальна для кожної ...
праксеологічний, базовий, інтелектуальний; 5. мотиваційний, операційний, емоційно інтелектуальний Question 2 of 4 Визначте, за якими з наведених тверджень можна найточніше визначити психологічну компетентність ...
праксеологічний, базовий, інтелектуальний; 5. мотиваційний, операційний, емоційно інтелектуальний Question 2 Визначте, за якими з наведених тверджень можна найточніше визначити психологічну компетентність особистості: 1.
Методи активізації інтелектуальних процесів. 6. Творчі тренінги на уроках і в домашніх умовах. 7.Виявлення творчих задатків у школі....Хто в психології увів поняття « інтелектуальна активність» a. О.Клепіков b. В.Моляко c. Є.Громов d. Д. Богоявленська e. І.
...поєднує в собі три ознаки: інтелектуальну, вольову та емоційну. Щодо емоційної ознаки – вона не закріплена у законі, треба вказати чому. Потрібно детально і послідовно охарактеризувати кожну ...питанні, чому в понятті неосудності інтелектуальна і вольова ознаки юридичного критерію розділені сполучником «або», навести приклади визнання особи неосудною саме за наявністю вольової ознаки юридичного критерію (...
У чому полягають відмітні ознаки інтелектуальних дій людини на відміну від інтелектуальних дій тварин? 5. Розкажіть про основну передумову розвитку свідомості людини. 6.
У чому полягають відмітні ознаки інтелектуальних дій людини на відміну від інтелектуальних дій тварин? 5. Розкажіть про основну передумову розвитку свідомості людини. 6.
...твори є об'єктами права інтелектуальної власності? Хто є суб'єктом права інтелектуальної власності? Які права належать спадкоємцям автора? Завдання 1.2 Задача На регіональній конференції ...
Розкрийте специфіку інтелектуальної власності. 7. Розкрийте зміст новітніх тенденцій у розвитку відносин власності та їхня причини? 8. Чим відрізняються роздержавлення і приватизація? 9. У чому полягає сутність інтелектуальної власності? 10.
Розкрийте специфіку інтелектуальної власності. 7. Розкрийте зміст новітніх тенденцій у розвитку відносин власності та їхня причини? 8. Чим відрізняються роздержавлення і приватизація? 9. У чому полягає сутність інтелектуальної власності? 10.
...країн; забезпечення інформаційної безпеки; охорона інтелектуальної власності, боротьба з піратством; боротьба з комп'ютерними і злочинами, пов'язаними з високими технологіями; впровадження електронного уряду; правове регулювання ...права власності, його складової – права інтелектуальної власності чи в рамках правового інституту боротьби з недобросовісною конкуренцією. Важливе місце у цивільних відносинах у сфері інформації зарубіжних країн ...
...країн; забезпечення інформаційної безпеки; охорона інтелектуальної власності, боротьба з піратством; боротьба з комп'ютерними і злочинами, пов'язаними з високими технологіями; впровадження електронного уряду; правове регулювання ...права власності, його складової – права інтелектуальної власності чи в рамках правового інституту боротьби з недобросовісною конкуренцією. Важливе місце у цивільних відносинах у сфері інформації зарубіжних країн ...
...Що входить у поняття ІQ (інтелектуального коефіцієнта): a. Відношення позитивних відповідей до негативних b. Співвідношення інтелектуального віку (кількості позитивно вирішених завдань для певного віку) та паспортного, ...
...ігрових інтересів, швидкій пересичуваності в інтелектуальній діяльності Question 28 Олігофренія – це a. Легка розумова відсталість, яка характеризується конкретністю мислення, нездатністю до творчої поведінки, примітивністю інтересів та ...недорозвиненням психіки при переважному недорозвиненні інтелектуальних здібностей, а також психопатії сукупність стійких природжених особливостей складу особистості, в основі яких лежить дисгармонія, неврівноваженість або нестійкість п...
...ігрових інтересів, швидкій пересичуваності в інтелектуальній діяльності Question 28 Олігофренія – це a. Легка розумова відсталість, яка характеризується конкретністю мислення, нездатністю до творчої поведінки, примітивністю інтересів та ...недорозвиненням психіки при переважному недорозвиненні інтелектуальних здібностей, а також психопатії сукупність стійких природжених особливостей складу особистості, в основі яких лежить дисгармонія, неврівноваженість або нестійкість п...
