Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


аватар
Михайло Ігорович

Рейтинг: 10
Хом'як Олена Георгіївна

Рейтинг: 16
Лось Валерій Володимирович

Рейтинг: 16
аватар
Калініченко Катерина Павлівна

Рейтинг: 10
аватар
Васюк Тетяна Борисівна

Рейтинг: 10
Рибак Микола Сергійович

Рейтинг: 11

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 51-100 з 339 за запитом №№1

ТЕМА 1 1. В чому полягає головна мета інвестування? 2. Які завдання вирішуються в ході інвестування? 3. Головні учасники інвестиційного процесу? 4.... ТЕМА 2 1. Період окупності інвестиційного проекту. Як він проходить? 2. Форми коштів, що можуть бути інвестиціями? 3. Учасники інвестування? 4.
Практичне заняття №1. – 200 грн., 10 стр. Практичне заняття №2. 250 грн., 27 стр. Любое практическое задание можно купить отдельно. Практичне заняття №1.
ЗМІСТ ВСТУП 4 РОЗДІЛ 1 ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 5 1.1. Поняття популяції 5 1.2. Характеристика ознак популяції 5 1.3. Поняття швидкостей у популяції 8 1.4.
ЛЮБУЮ ПРАКТИЧЕСКУЮ РАБОТУ (ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТЯ 1, 2, 3, 4 5) МОЖНО КУПИТЬ ОТДЕЛЬНО 150 ГРН/РАБОТА Практичне заняття №1 Тема:Методика підготовки та проведення лекційних, практичних, ...
Практичне завдання до теми 1 1. Схематично відобразити різнорівневу методологію пізнання загальних закономірностей виникнення, становлення й розвитку державно правових явищ. 2.
...процеси та проблеми сучасності Зміст 1.1. Сутність та основни ознаки процесу глобалізації. 1.2. Глобальні процеси: класифікація та причини виникнення. 1.3.
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ ВСТУП РОЗДІЛ 1. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 1.1. Загальна характеристика газових трансмітерів 1.2. Сірководень: хімічні, біохімічні властивості, синтез та катаболізм в організмі тварин ...
ru/files/5/1/1/511/groshi kredit.pdf (скопируйте ссылку и вставьте в браузер) Варіант 11 1. Основні питання та теорії розвитку грошей.
ВСЕГО 96 ответов ТЕСТ 1 Question 1 В чем состоит сущность финансовой санации предприятий? a. Погашение задолженностей перед кредиторами b.
Зміст br />br /> Вступ Розділ 1. Касаційне оскарження в світлі судової реформи в Україні 1.1. Вплив судової реформи на українське судочинство Розділ 2.
Тема 1 Сущность маркетинга и его современная концепция Контрольні питання 1 1. Сутність маркетингу: найпоширеніші визначення поняття „маркетинг”, роль маркетингу, завдання, що вирішує маркетинг. 2. Види маркетингу: залежно від співвідношення попиту ...
3 Розділ 1. Значення перших страв у харчуванні . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1.1. Значення перших страв у харчуванні, класифікація класичних супів . . 4 1.2.
ТЕМА 1 1. Дайте характеристику понятю "творчість". 2.Дайте характеристу психофізіологічним механізмам творчості. 3. У чому полягає сутність творчості як біологічного феномену?
ТЕМА 2 1. Розкрийте сутність поняття «етикет»? 2. З’ясуйте основні правила службового етикету? 3. Охарактеризуйте основні правила етикету у взаємовідносинах з клієнтами.... ТЕМА 3 1. Що таке комунікація і які форми притаманні їй? 2. Розкрийте вплив типу особистості на якість вербальних комунікацій? 3.
Контрольні питання до теми 2 1. Класифікація конфліктів. 2. Діагностика конфліктів. 3. Динаміка конфлікту. 4. Структура конфлікту. 5. Характеристики конфліктуючих сторін. 6. Джерела конфліктів.... Контрольні питання до теми 3 1. Внутрішньоособистісний конфлікт та його структура. 2. Класифікація внутрішньоособистісних конфліктів. 3. Динаміка внутрішньоособистісного конфлікту. 4. Методи управління внутрішньоособистісними конфліктами. 5.
Експертиза молочного шоколаду зразків від виробників корпорація «ROSHEN»; компанія «АВК»; компанія «КОНТІ»; корпорація «Бісквіт шоколад»; «Житомирська кондитерська фабрика»; компанія «Монделіс Україна»; Львівська кондитерська фабрика «Світоч» отриманих для реалізації у ТОВ "АТБ маркет" ЗМІСТ ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ………………………………………………… 3 ВСТУП………………………………………………………………………………… 4 РОЗДІЛ 1. АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ ………………………………. 6 1.1. Аналіз українського ринку м...
