Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Який курс найскладніший?


Рибаченко Анна Олександрівна

Рейтинг: 16
Попп Наталія Олександрівна

Рейтинг: 13
Бабій Катерина Сергіївна

Рейтинг: 19.9
аватар
Когут Олег Богданович

Рейтинг: 16
аватар
Нехаєнко Ліза Володимирівна

Рейтинг: 10
Вакоріна Злата Едуардівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 101-150 з 339 за запитом №№1

ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКМ СИСТЕМИ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ ПІДПРИЄМСТВА 1.1. Основні теорії мотивації трудової діяльності. 1.2. Матеріальні заохочення в системі трудової політики.
3 Розділ 1. Теоретичний аспект розвитку ділової кар’єри менеджера ……….....6 1.1. Сутність поняття, типи і фактори кар'єри…..………………………..6 1.2.
112 ТЕСТОВ ТЕСТ 1 Question 1 Предметом вивчення дисципліни “Вища освіта і Болонський процес” є: a. студенти і викладачі b. системи освіти європейських країн; c.... Накази ЮНЕСКО ТЕСТ 2 Question 1 Система контролю якості освіти формується на рівні: a. держави – ВНЗ – ректора b. ВНЗ – ректора – викладача c. ВНЗ – національному – міжнародному d.
...аспекти поняття експортного потенціалу України 1.1. Поняття експорту та експортного потенціалу……...................................5 1.2. Структура експорту України на сучасному етапі…………………...…....5 1.3.
Зміст br />br /> Вступ Розділ 1. Теоретичні аспекти аналізу фінансових результатів банку 1.1 Доходи, витрати і прибуток як основні чинники аналізу фінансових результатів банку 1....
6 1.1. Сутність міжнародних фінансів та їх значення для розвитку міжнародної економіки.......................................................................7 1.2. Міжнародні фінанси у системі міжнародних фінансових ...
Дано тарифну сітку: тарифні розряди: 1 2 3 4 5 6 тарифні коефіцієнти: 1,0 1,26 1,49 1,69 1,86 2,0 Визначить діапазон тарифної ...
...сутність та причини безробіття 4 1.1. Еконоімчна сутність безробіття 4 1.2. Причини виникнення безробіття 6 1.3. Форми та види безробіття 8 РОЗДІЛ 2.
...значення для економічного розвитку України 1.1.Сутність та суспільно економічне призначення зовнішньоекономічних зв’язків………………………………………………………………………....6 1.2. Основні напрямки зовнішньоекономічної діяльності ……………….7 1.3.
6 1.1 Сутність та значення кредитного ринку в Україні.................................................................................................................8 1.2 Становлення та розвиток кредитного ринку в Україні..................................................................................................................
ЗМІСТ ВСТУП 4 РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИКО МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ БАНКІВСЬКОГО КЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ 7 1.1 Економічна сутність банківського кредитування 7 1.2. Особливості банківського кредитування фізичних осіб 12 1.3.
...управління в галузі внутрішніх справ 1.1. Поняття управління в галузі внутрішніх справ 1.2. Організаційно правові основи управління внутрішніх справ 1.3 Система та структура ...
...АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ КАР’ЄРОЮ ПРАЦІВНИКІВ 1.1. Поняття ділової кар’єри 1.2. Планування ділової кар’єри як складова кадрової політики 1.3.
5 1.1. Класифікація якості вод...................................................................................6 1.2. Класифікація забрудників................................................................................9 РОЗДІЛ 2. Загальна характеристика методу біоіндикації водних екосистем………………………………………………………………………....
5 1.1. Класифікація якості вод...................................................................................6 1.2. Класифікація забрудників................................................................................9 РОЗДІЛ 2. Загальна характеристика методу біоіндикації водних екосистем………………………………………………………………………....
