Меню сайту

Нові користувачі
OOOOFF
Користувачі
26.11.2020
vbogdan
Автори робіт
13.11.2020
Frommu
Автори робіт
31.10.2020
Corse
Автори робіт
26.10.2020
VIKITORIA
Користувачі
21.09.2020
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


аватар
Жукова Вікторія Сергіївна

Рейтинг: 10
O. Norbert.

Рейтинг: 16
аватар
Муравський Руслан Степанович

Рейтинг: 10
аватар
Гончарова Юлія Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Сергій Володимирович

Рейтинг: 10
Рябовол Александра Юрьевна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 151-200 з 290 за запитом інтелектуальної

Використання в господарській діяльності прав інтелектуальної власності 2.2. Цінні папери в господарській діяльності 2.3. Корпоративні права Висновки Список використаної літератури
Характеристика інтелектуального та вольового моменту умислу співучасників. Література 1. Альошин Д.П. Форми співучасті у новому Кримінальному кодексі України: проблеми реалізації правових ...
...середньовічної культур призвів до плідного інтелектуального зрушення, яке і є принциповою заслугою доби Відродження. Його сутність полягає в наступному: увібравши в себе сукупну античну мудрість, засвоївши ...
...ТВОРЧІСТЬ ВАЛЕР’ЯНА ПІДМОГИЛЬНОГО – ЗРАЗОК ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ , ФІЛОСОФСЬКО – ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПРОЗИ 2.1. Безнадійність і віра людини за новелою «Собака» 2.2. Художня майстерність Валер'яна Підмогильного у ...
...є: а) об’єктом права інтелектуальної власності; б) об’єктом права спільної часткової власності; в) об’єктом права спільної сумісної власності 3.
...найменування як об’єкта права інтелектуальної власності………………………………......32 РОЗДІЛ 2. Правова охорона комерційних найменувань у зарубіжних країнах 2.1. Міжнародно правове регулювання права на комерційне найменування..................................................................................................
Діагностика та аналіз розвитку інтелектуальних процесів у молодших школярів 2.3. Діагностика та аналіз розвитку наочно дійового мислення 2.4.
...1 Характерні ознаки української сучасної інтелектуальної прози 2.2 Лексичні засоби гумору на матеріалі творів Миколи Савчука Розділ 3. Перспективи розвитку розмовної лексики в сучасній українській ...
...ви піклуєтеся про себе, свій інтелектуальний розвиток, кваліфікаційний рівень тощо у форматі психогігієни. Чи допомагають вам у житті здобуті знання, навички? ) 3.
...України товарами, послугами та правами інтелектуальної власності 3.1 Динаміка та структура зовнішньої торгівлі України товарами на сучасному етапі її розвитку 3.2 Особливості зовнішньої торгівлі ...
...України товарами, послугами та правами інтелектуальної власності 3.1 Динаміка та структура зовнішньої торгівлі України товарами на сучасному етапі її розвитку 3.2 Особливості зовнішньої торгівлі ...
Засоби захисту права інтелектуальної власності Висновки Список використаної літератури
...інтерфейси і TWAIN Якість зображення Інтелектуальність сканера Колірні перекручування сканерів Технології виготовлення сканерів Правильний вибір сканера Формат оригіналу Оптичний дозвіл Матриця Глибина кольору Оптична щільність Швидкість ...
Права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок та їх дотримання в підприємстві Висновок Список використаної літератури
2.3 Інтелектуальна активність Висновок Розділ 3. Якісна і кількісна характеристика здібностей. 3.1 Структура здібностей 3.2 Характеристика здібностей (якісна та кількісна) ...
Інтелектуальний і вольовий момент……….....38 3.2. Злочинна недбалість та її критерії. Казус……………………………...…….42 Розділ 4.
...спорах, що виникають з правовідносин інтелектуальної власності 2.5. Підвідомчість спорів, що виникають з кооперативних та інших правовідносин Висновки Список використаної літератури
Вони повідомляють читачеві змістовно інтелектуальну інформацію. Біблійні алюзії використовують для передачі позитивної характеристики героя. Сюжет про Адама і Єву, спокушених Сатаною був досить поширений в ...
Вони повідомляють читачеві змістовно інтелектуальну інформацію. Біблійні алюзії використовують для передачі позитивної характеристики героя. Сюжет про Адама і Єву, спокушених Сатаною був досить поширений в ...
...України товарами, послугами та правами інтелектуальної власності 3.1 Динаміка та структура зовнішньої торгівлі України товарами на сучасному етапі її розвитку 3.2 Особливості зовнішньої торгівлі ...
...ТА ІНШИМИ ОБ’ЄКТАМИ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ…………………………………...……...…………………………....66 3.1. Конфлікт прав на торговельну марку та комерційне найменування……….66 3.2.
...в Україні………28 3.1 Інтелектуальний потенціал як фактор забезпечення конкурентної спроможності національної економіки…………………..……………………….28 3.3 Інтеграція вищої освіти в глобалізованому суспільстві……...……………...34 Висновок………………………………………..…………………………………..
...результати творчої діяльності як вираз інтелектуальної власності………………………………………………………….33 РОЗДІЛ 3. ЦИВІЛЬНО ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ НЕМАЙНОВИХ ПРАВ…...….38 ВИСНОВКИ……………………………………………………………………..….43 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………….....46 Шрифт – Times New Roman.
