Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Який курс найскладніший?


ЦАП МАР'ЯНА СТЕПАНІВНА

Рейтинг: 16.9
аватар
Миронець Олександр Іванович

Рейтинг: 10
аватар
Марина

Рейтинг: 10
аватар
Книш Юлія Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Вікторія Миколаївна

Рейтинг: 10
аватар
Зубкович В'ячеслав Сергійович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 351-400 з 12673 за запитом №16

...МNA = 23, MN = 14, Мо = 16. Задача № 14 Визначте вартість сировини для виробництва 1,42 т. хлорного вапна Са (С1)2 за умови, що в процесі ... МCl = 35, МCa = 40, MО = 16, MH = 1. Основна стадія: 2Са(ОН)2 + 2С12 → Са(С1О)2 + СаС12 + 2Н2О. Вартість 1т Са(ОН)2 – 100 у.
...МNA = 23, MN = 14, Мо = 16. Задача № 14 Визначте вартість сировини для виробництва 1,42 т. хлорного вапна Са (С1)2 за умови, що в процесі ... МCl = 35, МCa = 40, MО = 16, MH = 1. Основна стадія: 2Са(ОН)2 + 2С12 → Са(С1О)2 + СаС12 + 2Н2О. Вартість 1т Са(ОН)2 – 100 у.
Задача № 16 На підставі наступних даних розрахувати загальний коефіцієнт покриття та зробити висновки про платоспроможність підприємства. У підприємства «Рута» матеріальні оборотні кошти ...пенсійним фондом та іншими 11 16 5. Оплата товарів 239 180 6. Погашення позичок 10 5 7. Розрахунковий рахунок 704 547 8.
...Задача …14 Список використаної літератури …16 Задача На підставі нижченаведених статей скласти баланс скласти баланс на 01.02.2010 р. № п/п Статті балансу Сума,грн....Довгострокові кредити банку 350.000 16 Незавершене виробництво 45.000 17 Незавершене будівництво 750.000
16 3.1 Застосування лазерного променя в промисловості і техніці………………………16 3.2 Застосування лазерів в медицині…………..
СТРАТЕГІЧНЕ МАРКЕТИНГОВЕ ПЛАНУВАННЯ 16 2.1. Стратегічний план маркетингу 16 2.2. Етапи стратегічного планування 20 РОЗДІЛ 3. ПЛАНУВАННЯ КОМПЛЕКСУ МАРКЕТИНГУ 28 3.1.
...МNA = 23, MN = 14, Мо = 16. Задача № 20 Визначте вартість сировини для виробництва 1,42 т. хлорного вапна Са (С1)2 за умови, що в процесі ... МCl = 35, МCa = 40, MО = 16, MH = 1. Основна стадія: 2Са(ОН)2 + 2С12 → Са(С1О)2 + СаС12 + 2Н2О. Вартість 1т Са(ОН)2 – 100 у.
16 2.1. Суб’єктивні ознаки складів злочину…………………………………………16 2.2. Об’єктивні ознаки складів злочину………………………………..…………21 РОЗДІЛ 3.
16 3.1. Описание миссии и целей санатория …………………………………. ..16 3.2. Оценка и анализ внешней среды ………………………………………..18 3.3.
16 2.1. Структура та принципи побудови податкової системи України................16 2.2. Основні засади податкової політики України..............................................20 Розділ ІІІ.
ДЕРЖАВНІ ЦІЛЬОВІ ФОНДИ В УКРАЇНІ 16 2.1. Соціально економічна роль державних цільових фондів 16 2.2. Пенсійний фонд України, як самостійно фінансова структура 20 2....
16 2.1. Черги спадкування за законом…………………………………………..……..16 2.2. Спадкування за правом представлення та особливості спадкування усиновленими та усиновлювачами…………………………………………….…..
16 2.1. Порушення зору та його хвороби ...................................................16 2.2. Методики відновлення зору дітей дошкільного віку ....................27 Висновки ……………………………………………………………….
...систему десятинные числа: 86; 90; 16 ………….. 3 3. Переведите в десятинную систему шестнадцатиричные числа: А04; В71; 3С …………………….. 6 Тема 2 2. Что такое материнская плата?... 16
……16 2.1. Становлення системи правової охорони інтелектуальної власності в Україні……………………………………………………………………………16 2.2. Система захисту права інтелектуальної власності в Україні…….
16 2.1. Поняття та види ревізій……………………………………………………..…16 2.2. Сутність та види перевірок……………………………….…………………...20 2.3.
16 2.1. Сутність поняття «джерело фінансового права»………………….16 2.2. Система нормативно правових актів як джерел фінансового права…………………………………………………………………………………21 2....
