Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Який курс найскладніший?


Токарєв В'ячеслав Миколайович

Рейтинг: 16
Ирина Владимировна Генрих

Рейтинг: 22
аватар
Матіяш Михайло Михайлович

Рейтинг: 10
Онищенко Мальвіна Вадимівна

Рейтинг: 10
аватар
Павленко Олена Віккторівна

Рейтинг: 16
Халупка Оксана Михайлівна

Рейтинг: 28

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 451-500 з 1813 за запитом інформаційного

Теорія інформаційної комунікації 2. Структура процесу соціальної комунікації 3. Характеристика "соціальної інформації". Інформація і знання 4. Функціональне визначення поняття "документ" Література
Життєвий цикл інформаційних систем Практичне завдання №1 Провести аналіз фінансової стійкості господарюючого суб'єкта за даними Ф. 32 "Звіт про фінансові результати" за ...
Звіт № 1 Інформаційне повідомлення на тему: «Ретроспективний аналіз проблеми розвитку економічної освіти в Україні» Звіт № 2 Аналіз освітньо кваліфікаційної характеристики бакалавра Звіт № 3 ...
Розробити схему інформаційних зв’язків працівників бухгалтерії підприємства громадського харчування між собою та з іншими підрозділами підприємства
Сутність та інформаційна база фінансового менеджмента 2. Визначення вартості грошей у часі 3. Задача Визначити рентабельність власного капіталу підприємства.
Інформаційні системи як інструмент підвищення ефективності управління реальними інвестиціями 3. Обґрунтування варіанту вибору підприємницького проекту Висновки Список використаної літератури Інвестиції – це ...
Закон України “Про інформацію” та інформаційна діяльність Розділ 2. Закон України “Про телебачення та радіомовлення” Розділ 3. Галузі, види, джерела інформації та охорона інформації Висновок Список ...
Комунікаційно інформаційні аспекти розпорядчої діяльності на підприємстві 67. Основні методи управління, які використовуються в управлінській діяльності підприємства Література
Теоретична частина: Предмет, види та інформаційне забезпечення економічного аналізу Практична частина: Завдання № 1 На основі наведених даних обчислити планову і фактичну виручку від реалізації продукції та ...
ЗМІСТ ВСТУП 5 1 ЗАСАДИ ПОБУДОВИ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ДЛЯ ІНТЕРНЕТ ТОРГІВЛІ 8 1.1 Поняття і принципи створення систем електронної торгівлі 8 1.2 Огляд платформ побудови ...
Інформаційне забезпечення логістики Задача №1 На території району розташовано 8 продовольчих магазинів, їх координати, а також місячний вантажообіг наведено в таблиці ...
Закон України “Про інформацію” та інформаційна діяльність Розділ 2. Закон України “Про телебачення та радіомовлення” Розділ 3. Галузі, види, джерела інформації та охорона інформації Висновки Список ...
Класифікація інформаційних систем у галузі охорони здоров’я та їх характеристика Лабораторна робота № 4 Статистичний аналіз даних та обробка медичної інформації засобами ...
Управління операційною діяльністю: 2.1 Інформаційне забезпечення фінансової звітності підприємства 2.2 Баланс підприємства 2.3 Операційний важіль 12. Управління фінансовими ризиками: 12.1 Поняття і ...
Структура та склад служби контролінгу, інформаційні потоки на підприємстві в системі контролінгу 2. Приведена вартість грошових потоків Практична частина: Задача № 1 Підприємство „Продовольча компанія" має такі ...
...ліквідності комерційного банку 1.1 Інформаційні джерела, мета та завдання аналізу ліквідності банку 1.2 Аналіз потреби банку в ліквідних коштах 2.
...ліквідності комерційного банку 1.1 Інформаційні джерела, мета та завдання аналізу ліквідності банку 1.2 Аналіз потреби банку в ліквідних коштах 2.
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти дослідження прибутковості підприємства 1.1 Інформаційно – нормативна база прибутковості підприємства 1.2 Сутність прибутку і доходу, їх види і функції 1.3 Методика оцінки прибутковості підприємства ...
Розкрийте сутність інформаційних систем банків Ситуація №9 Станом на 01.04 поточного року кредитний портфель комерційного банку „А” становить 53512 тис.
Вплив інформаційних технологій на систему безпеки та організаційну побудову МЗС 3. Дипломатичні відносини України на сучасному етапі Висновки Література
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти дослідження прибутковості підприємства 1.1 Інформаційно – нормативна база прибутковості підприємства 1.2 Сутність прибутку і доходу, їх види і функції 1.3 Методика оцінки прибутковості підприємства ...
Інформаційні системи. Принципи наукової організації економічної інформації Завдання № 65 Привести приклади управлінських рішень на підприємстві. Проаналізувати (накази керівника й рішення колегіальних ...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти управління формуванням прибутку підприємства 1.1 Інформаційно – нормативна база формування прибутку підприємства 1.2 Сутність прибутку, його види і функції 1.3 Управління формуванням прибутку підприємства 1....
Інформаційна та нормативна база обґрунтування економічної стратегії 1.2. Огляд літературних джерел з дослідження проблеми 1.3.