...Що входить у поняття ІQ (інтелектуального коефіцієнта): Виберіть одну правильну відповідь a. Відношення позитивних відповідей до негативних b. Співвідношення інтелектуального віку (кількості позитивно вирішених завдань для ...
усі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об’єкти підприємницької та інших видів діяльності, в результаті якої створюється прибуток (доход) або досягається соціальний ... усі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об’єкти підприємницької та інших видів діяльності, в результаті якої створюється прибуток Question 37 Балів: 1 ...
Забезпечення нарощування інтелектуального потенціалу підприємства на основі біореінжинірінгу. 10. Забезпечення високого рівня компютерізації всіх бізнес процесів. 11. Забезпечення створення виключних можливостей, конкурентних переваг, технічного та інтелектуального потенціалу, майбутніх ресурсів, базової комплектації, ...
Правовий захист інтелектуальної власності 2. Інноваційний проект: поняття, основні етапи розробки і реалізації Задача Первинна сума інвестицій в інноваційний проект А, дорівнює 230 ...
Правовий захист інтелектуальної власності 2. Інноваційний проект: поняття, основні етапи розробки і реалізації Задача Розроблені три варіанти інноваційних розробок щодо вдосконалення технології виробництва ...
освіта бакалавр, магістр з правознавства магістр з інтелектуальної власності за домовленістю
Її інтелектуальний і вольовий моменти. Відмежування злочинної самовпевненості від непрямого умислу. Злочинна недбалість та її критерії. Відмежування злочинної недбалості від казусу.
Характеристика інтелектуального моменту прямого умислу. Характеристика вольового моменту прямого й непрямого умислу. Відмежування прямого умислу від непрямого, непрямого умислу – від злочинної самовпевненості.
Право на нетрадиційні об’єкти інтелектуальної власності 2.Поняття цивільного правочину та цивільного договору Література
Question 1 of 15 «Щаслива старість» характеризується: 1) способом життя, перенесеними захворюваннями, стресовими ситуаціями, фізичною, психічною і інтелектуальною активністю; 2) підвищенням рівня особистісної тривоги, тривожної уявності з приводу свого фізичного здоров'я; 3) утихомиреною, мудрою просвітленістю світосприймання і ...
Інтелектуальний і вольовий момент 5. Злочинна недбалість та її критерії. Казус 6. Класифікація необережних злочинів. Особливості їх криміналізації 7.
...України товарами, послугами та правами інтелектуальної власності 4. Задача Ставка українського інмпортного тарифу на холодильники становить 35%, на морозильну камеру до холодильника – 65%.
...України товарами, послугами та правами інтелектуальної власності 4. Задача Ставка українського інмпортного тарифу на холодильники становить 35%, на морозильну камеру до холодильника – 65%.
...2 Економічні ідеї Аристотеля 16 Інтелектуальна біографія Аристотеля 16 Вплив Аристотеля на еволюцію економічної думки 17 Зв’язок вчення Аристотеля з економічною дійсністю того часу 20 ...
...християнства на формування і розвиток інтелектуальної і філософської думки 3. Пріоритет внутрішнього світу особи, потяг до проблем духовного у давньоруській думці ІІІ. Висновки Список використаної літератури
Інтелектуальний і вольовий момент 1.3. Злочинна недбалість та її критерії. Казус Розділ 2. Кримінологічна характеристика необережних злочинів 2.1.
Інтелектуальна та вольова ознаки злочинної самовпевненості 2.3. Відмежування самовпевненості від непрямого умислу 2.4. Злочинна самовпевненість і злочинна недбалість Розділ ...
...особистих немайнових прав і права інтелектуальної власності. Практичні завдання Завдання 1. Студент із Великобританії Б. уклав шлюб із громадянкою України пані А.
15 1.3 Інтелектуальна власність та її захист..........................................................22 РОЗДІЛ 2. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ПАТЕНТУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.............................................................................................................36 2.1 Поняття патентування та правові засади ...
При цьому рівень інтелектуального розвитку в дітей не залежить від ступеня гіперактивності і може перевищувати показники вікової норми. Перші прояви гіперактивності спостерігаються у віці ...
Інтелектуальна готовність дитини до школи 1.4. Вольова готовність дитини до школи 1.5. Моральна готовність дитини до школи РОЗДІЛ 2.
Правові аспекти охорони інтелектуальної власності Висновки Список використаної літератури
Едгар По – засновник жанру інтелектуального детективу.с 2.1. Основні мотиви новелістики Едгара По.с 2.2. Художня манера Едгара По.
« 1 2 3 4 5 6 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.