Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Який курс найскладніший?


аватар
Ирина Сергеевна

Рейтинг: 10
аватар
Руденко Максим Віталійович

Рейтинг: 10
Рибаченко Анна Олександрівна

Рейтинг: 16
Тіхонова Вікторія Андріївна

Рейтинг: 10
аватар
Ірина Василівна

Рейтинг: 16
Потапенко Інна Миколаївна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 101-150 з 5074 за запитом інших

...ЗАХИЩАТИ ПРАВА, СВОБОДИ ТА ІНТЕРЕСИ ІНШИХ ОСІБ План 1. Хто може звернутися до суду із заявою на захист прав, свобод та інтересів інших осіб в цивільному процесі? 2.
Задача Визначити Cash Flow за видами діяльності підприємства за звітній період за такими даними: грошові надходження від продажу акцій інших підприємств – 50 тис.грн; надходження від емісії акцій становлять – 250 тис.грн; надходження від емісії облігацій – 60 тис....грошові надходження від продажу акцій інших підприємств; ─ надходження від емісії акцій; ─ надходження від емісії облігацій. До вихідних грошових потоків належать: ─ виплата дивідендів; ─ собіва...
...відпустку через хвороби та з інших причин? 1)явочна чисельність; 2)середньооблікова чисельність; 3)середньооблікова чисельність в еквіваленті повної зайнятості; 4)штатна чисельність; 3)Чи можливо ...роботи підприємства за тиждень(за інших незмінних умов)? 1)зросте; 2)знизиться; 3)ніяк не зміниться; 4)знизиться або зросте,в залежності від умов діяльності підприємства.
...рік, виявити вплив товарообігу та інших факторів на їх зміну за наступними даними: Таблиця 1 Вихідні дані Витрати обігу Минулий рік Звітний рік Змінні 1019,8 ...впливу зміни роздрібного товарообігу та інших факторів; 4. Знайти темп зміни рівня витрат обігу; 5. Рішення задачі оформити в таблиці, дати оцінку визначених показників; 6.
...сторін договору страхування, третіх осіб, інших зацікавлених осіб та держави; б) завжди двосторонній зв’язок. Наявність права відповідно правовій нормі у одного суб’єкта страхової правовідносини ...залучення до числа учасників страховика інших страховиків (у тому числі іноземних страховиків) за умови проведення ними всіх розрахунків за зобов’язаннями та боргами страховика, строк сплати ...
...виїзд з депо і підбурили інших працівників депо слідувати їх прикладу. Біль¬ше 20 осіб приєднались до них. Разом вони вимагали виплати зарпла¬ти, загрожували розігнати ...тим самим, виключили можливість виїзду інших трамваїв на лінію. Тільки через три години після втручання керівництва адміністрації району, протиправні дії було припинено, а роботу тран¬спортного ...
Вступ РОЗДІЛ 1 Загальна характеристика бази практики РОЗДІЛ 2 Опис і аналітична оцінка підприємницької діяльності підприємства РОЗДІЛ 3 Пропозиції та практичні рекомендації щодо підвищення ефективності підприємницької діяльності підприємства Висновки Список використаної літератури Закрите акціонерне товариство "Науково виробнича фірма "Урожай" (далі Товариство, ЗАТ НВФ"Урожай") створене відповідно до Конституції України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, З...
кошти, отримані від інших банків та кредиторів 3. Укажіть граничний термін дії чека, виписаного з розрахункової чекової книжки: a.... на інших підставах, передбачених законом чи договором між банком та власником рахунку. f. усі відповіді правильні g. не має правильної відповіді 5.
...населення – Прибуло працездатного населення з інших областей – Вибуло працездатного населення в працездатному віці до інших областей – Визначити коефіцієнти природного, механічного і загального приросту трудових ресурсів, перспективну ...
...населення – Прибуло працездатного населення з інших областей – Вибуло працездатного населення в працездатному віці до інших областей – Визначити коефіцієнти природного, механічного і загального приросту трудових ресурсів, перспективну ...
Виконано послуг промислового характеру для інших підприємств на 22 тис. грн.., а на кінець 9 тис. грн.. Усю продукцію, що відвантажено, та послуги промислового характеру оплачено ... особи; у відрядженні в інших місцях – 7 осіб; перебували в армії * осіб; знаходились у лікарні – 2 особи, одна з яких померла до моменту перепису.
Виконано послуг промислового характеру для інших підприємств на 22 тис. грн.., а на кінець 9 тис. грн.. Усю продукцію, що відвантажено, та послуги промислового характеру оплачено ... особи; у відрядженні в інших місцях – 7 осіб; перебували в армії * осіб; знаходились у лікарні – 2 особи, одна з яких померла до моменту перепису.