………16 2.1. Органи законодавчої влади……………………………………………….…..16 2.2. Органи виконавчої влади……………………………………………………...22 Розділ 3. Органи місцевого самоврядування та посадові особи ...
16 2.1. Предмет позову……………………………………………………….16 2.2. Підстава позову……………………………………………………….17 2.3. Зміст позову…………………………………………………………...19 2.4.
………16 2.1. Суть і структура фінансової системи України………………...…16 2.2. Складові підсистеми фінансової системи України…………...
16 2.1. Сучасний стан екологічного оподаткування в контексті Податкового кодексу України.........................................................................................................16 2.2. Зарубіжний досвід здійснення екологічного оподаткування.........................
16 2.1. Сучасний стан екологічного оподаткування в Україні...................................16 2.2. Зарубіжний досвід здійснення екологічного оподаткування.........................21 Розділ 3.
16 2.1 Якісні властивості кредитних грошей...........................................................16 2.2 Вартість кредитних грошей............................................................................20 РОЗДІЛ ІІІ.
...кореспондент почує виклик радиста Задача №16. Ймовірність виробництва бракованої деталі дорівнює 0,008. Знайти ймовірність того, що серед 1000 деталей виявиться бракованих: а). 8; б). менше 8.... Xі 3 7 16 20 23 рі 0,4 0,1 0,3 0,1 0,1 Задача №36. Випадкова величина X задана функцією розподілу ймовірностей F(x): Потрібно: ...
16 2.1. Пайові цінні папери………………………………………………………..…..16 2.2. Боргові цінні папери…………………………………………………….……..19 2.3. Іпотечні цінні папери………………………………………………………….27 2.4.
16 2.1. Методика адміністрування екологічних податків...........................................16 2.2. Аналіз надходження екологічних податків до бюджету................................24 РОЗДІЛ 3.
16 2.1. Методи оцінки конкурентоспроможності підприємств..............................16 2.2. Конкурентне середовище підприємства.......................................................22 3. Проблеми та шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємств...
16 2.1 Поняття та ознаки законності...............................................................16 2.2 Принципи та гарантії законності.........................................................19 3. Співвідношення правопорядку з суспільним порядком................................
ХАРАКТЕРИСТИКА ІНСТИТУТУ ДОБРОВІЛЬНОЇ ВІДМОВИ…16 2.1. Поняття та значення добровільної відмови……………………………….....16 2.2. Ознаки добровільної відмови…………………………………………………19 2.3. Межі добровільної відмови…………………………………………...
16 2.1. Загальний порядок укладення господарських договорів……………………16 2.2. Особливості укладення договорів на біржах…………………….……….….22 2.3.
16 2.1. Механізм формування та розподілу прибутку підприємств..................................16 2.2. Чинники зростання ефективності діяльності підприємства…...............................21 РОЗДІЛ ІІІ.
...України «Про державну службу» від 16.12.1993 року …16 Висновки …………………………………………………………………… 18 Література ………………………………………………………………….. 19
Політична теорія Макса Вебера……………………………………16 3.1. Базові положення теорії еліт Макса Вебера………………………………16 3.2. Теорія раціональної бюрократії Макса Вебера…………………………18 Висновок………………………………………………………………………….
...Завдання 3 14 Завдання 4 16 Завдання 5 20 Завдання 6 23 Список використаної літератури 25 ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА Завдання 3 Використавши дані таблиці, обчислити відносні величини ...13 і більше Кількість домогосподарств 16 25 38 46 15 10 Визначити середнє значення житлової площі на одного члена домогосподарства, середнє квадратичне відхилення та коефіцієнт варіації.
