Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Який курс найскладніший?


аватар
Штогрін Роман Андрійович

Рейтинг: 10
Крілик Юлія Андріївна

Рейтинг: 27
аватар
Олійник Артур Михайлович

Рейтинг: 16
аватар
Радченко Олена Олексіївна

Рейтинг: 10
аватар
Олена Сергіївна

Рейтинг: 10
Бойченко Яна Олегівна

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 51-100 з 1813 за запитом інформаційного

...вступу: Об’єктом дослідження – є інформаційно психологічні операції та війни. Предметом дослідження є основні засоби та чинники ведення інформаційно психологічної війни їх сутність та направлення .
Інформаційне забезпечення ТОВ „Амур” 3.1. Інформаційне забезпечення діяльності підприємства 3.2. Аналіз стану автоматизації управлінської діяльності ТОВ „Амур” 3.3 ...
Особливості інформаційного забезпечення 2. Роль інформаційних технологій (IT) в сучасних готелях 3. Види сучасних інформаційних технологій 4.
Зростання ролі інформаційної логістики в сучасних умовах 2. Інформаційна логістична система: суть та значення 3. Принципи побудови інформаційних логістичних систем 4.
Поняття інформаційного менеджменту (теоретичний аспект) 2. Суть документаційних процесів та їх різновиди 3. Методика застосування інформаційного менеджменту щодо документаційних процесів 3.1.
Призначення і роль інформаційної системи в економіці 2. Структура та функції інформаційної системи управління 3. Загальні особливості автоматизованих інформаційних систем 4.
ДИПЛОМАТІЯ В МІЖНАРОДНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ВІДНОСИНАХ………………………………………………7 1.1. Поняття та роль дипломатії в сучасних міжнародних відносинах……7 1.2.... ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН В ГАЛУЗІ ДИПЛОМАТІЇ………………………………………….37 2.1. Роль інформації в дипломатичної діяльності держави………………37 2.2.
Теоретико методологічні основи менеджменту інформаційних систем……………………………………………………………………………….6 1.1. Складові та сутність поняття «інформаційний менеджмент» …………..6 1.2. Передумови виникнення і розвитку інформаційного менеджменту……..
Автоматизована інформаційна система управління – це: а) набір комп'ютерів; б) набір технічних засобів; в) взаємопов'язана сукупність технічних засобів і людини; і) ... За ступенем централізації обробки розрізняють інформаційні системи: а) централізовані, децентралізовані, колективного використання; б) державні, територіальні, галузеві; в) інформаційно пошукові, інформаційно довідкові; г) для галузевих рішень; ґ) ...
Текст як закінчене інформаційне і структурне ціле РОЗДІЛ 2. ЛІНГВІСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ТЕКСТУ ЯК ІНФОРМАЦІЙНОГО ЦІЛОГО 2.1. Інформаційна насиченість та інформативність тексту 2.2.
...першому розділі розкривається сутність понять «інформаційно аналітична діяльність» та «бібліотека», а також розглядається нормативно правова база бібліотек у сфері інформаційно аналітичної діяльності.
Управління інформаційною безпекою(Information Security Management або ISM) – це циклічний процес, що включає усвідомлення мір і необхідності захисту інформації та постановку завдань; збір і аналіз даних про стан інформаційної безпеки в організації; оцінку інформаційних ризиків; планування заходів по обробці ризиків; реалізацію і впровадження відповідних механізмів контролю, розподіл ролей і ...
Інформаційна діяльність готельних комплексів РОЗДІЛ 2 ІНФОРМАЦІЙНО РЕКЛАМНА ДІЯЛЬНІСТЬ У ГОТЕЛЬНОМУ КОМПЛЕКСІ «ДНІПРО» 2.1. Загальна характеристика готельного комплексу «Дніпро» 2....
ЗМІСТ ВСТУП 4 1 АНАЛІЗ ЗАВДАННЯ 5 2 ВИЗНАЧЕННЯ СТРУКТУРИ ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ 7 2.1 Аналіз процесу обробки інформації та вибір структур даних для її зберігання 7 2.2 Розробка інформаційної моделі системи 9 2.3 Побудова структурної схеми програмного продукту 9 3 РОЗРОБКА ІНТЕРФЕЙСУ КОРИСТУВАЧА 12 3.1 Вибір форми ... Курсова робота на тему Інформаційно пошукова система продажу автомобілів в кредит написана з метою отримання навичок та закріплення знань по розробці ...
