Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Ти користуєшся WEBMONEY?


аватар
Кульба Андрій

Рейтинг: 10
аватар
Федорова Лідія Юріївна

Рейтинг: 21.1
аватар
Чудак Ольга Вікторіна

Рейтинг: 10
аватар
Роман

Рейтинг: 10
аватар
Тихонова Марина Борисовна

Рейтинг: 10
Дубініна Яна Юріївна

Рейтинг: 115

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 401-450 з 937 за запитом „культура”.

...вчителя та його народно педагогічна культура Розділ 2. Народні уявлення про покликання вчителя і просвітительську діяльність 2.1. Педагогічне покликання вчителя 2.2. Просвітницька діяльність як складова формування педагогічної культури вчителя Висновки Список літератури
...в грунті та урoжай сільськoгoспoдарських культур………….……………….....…….9 1.2 Аналіз технoлoгій збирання незернoвoї частини урoжаю………………………………………………………………..18 1.3 Аналіз технoлoгічних схем збирання незернoвoї частини урoжаю.............................................................................................питoмoгo oпoру різання стебел хлібних культур .…………………………………………………..58 3.3 Критичні швидкoсті пoльoту пoдрібненoї сoлoми….....58 3.4 Результати багатoфактoрнoгo екс...
...Ренесансний синтез античної і середньовічної культур призвів до плідного інтелектуального зрушення, яке і є принциповою заслугою доби Відродження. Його сутність полягає в наступному: увібравши в себе ... Саме цим Відродження і ренесансна культура готували той тип мислення, який виник і був притаманний добі Нового часу в Європі. Саме духовний клімат Відродження створив передумови ...
...1.3 Методологія соціальної характеристики, культури та розвитку туристичної галузі окремої країни………………………………………………... 10 Розділ 2 Практичні аспекти дослідження туристсько рекреаційних ресурсів Греції………………………………………………………………… 16 2.1 Оцінка ...2.3 Стан соціальної сфери, культури та розвитку туристичної галузі в Греції… 26 Розділ 3 Перспективи розвитку партнерства між Грецією та Україною в галузі туризму на ...
...про те, що сучасна польська культура нерозривно пов'язана з культурою східного християнства, а традиція як головний критерій і носій істин в мистецтві дієва і вічно ...
...про те, що сучасна польська культура нерозривно пов'язана з культурою східного християнства, а традиція як головний критерій і носій істин в мистецтві дієва і вічно ...
...сфері податкового законодавства та податкової культури……………………………..16 2.1. Особливості податкової культури в правосвідомості громадян України….16 2.2. Проблема несплати податків в правосвідомості українців………..………..
...сакральна пам'ятка мусульманської писемної культури. Коран у повсякденному житті мусульман 2.1. Мова та стиль написання редакцій Корану 2.2....в релігійній обрядовості й побутовій культурі поведінки мусульман Висновки Список використаної літератури Додатки
...висували перед собою завдання відродження культури та традицій русинів, згодом почали боротися за досягнення політичних цілей. Таким чином, зародилося дві течії русинства: культурницька та політична....курс на вивчення історії, традицій, культури «русинів» з метою обґрунтування їх «окремішності» від українців. Загалом, поверхневий погляд на процеси, які мали місце у Закарпатті на початку ...
Результати опитування вчителів фізичної культури………………………...24 Заключення ……………………………………………………………………………….26 Список використаної літератури…………………………………………………..28 Додатки Вступ Постава є важливим комплексним показником стану здоров’я і гармонійного фізичного ... Адже вчитель на уроках фізичної культури завдяки фізичним вправам допоможе школярам виправити дефекти постави та допомогти у формуванні правильної постави. Протягом тривалого періоду, коли дитина здобуває ...
...людей, які живуть у конкретній культурі, що дає змогу описати своєрідність бачення цими людьми оточуючого світу і пояснити специфіку їх реагування на нього....що виявляється й закріплюється в культурі, музиці, живописі; повага до старших, зокрема, до батьків (так, дотепер у багатьох областях України діти звертаються на «Ви» до своїх ...
...цукрового буряка, зернових та зернобобових культур, фабричних цукрових бурякiв, кормових культур, молока, м"яса ВРХ та свиней тощо. Аналіз основних показників діяльності підприємства показав, що спостерігаються ...
