Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Скільки буде 2+2 x 2=


аватар
Олена Сергіївна

Рейтинг: 10
аватар
Ірина Василівна

Рейтинг: 16
аватар
Брагіна Катерина Ігорівна

Рейтинг: 10
Халупка Оксана Михайлівна

Рейтинг: 28
аватар
Юлия Николаевна

Рейтинг: 10
аватар
Черничук Ярослав Васильович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 251-300 з 339 за запитом №№1

Методика підготовки та проведення лекційних, практичних, лабораторних та семінарських занять з курсу Дошкільна педагогікА Блок практичних завдань Завдання 1. 1. Підготуйте конспект лекційного заняття, самостійно обравши тему. Структура та вимоги до оформлення конспекту лекції Тема лекції.
1) Look at the sky: the clouds are moving slowly, the sun is appearing from behind the clouds, it is getting ... 1) When did you seе the judge? – I saw her last week. 2) Did their mother promise to take them to ...
1 ст. 164 КК України до одного року виправних робіт. Адвокат Івченка звернувся до обласного суду з касаційною скаргою, у якій ...року за рахунок перерв в 1 2 місяці між звільненнями з роботи, до того ж не встановлено жодного випадку, коли б він не сплачував аліменти три ...
Тематика дайджестів 1.Технології особистіно зорієнтованого навчання молодших школярів. 2.Технології підтримки дитини в освітньому процесі. 3.Гуманно особистісна технологія Ш. О. Амонашвілі.... Структура дайджесту 1.Титульна сторінка. 2.Зміст. 3.Передмова (вступ, актуальність). 4.Основний текст, розбитий на розділи. 5.Список використаної літератури. 6.
1. Вступ. 2. Поняття про касові операції. 3. Ведення касових книг, обов’язки касирів. 4. Документальне оформлення видачі готівки з каси.
1. Реферативний огляд до статті "Інституційне забезпечення Угоди про асоціацію між Україною та ЄС" 2. Реферативний огляд до статті "Інституційне забезпечення ...
Введение 1. Сущность профессиональной ориентации 2. Профессиограмма как инструмент психолога консультанта при проведении профориентации 3. Методы профессиографирования для профотбора Выводы Литература
Вступ 1. Державний службовець, як суб’єкт юридичної відповідальності 2. Дисциплінарна відповідальність державних службовців 3. Цивільно правова відповідальність державних службовців 4.
Зміст Вступ 1. Національна і глобальна екологічні політика: поняття, сутність, способи забезпечення. 2. Основні міжнародні і громадські екологічні організації. 3.
Зміст Вступ 1. Біографія С. Ф. Русової 2. Педагогічна діяльність С. Ф. Русової. 3. Соціально педагогічні погляди С. Русової Висновок Список використаних джерел
Question 1 Продуктивність праці — це складова групи показників ефектив¬ного використання: a. живої праці b. минулої праці c.
Вступ 1. Розпад рубльової зони як головного атрибуту державності СРСР 2. Створення національної валюти назалежної України 3.
Question 1 В теории личности З.Фрейда «Сверх Я» есть носителем: a. моральных стандартов; b. бессознательных биологических инстинктивных побуждений: агрессивных и сексуальных; ...
1. Архаїчний період в історії соціальної роботи тривав: А) від найдавніших часів до утворення перших класових держав, Б) від утворення перших ...
ПЛАН 1. Вступ 2. Міжнародна товарна номенклатура, класифікації і кодування товарів. 3. Загальна характеристика систем товарної номенклатури. 4.
1. Облік касових операцій на підприємстві 2. Облік вибуття виробничих запасів 3. Облік розрахунків з іншими дебіторами Література
ЗМІСТ Вступ 1. Амнезія 2. Гіпомнезіяі гіпермнезія 3. Парамнезія 4. Класифікація порушень пам’яті за причинами виникнення Висновки Література
Варіант 5 Завдання 1 Розробити для підприємства перелік форм первинних документів і облікових регістрів з обліку доходів Завдання 2 Розробити для підприємства робочий план ...
Вступ 1. Поняття «бюджетний процес», його зміст і принципи 2. Стадії бюджетного процесу 3. Сучасні проблеми бюджетного процесу Висновки Література
Вступ 1. Загальна характеристика та види організаційно правових форм адвокатської діяльності України 2. Особливості здійснення адвокатської діяльності індивідуально 3.
Вступ 1. Антиконкурентні узгоджені дії суб'єктів господарювання 2. Монопольне (домінуюче) становище суб'єкта господарювання 3. Обмежувальна діяльність суб’єктів господарювання 4.
Зміст есе 1. Поняття страхових ризиків 2. Страхові правовідносини: основні поняття та законодавче забезпечення 3. Поняття та загальна характеристика договору страхування ризику Література
