Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Чи пишете ви самі роботи?


аватар
Михайло Ігорович

Рейтинг: 10
O. Norbert.

Рейтинг: 16
аватар
Михайло Сергійович Ткаченко

Рейтинг: 10
Мацюк Віталій Анатолійович

Рейтинг: 13
Виктория Петровна

Рейтинг: 291.6
аватар
Ірина Василівна

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 401-450 з 1945 за запитом “Удосконалення

ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОГО МЕХАНІЗМУ НА ПІДПРИЄМСТВІ 3.1. Проблеми та перспективи розвитку малого підприємництва в Україні 3.2. Шляхи удосконалення господарського механізму підприємства ВИСНОВКИ СПИСОК ...
...Україні 29 РОЗДІЛ 3 ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСУВАННЯ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ 36 3.1 Проблеми фінансування позашкільної освіти в Україні 36 3.2 Напрями удосконалення фінансування дошкільних навчальних закладів 37 ...
ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ 3.1. Аналіз зарубіжного досвіду 3.2. Напрями удосконалення системи державних закупівель в Україні ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ...
ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ НАДАННЯ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ В ВАТ КБ „ХРЕЩАТИК” 3.1. Зарубіжний досвід надання сучасних банківських послуг…………………….66 3.2. Напрями удосконалення надання послуг банківською установою…………...
ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ РЕСУРСІВ В УКРАЇНІ.............................................................................................30 3.1. Зарубіжний досвід оподаткування природних ресурсів.................................30 3.2. Шляхи удосконалення адміністрування платежів за спеціальне використання ...
Шляхи удосконалення управління бізнесом на ПП «Гранд Маркет» 3.1 Оптимізація контролю залишків на ПП «Гранд Маркет» 3.2 Економічне обгрунтування удосконалення АСУ на ПП «Гранд Маркет» ...
...ВАТ «Черкасихліб» Розділ 3 Шляхи удосконалення автоматизації аналізу господарської діяльності ВАТ «Черкасихліб» 3.1 Удосконалення програмного забезпечення як засіб оптимізації рівня автоматизації аналізу господарської діяльності ВАТ «...
Шляхи удосконалення формування і використання кадрового потенціалу ВАТ «Черкасигаз» 3.1. Автоматизація аналізу використання кадрового потенціалу, як один з шляхів поліпшення аналітичної ...негативно характеризує діяльність підприємства з удосконалення матеріально технічної бази виробництва. Однак особливої уваги потребують фактори віддачі основних засобів. Що стосується використання основних засобів,то на заводі ...
Удосконалення ефективності використання основних фондів готельного підприємства 4.2. Удосконалення ефективності використання оборотних засобів. 4.3.
ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ РИНКУ БАНКІВСЬКИХ ПОЗИЧОК В УКРАЇНІ......................................................................................................29 3.1. Проблеми та напрямки удосконалення системи банківського кредитування......................................................................................................................29 3.2.
ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ПЛАТЕЖІВ........................30 3.1. Проблеми обліку податкових платежів та шляхи його удосконалення........30 3.2.
...місцевої влади Розділ 3 Напрями удосконалення організації управлінням виконання місцевого бюджету 3.1. Шляхи покращення фінансової забезпеченості місцевих бюджетів 3.2 Напрями удосконалення міжбюджетних відносин 3.3 Підвищення ...
...ЗАТ «Любава» Розділ 3 Шляхи удосконалення ціноутворення на зат «любава» за 2005 – 2007 р. р 3.1 Резерви поліпшення цінової політики ЗАТ «Любава» в умовах ринку 3.2 Удосконалення процесу цінової політики на ЗАТ «...
Шляхи удосконалення надання послуг банківською установою 3.1. Напрями удосконалення надання послуг банківською установою 73 3.2.