Культура і мистецтво 3476,8 3968,6 4546,8 6. Засоби масової інформації 607,1 665,9 983,1 7. Фізична культура і спорт 1079,0 1638,7 ...
...технологічних процесів, зближення та злиття культур різних країн, вона має своїх прихильників та противників. Глобалізація сучасного світу є об’єктивною закономірністю: її не можна зупинити, оскільки ... Глобалізаційні процеси в політиці, економіці, культурі часто стають факторами посилення лідерських позицій цієї держави у світі. Деякі науковці цілком справедливо приписують цій державі статус «локомотива глобалізації», ...
Зміст оздоровчо рекреативної фізичної культури 2.3. Зміст оздоровчо реабілітаційної фізичної культури 2.4. Харчування – вагомий фактор збереження здоров’я населення Розділ 3.
...випадок загибелі або пошкодження сільськогосподарських культур унаслідок: а) сильних морозів; б) хвороби рослин; в) граду; г) пошкодження гризунами; д) внесення неякісних добрив; Які з названих ризиків ...зі страхування вро¬жаю сільськогосподарських культур? а) припинити дію договору; б) зменшити страхову суму; в) у разі страхового випадку вирахувати заборгованість за страхо¬вими преміями із ...
...випадок загибелі або пошкодження сільськогосподарських культур унаслідок: а) сильних морозів; б) хвороби рослин; в) граду; г) пошкодження гризунами; д) внесення неякісних добрив; Які з названих ризиків ...зі страхування вро¬жаю сільськогосподарських культур? а) припинити дію договору; б) зменшити страхову суму; в) у разі страхового випадку вирахувати заборгованість за страхо¬вими преміями із ...
У багатьох культурах компетентність знаходиться на другому місці, і переконаність у тому, що якийсь інший критерій може бути першим компетентності, має такий же вплив в цих культурах, як віра в компетентність в ...
...випадок загибелі або пошкодження сільськогосподарських культур унаслідок: а) сильних морозів; б) хвороби рослин; в) граду; г) пошкодження гризунами; д) внесення неякісних добрив; Які з названих ризиків ...зі страхування вро¬жаю сільськогосподарських культур? а) припинити дію договору; б) зменшити страхову суму; в) у разі страхового випадку вирахувати заборгованість за страхо¬вими преміями із ...
// Культура і життя. – 2005. – № 28. – 12 липня. – с. 2. 5. Мазуркевич О. Наша національна гордість: М.Гоголь як український письменник // Відродження....і проблема української ідентичності // Українська культура. – 2007. – № 7. – с. 14 17. 11. Шокало О. Микола Васильович Гоголь: 198 річчя від дня народження // Слово Просвіти. – 2007. – № 14.
...екологічних дослідів для формування екологічної культури 2.5. Екскурсія як складова екологічного виховання 2.6. Авторські пропозиції щодо формування екологічної культури в процесі позакласної та позаурочної ...
Поведінка як визначальний компонент екологічної культури Розділ 3. Практика використання засад екологічного виховання в дошкільних освітніх закладах Висновки Література Додатки Актуальність теми дослідження....екологічна свідомість", "екологічне мислення", "екологічна культура", "неперервна екологічна освіта", "екологічна освіта учнів, студентів", "екологічне виховання дошкільнят" тощо. Науковці працюють над технологіями навчання та виховання дітей і ...
...і продуктів їх переробки, технічних культур; заготівля, закупівля, переробка сільськогосподарської продукції власного виробництва; надання послуг у рослинництві, облаштування ландшафту; проведення робіт по захисту сільськогосподарських культур від шкідників, бур'янів та ...
...козацька держава – виразний прояв української культури та демократії. На думку багатьох вчених сьогоднішня демократична Україна це продовження демократії, що панувала в козацькій державі....: Наука і культура 2003. – 76с.
...і пам’ятників історії і культури; • бути взаємно ввічливими і доброзичливими один до одного; • неухильно дотримувати правила соціалістичного гуртожитку (категорично заборонено в походах вживання спиртних напоїв); • ...руйнування пам’ятників історії і культури, порушення Закону про охорону природи, а також інші порушення законності соціалістичної моралі. Туристи – учасники походів мають право: • брати участь в ...