Розробка структури інформаційної системи обліку та аналізу інформації для проведення маркетингових досліджень на фармацевтичному ринку 2.1. Розробка структури інформаційної системи та алгоритмів її функціонування ...
...в цьому ряду займає захист інформаційних ресурсів інформаційна безпека. Відповідно до прийнятих у країні офіційними взглядамі1 інформаційна безпека одна з складових безпеки, що розуміється як стан ...
Застосування інформаційних систем у бухгалтерському обліку 2. Елементи інформаційної комп'ютерної системи бухгалтерського обліку. 3. Фактори ефективного використання інформаційних систем. 4.
Сутність інформаційних систем 2. Класифікація інформаційних систем 3. Вимоги до інформаційних систем Висновки Література
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи інформаційної культури як чинника ефективності органів управління 1.1. Управлінська інформація і закономірності її руху 1.2....інформацією Розділ 2 Особливості використання інформаційної культури як чинника ефективності органів управління 2.1 Організаційна структура управління, її сутність і елементи 2.2 Комунікації та організаційна ...
Характеристика принципів підготовки інформаційних репортажів 1.1. Поняття інформаційного репортажу 1.2. Основні принципи підготовки інформаційних репортажів Розділ 2.
...та етапи життєвого циклу економічної інформаційної системи 2. Поняття та розвиток економічних інформаційних систем 3. Класифікація, принципи побудови, функції та інформаційні потоки ЕІС Висновки Список використаної ...
Значення сучасних інформаційних технологій та програмних продуктів в сучасному світі. 2. Види інформаційних технологій та їх правовий захист. 3.
Характеристика системи електронних інформаційно – бібліографічних ресурсів НБУВ……………………………………………..7 1.1. Електронний каталог , його пошукові можливості……………………………………………………..7 1.2. Основні інформаційно –бібліографічні ресурси………………8 1.3.
Відкриті системи, профілі інформаційних систем, міжнародні стандарти побудови відкритих систем. 4. Визначення профілю інформаційної системи. 5. Модель проектування інформаційної системи. 6. Список використаної літератури.
Організаційно правові засади ведення інформаційно рекламної діяльності в готелі 1.2. Характеристика діяльності рекламно інформаційного відділу готелю РОЗДІЛ 2 РЕКЛАМА В ГОТЕЛЬНІЙ ІНДУСТРІЇ 2.1.
...широким застосуванням комп'ютерів і інформаційних технологій у самих різних сферах життя. Комп'ютери дозволяють значно підвищити ефективність роботи в різних видах діяльності і відкривають людині ...забезпечує доступ практично до всіх інформаційних надбань людства. Мало того доступ до останніх постійно розширюється за рахунок розширення всесвітньої мережі, яке відбувається внаслідок здешевлення комп’ютерної ...
Інформаційно технологічні системи Роль рекламних агентств і засобів масової інформації в інформаційному забезпеченні бізнесу Список використаної літератури
1 Сутність основних понять інформаційних технологій 2 Основні напрямки автоматизації роботи туристських підприємств 3 Програмне забезпечення туристських подорожей 4 Інтернет – технології в туризмі 5 Ефективність ... 1 Сутність основних понять інформаційних технологій 2 Основні напрямки автоматизації роботи туристських підприємств 3 Програмне забезпечення туристських подорожей 4 Інтернет – технології в туризмі 5 Ефективність роботи туристських підприємств при застос...
Ефективність інформаційних систем підприємства 2. Формування комплексної інформаційної системи Список використаної літератури
1.1 Суть, значення і особливості інформаційного забезпечення 1.2 Технологія інформаційної діяльності Список використаної літератури
Зміст Вступ 3 1.Місце і роль аналізу прибутку в системі управління підприємством. 6 2....Організаційно інформаційна модель аналізу прибутку. 21 6. Загальний аналіз чистого прибутку підприємства 26 7. Аналіз розподілу та ефективності використання чистого прибутку.
Інформаційна сутність фінансової звітності та вимоги, що ставляться до неї 2. Характеристика фінансово господарської діяльності ПП «Промкомплект» 3.... Склад фінансової звітності та її інформаційне забезпечення 5. Проблеми достовірності фінансової звітності 6. Аналіз показників звітності для комплексної рейтингової оцінки підприємства 7.
