Меню сайту

Нові користувачі
OOOOFF
Користувачі
26.11.2020
vbogdan
Автори робіт
13.11.2020
Frommu
Автори робіт
31.10.2020
Corse
Автори робіт
26.10.2020
VIKITORIA
Користувачі
21.09.2020
Оцініть цей сайт


Любайкіна Катерина Іванівна

Рейтинг: 10
аватар
Миронець Олександр Іванович

Рейтинг: 10
Грацонь Ірина Олександрівна

Рейтинг: 12
аватар
Гусак Віктор Васильович

Рейтинг: 10
аватар
Чудак Ольга Вікторіна

Рейтинг: 10
Лось Валерій Володимирович

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 201-250 з 290 за запитом інтелектуальної

Без інтелектуального розвитку людини робітника, інженера, техніка, організатора виробництва неможливий і успішний розвиток техніки, технології, їхнє використання у виробництві.
...на таємницю кореспонденції, інформацію, результати інтелектуальної, творчої діяльності. Освітлюючи четверте питання, необхідно визначити поняття честі, гідності та ділової репутації, а також юридичну природу прав на вказані ...
...розширеного відтворення його фізичної та інтелектуальної здатності до праці. Неефективність існуючого механізму організації заробітної плати вимагає детального перегляду базових теоретичних основ і практичних втілень.
...майнові права та права на інтелектуальну власність. Суб'єктами інвестиційної діяльності можуть бути: інвестори (замовники); виконавці робіт (підрядники); користувачі об'єктів інвестиційної діяльності; постачальники товарно матеріальних ...
...розширеного відтворення його фізичної та інтелектуальної здатності до праці. Неефективність існуючого механізму організації заробітної плати вимагає детального перегляду базових теоретичних основ і практичних втілень.
...досягнення порозуміння, що залежить від: інтелектуального розвитку партнерів, повноти інформації, стереотипів поведінки відповідних психотипів, готовності до компромісу і т.д. Шляхи подолання бар'єрів непорозуміння.
...є всі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об'єкти підприємницької та інших видів діяльності, в результаті якої створюється прибуток (доход) або досягається соціальний ...
...на відображення сучасного її стану, інтелектуального, культурного, економічного і політичного розвитку суспільства. Словниковий склад української мови складався у процесі тривалого історичного розвитку і становить продукт багатьох ...
...певних людських, природних, матеріальних та інтелектуальних ресурсів і розподіляти витрати та ви¬годи, що виникають при цьому. Відносини власності визначають суспільно політичний устрій, інтереси соціальних груп, ...
...роз¬крити за допомогою вивчення інтелектуальних і вольових мо¬ментів. Після цього необхідно розглянути особливості умислу окремих видів співучасників. Дослідження форм співучасті доречно розпочати з ви¬...
Охарактеризуйте особливості розвитку міжнародної інтелектуальної міграції 4. Назвіть основні причини збільшення масштабів нелегальної міграції Тема 7 1. Розкрийте поняття міжнародної інтеграції 2.
...соціального, політичного, культурного, духовного та інтелектуального розвитку держави, власне, що і забезпечує оптимальні умови життєдіяльності як окремих людей, так і суспільства в цілому.
...діяльність – це перш за все інтелектуальна діяльність енергійної і ініціативної людини яка, володіючи будь якими матеріальними цінностями використовує їх для організації бізнесу.
...діяльність – це перш за все інтелектуальна діяльність енергійної і ініціативної людини яка, володіючи будь якими матеріальними цінностями використовує їх для організації бізнесу.
...діяльність – це перш за все інтелектуальна діяльність енергійної і ініціативної людини яка, володіючи будь якими матеріальними цінностями використовує їх для організації бізнесу.
...що містять об'єкти права інтелектуальної власності 37. Заходи гарантування доставки товарів, що перебувають під митним контролем. 38. Державний експортний контроль. 39. Митне оформлення.
...школярів спостерігається недорозвиненість емоційно почуттєвої, інтелектуальної та вольової сфери. Почастішали випадки порушення імунної системи, хронічних запальних захворювань бронхолегеневої системи, органів травлення, сечових шляхів та захворювань щитовидної ...
...що містять об’єкти права інтелектуальної власності . 37. Заходи гарантування доставки товарів, що перебувають під митним контролем. 38. Державний експортний контроль. 39. Митне оформлення.
...позичкових і залучених майнових та інтелектуальних цінностей в об’єкти інвестування c. приймають рішення про вкладання коштів на підставі доручення кредитора d.
...дивно, що проблема розумового виховання, інтелектуального розвитку займає чільне місце серед науково методичного доробку та педагогічних досліджень. В загальнопедагогічному, психологічному, методичному планах проблема знайшла своє відображення ...
...злочинами у сфері використання прав інтелектуальної власності склали протокол і почали провадження. У подальшому, при перевірці, в продажу виявилося всього 3 книжки, внаслідок цього справа була ...
...розширеного відтворення його фізичної та інтелектуальної здатності до праці. Дуже повільно зменшуються обсяги заборгованості з заробітної плати. Наслідком цього є різке зниження купівельної спроможності населення, згортання ...
...бути спрямована на розвиток творчої, інтелектуальної, сприйнятливої до всьо¬го нового та раціонального, самостійної, рішучої, всебічно розвиненої особистості. Новація народжується як резуль¬тат творчого пошуку, остаточної ...
...і тактика вкладення майнових та інтелектуальних цінностей в об'єкти підприємницької та інших видів діяльності 108 Розділ 9. КОНТРОЛЬ ЗА ДОТРИМАННЯМ ПРАВИЛ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ ТА САНІТАРНО ...
