Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Чи пишете ви самі роботи?


аватар
Максимів Юлія Романівна

Рейтинг: 16.9
аватар
Миронець Олександр Іванович

Рейтинг: 10
аватар
Когут Олег Богданович

Рейтинг: 16
Наталія Вікторівна

Рейтинг: 10
аватар
Васюк Тетяна Борисівна

Рейтинг: 10
Корольов Вадим Владленович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 51-100 з 5074 за запитом інших

...а при наданні кредиту, за інших однакових умов, перевага надається підприємствам з меншою кредиторською заборгованістю і більшим власним капіталом. ВАТ "Христинівський завод по виробництву комбікормів і ... (264,53%), інших операційних доходів (на 9195,5 тис.грн. або 91,67%), доходу від участі в капіталі (на 11239,4 тис.грн.
Сироти, а також праці інших вчених. Водночас ці¬лий ряд питань до цьо¬го часу залишається без належної уваги, що й зумовило написання цього дослідження.....також у старості та в інших випадках, передбаче¬них законом. Це право гарантується загальнообов'язковим державним пенсійним страхуванням за рахунок страхових внесків громадян, підприємств, установ і ...
...будівництва і обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення їх діяльності. 7. Власник земельної ділянки має право: а. здійснювати на ній будь яку діяльність на ...ділянки (міни, дарування, спадкування та інших цивільно правових угод); г. встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), одержання документа, який посвідчує право на земельну ділянку ...
До інших заохочувальних і компенсаційних виплат належать надбавки і доплати, не передбачені чинним законодавством і понад встановлені розміри; винагороди за підсумками роботи ...і додаткової заробітної плати та інших заохочувальних і компенсаційних виплат міститься в інструкції по статистиці заробітної плати, затвердженій наказом Мінстату України від 11.12.95 №323.
До інших заохочувальних і компенсаційних виплат належать надбавки і доплати, не передбачені чинним законодавством і понад встановлені розміри; винагороди за підсумками роботи ...і додаткової заробітної плати та інших заохочувальних і компенсаційних виплат міститься в інструкції по статистиці заробітної плати, затвердженій наказом Мінстату України від 11.12.95 №323.
...плати становить — Задача Скласти розрахунок інших витрат «Київелектротранс» на плановий період, виходячи з того, що витрати на надання послуг банків дорівнюють 1,5% від фонду заробітної ...праці основної і додаткової та інших заохочувальних і компенсаційних виплат склав, згідно інформації про розрахунки з Пенсійним фондом 899160 тис.грн в тому числі: витрати на ...
...адміністративних витрат, витрат на збут, інших витрат, фінансових витрат і інших операційних витрат, слід враховувати, що це фактор зворотнього впливу стосовно прибутку 917 тис.грн.
...розумно критично реагують на ідеї інших, що дозволяє зробити з них послідовників d. Особи, які добре знають психологію своїх послідовників Question 44 Балів: 1 Тип лідерів – ...розумно критично реагують на ідеї інших, що дозволяє зробити з них послідовників c. Особи, які добре знають психологію своїх послідовників d.
Право на захист серед інших прав і свобод громадян……………...6 РОЗДІЛ ІІ. Забезпечення права на захист в суді………..…………..…………15 РОЗДІЛ ІІІ.... Реалізація цих та інших конституційних положень у кримінальному процесі пов’язана з необхідністю не тільки вдосконалення діяльності слідчих органів, прокуратури, суду, адвокатури, але й ...
...до неї кримінального покарання або інших видів впливу кримінально правового характеру. c. відносини, що виникають у зв’язку із вчиненням суспільно шкідливого діяння і застосуванням до ...діяння, яке не охоплюється умислом інших співучасників. c. відмова від вчинення злочину; Question 30 Чи підлягають кримінальній відповідальності члени сім’ї або близькі родичі особи, яка ...
Відмінності фінансового обліку від інших видів обліку. 6. Принципи обліку в Україні. 7. Користувачі фінансового обліку. Тема 2 1. Нормативні документи, якими регламентовано облік касових ... Класифікація інших необоротних активів. 2. Характеристика рахунків з обліку інших необоротних активів. 3. Облік зносу інших необоротних активів. 4.
...окремих громадян, які захищають права інших осіб Висновки та пропозиції Список літератури Основну увагу в роботі було звернуто на те, що кожна з осіб, які беруть ...які захищають права та інтереси інших осіб; • заявники та інші заінтересовані особи у справах, що виникають з адміністратино правових відносин та справах окремого провадження.
...кожна з яких відчуває вплив інших і може сама на них впливати. Це як живий організм, вплив на будь яку частину відчувається в інших місцях, оскільки тіло не система.