План: 1. Засоби масової інформації, преса, радіо, телебачення, електронні засоби масової інформації як суб'єкти інформаційно правових відносин. 2.
Особливості інформаційної системи ЧФ ПАТ «УкрСиббанк» 3. Характеристика нових інформаційних технологій, що застосовуються в ЧФ ПАТ «УкрСиббанк» 4.
Інформаційне забезпечення Реєстру прав прав власності на нерухоме майно 3. Позитивні тенденції у інформаційному забезпеченні Реєстру прав власності на нерухоме майно ...
Інформаційні ресурси та їх види 3. Державне управління інформаційними ресурсами Висновки Список використаних джерел
...інформації в сучасних умовах становлення інформаційного суспільства в Україні………………………………………. 1.2. Нормативно правове регулювання ін¬формаційних відносин в Україні…………………………………………………………………………… РОЗДІЛ 2.... Перспективи розвитку інформаційного законодавства…... ВИСНОВКИ……………………………………………………………… СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………….
...Поняття, види і суб’єкти інформаційної діяльності…14 5) Державні гарантії інформаційної діяльності…16 6) Список використаної літератури…24 7) Додаток…25
...напрямки діяльності організації 1.3 Інформаційна система ЮНЕСКО Розділ 2. Головні інформаційні програми ЮНЕСКО 2.1 Міжнародна програма розвитку комунікації 2.2 Програма ЮНЕСКО "Пам'ять ...
Зміст поняття «єдиний інформаційний простір» КІС 1.4. Зміст поняття «модель даних «зірка» та «сніжинка». Провести аналогію між багатовимірною моделлю даних та моделлю «зірка» ...призначення та основні елементи корпоративної інформаційної системи R/3 3. а) Організація комплексного управління підприємством у комп’ютерному середовищі на прикладі R/3 б) Організація телекомунікаційних ...
Право на інформацію забезпечується: обов’язком органів державної влади, а також органів місцевого і регіонального самоврядування інформувати про свою діяльність та прийняті рішення; створенням у державних органах спеціальних інформаційних служб або систем, що забезпечували б у встановленому порядку доступ до інформації; вільним доступом суб’єктів інформаційних відносин до статистичних даних, архівних, ...
Види інформаційних ресурсів із забезпечення торгово маркетингової діяльності 2.1. Загальні особливості забезпечення інформаційними ресурсами торговельного підприємства 2.2.
Організаційно інформаційна модель аналізу реалізації товарів 30 6. Загальний аналіз товарообороту ТОВ „ЮВАЛ” 33 7. Аналіз ефективності товарообороту підприємства ТОВ „ЮВАЛ” 38 ...товарообороту в умовах застосування новітніх інформаційних технологій 44 Висновки і пропозиції 47 Список використаної літератури 49 Додатки 51
ОРГАНІЗАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО, ПРОГРАМНОГО, ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 3.1. Інформаційне забезпечення 3.2. Опис організації збору та передачі інформації для опрацювання 3.3.
...3 Джерела інформації в системі інформаційної діяльності 3.1 Електронні джерела інформації 3.2 Друковані видання як джерело інформації для підготовки управлінських рішень 3.3 Реклами, ...та прийнятті управлінських рішень §1 Інформаційне забезпечення управління для прийняття рішень. §2 Дослідження кількісного використання інформації в організаціях та на підприємствах для прийняття рішень.
Варіант 1 1.ТЕОРЕТИЧНІ ЗАВДАННЯ…………………………………………………….3 1.1 Форми відображення та класифікація маркетингової інформації…………3 1.2. Основні види корпоративних інформаційних систем.
Зміст: 1. Класифікація інформаційних систем. 2. Структура ІСМ
1. Фармацевтичне підприємство як система 2. Інформаційне забезпечення керування фармацевтичною організацією Список використаної літератури
1. Коротко змалювати технологію використання ділових шаблонів та форм в MS Office 2. Дати визначення інформаційної системи підтримки прийняття рішень менеджера ...
Зміст 1.Ефекти анімації, які можна виконувати у програмі Power Point 2 2.Основні інформаційні служби у глобальній мережі Інтернет ...
« 1 2 3 4 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.