Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


аватар
Черничук Ярослав Васильович

Рейтинг: 10
Черняк Катерина Василі

Рейтинг: 16
Козловський Вадим Леонідович

Рейтинг: 10
Халанчук Ірина Анатоліївна

Рейтинг: 13
аватар
Филищук Юрій Васильович

Рейтинг: 10
аватар
Баратеон Станіс Лавовіч

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 101-150 з 12646 за запитом №№26

26.12.Х1 р. продано іногородньому клієнту цінний папір за ціною 4500 грн. Балансова вартість 5000 грн. 7. 26.12.Х1 р.
26. – С. 52 57. 3. Осадчий В.І., Подзігун Г.В. Звільнення від покарання та його відбування: проблемні питання // Вісник Національної ...Верховного Суду України № 2 від 26.04.2002 р. «Про умовно дострокове звільнення від відбування покарання і заміну невідбутої частини покарання більш м’яким». 4.
...31,2 12 0,9 24 26,1 44,2 13 1,0 19 33,9 35,9 14 1,1 29 24,1 54,1 15 0,8 ...18 20,2 47,2 26 2,0 37 47,6 80,5 27 0,6 11 2,1 30,5 28 0,3 13 8,0 24,1 29 ...
Рахунок 10 13 22 23 26 36 40 42 44 201 Сума, грн. 450000 12179 15638 8075 3060 14918 1352747 31 15636 Рахунок 203 301 311 ...2 Виробництво віконних блоків 4250 26.1 Меблі (1 комплект) 1360 26.2 Віконні блоки (10 шт.) 1700
...охорону дитинства: Закон України від 26.04.2001 р. № 2402 – III // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 30. – Ст. 142. Правила опіки та піклування: Наказ Державного комітету ...та соціальної політики України від 26.05.1999 р. № 34/166/131/88 // Офіційний вісник України. – 1999. – № 26. – Ст. 115. Питання діяльності органів опіки та піклування, ...
26. Система надання соціальної допомоги людям похилого віку та самотнім. 27. Соціальна допомога та підтримка осіб з обмеженими мож.ливостями. 28.... 26. Характеристика сучасних профілактичних підходів.Формування здорового способу життя як основа подолання негативних явищ. 27. Поняття важковиховуваності у соціальній педагогіці.
...використання приватизацiйних майнових сертифiкатiв" вiд 26 листопада 1994 року та Закону Украiни вiд 10 липня 1996 року за N 290/96 ВР "Про особливостi приватизацii майна ...використання приватизацiйних майнових сертифiкатiв" вiд 26 листопада 1994 року та Закону Украiни вiд 10 липня 1996 року за N 290/96 ВР "Про особливостi приватизацii майна ...
...2003 № 12 рп/2003 від 26.06.2003 № 16 рп/2003 від 14.10.2003 № 19 рп/2003 від 10.12.2003 № 21 рп/2003 від ...2008 від 15.10.2008 № 26 рп/2008 від 27.11.2008 № 6 рп/2009 від 26.02.2009 № 7 рп/2009 від 16.04.2009 № ...
2,26 Торгова націнки – 30 % ? ПДВ – 20%. ? Зіпсовані товари знищені у присутності комісії шляхом утилізації. Втрати від псування печива віднесено на рахунок ... 26.02.200 р. за рахунком фактурою №48 відвантажено товари покупцям за без¬готівковими розрахунками 3203 7 ПДВ – 20 % ?
або 6,26% в 2008 році і на 52 тис.грн. або 5,03% в 2009 році, вартість оборотних активів зростає в 2008 ... або 2,26% в 2008 році і на 357 тис.грн. або 17,57% в 2009 році. Аналіз ефективності використання основних фондів дозволяє ...
...15, 21, 22, 24, 25, 26, 29, 30, 32, 34, 35); • фізико математичний ліцей, колегіум «Берегиня»; • спеціалізовану загальноосвітню школу з вадами слуху (№3 загально освітня вечірня (... або на 26,78%. Спостерігається збільшення і суми надходжень спеціального фонду ( на 40,2 тис. грн. або на 22,69%).
...семей 12 34 47 50 26 18 13 Определить среднюю величину, СКО, коэффициенты вариации и асимметрии. 2. Время изготовления детали по данным 12 измерений составило (мин): {26, 24, 23, 28, 25, 21, ...
або 53,26%, рахунків в казначействі на 3895,5 тис.грн. або 254,11%, зниження показали лише вартість матеріалів і продуктів харчування, вартість ... або 26,41%; зростання результату виконання кошторису за загальним фондом на 54017 тис.грн., зменшення результату виконання кошторису за спеціальним фондом на ...
або 6,26% в 2008 році і на 52 тис.грн. або 5,03% в 2009 році, вартість оборотних активів зростає в 2008 ... або 2,26% в 2008 році і на 357 тис.грн. або 17,57% в 2009 році. Показник фондовіддачі зростає в 2008 році ...