...та показати місце виконавця серед інших співучасників, проаналізувати існуючі в науці кримінального права визначення цього виду співучасника. Необхідно також зазначити, що сама наявність виконавця можлива лише ...ролі, тобто лише при наявності інших співучасників. Поряд з виконавцем кримінальний закон використовує поняття співвиконавця. Тому необхідно визначити їх співвідношення та правове значення виділення в законі ...
...організації, яке започатковує відмінний від інших підприємств тип бізнесу, є: оперативними цілями; місією; тактичними цілями; стратегічними цілями 43. План, що формується в залежності від розподілу коштів, ...зовнішньоекономічними зв'язками на спеціалістів інших підрозділів; формування служби зовнішньоекономічної діяльності 90. До завдань відділу зовнішньоекономічної діяльності не відносять: виробництво експортної продукції; управління експортним потенціалом пі...
...підтримки виробничих структур та з інших суб'єктивних і об'єктивних причин багато з потенційно життєздатних підприємств, у тому числі тих, що належать до пріоритетних галузей ...підходів до вибору тих чи інших форм санації. Особливе місце у процесі санації посідають заходи фінансово економічного характеру, які відбивають фінансові відносини, що виникають у процесі ...
...дохід від реалізації продукції, товарів, інших активів, придбаних з метою продажу (крім інвестицій у цінні папери); дохід від надання послуг; дохід від використання активів підприємства іншими ... Аналогічно спостерігається зменшення інших фінансових показників підприємства, так як відбулося зменшення обсягу реалізації, що потягло за собою зменшення прибутку та згодом отримання збитку.
...цьому, у Польщі, Угорщині, багатьох інших країнах (за винятком Росії) іноземні банки володіють понад 60 % усіх активів. Зростанню обсягів і поліпшенню умов кредитування виробників сільськогосподарської продукції ...технологій у сільськогосподарське виробництво, кредитування інших пріоритетних напрямів розвитку галузі. Ці методи мають прийти на зміну адміністративних (втручання в кредитну політику окремих банків шляхом доведення необхідних ...
...3 замовлення №72 4.4 інших замовлень 4.5 загальновиробничих витрат 4.6 загальногосподарських витрат разом 5 Відпущено зі складу на виробництво комплектуючі вироби для виконання : ...12 59, замовлення №72 2927, інших замовлень 7750, загальновиробничих витрат 1830, 1830, загальногосподарських витрат 624, 624, 7 Нарахована зарплата, всього в т.ч.
їх співвідношення визначається рішенням інших адміністративних органів b. не залежать від майнових прав інтелектуальної власності c. залежать від майнових прав інтелектуальної власності d....останнього із співавторів, який пережив інших співавторів, крім випадків, передбачених законом b. через 70 років, що відліковуються з 1 січня року, наступного за роком смерті автора ...
...підтримувати їх, перекладаючи ризики на інших. 5. Процентна ставка в банку встановлюється на основі оцінки кредитоспроможності клієнта і аналізу кредитованого проекту....тування кредитом, облікової ставки та інших факторів. У разі зміни облікової ставки умови договору переглядалися і змінювалися тільки на підставі взаємної згоди кредитора та позичаль ника.
, встановлювати податки призначати представників в інших державах і міжнародних організаціях,вступати до міждержавних союзів b. війни та миру, видавати закони, формувати державні органи,визначати свою атрибутику ...право відкривати представництва на території інших держав згідно з їх законами b. не мають право відкривати представництва на території інших держав Question 29 Балів: 1 Зовнішньоекономічна ...
...вчинки із реакцією на них інших людей. a. ні b. так Question 15 Домінуючою релігією у арабських країнах є: a. християнство b. іслам c. язичництво d.... у зневажанні інших народів c. підході до інших народів під кутом зору потреб власного етносу d. у перебільшенні ролі власного етносу в історії ...
Дохід підприємства від операційної діяльності складається з доходу від його основної діяльності та інших операційних доходів. Основна діяльність підприємства пов’язана з виробництвом та збутом продукції (наданням послуг, виконанням робіт)) і повинна забезпечувати отримання ...підприємства від реалізації продукції при інших однакових умовах залежить від кількості, асортименту та якості реалізованої продукції, рівня реалізаційних цін і розрахункової дисципліни.