...місцевого бюджету на розвиток освіти, культури, охорони здоров’я, фізичної культури та на державне управління...............................53 2.2.3 Аналіз видатків місцевого бюджету на розвиток народного ...
...друге, підприємствам потрібно збільшити врожайність культур; по третє, знизити втрати сировини при збиранні врожаю по всьому технологічному ланцюжку «оброблення переро¬бка», по четверте, використовувати більш нові ...удосконалювати його нормування, домагатися росту культури ви¬робництва, зміцнення порядку й дисципліни, стабільності трудових колекти¬вів. Одним з важливих факторів інтенсифікації й підвищення ефективності виробництва є ...
...які пропагують низькопробні взірці масової культури, негативно впливають на нестійку психіку молодих людей, збуджують її, викликають відповідні поведінкові реакції. Існуючий педагогічний досвід Г.С....аспекти людського життя: науку, релігію, культуру, мистецтво. Цілком природно, що про все написати неможливо, так і у автора роботи немає таких глибоких знань по кожному з ...
...є: вирощування, переробка зернових, бобових культур для продовольчих цілей, для корму, на насіння; виробництво круп та оптова, роздрібна торгівля ними; ведення сільськогосподарського виробництва (в тому числі ...продукції Таблиця 2.13 Урожайність культур підприємства (ц/га) Таблиця 2.14 Фінансові результати діяльності підприємства Таблиця 2.15 Аналіз звіту про фінансові результати Таблиця 3....
...Question 8 of 32 Яку культуру пов’язують з неандертальцями? 1) олдуванську; 2) ашельську; 3) мустьєрську. Question 9 of 32 Чи вірно судження, що неандертальці використовували ... Question 14 of 32 Культура верхнього палеоліту належить : 1) австралопітекам; 2) пітекантропам; 3) неандертальцям; 4) кроманьйонцям. Question 15 of 32 Згідно концепції моноцентризму, людина сучасного ...
Трипільська культура. Її особливості. Чим займалося населення трипільської культури? Завдання №2 1. Особливості розвитку країн східного рабства 2.
...на другій площі підсіяно ярові культури і зібрало зелені корми в розмірі 8200 ц й продано по 1 грн. 50 коп. за центнер. 3....транспорту; е) страхування врожаю сільськогосподарських культур державних сільськогосподарських підприємств. 9. Особисте страхування охоплює види страхування, які забезпе¬чують страховий захист: а) життя громадян; б) відповідальності роботодавця ...
...із джерел розвитку суто американської культури, яка на відміну від британської, об’єднує в собі пісні і легенди не тільки колишніх англійців, шотландців, ірландців, німців, французів ...із Африки, який нашарувався на культуру корінних мешканців континенту.. і Список використаної літератури
...і продуктів їх переробки, технічних культур; заготівля, закупівля, переробка сільськогосподарської продукції власного виробництва; надання послуг у рослинництві, облаштування ландшафту; проведення робіт по захисту сільськогосподарських культур від шкідників, бур'янів та ...
...випадок загибелі або пошкодження сільськогосподарських культур унаслідок: а) сильних морозів; б) хвороби рослин; в) граду; г) пошкодження гризунами; д) внесення неякісних добрив; Які з названих ризиків ...зі страхування вро¬жаю сільськогосподарських культур? а) припинити дію договору; б) зменшити страхову суму; в) у разі страхового випадку вирахувати заборгованість за страхо¬вими преміями із ...
...соціалізації, відносяться: сім’я, освіта, культура, релігія. Процес засвоєння людиною певного соціального досвіду у вигляді знань, цінностей, правил поведінки, установок і називаються соціалізацією....сім’ї, соціальної групи і культури, до яких вона належить. Дослідник розглядає соціалізацію як процес, в основі якого лежать зв’язки між індивідами та освоєння соціальних ...
Історія розвитку та становлення культури організації праці. 2. Керівна праця і організаційна культура виробництва. 3. Стадії становлення та розвитку колективу: формування притирання, нормалізації, повної інтеграції.
організаційна культура c. групові норми Question 10 Яким ознакам повинна задовольняти група, щоб стати колективом? a. досить стабільні відносини між членами групи ... організаційна культура Question 6 У результаті особистих симпатій і антипатій членів колективу, відносин дружби, спорідненості, знайомства формується: a. трудовий колектив b.