...СТАНОВЛЕННІ І РОЗВИТКУ ФІНАНСОВИХ ВІДНОСИН 1.1. Сутність та класифікація фінансових інвестицій 1.2. Форми фінансового інвестування підприємством 1.3. Роль фінансових інвестицій у становленні та ...
...КОЖНЕ ПИТАННЯ РОЗКРИТЕ ПО ПІДПУНКТАХ) 1. Основні причини перевантаження керівників 1.1. Аналіз нераціонального використання робочого часу менеджерами 1.2. Фактори, які ведуть до марнування часу ...
/ЗАДАЧА 1. Згідно з укладеним договором взуттєва фабрика повинна була в II кв. 2013 р. поставити оптовому торговому підприємству 2 000 пар ...до розміщеного замовлення поставити ще 1 000 пар жіночих туфель. Не отримавши відповіді фабрики, воно вважало свої пропозиції прийнятими. Проте у встановлені строки туфлі підприємству не ...
Шевченка (дистанційне навчання) Практичне заняття 1 Завдання 1. Складіть блок схему, що відбиває основні категорії педагогіки вищої школи зі змістовним визначенням кожної категорії. Завдання 2.
Практичне завдання до теми 1 1. Виокремте принципи і риси феодального типу права і держави. 2. Вкажіть на різні методологічні засади вчення Аристотеля і Томи ...
… 4 РОЗДІЛ 1. Огляд літератури………………………………………………………..… 7 1.1. Харчова цінність свіжих яблук……………………………………….… 7 1.2. Класифікація органічних кислот, що входять до складу свіжих ...
...як об‘єкту управління…………………………………………………………………………6 1.1. Суть, структура та основні передумови формування внутрішнього середовища організації……………………………….................................6 1.2. Аналіз елементів внутрішнього середовища ……………………....15 1.3.
У кожному з них потрібно: 1) скласти статистичне групування робітників за стажем їх роботи; 2) по кожній групі й у цілому по статистичній совокупності розрахуйте наступні ...одиниці однотипної продукції на підприємстві № 1 склала 15 грн., на підприємстві № 2 – 17 грн. і на підприємстві № 3 – 19 грн. Виручка від продажу цієї продукції в ...
3 РОЗДІЛ 1. Огляд літератури………………………………………………………….. 5 1.1. Товарознавча характеристика варених та варено копчених ковбас…. 5 1.2.
ЗАВДАННЯ ДО ТЕМИ 2 1. Які міжнародні акти було прийнято для реалізації концепцію нового міжнародного інформаційного порядку ? 2. Які основні положення концепції міжнародного інформаційного суспільства ?... ЗАВДАННЯ ДО ТЕМИ 3 1. Які характерні риси міжнародних організацій в інформаційній сфері ви можете назвати ? 2. Дайте загальну характеристику діяльності ООН по врегулюванню міжнародної ...
...ТЕСТ ДО ТЕМИ 2 Question 1 До фактору успішності інновацій відноситься: a. ріст пропозицій нових товарів b. перевага нового товару над товарами конкурентів c....ТЕСТ ДО ТЕМИ 3 Question 1 Визнається, що до найбільш адекватного показника наукоємності галузей відноситься: a. відносна вага витрат на науково дослідні та дослідно конструкторські роботи ...
4 РОЗДІЛ 1. ОСОБЛИВОСТІ ПОХОДЖЕННЯ ПЕКТИНОВИХ РЕЧОВИН ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ……………………………………………………………………6 1.1. Загальні відомості про пектин та пектинові речовини………………….…….6 1.2.
3 РОЗДІЛ 1. ТИПОЛОГІЯ ДЕРЖАВИ 1.1 Поняття типології держав................................................................................6 1.2 Проблема типології держави………………………………….......................9 РОЗДІЛ 2.
3 РОЗДІЛ 1. СТРУКТУРА І МІЖГАЛУЗЕВА КООПЕРАЦІЯ ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ…………………………… 5 1.1. Структура транспортного машинобудування………………………… 5 1.2.
3 РОЗДІЛ 1. ІСТОРИКО ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ………………………………..........……………….5 1.1. Поняття про інноваційні технології навчання, стан та перспективи їх дослідження……………………………………………………………………5 ...
Зміст Вступ Розділ 1. Многочлени від однієї змінної та їх корені. 5 1.1. Кільце многочленів від однієї змінної. 5 1. 2.
