Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Який курс найскладніший?


аватар
Васюк Тетяна Борисівна

Рейтинг: 10
аватар
Самойленко оксана Анатоліївна

Рейтинг: 10
Покропивна Тетяна Миколаївна

Рейтинг: 24
Мацюк Віталій Анатолійович

Рейтинг: 13
аватар
Филищук Юрій Васильович

Рейтинг: 10
Смірнов Ігор Анатолійович

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 51-100 з 937 за запитом „культура”.

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 1.1. Організаційна культура як фактор конкурентоспроможності 1.2. Нормативно правова база управління лікувально профілактичними закладами ...
Теоретико методологічні основи розвитку економічної культури школярів 1.1.Сутність та зміст поняття «економічної культури» в науковій літературі 1.2.Економічна освіта і виховання як чинники ...
Теоретичні основи формування правової культури як напрямку розбудови правової держави 1.1. Історико–філософський аспект формування правової культури 1.2.
...основи інтеграції на уроках художньої культури 1.1. Поняття та історія інтеграції 1.2. Інтегративне виховання учнів загальноосвітніх шкіл при вивченні художньої культури Розділ 2.
СУТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ПОДАТКОВОЇ КУЛЬТУРИ ТА ЕТИКИ..........................................................................................................................7 1.1. Поняття та призначення податкової культури та етики...................................7 1.2.
Поясніть сутність функціонального комплексу культури: Адаптивний Регулятивний Пізнавальний Гуманістичний 4. Перелічить методи і принципи аналізу культури: 5. Проаналізуйте сутність концепцій культури Богословська «Осьового часу» Психоаналітична ...
Характеристика та роль правової культури…………………….…….8 2.1. Правова культура: зв'язок з загальною культурою………….………8 2.2. Правова культура суспільства………………………………….……10 2.3.
Культура и цивилизация 1.1. Различные точки зрения на культуру и цивилизацию 1.2. Формационный подход к интерпретации истории и культуры ...
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИХОВАННЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ШКОЛЯРІВ 1.1. Сутність, задачі і зміст виховання фізичної культури школярів 1.2. Нормативно правова база з виховання фізичної культури ...
Загальна характеристика правової культури...........…………...……..7 1.1. Поняття та функції правової культури………………………………….…..7 1.2. Структура правової культури………………………………………………15 Розділ 2.
ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ УЧНІВ……………………………………………………………………… 1.1. Трактування поняття «політична культура» в науковій літературі…………………………………………………………… 1.2. Політична культура як важливий інститут соціалізації особистості та ...
План Вступ 3 Правова культура суспільства 4 Правова культура особи 5 Професійна правова культура 7 Структура правової культури суспільства 9 Професійна правосвідомість і правова культура ...
...Змістовний модуль 2: Самобутність української культури Тема 5. Українська культура доби Середньовіччя Контрольні питання: 1. Дайте визначення поняттям: Християнство Апокриф Паломницька література Агіографія Ієрархічність Кирилиця Іконопис ...
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПОНЯТТЯ КУЛЬТУРИ СЕРВІСУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ 1.1. Сутність поняття сервісу 1.2. Основні фактори та складові якісного сервісу 1.3. Напрямки підвищення культури сервісу на туристичних підприємствах РОЗДІЛ ...
Масскульт и высокая культура Запада 3. Массовая культура как средство культурной войны 4. Социалистическая культура и ее особенности 5. Культурная самобытность народов мира 6.
Культура професійного мовлення у майбутніх вчителів початкових класів як науково методична проблема 1.1. Психолого педагогічні основи формування культури мовлення майбутніх вчителів початкових класів ...
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИХОВАННЯ КУЛЬТУРИ МОВЛЕНЕВОГО СПІЛКУВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 1.1 Теоретичні засади понять культури мовленнєвого спілкування. 1.2 Дослідження проблеми формування культури мовленевого ...
...витрат і виходу продукції олійних культур 1.1 Проблеми обліку витрат і виходу продукції олійних культур 1.2 Нормативно правове регулювання обліку витрат і виходу продукції ...
Музична культура Галицько Волинського князівства Висновок Уривок Висновки Освіта і писемність в Галицько Волинському князівстві продовжувала традиції шкільництва Київської Русі.... За літературної культури Галичина не лише відставала від своїх сусідів, а й часто ставала початківцем нових творчих імпульсів, що збагатили східноєвропейську культуру того ...
...ДІЯЛЬНОСТЬ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ УЧНІВ В УМОВАХ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 1.1. Поняття методу проектів та його виникнення 1.2. Проектувальна діяльність у формуванні екологічної культури 1.3.
Загальна характеристика правової культури………………………19 2.1. Правова культура: поняття, структура, види……………….……19 2.2. Класовий і загально соціальний аспект у правовій культурі…...
Правова культура: поняття, види, характеристика................................19 2.1. Поняття правової культури та проблеми її визначення..................................19 2.2. Види правової культури.....................................................................................
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КАТЕГОРІЇ «ПРАВОВА КУЛЬТУРА»…………………………………………………………………….18 2.1. Поняття та властивості правової культури……………………..18 2.2. Структура правової культури та основні її функції……………21 2....
1. Понимание культуры как социального процесса 2. Культура Стародавнего Китая 2.1. Религиозно философские учения: конфуцианство, даосизм, буддизм ...