...відмінність від митних процедур стосовно інших видів транспорту. Окрему увагу слід присвятити особливостям правового регулювання митних процедур на морському транспорті. Розглядаючи друге питання необхідно проаналізувати загальну ...суден та суден лоцманської й інших служб порту. У висновках роботи бажано навести свої міркування стосовно існуючих проблем та прогалин у вітчизняному митному законодавстві та запропонувати ...
...злочинах, а також думку багатьох інших вчених, що обстоювали точку зору про те, що співучасть можлива лише в умисних злочинах, сформулювати власні висновки з цього питання....незнання виконавця про приєднану діяльність інших співучасників. При характеристиці спільності умислу співучасників необхідно описати структуру психологічної спільності співучасників, зазначити необхідний мінімальний психологічний зв'язок між співучасниками, ...
– 48, – норма споживання хлібобулочних та інших виробів з борошна на душу населення в середньому за рік, кг – 130, – норма витрат борошна на одну тону хлібобулочних виробів та інших виробів із борошна, т – 0, – норма ...
Економетричне моделювання впливу матеріальних та інших витрат на собівартість продукції підприємства Висновки за розділом 2 Розділ 3. Шляхи підвищення ефективності виробничої діяльності ват “ювілейний” 3.1....поглибленого дослідження впливу матеріальних та інших витрат на собівартість продукції підприємства був застосований метод економетричнихного моделювання. Під економетричною моделлю розуміють рівняння регресії, яке встановлює кількісне співвідношення ...
...її побудову, значення, місце серед інших. Побудова в Україні демократичної, соціальної та правової держави не можлива без дотримання основоположних прав та свобод людини і громадянина.... та багато інших. Метою даної роботи є всебічний розгляд та дослідження принципу недоторканості житла в кримінальному процесі України.
51, норма споживання хлібобулочних та інших виробів з борошна на душу населення в середньому за рік, кг. 130, норма витрат борошна на одну тону хлібобулочних та інших виробів з борошна, т.
...обмеження щодо переміщення товарів та інших предметів через митний кордон України. Розкриваючи друге питання необхідно мати на увазі, що переміщення товарів та інших предметів через митний кордон України ...
...в об’єкти підприємницької та інших видів діяльності, в результаті якої створюється прибуток (дохід) або досягається соціальний ефект. Досить часто під інвестиціями розуміють лише довгострокові вкладення ...грошових інструментів, в статутні фонди інших підприємств і організацій. Фінансові інвестиції означають використання наявного капіталу для придбання (купівлі) акцій, облігацій та інших цінних паперів, що випускаються ...
...збору, забезпечує надходження збору та інших платежів до Фонду; контролює надходження збору та інших платежів до Фонду від підприємств, установ, організацій та громадян, збирає у встановленому ...
...в культурі, освіті, медицині та інших галузях одного народу стають часом досягненнями інших народів. Українська мова не є винятком. Вона відображає суспільно економічні процеси та зміни ...
...максимальної прибутковості інвестування виробництва та інших сфер діяльності підприємств. Найбільш істотний вплив на ефективність інвестицій справляють групи чинників, що визначають структуру і тривалість інвестиційно відтворювальних процесів, ...в об'єкти підприємницької та інших видів діяльності, в результаті якої створюється прибуток (доход) або досягається соціальний ефект. 3. Структура джерел фінансування інвестиційної діяльності підприємства залежить ...
...в системі міжнародної торгівлі та інших форм співробітництва за її участі. Обсяги експорту визначають обсяги імпорту. За відсутності інших форм співробітництва у довгостроковій перспективі, обсяги імпорту ...
...організація яка могла протистояти натиску інших держав. До лав козацтва вступали найсильніші і наймужніші люди – адже на них лежали військові походи і битви, тривала повсякчасна боротьба ...від турецьких, кримських, польських та інших нападників, які століттями плюндрували Україну, хотіли загарбати та поневолити український народу у вирішенні результатів численних битв.
...загрожує інтересам даної особи чи інших громадян, суспільства або держави. Тому треба пока¬зати, що може виступати в якості джерела цієї небезпеки, роз крити ознаки цієї ...окремі рішення в законодавчих актах інших країн, тільки після цього зробити висновок, хто ж є суб'єктом крайньої необхідності від¬повідно до ст. 39 КК України.