Формування інтелектуальної компетенції учнів за допомогою особистісно зорієнтованого навчання Висновки Бібліографія Додатки
Порушення прав інтелектуальної власності в Інтернет та судовий захист особистих немайнових прав............................................. 64 3.1. Реалізація авторського права в Інтернеті за допомогою ліцензій ...
...результати творчої діяльності як вираз інтелектуальної власності…………………………………………………………….36 Розділ 3. Цивільно правовий захист немайнових прав………………………..……43 3.1. Поняття та зміст суб’єктивного права на захист…………………………….
...відомства (наприклад, у Всесвітню організацію інтелектуальної власності), яке б видавало патенти, чинні у різних країнах? Завдання 2.Наведіть перелік найбільш важливих багатосторонніх міжнародних договорів в сфері ...
Інтелектуальний потенціал ...................... 21 3.3. Інвестиційні процеси ................................... 22 3.4. Курорти. Туризм ............................................ 23 3.5. Економічні зв'язки .......................................... 24 3.6.
В силу зростання ролі інтелектуального капіталу і необхідності підвищення життєдіяльності населення актуальною стає проблема соціального прогресу суспільства і розвитку самої людини.
...це всі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об’єкти підприємницької та інших видів діяльності, в результаті якої створюється прибуток (дохід) або досягається соціальний ...
В силу зростання ролі інтелектуального капіталу і необхідності підвищення життєдіяльності населення актуальною стає проблема соціального прогресу суспільства і розвитку самої людини.
...комплексу свідомих і несвідомих, чуттєвих, інтелектуальних, а також культурних і фізіологічних потреб. Згідно з мотиваційною теорією поведінки споживачів основні положення теорії акту купівлі такі: предмети (блага ...
Назвіть ознаки інтелектуального і вольового моментів, якими характеризується вина братів Кравцових і Паська. 2. Громадянин Корзун, перебуваючи в лікарні, зайшов до відчиненого кабінету ...
...товарів, що містять об’єкти інтелектуальної власності 2.6 Умови ввезення гуманітарної допомоги на митну територію України Висновок Список використаної літератури Додаток 1 Додаток 2 Додаток ...
Проаналізуйте способи захисту права інтелектуальної власності на винахід. Які недоліки в цій системі захисту ви бачите? ………. 20 8. Проаналізуйте умови охоронноздатності топографії інтегральних мікросхем …..
...тільки від ступеня володіння прийомами інтелектуальної діяльності, вона обумовлена особистісними параметрами стійкою системою ставлень студента до навколишнього світу та до самого себе.
...її виділення в автономний напрям інтелектуальної діяльності..............3 4. Порівняйте між собою найперші особливості античної та давньосхідної філософії, з’ясуйте, як ці особливості позначились на проблематиці ...
Документи, які містять ознаки інтелектуальної чи матеріальної підробки Підроблені документи Ж. Документи, якими оформлено рух матеріалів, сировини, товарів, готової продукції тоді, коли вони не надходили, ...
...психофізіологічні особливості, освітній, фаховий та інтелектуальний рівні, соціально етнічний менталітет) здатні та мають намір провадити трудову діяльність. Основними складовими, що формують трудовий потенціал підприємства, є: чисельність ...
Формування складових інтелектуального капіталу організації 2.8. Формування основних напрямів створення ефективної системи управління бізнесом організації Розділ III. Індивідуальне завдання 3.1.
...є: а) об’єктом права інтелектуальної власності; б) об’єктом права спільної часткової власності; в) об’єктом права спільної сумісної власності 3.
...рід занять, точніше, тип праці (інтелектуальний, фізичний) Визначите число сегментів, на яких може працювати фірма Завдання № 4. У фотомагазині відбулася виставка продаж.
...для зняття психологічної напруги, розкриття інтелектуальних можливостей особистості, розкріпачення ініціативи, включення в реальне життя. Соціальні функції анімаційної діяльності визначаються вченими по різному.
10 Які об ’ єкти інтелектуальної власності Вам відомі. Контрольні питання до теми 8 1. Охарактеризуйте трудовий контракт. Які його особливості і чим він відрізняється від ...
Що є підставою виникнення права інтелектуальної власності? 2. Охарактеризуйте об’єкт та суб’єктів даного права? 3. Чи порушено право автора, якщо так, то ким і ...
...досягнення порозуміння, що залежить від: інтелектуального розвитку партнерів, повноти інформації, стереотипів поведінки відповідних психотипів, готовності до компромісу і т.д. Шляхи подолання бар'єрів непорозуміння.
...сукупність працездатного населення з урахуванням інтелектуального розвитку, знань, умінь, досвіду, духовних цінностей, звичаїв, традицій, переконань і патріотизму? a. О.А.Грішнова b. Р.П.Колосова c.
...усі впливи стимулюють особистісну і інтелектуальну активність; учень суб'єкт пізнання; підсилення мотивації учіння за рахунок її усвідомлення; вироблення здатності формувати мету учіння, приймати рішення в ...
...забезпечувати необхідну соціальну стабільність, відтворення інтелектуального капіталу, зменшення соціальної нерівності, що є факторами зниження підприємницьких ризиків і запорукою розвитку в цілому.
« 1 2 3 4 5 6 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.