26. С.10. 6. Лепех С. Кредитодавець як сторона кредитного договору//Матеріали ІХ регіональної науково практичної конференції "Проблеми державотворення і захисту ...26. 9. Кот О. Перехід прав кредитора до третіх осіб: За новим цивільним кодексом України. // Юридичний вісник України. 2003. №18. с.
або 44,26%; вартість оборотних активів зростає на 734,2 тис.грн. або 11,09% в 2008 році та на 955,5 тис....2009 році показник становить 2,26, тобто зріс на 0,12 або 10,53%. Тобто найкраща ситуація спостеріагається в 2007 році, коли коефіцієнт обертання найбільший, а тривалість ...
26. Музика А.А. Шляхи вдосконалення законодавства у сфері боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів // Науковий вісник Юридичної академії МВС України.... 26. – 1992. – С. 88 91. 28. Павленко Р. Основні форми й види незаконного нарковиробництва // Підприємництво, господарство і право. – 2001. № 4. – С.
56 26.Тацій. В., Тодика Ю. Проблеми реалізації Конституції України . // Вісник Академії правових наук України. — 2000.— № 2.— С.28 27.Кириченко С.... — 20 26 вересня 2003. — С.8 32.Костенко.О., Нагребельний В. Терези української Феміди потребують капітального ремонту . // Юридичний Вісник України .
планувати Question 26 Головною метою мотивації є: a. досягнення працівниками задоволення від роботи b. зменшення видатків на оплату праці c.... процес створення структури організації Question 26 Організаційна структура управління визначається: a. складом ланок управління організацією b. складом підрозділів організації c. складом і супідрядністю взаємозв'язаних управлінських ...
або 26,98%. найбільшу питому вагу в структурі витрат продукції займають матеріальні витрати – 79,99% в 2006 році, 80,79% в 2007 і 81,26% в 2008 році.
...21 22 23 24 25 26 27 28 yi 9,1 5,6 4,8 6 5,5 6,7 7,5 6 6,3 7,...7,83 8,52 9,26 2 18,2 17,6 16,7 16,8 15,7 13,3 13,5 12,2 11,8 12 ...
26.03 підприємство продало всю суму іноземної валюти. Комісійні склали 1,2% від суми угоди. Курси валют: НБУ: 20.03 – 0,19 грн./рос. руб., 26.03 – 0,20 грн./рос. руб.
25, 26 b. 7, 30 c. 14, 10 Question 2 Ліквідаційна вартість це : a. сума коштів або вартість інших активів, яку підприємство ... 26 "Готова продукція" b. 901 "Собівартість реалізованої готової продукції" c. 23 "Виробництво" Question 6 Калькуляція — це: a.
Варіант 10 (№№ 10, 26, 41, 59) 10. Фінансово правові відносини, їх особливості і види ………………… 3 26. Порядок складання проекту Державного бюджету України ………… 6 41.
ТЕМА № 26: Кримінальна відповідальність за ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та ... Рекомендований перелік літератури до теми № 26: Нормативні акти: 1, 5, 6, 11, 20, 27, 43 Основна література: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ...
Згідно з наказом по університету №170/13 від 26 березня 2013 року у період з 8.04.13 по 26.04.13 я, Вакоріна Злата Едуардівна, студентка четвертого курсу ...
...загальна характеристика і області використання 26. Гудвіл і його оцінка Задача № 1 За звітними даними собівартість товарної продукції становила 74600 грн., питома вага основної заробітної плати робітників в ній 26%, матеріальних затрат 46%.
Теоретична частина Тема 40 Статистика транспорту в Україні Практична частина Завдання 1 Зробити вибірку автотранспортних підприємств з таблиці за номерами [16 26] [72 87]. На основі даних по 25 автотранспортних підприємствах (АТП) необхідно виконати: 1) Групування АТП за кількістю вантажних автомобілів, виділивши ...178 25 52 68 164 26 48 66 156 72 44 72 145 73 48 61 140 74 46 66 159 75 52 77 148 76 ...
Задача № 26 Обчислити середню кількість працівників в установах зв’язку міста, використовуючи наступні дані: Таблиця № 1. Чисельність працівників 3 4 5 6 Кількість відділень зв’язку 26 65 42 17 5.
26 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ…………………….….………..28 ВСТУП Віктор Марі Гюґо (фр. Victor Marie Hugo, 26 лютого 1802, Безансон, Франція – 22 травня 1885, ...
27 500 26 700 30 Сума грошового потоку, тис. грн.: 1 рік 26 000 11 500 22 2 рік 24 000 12 000 ...