Тема 2 1. Структура і повноваження Вищого господарського суду. 2. Структура і повноваження апеляційного господарського суду. 3. Структура і повноваження місцевого господарського суду.... Тема 3 1. Основні положення досудового врегулювання господарського спору. 2. Порядок пред'явлення претензії. 3. Порядок і строки розгляду претензії. 4.
Практичне завдання № 1 Question 1 Менеджмент це: a. сукупність раціональних методів і організаційних підойм управління фірмою в ринкових умовах; b.
...і розірвання договору Завдання 2 1. Договір купівлі продажу 2. Договір дарування. 3. Договір про пожертву 4. Договір ренти 5. Договір довічного утримання (догляду) 6.... Завдання 3 1. Договір про надання послуг 2. Виконання договору про надання послуг 3. Плата за договором про надання послуг 4.
...ТЕСТ ДО ТЕМИ 2 Question 1 У відповідності до рекомендацій ЮНІДО інвестиційний проект містить три фази: a. передінвестиційну, інвестиційну і експлуатаційну b....ТЕСТ ДО ТЕМИ 3 Question 1 Передінвестиційна фаза інвестиційного проекту закінчується: a. розробкою остаточного і техніко економічного обґрунтування b. прийняттям оціночного висновку c.
Контрольні питання до теми 1 1. Наведіть складові змісту публічного адміністрування. 2. Дайте визначення змісту адміністрування як адміністративних методів управління. 3. Вкажіть основні завдання публічної адміністрації.... Контрольні питання до теми 2 1. Охарактеризуйте поняття «соціальні зв’язки». 2. Що виступає засобами регулювання зв’язків в управлінській діяльності? 3.
Контрольные вопросы к теме 1 1. Сущность эффективного управления с позиций экономического и управленческого подходов. 2. Научная теория и экономический закон, лежащие в основе целесообразного труда.... Контрольные вопросы к теме 2 1. Ведущий фактор организации целесообразной трудовой деятельности сотрудников фирмы и его содержание. 2. Предназначение и содержание целевого должностного профиля. 3.
ВСЕГО 95 ОТВЕТОВ ТЕСТ ДО МОДУЛЯ 1 Question 1 Предметом вивчення цивільного права є: a. особисті немайнові відносини b. майнові відносини c. відносини власності d.
4 РОЗДIЛ 1. ТЕОРЕТИКО МЕТОДОЛОГIЧГI АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРIВ ОСНОВ КУЛЬТУРИ ЗДОРОВ’Я 1.1 Загальне поняття про здоров’я ...
3.1.Завдання для самостійного розв'язання 1 Скласти математичну модель задачі та розв’язати задачу графічним методом: Фірма спеціалізується на виробництві ...
До теми 2 1. Розкрийте загальні положення про установи правосуддя Франції 2. Який правовий статус Конституційної Ради Франції. 3. Яка система загальних судів (магістратура?...загальної юрисдикції До теми 3 1. Розкрийте конституційні основи судової влади Італії та Іспанії 2. Які повноваження Конституційного суду Італії та Іспанії. 3.
ТЕМА 1 1. Де, коли і за яких умов виникає християнство? 2. Чому проповідь Христа не була сприйнята більшістю єврейського народу? 3.
...работа приобрела такой вид: ЗМІСТ 1. Поняття й ознаки договору поставки 1.1. Поняття та загальна характеристика договору поставки 1.2.
ТЕМА 2 1. Поясніть необхідність упровадження на українських підприємствах принципів ділової етики. 2. Охарактеризуйте сфери, у яких може виникнути конфлікт інтересів для директора, ... ТЕМА 3 1. Предметом праці в управлінні організацією завжди виступає управлінська інформація. Чому це так? 2. Комунікації – це обмін інформацією.
Тема 1 1. Поняття речового права 2. Види речових прав 3. Первинні (основні) похідні речові права 4. Право володіння 5. Сервітут. Емфітевзис....та комунальної власності Тема 2 1. Підстави набуття права власності 2. Набуття добросовісним набувачем права власності 3. Набуття права власності на новостворене майно та об'єкти ...
Менеджмент персоналу Задача 1 Розробіть посадову інструкцію одного зі спеціалістів апарату управління готельного комплексу “Дніпро”. Задача 2 Здійсніть аналіз руху працівників за даними наступної ...дисципліни з причин скорочення штату 1 Задача 3 Розробіть положення про відділ маркетингу заводу з виробництва автомобілів. Задача 4 В закритому акціонерному товаристві по виробництву будівельних ...
ВСЕГО 90 ОТВЕТОВ ТЕСТ ДО ТЕМИ 1 Question 1. Бізнес план — це письмовий документ, в якому викладено сутність міссії підприємства, шляхи й засоби її реалізації та охарактеризовано ...
Зміст br />br /> Вступ РОЗДІЛ 1. Загальна характеристика туристичної фірми "Наталі" 1.1. Виробнича структура туристичної фірми "Наталі" 1.2. Організаційна структура підприємства. * 1.3.
