Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Оцініть цей сайт


аватар
Панишева Л. Ф.

Рейтинг: 10
аватар
Великий Олександр Анатолійович

Рейтинг: 10
аватар
Зубкович В'ячеслав Сергійович

Рейтинг: 10
аватар
Лахман Надія Михайлівна

Рейтинг: 10
аватар
Зубко Катерина

Рейтинг: 10
аватар
Гарус Марина Василівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 451-500 з 1945 за запитом “Удосконалення

УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА. 3.1. Обґрунтування напрямків удосконалення управління зовнішньоекономічною діяльністю компанії «Зентіва Інтернешнл»…………..63 3.2.
...виконанням місцевих бюджетів 3.1 Удосконалення процесу прогнозування доходів та витрат місцевих бюджетів 3.2 Удосконалення процесу формування та виконання доходної частини місцевих бюджетів 3.2 ...
Шляхи удосконалення обліку та аналізу фінансових результатів діяльності ЗАТ “ЧШК” 3.1. Автоматизація обліку і аналізу фінансових результатів діяльності ЗАТ “ЧШК” як ... Удосконалення обліку і аналізу фінансових результатів діяльності за міжнародними стандартами Висновки Список використаної літератури Не зважаючи на те, що в 1999 ...
РОЗРОБКА ЗАХОДІВ ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ПІДБОРУ ТА ВІДБОРУ ПЕРСОНАЛУ СТОВ «БЕРЕСТІВКА» 3.1. Напрямки удосконалення технологій оцінки кадрів 3.2 Створення проектів системи підбору ...
ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ РОБОТИ ПОДАТКОВИХ ОРГАНІВ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ СТЯГНЕННЯ ПОДАТКОВОГО БОРГУ.........................36 3.1. Зарубіжний досвід скорочення податкового боргу.........................................36 3.2. Проблеми та перспективи удосконалення роботи податкових органів щодо погашення ...
Сучасний стан та шляхи удосконалення державної соціальної політики……………………………………………………………….…..…34 3.1. Соціальна політика сучасної України……………………..….34 3.2. Проблеми бідності та рівня життя населення в ... Шляхи удосконалення державної політики в галузі соціального захисту населення…………………………………………..…40 Висновок………………………………………………………………..……45 Список використаної джерел…………………………………………….…48 Шрифт – Times New Roman.
Шляхи удосконалення процесу автоматизації документообігу в банку 3.2. Новітні технології обслуговування як метод підвищення прибутковості банку 3.3 Визначення напрямків удосконалення організації роботи операційної каси Висновки ...
ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ПРОБЛЕМНИМИ КРЕДИТАМИ 1.1 Сутність та ознаки проблемних кредитів 1.2 Причини виникнення проблемних кредитів 1.3 1.4 Система управління проблемними кредитами Методологія аналізу портфеля проблемних кредитів банку Висновки до розділу 1 РОЗДІЛ 2 МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ПРОБЛЕМНИМИ КРЕДИТАМИ БАНКУ ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» 2.1 Організаційне, інформаційне та нормативне забезпечення управління проблемними кредитами банку 2.2 Загальна фін...
Шляхи удосконалення місцевих податків і зборів та надходжень до місцевих бюджетів ……………………………………………………………...43 3.1 Проблеми та недоліки щодо справляння місцевих податків і ...3.3 Шляхи та напрями удосконалення місцевого оподаткування в Україні...51 Висновки…………………………………………………………………………54 Список використаної літератури……………………………………………….56 Додатки
НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ ВІТЧИЗНЯНИХ СПЕЦІАЛЬНИХ РЕЖИМІВ ОПОДАТКУВАННЯ В КОНТЕКСТІ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ 3.1. Досвід країн СНД щодо застосування спеціальних податкових режимів суб’єктами малого бізнесу 3.2. Удосконалення спеціальних режимів оподаткування аграрного бізнесу ...
...КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА МІСТА ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКА ТА УДОСКОНАЛЕННЯ ЙОГО ФІНАНСУВАННЯ 26 3.1. Цілі і задачі реформування житлово комунального господарства міста Дніпродзержинська 26 3.2. Концептуальний підхід до удосконалення механізму фінансування житлово комунального господарства ...