Выбор электродвигателя и кинематический расчет привода Требуемая мощность электродвигателя Ртр = Р3/ηобщ = 5,3/0,85 = 6,2 кВт Где Р3 – мощность на барабане Р3 = Q * V = 26.5*0.2=5.3 кВт Принимаем электродвигатель 4А160S8 Мощностью РgB = 7,5 кВт и частотой вращения ngB = no (1 S) = ...86,5*10/(0,2*25))= 26 мм Для соединения с валом электродвигателя примем dв1 = 0,75 dgв = 0.75*48 = 36 мм
26 2.1. Поняття та види добровільного страхування…………………….….26 2.2. Зобов’язання з добровільного страхування………………………….30 2.3.
Розрахункова частина 26 Завдання 1. Визначення суми прибутку від звичайної діяльності 26 Завдання 2. Фінансування додаткової потреби в обігових коштах 39 Завдання 3.
...8 14 31 10 12 26 12 10 21 14 8 16 16 6 11 18 4 6 20 2 1....40 120 40 30 80 26,67 10 16,67 15 40 4 50 50 35 140 35 20 100 25 12,5 12,5 20 ...
26 ВИСНОВКИ.........................................................................................................33 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.................................................35 ВСТУП Актуальність теми дослідження. У сучасних умовах утвердження української державності зростає роль наукових досліджень ...чолі з Бродієм, а а 26 жовтня цього ж року був сформований другий автономний уряд Підкарпатської Русі на чолі з Волошином.
26 2.1. Організаційно економічна характеристика комерційного банку……………..26 2.2. Аналіз форм кредитування клієнтів комерційним банком……………………34 2.3.
...ХІМІЧНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ РОСЛИННИХ ОЛІЙ 26 5.1. Визначення показника заломлення 26 5.2. Визначення кислотного числа 27 5.3. Визначення кольорового числа 28 5.4.
...Марина По батькові Дмитрівна Вік 26 Стать жіноча Дата заповнення 09/01/08 Мета використання методики: діагностика різних аспектів розумової діяльності людини.... Випробовуваний: молода жінка у віці 26 років, що має вищу гуманітарну освіту. Аналіз і обробка результатів: після обробки тесту були одержані наступні результати: По субтесту №1 (...
...и предъявляемые к ним требования 26 Общая характеристика методов психодиагностики 26 Методы психодиагностики, их классификация 33 Требования, предъявляемые к психодиагностическим методикам и ситуациям 42 Тесты и ...
...РОЗСЛІДУВАННІ МАТЕРІАЛЬНО ФІКСОВАНИХ СЛІДІВ ЛЮДИНИ 26 2.1. Використання у розслідуванні слідів рук 26 2.2. Можливості використання у розслідуванні матеріально фіксованих слідів ніг 38 2....
...РОЗСЛІДУВАННІ МАТЕРІАЛЬНО ФІКСОВАНИХ СЛІДІВ ЛЮДИНИ 26 2.1. Використання у розслідуванні слідів рук 26 2.2. Можливості використання у розслідуванні матеріально фіксованих слідів ніг 38 2....
26 2.1.1. Відшкодування збитків та моральної шкоди……………………26 2.1.2. Неустойка (пеня, штраф)…………………………………………42 2.1.3.
26 2.1. Взаємозв’язок осудності і неосудності………………………………………..26 2.2. Критерії осудності…………………………………………………….……….29 2.3.
26 2.1. Органи державного контролю……………………………………………..…….26 2.2. Об’єкти контрольного правовідношення та підконтрольні суб’єкти валютного контролю…………………………………………………………………………........
26 2.1. Організаційно економічна характеристика ВАТ „Вібросепаратор”........26 2.2. Діагностика фінансового стану ВАТ „Вібросепаратор”............................40 2.3.
ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ ДИТИНИ ПЕРЕДШКІЛЬНОГО ВІКУ 26 2.1.Процес морального формування особистості дітини 26 2.2. Психологічні особливості розвитку особистості дитини передшкільного віку 30 Висновок 33 ...
26 2.1. Історичний аспект становлення принципу гласності і відкритості……...26 2.2. Поняття, значення і реалізація принципу гласності і відкритості……….
ЗМІСТ ВСТУП 4 1 Об'єкти національного ринку та механізм його рівноваги 6 1.1 Класична модель макрорівноваги: взаємодія ринків ресурсів, товарів, грошей та інвестицій 6 1.2 Кейнсіанська модель макроекономічної рівноваги 17 1.3 Витоки і ін'єкції 24 2 Особливості національного ринку України 26 2.1 Ринок праці України як елемент національного ринку та його рівновага 26 2.2 Інструменти макроекономічного регулювання ринку праці ...
26 2.1. Національні інтереси України в інформаційній сфері. 26 2.2. Система забезпечення інформаційної безпеки України. 30 2.3.
« 1 2 3 4 5 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.