Питання 1 2 1. Гносеологія як розділ філософії. 2. Проблема пізнання у філософській традиції. 3. Поняття пізнання та його види. 4. Рівні та форми пізнання. Питання 3 4 1. Наукове пізнання та його специфіка.
ВСТУП РОЗДІЛ 1. ІСТОРІОГРАФІЯ СТАНОВЛЕННЯ АВТОРСЬКОГО ПРАВА І СУМІЖНИХ ПРАВ 1.1. Сутність і принципи авторського права та суміжних прав 1.2.
...ЯК ОСНОВНІ СКЛАДОВІ АТРИБУТІВ ДЕРЖАВИ 1.1. Державні символи: поняття та загальна характеристика 1.2. Історико правова ґенеза Державних символів України 1.3.
Юридична природа амністії і помилування 1.1 Історичні аспекти понять амністії і помилування 1.2 Правове регулювання амністії і помилування в зарубіжному праві 1.3 Місце ...
…3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО ПРАВОВІ ЗАСАДИ ІНСТИТУЦІйНОГО МЕХАНІЗМУ ЗАХИСТУ ПРАВ СУБ`ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ…………7 1.1. Поняття «суб’єкт господарювання» в праві Європейського ...
3 РОЗДІЛ 1. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ ЗІ СТАРШИМИ ДОШКІЛЬНИКАМИ………………………………………………………………5 1.1. Історія виникнення математики……………………………………5 1.2.
5 1.1 Поняття політичного режиму . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1.2 Авторитарний режим. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 1.3 Тоталітарний режим . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 Розділ 2.
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ……5 1.1. Організаційна структура банку та функціональна характеристика його підрозділів……………………………………………………………………….5 1.2. Нормативно законодавче забезпечення комерційних банків…………11 РОЗДІЛ ІІ.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КОМУНІКАТИВНОГО ПРОЦЕСУ 1. 1.Комунікативний процес, як основа спілкування 1.2. Структура комунікативного процесу 1.3. Становлення комунікативного процесу студентської молоді РОЗДІЛ II.
...дослідження компетенції судово психологічної експертизи 1.1. Засади використання спеціальних знань для збирання інформації на досудовому слідстві 1.2. Судова експертологія і судова експертиза 1.3.
Джерела та історіографія 1.1.Джерельна база………………………………………………………………7 1.2.Історіографічна база………………………………………………………..14 РОЗДІЛ II. Концепція суверенного regnum. 2.1.
3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ТА РОДИНИ У ПІДГОТОВЦІ ДИТИНИ ДО ШКІЛЬНОГО НАВЧАННЯ ………………………………………………………7 1.1.
3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПРОБЛЕМИ ПАРТНЕРСТВА ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ТА РОДИНИ У ПІДГОТОВЦІ ДИТИНИ ДО ШКІЛЬНОГО НАВЧАННЯ ……………………………………9 1.1.
...ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕРСОНАЛУ В ОРГАНІЗАЦІЇ 1.1. Сутність мотивації трудової діяльності 1.2. Фактори і механізми мотивації працівників 1.3. Сучасні підходи і інструменти мотивації персоналу ...
50 страниц + призентация на 17 слайдов Можно приобрести блок любых заданий отдельно (к лекции 1, к лекции 2, к лекции 3, к лекции 4) – 50 грн. любой блок заданий. Лекція 1 Завдання 1.
50 страниц + призентация на 16 слайдов Можно приобрести блок любых заданий отдельно (к лекции 1, к лекции 2, к лекции 3, к лекции 4) – 50 грн. любой блок заданий. Лекція 1 Завдання 1.
...ФАКТОРА РОЗВИТКУ СВІДОМОСТІ І САМОСВІДОМОСТІ 1.1. Поняття спілкування, його вивчення в психологічній літературі 1.2. Єдність свідомості і спілкування 1.3.
...І ЙОГО МІЖНАРОДНО ПРАВОВІ АСПЕКТИ 1.1 Поняття громадянства ……………………………………….………… 9 1.2. Правовий статус іноземців ………………………………………….…… 18 РОЗДІЛ 2. МІЖНАРОДНО ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНСТИТУТУ ГРОМАДЯНСТВА 2.1 Співвідношення ...
Зміст br />br /> Вступ Розділ і Банківська пластикова картка як інструмент розрахунків та кредитування 1.1. Історія виникнення та розвитку платіжних карток 1.2. Теоретичні аспекти карткового бізнесу 1.3.
« 1 2 3 4 5 6 7 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.