УДОСКОНАЛЕННЯ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУР АБ «УКРГАЗБАНК» 71 3.1. Напрямки вирішення проблем корпоративної культури банку 71 3.2. Рекомендації щодо удосконалення основних параметрів корпоративної культури банку ...
Удосконалення процесів виробництва Послуг харчування в готельному комплексі “дніпро” Висновки Список літератури Спираючи на дослідження вітчизняних і зарубіжних вчених необхідно відзначити, ...розділі роботи надаються пропозиції щодо удосконалення організації обслуговування туристів послугами харчування в готельному комплексі “Дніпро”: виробничої структури ресторану готельного комплексу “Дніпро”; провадження методу обслуговування “кейтерінг” в ...
Шляхи удосконалення організації надання послуг харчування туристам 3.1. Використання зарубіжного досвіду організації обслуговування туристів харчуванням 3.2. Удосконалення технології надання послуг харчування Висновки ...
Удосконалення підходів до стратегічного планування в банку 3.1. Методичні підходи до визначення цільових ринків у розробці стратегічних планів маркетингу банку ...діяльності банку, запропоновані пропозиції по удосконаленню стратегічного планування банку. Проаналізувавши основні напрямки діяльності стратегії розвитку банку, можна зробити такі висновки: банк поширює свої напрямки діяльності, а ...
...активів на підприємстві Розділ 3 Удосконалення програмного забезпечення аудиту нематеріальних активів діяльності ВАТ 3.1 Постановка задачі 3.2 Технічна обробка інформації 3.3 Вхідна та ...єкта, та внесено рекомендації з удосконалення обліку амортизації нематеріальних активів. 7. Застосування автоматизованого комплексу управління підприємством задовольняє потреби в контролі, плануванні, аналізі, прогнозуванні діяльності підприємств. 8.
ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРУВАННЯ АКЦИЗНОГО ПОДАТКУ У ЧАСТИНІ ОПОДАТКУВАННЯ АЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ, ТЮТЮНОВИХ ВИРОБІВ ТА СПИРТУ ЕТИЛОВОГО............................................................................................29 3.1.... Заходи щодо удосконалення адміністрування акцизного податку................34 ВИСНОВКИ...............................................................................................................42 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ....
...операцій банку Розділ 3 Шляхи удосконалення ринку банківських послуг КБ «Фінанси та кредит» 3.1. Визначення резервів поліпшення якості послуг, що надаються банком 3.2. Шляхи удосконалення асортименту банківських послуг Висновки Список ...
...ЗАТ “Ринковий” 2.3 Шлях удосконалення обліку товарних операцій на ЗАТ “Ринковий” ІІІ. Практичні аспекти аналізу основних показників діяльності ЗАТ “Ринковий” та аудиту товарних операцій 3.... Найголовнішим шляхом удосконалення обліку товарних операцій на ЗАТ “Ринковий” є впровадження комп’ютерної програми бухгалтерського обліку. На даний час в Україні існує багато ...
...області 25 РОЗДІЛ 3 ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСУ В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 30 3.1. Пропозиції щодо вдосконалення процесу формування й виконання місцевих бюджетів 30 3.... Удосконалення системи фінансового вирівнювання територій 35 ВИСНОВКИ 40 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 42 ДОДАТКИ 44 Данная работа написана и защищена на положительную ...
Удосконалення стратегії і тактики в менеджменті АТЗТ «КАШТАН» 3.1. Визначення резервів розвитку підприємства 3.2. Обґрунтування доцільності удосконалення стратегії і тактики менеджменту підприємства ...
НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ………………………………………………………..61 3.1. Перспективи розвитку банківського сектора України…………………………61 3.2. Напрями удосконалення регулювання банківської діяльності в Україні…….