...над темпами росту товарообороту та інших результатів праці? 1) свідчить про зростання продуктивності праці; 2) свідчить про незмінний характер продуктивності праці; 3) питання є некоректним* встановити ...засобів, ступеня їх зносу та інших факторів. 4) ВК не зміниться (проведення даної індексації прямо не впливає на величину ВК). ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА БІЛЕТ 2 1.
...року “ Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людині “ трансплантація визначена як спеціальний метод лікування,що полягає в пересадці реципієнту органа або іншого анатомічного матеріалу, взятих ...України “ Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людині “, який є єдиним законом, що регулює правовідносини в сфері трансплантації, кожна повнолітня дієздатна особа може заявити про ...
грн; – інших галузях – 17,9 млрд. грн 2. Матеріаломісткість одиниці виробленої продукції (виконаних робіт) у базовому періоді становила: – у промисловості – 71,9 ...; – інших галузях – 49,9 коп 3. У розрахунковому періоді завдяки раціональнішому і ефективнішому використанню ресурсів матеріаломісткість продукції промисловості і сільського господарства ...
...ЗАТ “Ринковий” 2.2 Облік інших товарних операцій на ЗАТ “Ринковий” 2.3 Шлях удосконалення обліку товарних операцій на ЗАТ “Ринковий” ІІІ....ЗАТ “Ринковий”, як і на інших торгових підприємствах здійснюються операції не пов’язані з надходженням та продажу товарів. Це такі операції як повернення товару на підприємства ...
...митних зон, а також в інших місцях, визначених митними органами, створюються зони митного контролю. 1. Загальна характеристика об’єкту дослідження 1.1. Характеристика пункту призначення…………………………….... Аналіз митного та інших видів контролю товарів, які експортуються та імпортуються…………………………………………………………………….17 6. Перелік документів, необхідних для експорту та імпорту заданих товарі..20 7.
...розвиток банківської системи і становлення інших кредитно фінансових інститутів відіграє ключову роль у формуванні ринків грошей і капіталів через механізми та інструменти банківських і небанківських послуг ...щодо Франції, Німеччини, Бельгії та інших країн відставання є доволі контрасним. За цих обставин можна вважати, що обрана тема магістерського дослідження є актуальною.
...власні кошти; кошти залучені від інших юридичних і фізичних осіб; позички, отримані в НБУ й інших фінансово – кредитних установах; ресурси інших комерційних банків, що перебувають на ...
...та об’єктного складу та інших питань останнього. Відповідний правовий інститут має комплексний характер, що зумовлюється необхідністю застосування норм інших галузей права.
...продав його з тих чи інших причин). За таких умов акт купівлі продажу товару не міг відбутись. І тут випадково, як і багато інших винаходів людства, був відкритий кредит – ...
...виробництва (виробів); економія тих чи інших видів ресурсів (матеріальних, трудових) або загальна економія від зниження собівартості продукції: продуктивність праці тощо. Кількісне вираження цього критерію відображається через ...виробничої, комерційної, господарської, підприємницької та інших видів діяльності відповідно до чинного законодавства України, насичення ринку своєю продукцією, товарами, послугами. Основними напрямками діяльності ТОВ є: введення в ...
...також за віком і в інших випадках, передбачених законодавством. Це правило гарантовано загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням за рахунок страхових внесків громадян, підприємств, установ і організацій, а також бюджетних та інших джерел соціального забезпечення; створенням мережі ...
...фондів; оцінка структури і динаміки інших матеріальних ресурсів (запасів); оцінка джерел формування матеріальних ресурсів на підприємстві. Даний аналіз показав, що основні фонди і матеріальні запаси підприємства ...аналіз; оцінка показників ефективності використання інших матеріальних ресурсів (запасів) та їх факторний аналіз; оцінка матеріаломісткості і матеріаловіддачі виробництва продукції. Аналіз ефективності використання основних фондів показав позитивні ...
...які мають у своєму підпорядкуванні інших працівників b. державні службовці, які є представниками влади c. керівники та заступники керівників державних органів та їх апаратів, інші державні ...справ щодо виконання законодавчих та інших нормативно правових актів з питань боротьби з корупцією та запобігання її проявам в органах державної влади та місцевого самоврядування здійснюється ...
...в передбачених законодавством випадках і інших уповноважених на те органами; 2. регламентовану законом діяльність вирішенню спорів, що виникають між сторонами адміністративних правовідносин, а також по застосуванню ...сторін) або будь кого з інших осіб, які беруть участь у справі, про яких немає відомостей, що їм вручені повістки; 2)неприбуття в судове засідання позивача, ...