Теоретичні основи культури як універсальної системи цінностей 1.1. Поняття культури як системи цінностей 1.2. Класифікація цінностей Розділ 2.
Зміст Вступ…………………………………………………………………………………3 Розділ 1. Характеристика правосвідомості і правового виховання їх взаємозв’язок………………………………………………………………….……..6 1.1.... Правова культура, її зв'язок з правовою правосвідомістю………...…22 2.1. Загальна характеристика правової культури суспільства і особи…………22 2.2.
Поняття про культуру та мистецтво управління Розділ 2. Роль культури менеджменту та її основні функції Розділ 3. Складові культури управління та їхня характеристика ...
Проблемні аспекти культури мови 3. Культура мови як морально етичне обличчя людини та суспільства 4. Шляхи підвищення особистої культури мови Висновок Список використаної ...
Речевая культура юриста Речь – это своеобразный паспорт человека, который точно указывает, в какой среде общается говорящий, как он относится к людям и ... Культура речи – это умение использовать в конкретной ситуации такие языковые средства, которые позволяют обеспечить наибольший эффект в достижении коммуникативных задач.
ПОНЯТТЯ І СОЦІАЛЬНО ЕКОНОМІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ КУЛЬТУРИ ТОРГІВЛІ 1.1. Складові частини культури торгівлі 1.2. Характеристика елементів культури торгівельного обслуговування населення 1.3.
«Царський період» фізичної культури Риму 2. «Період республіки» фізичної культури Риму 3. «Імператорський період» фізичної культури Риму 4. Фізична культура в період занепаду Римської ...
Культура Стародавньої Греції 3. Елліністична культура 4. Давньоримська культура Висновок Список використаної літератури
Теоретичні засади виховання культури поведінки у дітей дошкільного віку 1.1. Мета, завдання, сутність морального виховання дошкільників 1.2.... Експериментальне дослідження виховання культури поведінки у дітей середнього дошкільного віку 2.1. Діагностика рівнів розвитку культури поведінки у дітей середнього дошкільного віку 2.2.
Комунікативні якості культури мови 4. Зв'язок культури мови з іншими дисциплінами 5. Культура ділової телефонної розмови Література
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи інформаційної культури як чинника ефективності органів управління 1.1. Управлінська інформація і закономірності її руху 1.2....Розділ 2 Особливості використання інформаційної культури як чинника ефективності органів управління 2.1 Організаційна структура управління, її сутність і елементи 2.2 Комунікації та організаційна структура ...
...методологічні основи ефективності виробництва зернових культур 1.1 Суть економічної ефективності сільськогосподарського виробництва 1.2. Технологічні й економічні показники ефективності виробництва зерна 1.3.... Шляхи підвищення ефективності виробництва зернових культур 3.1. Визначення основних недоліків і проблем виробництва зернових культур СТОВ «Воля» 3.2. Підвищення врожайності зернових культур і удосконалення ...
Загальна характеристика правової культури............................................7 1.1. Поняття та сутність правової культури..................................................7 1.2. Структура і функції правової культури..................................................9 Розділ 2.
Загальна характеристика культури мовлення в Інтернет виданнях….....6 РОЗДІЛ ІІ. Проблема культури мовлення українських версій двомовних інтернет видань (на матеріалі публікацій сайту dt.
Загальна характеристика виховання сенсорної культури в дошкільних іграх з народними дидактичними іграшками 1.1. Значення гри у вихованні сенсорної культури дошкільників 1.2.
...аспекти фінансового забезпечення заходів фізичної культури і спорту 1.1. Фінансове забезпечення фізичної культури і спорту............................................5 1.2. Бюджетне фінансування фізичної культури та спорту в ...
...час: формування сучасного типу європейської культури в Україні Контрольні питання: 1. Дайте визначення поняттям: Секуляризація Реформація Козацтво – це Церковна унія – це Бароко – це Братства – це Гуманізм – ...феномени сприяли перемозі світських елементів культури ХVІІ ст.? 3. Охарактеризуйте систему освіти в Україні у ХVІ ХVІІІ ст.? 4. Якими були особливості прояву наукової революції ХVІІ ...
Еволюціоністські концепції культури 1.2. Концепція німецького філософа та історика О.Шпенглера та концепція локальних цивілізацій британського культуролога А.Тойнбі Розділ 2.... Трудова концепція культури Розділ 3. Аналіз психоаналітичної та ігрової концепції культури 3.1. Психоаналітична (фройдівська) концепція 3.2.
Основні періоди розвитку візантійської культури 2. Мистецтво Візантії. Вплив на культури Київської Русі 2.1. Мистецтво Візантії в період правління імператора Юстиніана 2.2.
ПОНЯТТЯ, ФУНКЦІЇ І ВИДИ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ 2.1. Поняття правової культури та її структура 2.2. Характеристика функцій та видів правової культури 2.3.
...що первісна історія суспільства, її культура мають узагальнювальний характер. Первісну культуру слід вважати необхідним станом розвитку будь якої земної культури. Міф – один з її перших представників.
Структурна цілісність культур: матеріальна і духовна культура. 2. Світоглядні та соціальні засади формування культури Стародавнього Сходу Література
Духовна культура 3. Основні елементи культури Висновки Список літератури
Засоби і методи управління корпоративною культурою 2. Культура праці, безпека праці та оцінювання їх рівня 3. Наведіть приклади з практики українських підприємств, що займаються проблемами формування ...
Культура и природа 2. Понятие о культуре и цивилизации. Исторические модели культуры и типы цивилизации 3. Теории цивилизации
Людипотворча суть культури 3. Історичні колізії культури Література
« 1 2 3 4 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.