РОЗДІЛ 1. АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ……………………………….11 1.1. Сучасний ринок виробів косметичних для макіяжу…………………………11 1.2.
ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИКО–МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ АСИМПТОТИЧНОЇ ПОВЕДІНКИ РОЗВ’ЯЗКІВ ЗАДАЧ ПАРАБОЛІЧНОГО ТИПУ 5 1.1. Збіжність розв’язків першої крайової задачі 6 ...
ВСТУП Розділ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ 1.1. Понятійний апарат малого підприємництва 1.2. Роль і місце малих підприємств у ...
4 1. СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ ГАЛУЗІ ТА ПІДПРИЄМСТВА 1.1. Стан та економічні пердспективи галузі…………………………………..6 1.2. Загальна характеристика підприємства……………………………….......
Теоретичні засади дослідження криміналістичного почеркознавства 1.1. Поняття і теоретичні основи почеркознавства 1.2. Ідентифікаційні ознаки письма 1.3. Неідентифікаційні дослідження в судовому почеркознавстві Розділ 2.
3 РОЗДІЛ 1. ЗАСНУВАННЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ ОРДЕНУ ТАМПЛІЄРІВ............. 17 1.1. Передумови зародження ордену храмовників…………………....... 17 1.2.
Всего 129 ответов ТЕСТ ДО ТЕМИ 1 Question 1 Методика наукового дослідження розуміється як: a. сукупність методологічних принципів, що застосовуються в даній галузі знання b.
Загальна характеристика зовнішнього середовища підприємства: 1.1 Зовнішнє середовища підприємства, як сукупність чинників макро та мікросередовища. 1.2 Характеристика макросередовища. 1.3 Характеристика мікросередовища.
...ресурсів та населення економічного району 1.1. Географічне положення. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 1.2. Природні умови і ресурси, їх господарська оцінка. . . . . . . . . . . . . . . .7 1.3.
ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1 Загальна характеристика Notothenia coriiceps як частини іхтіофауни південного океану 5 1.1. Іхтіофауна Південного океану 5 1.2.
Криміналістичні ідентифікація і діагностика 1. Визначити з поміж перелічених окремо об’єкти криміналістичної ідентифікації, об’єкти, відносно яких можливе тільки встановлення групової належності, об’єкти ...діагностики; обгрунтувати здійснене їх групування: 1.3. На місці події виявлені наступні об’єкти матеріального світу: трупи невідомої особи і собаки, яких господар садиби, за його ...
Дослідження процесу піноутворення під час виробництва бісквітного тіста + асортимент виробів з бісквітного тіста ЗМІСТ ВСТУП………………………………………………………………………… 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА………………………………………. 5 1.1. Технології виготовлення бісквітних напівфабрикатів………… 5 1.2. Вимоги до якості бісквітного тіста й готових виробів………… ...
ТЕМА 1 1. Аналіз поняття “юридична відповідальність”. 2. Адміністративна відповідальність — різновид юридичної відповідальності. 3. Загальні та особливі ознаки адміністративної відповідальності. 4.... ТЕМА 2 1. Юридичний аналіз понять “не підлягає адміністративній відповідальності” та “звільняється від адміністративної відповідальності”. 2. Характеристика обставин, які виключають адміністративну відповідальність: крайня ...
Завдання 1 1. Коли був укладений Паризький договір? 2. Що таке Римські договори? 3. Що таке Єдиний Європейський акт? 4.... Завдання 2 1. Що таке предмети відання ЄС? 2. Які є повноваження ЄС? 3. Що таке основна компетенція? 4. Які є види компетенції?
Контрольні питання 1 1. Що означає слово етика: наука, правила, поведінка, мораль? 2. Чим займається наука етика? 3. Якою є найпростіша етика? 4.... Контрольні питання 2 1. Які необхідні умови для визначення моральності? 2. Які є види волі людини? 3. У чому полягає формальна або психологічна воля?
ТЕМА 1 1. Поняття системи конкурентного законодавства України. 2. Склад конкурентного законодавства України. 3. Еволюція українського конкурентного законодавств від часів прийняття Україною незалежності ... ТЕМА 2 1. Антимонопольний комітет України, його правовий статус. 2. Підконтрольність і підзвітність Антимонопольного комітету України. 3. Завдання Антимонопольного комітету України. 4.
1.1. Поняття «трудові ресурси», «зайнятість населення…………………....…..5 1.2. Склад та структура трудових ресурсів……….……………....……………...7 1.3.
« 1 2 3 4 ... 6 7 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.