Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Скільки буде 2+2 x 2=


аватар
Гончарова Юлія Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Михайло Ігорович

Рейтинг: 10
аватар
Гринчук Катерина Ігорівна

Рейтинг: 10
Тимошенко Яніна Анатоліївна

Рейтинг: 10
аватар
Вавілова Оксана Олександрівна

Рейтинг: 10
аватар
Любов Олександрівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 101-150 з 937 за запитом „культура”.

Проблема співвідношення природи і культури 2. Діалектична єдність культури з природою 3. Дуалізм природи і культури Висновки Список літератури
Суть мовленнєвої культури в дошкільному віці 2. Особливості виховання мовленнєвої культури дошкільників і дорослих 3. Педагогічні умови виховання звукової культури мовлення у дітей ...
Сутність духовної культури 2. Мистецтво в структурі духовної культури 3. Українське мистецтво як форма духовної культури та його види Висновки Література
Поняття політичної культури 2. Структура політичної культури 3. Типи та функції політичної культури ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ЕСЕ з курсу «СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ» на тему: «Школа культури» Кожній політичній системі, як правило, притаманна певна ідеологія (капіталізм, соціалізм і т. д.). Кожне суспільство і етнічна група характеризуються унікальною культурою (японська, каліфорнійська і т. д.).
Поняття, суть та особливості правової культури неповнолітніх Розділ 2. Структура, зміст правової культури неповнолітніх в сучасних умовах Розділ 3. Система організаційно правових заходів формування правової культури ...
Корпоративна культура ділового спілкування 3. Психологічна культура ділового спілкування Висновки Список літератури
...РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МОРАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ УЧНІВ 1.1 Сутність ключових понять та рівні сформованості культури учнів 1.2. Педагогічні умови формування моральної культури учнів засобами ...
Основні тенденції розвитку корпоративної культури в Україні 3. Проблеми корпоративної культури в Україні Висновки Список використаних джерел
Внутрішня будова художньої культури. Мистецтво як центральна ланка художньої культури ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
Фізіологічний контроль на уроках фізичної культури 1.1. Фізіологічні основи фізичної культури 1.2. Біохімія м'язів при втомленні 1.3.
Принципи політичної культури юриста 3. Визначення функцій політичної культури ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Здобутки руської культури другої половини XIII XIV століть. Передумови розвитку освіти і культури у XIV XVII століттях . 2.
...та особливості страхування врожаю сільськогосподарських культур. 2. Основні умови страхування врожаю сільськогосподарських культур та багаторічних насаджень. 3. Проблеми та перспективи страхування врожаю сільськогосподарських культур в Україні.
ТЕОРЕТИЧНЕ ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ ВИХОВАТЕЛЯ … 7 1.1. Концепція екологічного виховання .Основні положення …………….. 7 1.2. Поняття екологічна освіта, екологічна культура вихователя …………. 12 1.3.
Культура древньої Індії 2.1. Релігія 2.2. Філософія, література, лінгвістика 2.3. Архітектура, скульптура, живопис 2.4.... Вплив стародавньої індійської культури на культуру інших країн 3. Український народний обряд – заручини Література
Принципи духовної культури юриста 3. Функції духовної культури юриста ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Назвіть основні ознаки культури мовлення. Чому правильність і нормативність мовлення обов'язкові? 2. Подвоєння приголосних на письмі (по 3 4 приклади, бажано з юридичного ...Працюючи над питанням "Основні ознаки культури мовлення", доведіть, що важливим компонентом ділового спілкування є етика мовлення, яка залежить від рівня освіченості і культури мовця.
Музична культура Галицько Волинського князівства Висновок Освіта і писемність в Галицько Волинському князівстві продовжувала традиції шкільництва Київської Русі.... За літературної культури Галичина не лише відставала від своїх сусідів, а й часто ставала початківцем нових творчих імпульсів, що збагатили східноєвропейську культуру того ...
ВСТУП РОЗДІЛ 1 ПРАВОСВІДОМІСТЬ: ПОНЯТТЯ, ФУНКЦІЇ І СТРУКТУРА 1.1 Поняття правосвідомості 1.2 Структура та функції правосвідомості 1.3 Види правосвідомості РОЗДІЛ 2 ПОНЯТТЯ, ФУНКЦІЇ І ВИДИ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ 2.1 Поняття та види правової культури 2.2 Функції правової культури ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Змiст Вступ……………………………………………………………………….. 1. Культура. Поняття етичної культури юриста………………………… 1.1. Професійна етика…………………………………………………….. 1.2.
Змiст Вступ……………………………………………………………………….. 1. Культура. Поняття етичної культури юриста………………………… 1.1. Професійна етика…………………………………………………….. 1.2.
Вступ 1. Культура мови та мовне спілкування 2. Невербальні засоби комунікації 2.1. Фонація 2.2. Кінесика 2.3. Мова вигуків 4. Культура ділової телефонної розмови Висновки Література
1. Культура Стародавнього Китаю 2. Етапи розвитку культури Стародавнього Китаю Література
1. Поняття культури та її вихідні ознаки 2. Поняття та ознаки цивілізації. Суперечливий характер взаємодії культури та цивілізації 3.
1. Культура східних слов'ян 2. Матеріальна і духовна культура східних слов'ян 3. Релігійні вірування Література