...ОСНОВНА НОВАЦІЯ ІНСТИТУТУ СПАДКОВОГО ПРАВА………………………………………………………………16 2.1. Становлення та юридична сутність спадкового договору……………….…….16 2.2. Сторони спадкового договору……………………………………………...…….22 2.3.
16 2.1. Особливості організації та проведення внутрішнього відомчого фінансового контролю..............................................................................................16 2.2. Взаємодія органів контрольно ревізійної служби з податковою ...
16 2.1. Оподаткування акцизним податком………………………………………….16 2.2. Оподаткування ПДВ……………………………………………………….…..20 2.3. Оподаткування доходів юридичних осіб……………………………….……24 2.4.
16 2.1. Методика розрахунку та сплати основних бюджетоутворюючих податків.16 2.2. Надходження від основних бюджетоутворюючих податків до бюджету.....
16 2.1. Класифікація артиклів…………………………………………………………….16 2.1.1. Означений……………………………………………………………………...20 2.1.2.Неозначений………….…………………………………………………….…..21 2.1.3. Партативний…………………………………………….…………………..
16 2.1 Причини нестабільності антидемократичних режимів. . . . . . . 16 2.2 Механізми краху антидемократичних режимів. . . . . . . . . . . . . 20 Висновки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Список використаних джерел. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
16 2.1. Повноваження Верховної Ради України по контролю за дотриманням бюджетного законодавства...............................................................16 2.2.
16 2.1. Систематизація принципів…………………………………………………….16 2.2. Види принципів……………………………………………………………..…20 РОЗДІЛ 3. НАПРЯМИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ЛЮДИНОЦЕНТРИЧНОГО ПРИНЦИПУ У СФЕРІ ВІТЧИЗНЯНОГО ДЕРЖАВНОГО ...
16 2.1. Методика оцінки ефективності виробничого потенціалу підприємства......16 2.2. Сучасні підходи до формування виробничої програми промислового підприємства..............................................................................................................
16 2.1. Конкуренція: сутність, види і значення...........................................................16 2.2. Конкурентоспроможність суб’єкта господарювання та її основні ознаки...
Основи конституційно правового регулювання 16 2.1. Конституційне регулювання в системі правового регулювання 16 2.2. Особливості методу правового регулювання конституційного права 18 Розділ 3.
16 2.1. Діюча практика оподаткування страхової діяльності.....................................16 2.2. Роль страхових компаній у податкових надходженнях до бюджету України.......................................................................................................................
Завдання 1 В Україні особи, які вчинили злочини у 2011 році, характеризувались за віковими ознаками таким чином: Виявлено осіб, які вчинили злочини 14 15 років 16 17 років 18 28 років 29 39 років 40 54 років 55 59 років 60 років більше Всього осіб 226385 ...таким чином: 14 15 років 16 17 років 18 24 років 25 28 років 29 39 років 40 49 років 50 59 років 60 років і ...
16 2.1. Об’єкт злочину....................................................................................................16 2.2. Об’єктивна сторона складу злочину.................................................................22 2.3. Суб’єкт злочину..................................................................................................
16 2.1. Види зобов’язань………………………………………………………....……16 2.2. Система зобов’язань…………………………………………………….....…..22 Розділ 3. Підтвердження виконання зобов’язання.................................................25 Висновки………………………………………………………………………....
« 1 2 ... 6 7 8 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.