Практическое задание 6 Задание 1. Проанализируйте представленный исторический факт: какой необходимый фактор развития человека как личности отсутствует в данном случае?
Вступ Розділ 1. Поняття та загальна характеристика заповіту Розділ 2. Порядок посвідчення заповіту Розділ 3. Види заповітів Розділ 4.
... Вступ 1. Поняття і значення фінансового контролю 2. Підстави для класифікації фінансового контролю 3. Державний зовнішній фінансовий контроль 4.
Введение 1. Норма в функционировании организма человека. Виды норм 2. Клинические проявления патологии, как отклонения от нормы. Психическое расстройство 3.
ЗМІСТ ВСТУП………………………………………………………………………3 1. Загальне знайомство з базою практики – банком……………………...4 2. Розрахунково касові операції банку…………………………………..12 3. Депозитні операції банку………………………………………………29 4.
Вступ 1. Динаміка експорту та імпорту товарів 2. Проблеми зовнішньоекономічної діяльності в Україні 3. Перспективні шляхи з забезпечення ефективної зовнішньоекономічної діяльності підприємств ...
Вступ РОЗДІЛ 1. Поняття вини як обов’язкової ознаки суб'єктивної сторони складу злочину РОЗДІЛ 2. Вина у формі умислу РОЗДІЛ 3.
План Вступ 1.Інформаційно компютерні інновації в ресторанному бізнесі. 2.Інновації в ресторанному бізнесі: гарантія якості та конкурентоспроможності. 3.
Вступ 1. Сутність поняття «глобальні проблеми сучасності» 2. Критерії виділення та основні групи глобальних проблем сучасності 3. Глобальні екологічні проблеми 4.
... Вступ 1. Фінансове право як галузь права та його місце в правовій системі 2. Особливості предмету фінансового права 3.
Вступ 1. Порушення психіки, які відбуваються в результаті розвитку соматичної хвороби 2.Типи психічного реагування на хворобу Висновки Літертура
2 1.РИНКОВА ІНФРАСТРУКТУРА: ПОНЯТТЯ, ХАРАКТЕРИСТИКА ЇЇ СКЛАДОВИХ…………………………………………………………………………..4 2.РИНКОВІ ВІДНОСИНИ, ТА ЇХ ЗАЛЕЖНІСТЬ ВІД ОБ’ЄКТІВ ІНФРАСТРУКТУРИ…………………………………………………………………..12 3.
Вступ 1. Цілі, завдання і принципи формування і розвитку загальнопланетарного науково інформаційного простору 2. Формування, підтримка і використання інформаційних ресурсів в інформаційному ...
Задача 1 Банк, який здійснює свою діяльність на ринку послуг з обслуговування валютних депозитних рахунків із часткою 35% на відповідному ринку, відмовився ...
Зміст есе Вступ 1. Продаж земельних ділянок на підставі цивільно правових договорів 2. Продаж земельних ділянок на земельних торгах Література
ТЕМА 13 Вступ 1. Поняття конституції як Основного Закону України 2. Класифікація конституцій 3. Юридичні властивості Конституції України 4.
ЗМІСТ ВСТУП 3 1. Завдання та інформаційна база аудиту стану обліку та фінансової звітності 5 2. Аудиторська перевірка стану обліку та оцінка системи внутрішнього ...
Вступ 1. Поняття конституційно правового статусу людини і громадянина та його структура. Види правового статусу людини і громадянина 2.
Вступ 1. Історичний аспект процесу інтеграції у вітчизняній педагогіці 2. Інтеграція як методичне явище та її можливості в початковій школі 3.
... Вступ 1. Міжнародно правове регулювання початку бойових дій 2. Правовий статус учасників бойових дій 3. Заборонені засоби та методи ведення бойових дій ...
ЛЮБУЮ ЗАДАЧУ МОЖНО КУПИТЬ ОТДЕЛЬНО Варіант 3 Задача №1. За рішенням міської ради народних депутатів заводу гумотехнічних виробів було передано частину коштів позабюджетного фонду охорони навколишнього природного середовища для ...
...право Варіант 4 (П У) 1. Особливості судового розгляду та вирішення земельних спорів. 2. Загальні та спеціальні підстави припинення права власності на земельну ділянку. 3.
1. Порівняльна лексикологія: порівняльний аналіз власномовної лексики словникового складу англійської та української мови.................3 2. A word and its Meaning.
1. Здобутки руської культури другої половини XIII XIV століть. Передумови розвитку освіти і культури у XIV XVII століттях . 2.
3 1.Значення торгової марки в маркетинговій діяльності підприємств................6 2.Дослідження елементів українського ринку пива...........................................13 3.
ЗМІСТ ВСТУП 1. Характеристика підприємства та організація його діяльності 2. Характеристика асортименту продукції власного виробництва 3. Аналіз постачальників сировини та напівфабрикатів 4.
3 1. Економічна сутність праці, заробітної плати та завдання їх обліку……….4 2. Законодавче та нормативно правове регулювання праці та заробітної плати ...
« 1 2 ... 4 5 6 7 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.