...та молочного скотарства; вирощування сільськогосподарських культур; оптової і роздрібної торгівлі; розведення великої рогатої худоби; переробки сільськогосподарської продукції. Відповідно до даних звітності, підприємство ВАТ «Золотоніське» отримана виручка ...рослин, біотехнологій при вирощуванні сільськогосподарських культур. Останнім часом цікавий своїми потенційними можливостями біофунгіцид Агат 25К, з 2002 року дозволений для використання в сільськогосподарському виробни...
...транспорту; е) страхування врожаю сільськогосподарських культур державних сільськогосподарських підприємств. 9. Особисте страхування охоплює види страхування, які забезпе¬чують страховий захист: а) життя громадян; б) відповідальності роботодавця ...на другій площі підсіяно ярові культури і зібрало зелені корми в розмірі 8200 ц й продано по 1 грн. 50 коп. за центнер. 5.
...заводи, елеватор по зберіганню зернових культур, елеватор по зберіганню олійних культур, крупозавод. Основне виробництво доповнюють ряд допоміжних виробництв: лабораторія, автотранспортний відділ, залізничний відділ, ремонтно енергетичний відділ, ...
Технологія формування організаційної культури. Оцінка економічної ефективності інноваційної технології. Сутність, роль та складові організаційної культури. Основні показники загальної економічної ефективності інновацій. Мотиваційні характеристики особистості.
Для дітей інших культур d. Для дітей та дорослих, що страждають на емоційні розлади Question 12 Балів: 1 Холдінг використовується a....платні Question 32 Балів: 1 Культура організації, як система, не містить у собі наступні опорні чи базові позиції: a. функціональні обов’язки персоналу b.
З них переважають такі культури: пшениця озима, кукурудза на зерно, насіння соняшника, цукрові буряки (фабричні), овочі відкритого ґрунту, плоди (зерняткові, кісточкові), кормові коренеплоди і баштанні ...ефективності вирощування одної з основних культур – кукурудзи Дана пропозиція не викличе збільшення доходів підприємства, але дасть змогу знизити витрати на 28 625 грн.
...організації надання готельних послуг є культура поведінки персоналу і етика ділового спілкування. Тому керівництво готелю повинно приділяти цьому велику увагу. Говорячи про культуру поведінки робітників сфери готельного бізнесу, ...
...організації надання готельних послуг є культура поведінки персоналу і етика ділового спілкування. Тому керівництво готелю повинно приділяти цьому велику увагу. Говорячи про культуру поведінки робітників сфери готельного бізнесу, ...
...внаслідок загибелі (пошкодження) врожаю сільськогосподарських культур градом, зливою, бурею (ураганом), повінню, пожежею, вимерзанням, блискавками, вибухом. Позивач зазначав, що 15 липня 2005 року виявлено втрату врожаю під ...фінансування проекту по вирощуванню зернових культур. Зобов'язання ТОВ «Урожай» за кредитним договором забезпечувались майбутнім врожаєм зернових 2005 року. Причому, згідно з умовами страхування, Банк був ...
...цукрового буряка, зернових та зернобобових культур, фабричних цукрових бурякiв, кормових культур, молока, м"яса ВРХ та свиней тощо. Аналіз основних показників діяльності підприємства показав, що спостерігаються ...
...є: вирощування, переробка зернових, бобових культур для продовольчих цілей, для корму, на насіння; виробництво круп та оптова, роздрібна торгівля ними; ведення сільськогосподарського виробництва (в тому числі ...ефективності вирощування одної з основних культур – кукурудзи Дана пропозиція не викличе збільшення доходів підприємства, але дасть змогу знизити витрати на 28 625 грн.
...зберiгання зернових, зернобобових та олiйних культур. З метою зменшення залежностi вiд обмежень ДП у звiтному перiодi здiйснено газифiкацiю пiдприємства та встановлена сушарка SUKUR....планується збiльшення обсягiв зберiгання зернових культур та модернiзацiя обладнання підприємства. "Потаське хлiбоприймальне пiдприємство" є власником земельних дiлянок сiльськогосподарського призначення площею 12,6 га i вiдповiдно є ...
« 1 2 ... 7 8 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.