...відносини, що виникають у сфері інтелектуальної діяль¬ності (авторське право й суміжні права, право промислової влас¬ності); 3) особисті немайнові відносини.
...володіючи необхідною сукупністю фізичних і інтелектуальних здібностей, може приймати участь в процесі праці. Нематеріальні активи — це складова частина потенціалу підприємства, здатна забезпечувати економічну користь протягом відносно ...
...підбу рювача; організатора і підбурювача, інтелектуального пособни ка та підбурювача. Свої висновки бажано проілюструвати відпо відними прикладами. С п и с о к л і т ...
...у психологічному консультуванні: А) достатній інтелектуальний рівень; Б) матеріальна спроможність до тривалої роботи; В)… Задача № 5. Згадайте 5 різних нераціональних ролей, які може виконувати по відношенню ...
...з авторського права та й інтелектуальної власності, взагалі, я дійшла до таких висновків та про необхідність доповнення таких пропозицій: 1. Авторські договори повинні мати такі види ...
...інформаційної продукції, захисту прав на інтелектуальну власність, посилення відповідальності за порушення встановленого порядку доступу до електронних інформаційних ресурсів всіх форм власності, за навмисне поширення комп’ютерних ...
...службовим і виключне майнове право інтелектуальної власності на нього належить роботодавцю Харківському відділенню УАБС. Як було встановлено у судовому засіданні, П. Огризко працював ст.
...службовим і виключне майнове право інтелектуальної власності на нього належить роботодавцю Харківському відділенню УАБС. Як було встановлено у судовому засіданні, громадянин Огризко працював ст.
...концепція планування базується на взаємозалежній інтелектуальній праці різних фахівців підприємства. Через свою складність процес планування доцільно розділити на взаємопов'язані і взаємозалежні стадії.
...активності: якщо учень не виявляє інтелектуальної активності, то результативність його навчальної діяльності, як правило, не досить висока, і, навпаки, високі показники в навчанні — результат активності учня.
...якихось злочинців і контрреволюціонерів, а інтелектуальну, творчо активну частину українського народу, в тому числі і мовознавців. У суспільстві сформувався духовно ідеологічний монополізм, всі галузі культури підпадали ...
...результату при найбільш ефективному використанні: інтелектуального капіталу підприємства для пошуку передових форм організації виробництва; наявної техніки в цілях отримання найбільш високого рівня технологій; матеріальних ресурсів для ...
Характеристика дітей з інтелектуальними порушеннями. Види жертв несприятливих умов соціалізації. Об'єктивні фактори віктимізації людини. Суб'єктивні передумови перетворення людини в жертву несприятливих умов ...
...первинного обліку об’єктів права інтелектуальної власності в складі нематеріальних активів». 15. Наказ 356 – Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2000 № 356 «Про затвердження Методичних ...
Експертиза об'єктів інтелектуальної власності 43. Судово балістична експертиза 44. Експертиза холодної зброї 45. Вибухотехнічна експертиза 46. Ототожнення особи за ознаками зовнішності (портретна експертиза) ...
...становлення відбувалося із використанням іноземного інтелектуального ресурсу. Проте багато складних питань інформаційного простору України є невирішеними й в умовах сьогодення, що породжують за собою низку проблем.
...собою унікальне середовище, яке, поширюючи інтелектуальний продукт, засвідчує низку переваг, порівняно з традиційними виданнями: загальнодоступність, оперативність, швидка ротація повідомлень, незаангажованість, інтерактивний зв’язок тощо.
...старших класів спеціалізованих шкіл – це інтелектуальна й емоційно творча діяльність, у процесі якої відбувається складна взаємодія образних компонентів. Характер зв'язку цих компонентів важливо враховувати при ...
...три компоненти: когнітивний, тобто пізнавальний, інтелектуальний компонент; емоційний та конативний (поведінковий) компоненти. Question 17 of 20 Поняття “стереотип” у психологічній науці запропонував: А) Д.
...стресовими ситуаціями, фізичною, психічною і інтелектуальною активністю c. утихомиреною, мудрою просвітленістю світосприймання і світогляду, споглядальністю, стриманістю і самовладанням Question 2 Стратегія "Ворожий" пристосування в старому віці ...
...учнем знань і для його інтелектуального розвитку важливе значення має встановлення широких зв’язків як між різними розділами курсу, який вивчається, так і між різними дисциплінами ...
інтелектуальна праця d. службово комунікаційна, розподільча, контрольна e. евристична, адміністративна, операторна Question 7 Яке місце займає раціональна організація праці менеджерів у ...
...у діяльності корпорації з її інтелектуальними надбаннями та технологіями. Однак, країна Веританія є надзвичайно корумпованою, і для будівництва підприємства доведеться наймати будівельну компанію зятя президента Веританії.
...діяльності студентів („мозковий штурмˮ, складання інтелектуальної карти, метод морфологічного аналізу, метод особистісної емпатії, метод синектики) практичне заняття з використанням різних форм групової роботи; практичне заняття з ...
Консалтинг – вид інтелектуальної діяльності, основна задача якої полягає в аналізі, обумовленій перспектив розвитку і використання науково технічних і організаційно економічних інновацій з урахуванням ...
РОЗПОРЯДЖАННЯ МАЙНОВИМИ ПРАВАМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ.....589 Глава 32. ДОГОВОРИ ПРО НАДАННЯ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ.....599 1. Загальні положення про медичні послуги.....600 2.
« 1 2 3 4 5 6 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 3
Гостей: 3
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.