Особливості функціонування міжнародного ринку інформаційних послуг Список використаної літератури
Вступ Розділ 1 Теоретичні аспекти управління основними засобами підприємства 1.1 Інформаційно – нормативна база використання основних засобів підприємства 1.2. Видова класифікація і структура основних засобів підприємства 1.3.
Питання № 1 Предмет, метод, значення та інформаційне забезпечення аналізу діяльності комерційного банку Питання № 2 Оцінка і управління кредитним ризиком Задача № Здійсніть загальний аналіз та оцінку динаміки, складу ...
Розкрийте сутність інформаційних систем банків Ситуація №7 У КБ “Меркурій” звернулося МП “Аік” з проханням надати кредит у сумі 450 тис. грн.
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти дослідження прибутковості і доходності підприємства 1.1 Інформаційно – нормативна база прибутковості і доходності підприємства 1.2 Сутність прибутку і доходу, їх види і функції 1.3 Методика оцінки ...
Інформаційне забезпечення управління охороною здоров'я 3. Аналіз роботи медичних установ, що надають стоматологічні послуги 3.1.
Концепції, пов'язані з інформаційним забезпеченням учасників фінансового ринку та формування ринкових цін 3. Підприємство має намір через 5 місяців придбати на ринку 75 тонн ...
...аналізу активів банку та його інформаційне забезпечення……………………………………………………………………. ІІ. Аналіз структури активів на ліквідність……………………………... 2.1 Аналіз динаміки, складу і структури активів банку……………...
Обгрунтування моделі інформаційного забезпеченя дослідження біржової кон’юнктури ринку зернових культур 2. Удосконалення методики оцінки та прогнозування біржової кон’юнктури ринку зернових культур ...
...обґрунтування стратегії фірми 1.1 Інформаційна та нормативна база підприємства 1.2 Огляд літературних джерел з дослідження проблеми 1.3 Методологія обґрунтування стратегії адаптації фірми на ...
Вступ Розділ 1 теоретико – методологічні основи економічної ефективності діяльності підприємства 1.1 Інформаційна та нормативно – правова база оцінки економічної ефективності діяльності підприємства 1.2 Сутність економічної ефективності діяльності підприємства 1.3 Система показників ...
Рекламно інформаційні канали просування книг IV. Типи рекламних матеріалів Висновки
Вступ Розділ 1 Теоретичні аспекти управління основними засобами підприємства 1.1 Інформаційно – нормативна база використання основних засобів підприємства 1.2. Видова класифікація і структура основних засобів підприємства 1.3.
В освіті інформаційна революція 4. Internet як засіб дистанційної самоосвіти студентів Література
Зміст, завдання, організація та інформаційне забезпечення поточного аналізу Завдання № 7 В таблиці наведені наступні дані по підприємству: Таблиця 1 Вихідні дані Вид продукції Базовий період ...
Проблеми інформаційної безпеки підприємств та організацій 1.2. Сучасні технології організації безпечного доступу на об’єкт 1.3 Огляд існуючих систем контролю ...
Інформаційна база обліку в автотранспортних організаціях 1.2. Теоретичні аспекти обліку в автотранспортних організаціях 1.3.
Вступ Розділ 1 теоретико – методологічні аспекти дослідження економічної ефективності діяльності підприємства 1.1 Інформаційна та нормативно – правова база оцінки економічної ефективності діяльності підприємства 1.2 Сутність економічної ефективності діяльності підприємства 1.3 Система показників ...
ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ЕМІТЕНТА 11 Суть, необхідність та інформаційне забезпечення оцінки інвестиційної привабливості емітента 12 Методи оцінки інвестиційної привабливості підприємства – емітента 13 Показники аналізу інвестиційної привабливості емітента РОЗДІЛ 2 ...
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи дослідження ефективного використання основних фондів підприємства 1.1 Інформаційно – нормативна база використання основних фондів підприємства 1.2. Видова класифікація і структура основних фондів підприємства 1.3.
...1.1 Економічна сутність та інформаційне забезпечення оцінки фінансового стану підприємства 1.2 Показники ліквідності та платоспроможності підприємства 1.3 Методика розрахунку показників фінансової стійкості та ...
Нормативно законодавчі та інші інформаційні джерела для одержання доказів при проведенні аудиту витрат 3. Характеристика фінансово господарської діяльності ВАТ «Чорнобаївський завод продтоварів» 4.
Вступ Розділ 1 Теоретичні аспекти фінансового забезпечення відтворення основних фондів підприємства 1.1 Інформаційно – нормативна база використання основних засобів підприємства 1.2 Видова класифікація і особливості відтворення основних фондів підприємства 1.3.
Вступ Розділ 1 теоретичні основи обгрунтування ризиків підприємницької діяльності фірми 1.1 Інформаційна та нормативна база підприємницької діяльності фірми 1.2 Огляд літературних джерел з проблеми дослідження 1.3 Методологічні основи обґрунтування ризиків ...
Інформаційна базп методів оцінки і відбору працівників підприємства 1.2. Сутність категорії “персонал” та її економічна природа 1.3.
« 1 2 ... 8 9 10

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.