Вступ Розділ 1 Теоретичні аспекти нарахування та сплати зборів на соціальне страхування 1.1 Сутність та види зборів на соціальне страхування 1.2 Законодавчо – нормативна база щодо сплати зборів на соціальне страхування 1.3 Методологія обчислення та сплати зборів на соціальне страхування Розділ 2 Аналіз нарахування та сплати зборів на соціальне страхування на ПП «Стройтеплоенергомонтаж» 2.1 Організаційно – економічна характеристика Пп «стем – 2» 2.2 Оцінка фінансового стану ПП «СТЕ...
Пропозиції щодо удосконалення мотивації праці на підприємстві „галторг” 3.1. Підвищення мотиваційних елементів системи оплати праці та поліпшення умов праці 3.2. Удосконалення системи преміювання працівників підприємства 3....
...2 50 Розділ 3 Шляхи удосконалення фінансування місцевого господарства територіальних громад 52 3.1. Удосконалення фінансового забезпечення комунальних підприємств 52 3.2.
Удосконалення процесу розробки і реалізації стратегії виходу на зовнішній ринок на ВАТ „Рівненський завод високовольтної апаратури” 3.1.... Основні напрямки удосконалення розробки стратегії виходу підприємства на зовнішній ринок Висновки Список літератури Додатки
Один з можливих варіантів удосконалення змісту програми трудового навчання. 3.3. Пропозиції щодо покращення організації шкільного предмету «Трудове навчання». Висновки. Список використаних джерел....змісту та організаційно педагогічних умов удосконалення трудової підготовки підростам чого покоління, по третє, в застосуванні у педагогічній пpaктиці інноваційних технологів по четверте, у забезпеченні варіативності технологічної ...
УДОСКОНАЛЕННЯ ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ ПОВ’ЯЗАНИХ З ВЕКСЕЛЬНИМИ ОПЕРАЦІЯМИ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ 3.1 Удосконалення операцій з векселями в системі управління ...
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи управління фінансовими ресурсами підприємства 1.1 Сутність та структура фінансових ресурсів підприємства 1.2 Механізм управління фінансовими ресурсами підприємства 1.3 Сутність власних та позикових фінансових ресурсів підприємства 1.4 Методика аналізу фінансових ресурсів підприємства Розділ 2 Аналіз управління фінансовими ресурсами на ДП «Перемога Нова» АТЗТ Миронівський хлібопродукт 2.1 Організаційно економічна характеристика підприємства 2.2 Ан...
Шляхи удосконалення організації та контролю туристичного обслуговування 4.1 Основні напрямки та передумови розвитку туристичного обслуговування 4.2 Удосконалення інформаційних систем готельно ресторанного бізнесу ...
...ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ТА ШЛЯХИ ЙОГО УДОСКОНАЛЕННЯ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ……………………………………………….. 2.1. Організаційно економічна характеристика сільськогосподарських підприємств Житомирської області ………………………………….………... 2.2.... Напрями удосконалення облікової аналітично контрольної роботи…………………………………………………………………………….. Висновки до розділу 3…………………………………………………… РОЗДІЛ 4. ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ОХОРОНИ ПРАЦІ І НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА …………………………………..… ...
ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАХОДІВ ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ КОШТАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ 46 3.1. Напрями удосконалення управління грошовими потоками на підприємстві 46 3.2.
...застосування РОЗДІЛ 3 ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ ФОРМ ОПЛАТИ ПРАЦІ НА ВАТ «ЧЕРКАСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ» 3.1. Застосування стимулюючої преміальної форми оплати праці 3.2....про підвищення рівня управління та удосконалення забезпечення виробничого процесу. Фонд оплати праці ВАТ “Черкаський хлібокомбінат” складається з основної заробітної плати, тобто мінімального розміру заробітної плати, встановленого ...
...кредитування 35 РОЗДІЛ 3 ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ 39 3.1. Напрями удосконалення державного кредитування в Україні 39 3.2.
Напрямки удосконалення оподаткування доходів фізичних осіб 3.3. Шляхи удосконалення оподаткування підприємств в Україні ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ
Шляхи удосконалення організації та методики обліку фінансових результатів РОЗДІЛ 3. ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ АНАЛІЗУ ТА АУДИТУ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ... Шляхи удосконалення організації та методики аналізу та аудиту фінансових результатів РОЗДІЛ 4. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ ТА АУДИТУ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ...
Удосконалення механізмів регіональної політики зайнятості населення в контексті концептуальних засад сталого соціально економічного розвитку Розділ 4.... Перспективи запровадження в Україні механізму удосконалення регіонального управління в сфері зайнятості населення 4.2. Шляхи підвищення ефективності регіональної політики зайнятості населення 4.3.
УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ТОВАРНИХ ОПЕРАЦІЙ 3.1. Врегулювання нормативно правового забезпечення обліку товарних операцій 3.2. Удосконалення документування операцій з товарами 3....
Розробка рекомендацій щодо удосконалення системи управління персоналом 43 РОЗДІЛ 3. ПРОЕКТУВАННЯ УДОСКОНАЛЕНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ВАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКА МЕБЛЕВА ФАБРИКА «ПРОГРЕС» 45 3.1. Характеристика заходів (пропозіцій) щодо удосконалення (створення нової) системи управління персоналом ...
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи управління фінансовими ресурсами підприємства 1.1 Сутність та структура фінансових ресурсів підприємства 1.2 Механізм управління фінансовими ресурсами підприємства 1.3 Сутність власних та позикових фінансових ресурсів підприємства 1.4 Методика аналізу фінансових ресурсів підприємства Розділ 2 Практичні аспекти управління фінансовими ресурсами на ВАТ «Шполянський молокозавод» 2.1 Організаційно економічна характеристика ВАТ «Шполянський молокозавод» ...
...Розділ 3.1 Пропозиції щодо удосконалення обліку витрат за економічними елементами 3.2 Обґрунтування можливості зниження витрат 3.3 Ефективність запропонованих методів Висновки Список використаних джерел ...дипломної роботи «» надаються рекомендації щодо удосконалення обліку та оптимізації показників витрат за економічними елементами на виробництво лісопродукції та зменшення її виробничої собівартості в 2010 та 2011 ...
УДОСКОНАЛЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ РОБОЧОГО ЧАСУ КЕРІВНИКА 25 3.1. Удосконалення планування робочого дня та ефективності використання робочого часу керівника 25 3....
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти обліку операцій з давальницькою сировиною в сучасних умовах 1.1 Давальницька сировина, як економічна категорія 1.2 Економіко – правовий аналіз нормативної бази в обліку операцій з давальницькою сировиною 1.3 Облік операцій з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах 1.4 Організаційно економічна характеристика підприємства ЗАТ „Корсунь – Шевченківська швейна фабрика” Висновки до розділу Розділ 2 облік операцій з давальницькою сиро...
...аудиту оплати праці Розділ 3 Удосконалення методики аудиту оплати праці Висновки Список використаних джерел Обліково аналітична категорія «розрахунки з оплати праці» відображає зобов’язання роботодавця здійснити ...на підприємствах пов’язано з удосконаленням організаційно методичних аспектів перевірки, таких як відбір прийнятних контрольних, оціночних та аналітичних процедур, детальне описання порядку їх проведення, стандартизація робочих ...
ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ КРЕДИТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ............................................................................................................77 3.1. Шляхи удосконалення організації кредитної діяльності банку............77 3.2. Напрями зменшення ризиків кредитної діяльності...............................
Шляхи удосконалення обліку та аналізу на Ват «черкаський будинок торгівлі» 3.1 Автоматизація обліку та аналізу як один зі шляхів підвищення ефективності ...роздрібної торгівлі 3.2 Шляхи удосконалення оцінки товарів на дату балансу і відображення вартості товарів у звіті, згідно з П(С)БО Висновки Література Сучасну ринкову ...
ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ..................................................................33 3.1. Проблеми оподаткування податком на додану вартість................................33 3.2. Напрями удосконалення оподаткування податку на додану вартість ...
Розробка заходів щодо удосконалення управління системою маркетингової діяльності і розрахунок їхнього впливу на виробничо господарську діяльність компанії 4.1....заходів і розрахунок бюджету з удосконалення управління маркетинговою діяльністю 4.2.1. Формування єдиної служби маркетингу 4.2.2. Розробка безкоштовних зразків рекламно інформаційного характеру 4....
Основні напрямки удосконалення регулювання зовнішньоекономічної діяльності підприємств в Україні…………………………………………………58 3.2. Шляхи удосконалення управління ціновою політикою на підприємстві ТОВ «Мікос»………………………………………………………………….
Пропозиції по удосконаленню ефективності управління продуктовою програмою в ТП «…», м. Київ 3.1. Напрями підвищення ефективності управління продуктовою програмою ТП 3.2. Економічне обґрунтування пропозицій щодо удосконалення ефективності обґрунтування продуктової програми ТП ...
Напрямки удосконалення ринку банківських кредитів на прикладі ВАТ АБ «Укргазбанк» 3.1. Удосконалення кредитної політики банку 3.2.
...банківських послуг 3.1 Шляхи удосконалення моделі маркетингової стратегії ЧОФ АКБ „Укрсоцбанк” 3.2 Шляхи удосконалення політики кредитування ЧОФ АКБ «Укрсоцбанк» Висновки література Додатки
Шляхи удосконалення обліку витрат операційної діяльності підприємства РОЗДІЛ 3. Організація і методика проведення аналізу витрат операційної діяльності підприємства 3.1.... Шляхи удосконалення організації та контролю витрат операційної діяльності підприємства РОЗДІЛ 4. Організація і методика обліку, контролю та витрат операційної діяльності підприємства в ...
Шляхи удосконалення обліку витрат операційної діяльності підприємства РОЗДІЛ 3. Організація і методика проведення аналізу витрат операційної діяльності підприємства 3.1.... Шляхи удосконалення організації та контролю витрат операційної діяльності підприємства РОЗДІЛ 4. Організація і методика обліку, контролю та витрат операційної діяльності підприємства в ...
Основні напрями та шляхи удосконалення кадрового забезпечення митної служби України / Ю.Д.Кунєв // Митна справа. – 2006. – №1. – С.51 56. Макогон Ю.В.... Удосконалення правового регулювання повноважень митних органів України / В.М. Прусс // Митна справа. – 2005. – №1. – С. 16 20. Романенко Г.В.
ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ПРАЦІВНИКІВ ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ УСІХ ФОРМ ВЛАСНОСТІ ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ УКЛАДАННЯ КОЛЕКТИВНИХ ДОГОВОРІВ ТА УГОД 30 3.1. Визначення напрямів і засобів удосконалення системи колективно договірного регулювання відносин ...
Напрями удосконалення організації торгівлі на ВАТ «Житомирський завод покрівельних та ізоляційних матеріалів» 3.1 Оптимізація партнерських відносин з постачальниками 3.2 Організація ...за кордоном 3.3 Шляхи удосконалення механізму організації торгівлі на підприємстві Висновки та пропозиції Список використаних джерел Додатки
...калькулювання затрат на продукт та удосконалення методики калькулювання собівартості продукції на ТОВ «ООО»……………………………………………………………………………82 Розділ 3. Система контролю затрат на продукт, аналіз собівартості та їх удосконалення 3.1.
УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ В РЕАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ ТОВ «КРИЖОПІЛЬСКИЙ ЕЛЕВАТОР» 51 3.1 Удосконалення організаційного забезпечення процесу управління ризиками ТОВ «...
УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ 3.1. Проблеми та напрямки удосконалення формування фінансових ресурсів закладів охорони ...
Шляхи удосконалення обліку, аналізу і аудиту готової продукції на Косарському спиртовому заводі 3.1. Автоматизація обліку готової продукції, як один із шляхів ... Удосконалення обліку, аналізу і аудиту готової продукції на Косарському спиртовому заводі Висновки Література Як видно з результатів аналізу діяльності Косарського спиртового ...
« 1 2 ... 8 9 10

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.