...тільки виходячи з аналізу витрат, інших чинників, що потрібно врахувати. 2.Поясніть мету завдання, що отримав керівник відділу збуту та шляхи її досягнення. 3....компонентів тільки виходячи з аналізу інших чинників, що потрібно врахувати. 2.Поясніть мету завдання, що отримав керівник відділу збуту та шляхи її досягнення. 3.
...організація, яка могла протистояти натиску інших держав. До лав козацтва вступали найсильніші і наймужніші люди – адже на них лежали військові походи і битви, тривала повсякчасна боротьба ...від турецьких, кримських, польських та інших нападників, які століттями плюндрували Україну, хотіли загарбати та поневолити український народ у вирішенні результатів численних битв.
...організація яка могла протистояти натиску інших держав. Даною роботою автор хоче розкрити значення в здійсненні історичних мрій українського люду, що відіграла генеральна козацька старшина, кошові, гетьмани....від турецьких, кримських, польських та інших нападників, які століттями плюндрували Україну, хотіли загарбати та поневолити український народ. В роботі по століттям та рокам досліджується внесок старшини ...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти оцінки фінансового стану підприємства 1.1 Сутність, мета, завдання та етапи проведення аналізу фінансового стану підприємства 1.2 Інформаційне забезпечення фінансового аналізу 1.3 Методика проведення аналізу фінансового стану підприємства Розділ 2 практичні засади аналітичної оцінки фінансового стану зат «науково – виробнича фірма «урожай» 2.1 Організаційно – економічна характеристика ЗАТ «НВФ «Урожай» 2.2 Аналіз структури та ліквідності балансу ...
...або звернутися за допомогою до інших осіб чи органів влади. Вказане положення ст. 15 є гарантією проголошеного ст. 55 Конституції права кожної людини будь якими не ...посягання, громадянин може звернутися до інших осіб чи до органів влади, а може і сам захищати їх. Пленум Верховного Суду України у своїй постанові від 26 ...
...частка від участі в діяльності інших підприємств і організацій. Земельний пай являє собою частку землі, що здається в оренду для колективного ведення виробництва в асоціації, спілці ...період реалізації цукрового буряка та інших сільськогосподарських культур, в інші періоди спостерігається менше надходження виручки. Дана ситуація є типовою для сільськогосподарських виробників. Діяльність ПП «Педченко В.
Облік акцій власної емісії та інших емітентів. 23.Облік безготівкових розрахунків в банку 24.Облік власних нематеріальних активів 25.Облік власних основних засобів комерційного банку (придбання, ...Облік операційних та інших доходів і витрат банку. 46.Облік погашення строкової та простроченої заборгованості за кредитами. 47.Облік процентів за строковими та простроченими ...
...морів, навколо озер, водосховищ та інших водойм встановлюються водоохоронні зони, розміри яких визначаються за проектами землеустрою. Проте ЗК не містить нормативного визначення поняття «водоохоронна зона». Ч....та навколо озер, водосховищ і інших водойм встановлюються водоохоронні зони. Також визначення водоохоронних зон міститься і в підзаконних нормативних актах, наприклад, в наказі Державного комітету рибного ...
...фондів; оцінка структури і динаміки інших матеріальних ресурсів (запасів); оцінка джерел формування матеріальних ресурсів на підприємстві. Даний аналіз показав, що основні фонди і матеріальні запаси підприємства ...Таблиця 4 Динаміка і структура інших матеріальних ресурсів (запасів) в 2008 2010 рр., тис.грн. Таблиця 5 Оцінка ефективності використання основних фондів підприємства Таблиця 6 Оцінка ...
Кошти в інших банках 10992 14037 7. Власні акції, що викуплені в акціонерів 1134 0 8. Цінні папери в портфелі банку на продаж 9026 ...350 229 6 Кошти в інших банках 126 432 216 343 7 і Відсоткові витрати 346 407 178 700 9 Нараховані доходи до отримання 56 620 ...
...даних фінансової звітності підприємства та інших даних оперативного і фінансового обліку для обґрунтування потенційному інвестору доцільність вкладення коштів саме в дане підприємство....є перевезення будівельних, сільськогосподарських та інших вантажів по території України. Проведений аналіз основних показників діяльності підприємства виявив, що хоча підприємство є невеликим, але воно достатньо стабільно ...
...та можливостей керівників, спеціалістів та інших категорій персоналу щодо виробу товарів, здійснення послуг (робіт), отримання максимального доходу (прибутку), забезпечення ефективного функціонування та сталого розвитку підприємства. 2....забезпечення розширеного відтворення і задоволення інших суспільних потреб. 3. Під оцінкою ресурсного потенціалу розуміється визначення величини економічних ресурсів, якою володіє і розпоряджається, і економічного результату їх ...