Соціальні функції культури 2. Характерні риси художньої культури Стародавнього Сходу Література
Поняття звукової культури мовлення 2 2. Методи і прийоми удосконалення звукомови у дітей дошкільного віку 6 3. Застосування дидактичних ігор для виховання звукової культури мовлення дітей різних вікових груп ...
Вступ 1 Основні домінанти культури європейського Просвітництва. 2 Стильові і жанрові особливості мистецтва ХVIII ст. 3 Розквіт театральної та музичної культури 4 Погляди великих французьких просвітителів.
Поняття інтелектуальної культури юриста 2. Компоненти інтелектуальної культури юриста ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Поняття політичної культури 2. Формування політичної культури ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Поняття культури в соціології 2. Основні напрямки розвитку сучасної соціології культури 3. Специфіка соціокультурної ситуації в Україні Висновки Список літератури
...розташування та історія дослідження Київської культури 2. Походження культури, характерні риси поселень та побуту Висновок Список використаної літератури
Мова як елемент культури 2. Українська мова як ознака національної культури українців Висновок Список використаної літератури
Формування політичної культури молоді на сучасному етапі та її психологічні аспекти 2. Формування політичної культури молоді, побудова змісту політичної освіти молоді Висновки Список ...
Функції культури як цілісного соціального явища. 2.Заповнити тематичну таблицю Від самого початку радянської архітектури її розвиток відбувався під гаслом художнього плюралізму....для усіх галузей нової художньої культури. Саме вони складуть основу майбутніх творчих угруповань радянської архітектури. Заповніть таблицю «Творчі угруповання радянської архітектури 20 х – початку 30 х ...
Художественная культура Древней Индии. Мифология «Веды» 1.1. Философия, литература, лингвистика 1.2. Архитектура, изобразительное искусство, скульптура, живопись 1.3....художественной культуры Индии в мировую культуру. 2. Русская реалистическая литература XIX в. и ее место в мировой художественной литературе 2.1.
ЗМІСТ ВСТУП………………………………………………………………………………..3 РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ, ОЗНАКИ І ФУНКЦІЇ ПРАВОВОГО ВИХОВАННЯ...…6 1.1. Поняття, мета і завдання правового виховання………………………………....ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ПРАВОВУ КУЛЬТУРУ ОСОБИ…………………………………………………………….….24 3.1. Характеристика правової культури особи………………..……………….…24 3.2. Формування позитивних правових установок у процесі правового виховання особистості……………………………………………………………..
...етнічні носії та хронологія Колочинської культури 2. Особливості поселень, поховань та побуту культури Висновок Список використаних джерел
Теоретичні основи екологічної культури 1.1. Поняття екологічного виховання, місце в суспільному розвитку 1.2. Проблеми і значення екології в житті дошкільників Розділ II.... Основні напрями виховання екологічної культури дошкільників 3.1. Процес виховання, його структура і рушійні сили 3.2. Методичні рекомендації щодо формування екологічної відповідальності дітей дошкільного ...
Чеська культура в XVI XVIII століттях Розділ 2. Словацька культура в XVI XVIII століттях Висновки Список використаної літератури
... В а р і а н т ІІІ 1. Фермер Б. на орендованій ріллі здійснював власну господарську діяльність із вирощування зернових сільськогосподарських культур.
Види культури: побутова, політична, правова, технічна, художня та інші. 2. Заповнити тематичну таблицю З 1932р. – від створення єдиної Спілки архітекторів СРСР починається ...що охопив усі сфери художньої культури. Заклики до створення мистецтва й архітектури “народних за формою та соціалістичних за змістом” призвели до штучної монументально ретроспективної орієнтації архітектури ...
Виховання в учнів трудової культури засобами народознавства: а) народ про працю б) визначні педагоги України про трудове виховання в) значення традицій в трудовому вихованні Розділ ... Питання виховання господарської культури молодших школярів Висновок Список використаної літератури
Качанівка як осередок культури на Чернігівщині ХІХ поч. ХХ ст 2. Батурин як гніздо культури в регіоні Висновок Список використаних джерел
Моду часто вважали другорядним явищем культури. Проте в контексті тих трансформацій суспільства і культури, які відбулися в ХХ столітті, саме мода відграє важливу роль.
...Алжір, Туніс, Марокко традиції середньоземноморської культури і місцевого африканського середовища. Мета: схарактеризувати рівень розвитку освіти, науки, техніки, літератури, мистецтва країн Магрібу; показати відмінності в розвитку культури цих країн; формувати вміння порівнювати ...
Культура Київської Русі…………………………………………….………….6 3. Розвиток культури після падіння Київської Русі…………………………...13 Висновок………………………………………………………………………….17 Список використаної літератури………………………………………………..18
...та їх вплив на українську культуру 3. Культурна діяльність на Західній Україні 4. Музична культура Галичини в кінці ХІХ на початку ХХ століття Список літератури
...правової естетики та принципи естетичної культури юриста 4. Функції естетичної культури ВИСНОВОК СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
« 1 2 3 4 5 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.