...є переконливими, адже і в інших працівників є також певні свої функціональні обов’язки, проте вони не заперечують проти того, щоб їх включали в групу....процесуально незалежними, а що стосується інших питань, то вони повинні беззаперечно виконувати його вказівки, адже знаходяться в адміністративному підпорядкуванні начальника органу внутрішніх справ.
...птиці; надання агротехнічних, агрохімічних та інших послуг жителям сільських населених пунктів, впровадження науково – технічного прогресу та передового досвіду в цій галузі; післязбиральна обробка насіння, його зберігання, ...вкладень, придбання за плату в інших підприємств і осіб, отримання від інших підприємств або осіб безоплатно, внесення засновниками в рахунок їхніх внесків до статутного фонду підприємства, ...
Захистити себе від конкуренції інших організацій, підприємство може, розробивши свою унікальну технологію планування матеріальних ресурсів, виробництва і збуту. Пошук технології полягає у виборі більш доступної, ...відрізнятиме дане підприємство від всіх інших підприємств? У такому разі допомагають власні розробки (НІОКР) або самостійні удосконалення. Якщо ж фірма сама не здатна розробити унікальну технологію ...
Захистити себе від конкуренції інших організацій, підприємство може, розробивши свою унікальну технологію планування матеріальних ресурсів, виробництва і збуту. Пошук технології полягає у виборі більш доступної, ...відрізнятиме дане підприємство від всіх інших підприємств? У такому разі допомагають власні розробки (НІОКР) або самостійні удосконалення. Якщо ж фірма сама не здатна розробити унікальну технологію ...
Відсутність гнучкості, мобільності та інших ознак, які необхідні для ефективної діяльності сучасного підприємства c. Всі відповіді вірні d. Жодної вірної відповіді Question 3 Процеси в ... Відсутність гнучкості, мобільності та інших ознак d. Втрата заводських традицій і звичайного укладу життя людиною Question 4 Ознаки діяльності державної служби: a. Ефективність діяльності b.
...фондів; оцінка структури і динаміки інших матеріальних ресурсів (запасів); оцінка джерел формування матеріальних ресурсів на підприємстві. Даний аналіз показав, що основні фонди і матеріальні запаси підприємства ...аналіз; оцінка показників ефективності використання інших матеріальних ресурсів (запасів) та їх факторний аналіз; оцінка матеріаломісткості і матеріаловіддачі виробництва продукції. Аналіз ефективності використання основних фондів показав позитивні ...
...ви просто покладаєтеся на рішення інших. 23. Є вислів: «Краще бути першим у селі, чим другим у місті». Якби ви робили вибір, то що б ви ...людиною, що сильно впливає на інших людей? а) так; б) ні. 25. Чи може невдалий минулий досвід у визначеному питанні змусити вас ніколи більше не виявляти ...
...підприємство у фінансових, кредитних та інших органах. На невеликих підприємствах, де немає самостійного фінансового відділу, цю роботу виконує фінансовий сектор (бюро, група), що створюється у складі ...на випадок реалізації тих чи інших загроз. Залежно від ситуації, що складається, розрізняють такі види планів: • план дій у разі загрози вибуху; • план дій при захопленні ...
...полягає у: А) підході до інших народів під кутом зору потреб власного етносу; Б) у перебільшенні ролі власного етносу в історії; В) у зневажанні народу, до ... Г) у зневажанні інших народів; Д) у намаганні справити враження на інших. Question 46 of 50 Архетипи це: А) археологічний термін; Б) елементи колективного ...
Що відрізняє науку від інших способів пізнання світу? 2. Яким чином відбувається процес створення нових наукових дисциплін? 3. Які функції виконує наука у житті суспільства?...для неї, як і для інших видів людської діяльності, необхідна пристрасть та натхнення. Втім, вчений показує, чому, на відміну від діяльності митця, продукт вченого є певним ...
...злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина. 2. Об’єктивні ознаки порушення авторського і суміжних прав. 3....злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина, з’ясувати їх суспільну небезпечність. Розглянути об’єктивні та суб’єктивні ознаки порушення ...
Відмінність злочинів від інших правопорушень Розділ II. Критерії, за якими здійснюється класифікація злочину 2.1. Поняття класифікація злочинів 2.2....віднесення злочинів до тих чи інших груп, їх об'єднання в такі групи, яке здійснюється самим законодавцем. Така класифікація має практичне значення, тобто є основою застосування ...
« 1 2 3 4 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.