...у разі порушення законів та інших нормативно правових актів, що регулюють діяльність з надання фінансових послуг страховиком? 4. Якими законодавчими актами регулюється ліквідація страховика? 5.... З застосуванням безпосереднього кредитування інших суб'єктів підприємництва e. Через фінансових посередників Question 4 Предмет страхового менеджменту: a. страхова компанія та її зовнішнє оточення b.
...Закон України «Про інформацію» ряд інших нормативно законодавчих актів. Суб'єктами цивільно правових відносин, що виникають з приводу інформації з обмеженим доступом, є володільці інформації.... Чинне законодавство встановлює декілька інших спеціальних режимів здійснення права на інформацію, залежно інформації, що є об'єктом даного права. Підставами виникнення права власності на інформацію ...
...Закон України «Про інформацію» ряд інших нормативно законодавчих актів. Суб'єктами цивільно правових відносин, що виникають з приводу інформації з обмеженим доступом, є володільці інформації.... Чинне законодавство встановлює декілька інших спеціальних режимів здійснення права на інформацію, залежно інформації, що є об'єктом даного права. Підставами виникнення права власності на інформацію ...
...або звернутися по допомогу до інших осіб чи органів влади. Аналізуючи суспільно небезпечне посягання як складову частину підстави необхідної оборони, показано, що маємо розуміти під таким ...застосування зброї або будь яких інших засобів чи предметів злочином не є, незалежно від наслідків, якщо воно здійснене для захисту від нападу озброєної групи чи нападу ...
...не може існувати без висновків інших наук c. соціологія є солодовою частиною соціальної філософії ТЕСТ ДО ТЕМИ 2,3 Question 1 Балів: 1 Термін «соціологія» запропонував ...більшу соціальну складову, ніж в інших вікових групах b. молодь успадковує весь комплекс як позитивних, так і негативних якостей, властивих її попередникам c.
В той же час доходність інших активів (цінних паперів, розрахункових операцій, торгівельних операцій) зростає. Коефіцієнти спреду мають стабільну тенденцію, яка не приводить до надмірного зростання цих ...2005 році на відміну від інших років мають позитивну тенденцію до зростання. Проте, зростає і показник внутрішньої вартості кредитних послуг. Таким чином, можна зробити висновок, що ...
...а категорії виділяються з поміж інших понять своєю фундаментальністю, базовим характером. Все це у сукупності із іншими чинниками пояснює актуальність теми дослідження....погляд, були розроблені краще від інших фінансово правових питань. З набуттям Україною статусу незалежної держави, бюджетне право не втратило своєї актуальності, окремим його питанням присвячені дослідження ...
...стажу, розрахунків трудових пенсій та інших необхідних документів. Вивчала структуру та лінгвістичні особливості вищеназваних документів, аналізувала інформацію, яку передають ці документи, ознайомилась з архівом та правилами ...помилок у підготовці бухгалтерської та інших видів документації, дає для малого підприємства прямий економічний ефект. Особливої уваги при підготовці своєї роботи я надала вивченню організації діловодства ...
...її ставлення до світу, до інших людей, до самого себе. Проблеми розвитку самооцінки, її структури та функцій в різні часи були предметом дослідження таких вітчизняних та ... Волобуєва та інших. Втім, явище взаємовпливу самооцінки та рівня розвитку комунікативних навичок особистості у науковій літературі розроблене недостатньо.
...соціальні пільги можна відрізнити від інших подібних. 2. Адресний принцип пільгового забезпечення. 3. Чи передбачено відповідальність за порушення права особи на пільгу. 4.... Відмінність пенсійного права від інших галузей права 2. Наведіть приклади норм чинного законодавства України, які можна розглядати як гарантії права на пенсію. Завдання 11 1.
За інших однакових умов технологічна структура основного капіталу є то прогресивнішою та ефективнішою, що більшою є в їхньому складі питома вага активної ...птиці; надання агротехнічних, агрохімічних та інших послуг жителям сільських населених пунктів, впровадження науково – технічного прогресу та передового досвіду в цій галузі; після збиральна обробка насіння, його ...
...самостійно, незалежно від будь яких інших державних органів. Даючи тлумачення цій нормі можна дійти висновку, що формулювання “незалежно від будь яких інших органів держави” означає незалежно від “...
« 1 2 3 4 5 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.