Зарубіжний досвід та шляхи удосконалення податкового адміністрування великих платників податків.........................................................31 3.1. Зарубіжний досвід обслуговування великих платників податків..................31 3.2. Пропозиції щодо удосконалення адміністрування великих платників податків.......................................................................................................................
Шляхи удосконалення обліку товарів і тари Висновки і пропозиції Список використаної джерел Додатки Висновок Курсова робота складається із вступу, восьми розділів, висновків, ... В восьмому розділі “Шляхи удосконалення обліку статутного капіталу” висвітлюється комп’ютерізація обліку статутного капіталу. Ключові слова: роздрібна торгівля, тара, ціна, облік надходження і вибуття товарів ...
НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА 48 3.1. Шляхи вирішення проблем розвитку малого підприємництва в Україні 48 3.2. Удосконалення державної політики щодо підтримки малих ...
...ПП «Баядера» 28 РОЗДІЛ 3 УДОСКОНАЛЕННЯ КАДРОВОЇ РОБОТИ НА ПІДПРИЄМСТВІ 35 3.1. Підвищення ролі кадрової служби у керуванні людськими ресурсами 35 3.2. Удосконалення організаційної структури управління персоналом на ...
УДОСКОНАЛЕННЯ СПРАВЛЯННЯ ПЛАТЕЖІВ ЗА РЕСУРСИ У НОРМАТИВНО ПРАВОВИХ АКТАХ УКРАЇНИ. 26 3.1. Удосконалення ресурсних платежів в урядових і відомчих нормативно ...
Вступ Розділ 1 теоретичні основи формування конкурентоспроможності потенціалу підприємства 1.1 Сутність конкурентоспроможністі підприємницького потенциалу підприємства 1.2 Методи досягнення стійких позицій на ринку 1.3 Політика підприємства щодо ціни, збуту та конкурентоспроможністі потенциалу підприємства Розділ 2 дослідження конкурентоспроможності потенціалу ват „ кримхліб” 2.1 Організаційно – економічна характеристіка ВАТ „ Кримхліб „ 2.2 Аналіз господарської діяльності ВАТ „ К...
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи обліку, аналізу і аудиту на підприємствах торгівлі 1.1Інформаційна та нормативна база обліку і аудиту товарних операцій на підприємствах торгівлі 1.2 Методологія обліку, аналізу і аудиту товарних операцій 1.3 Методика аналізу товарних запасів Розділ 2 Практичні аспекти обліку, аналізу і аудиту товарних операцій на ВАТ «Черкаська міжрайонна торговельна оптова база» (ЧМТОБ) 2.1 Організаційно – економічна характеристика ЧМТОБ 2.2 Стан обліку товарних ...
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи заходів від підтоплення поверхневими та підземними водами територій Черкаського району 1.1 Загальна характеристика та структура грунтів Черкаського району 1.2 Основні заходи від підтоплення поверхневими та підземними водами територій Черкаського району Розділ 2 Аналіз промислової діяльності СПОП «Агро прогрес» 2.1 Загальна характеристика СПОП «Агро прогрес» 2.2 Аналіз основних показників господарської діяльності підприємства 2.3 Характеристика захо...
...давальницькою сировиною 2.4 Шляхи удосконалення обліку операцій з давальницькою сировиною Розділ 3 аналіз та контроль операцій з давальницькою сировиною на підприємстві 3.1 Мета та ...ресурсів, кращого їх зберігання, обліку; удосконалення розрахунків із замовниками та вжиття інших заходів щодо поліпшення фінансової та платіжної дисципліни; упорядкування ціноутворення, застосування дієвої системи економічного стимулювання.
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти визначення та прогнозування витрат на підприємстві 1.1 Економічна сутність, умови визнання та класифікація витрат на підприємстві 1.2 Методологія оцінки витрат на підприємстві 1.3 Основні аспекти та методика прогнозування витрат на підприємстві Розділ 2 практичні засади визначення та оцінювання витрат на стов «дружба» 2.1 Організаційно – економічна характеристика СТОВ «Дружба» 2.2 Загальна оцінка динаміки і структури витрат підприємства 2.3 Оцін...
Проблеми функціонування та шляхи удосконалення діяльності та структури ДКУ.......................................................................................................32 3.1. Діяльність Державного казначейства зарубіжних країн............................32 3.2.... Удосконалення казначейської системи виконання державного бюджету..................................................................................................................42 Висновки..................
ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ РОЗВИТКУ РИНКУ ОБЛІГАЦІЙ В УКРАЇНІ 49 3.1. Напрями удосконалення стратегії управління державними запозиченнями 49 3.2.
ШЛЯХИ ТА НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ ОБОЛОНСЬКОГО ВІДДІЛЕННЯ №8142 ВАТ „ОЩАДБАНК” 3.1. Напрями оптимізації методів розрахунку фінансового плану 3.2.... Удосконалення рейтингової оцінки діяльності банку ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДОДАТКИ
III Шляхи удосконалення кадрової роботи на пiдприємствi…………. 3.1 Удосконалення органiзацiї роботи вiддiлу кадрiв………………. 3.2 Пiдвищення квалiфiкацiї управлiнських кадрiв………………….
ЗМІСТ ЗАВДАННЯ НА ДИПЛОМНУ РОБОТУ МАГІСТРА РЕФЕРАТ ВСтУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 1.1 Сутність, види та класифікації інновацій 1.2 Розробка інновацій на підприємстві 1.3 Методи оцінювання ефективності інноваційних нововведень РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВ ВО «ОСКАР» 2.1 Організаційно економічна характеристика діяльності ТОВ ВО «ОСКАР» 2.2 Аналіз фінансових результатів ТОВ ВО «ОСКАР» 2.3 Оцінка інноваційної діяльності ...
Удосконалення кредитування фізичних осіб в комерційному банку 3.1. Методи управління кредитним ризиком 3.2. Шляхи удосконалення організації кредитування фізичних осіб 3....
УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ ПРОГНОЗУВАННЯ В БЮДЖЕТНОМУ ПРОЦЕСІ 46 3.1. Удосконалення бюджетного планування та прогнозування 46 3.2.
...ДОВГОСТРОКОВИХ ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ 3.1 Удосконалення первинного, аналітичного та синтетичного обліку довгострокових фінансових інвестицій 29 3.2 Удосконалення інвестиційної діяльності суб'єктів господарювання 31 br />br /> ...
Напрями удосконалення обліку грошових коштів Розділ 3. Організація і методика проведення аналізу грошових потоків та аудиту грошових коштів на ТОВ „ІММІ МАКЕТ” ... Напрями удосконалення організації та методики аналізу грошових потоків та аудиту грошових коштів Висновки Список використаної літератури Додатки
УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЗАТ „ЖИТОМИРСЬКІ ЛАСОЩІ”..................78 3.1. Основні напрями підвищення конкурентоспроможності підприємства.......78 3.2. Удосконалення структури управління ЗЕД на підприємстві.........................
ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ ЮРИДИЧНИХ ТА ФІЗИЧНИХ ОСІБ 3.1 Світовий досвід оподаткування фізичних та юридичних осіб 3.2 перспективні напрямки удосконалення системи оподаткування доходів фізичних та ...
Шляхи удосконалення конкурентності персоналу та надання послуг готельним підприємством «Мир»…………………………………...30 3.1. Удосконалення надання послуг персоналом готелю «Мир»………....
...СП «Эко Н» РОЗДІЛ III УДОСКОНАЛЕННЯ КАДРОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ НА ПІДПРИЄМСТВІ ПАТ СП «ЭКО Н» 3.1. Стратегічні напрями забезпечення ефективності кадрового менеджменту в ПАТ СП «Эко ... Розробка заходів щодо удосконалення елементу кадрового менеджменту системи стимулювання праці персоналу в ПАТ СП «Эко Н» РОЗДІЛ ІV. ОХОРОНА ПРАЦІ 4.1.
ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМИ РИЗИКАМИ ЧФ АКБ «ПРОМЕКОНОМБАНК» 3.1 ВПРОВАДЖЕННЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ В УДОСКОНАЛЕННЯ ОЦІНКИ КРЕДИТНОГО РИЗИКУ БАНКУ 3.2 НОВІТНІ ...
ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ НАЯВНОСТІ І РУХУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НА ВАТ «ДЕМИДІВСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД» 3.1 Шляхи удосконалення первинного обліку основних засобів на ...
« 1 2 ... 7 8 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.