Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Чи пишете ви самі роботи?


аватар
Черничук Ярослав Васильович

Рейтинг: 10
аватар
Филищук Юрій Васильович

Рейтинг: 10
аватар
Савка Роман Васильович

Рейтинг: 10
Харитон Марина Володимирівна

Рейтинг: 16
Халанчук Ірина Анатоліївна

Рейтинг: 13
Потапенко Інна Миколаївна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 401-450 з 12676 за запитом №16

16 2.1. Організаційний механізм оподаткування нерухомого майна........................16 2.2. Особливості адміністрування податку на нерухомість..................................21 2.3.
16 2.1. Види помилок у кваліфікації злочинів………………………………….……16 2.2. Фактори помилок у кваліфікації злочинів………………………………..….23 РОЗДІЛ 3.
16 2.1. Аналіз сучасного стану грошово кредитного ринку України........................16 2.2. Сучасний стан ефективності здійснення грошово кредитної політики в ...
...підходи щодо управління конкурентоспроможністю продукції…………………………………………………… 16 1.3. Принципи та оцінка конкурентоспроможності продукції та підприємства…………………………………………………………. 24 РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ ЗАПОРІЗЬКОГО ЗАВОДУ ФЕРОСПЛАВІВ.............ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………… 94 ДОДАТКИ на 16 сторінках
...ТА СПІВВІДНОШЕННЯ ЙОГО З СУДИМІСТЮ………………………………………………………………………16 2.1. Види рецидиву злочину……………………………………………………….16 2.2. Співвідношення рецидиву злочину і судимості………………………….….22 РОЗДІЛ 3.
16 2.1. Злочини, які посягають на життя, здоров’я, особисту безпеку, майно суддів, засідателів та інших учасників судочинства…………………………………...…16 2.2.
16 2.1. Поняття та характеристика договору перевезення вантажу залізничним транспортом...............................................................................................................16 2.2. Сторони в договорі перевезення вантажу........................................................
16 2.1. Характеристика цін та їх складових.............................................................16 2.2. Види методів ціноутворення.........................................................................22 2.3.
16 2.1. Сучасний стан зовнішнього боргу України.....................................................16 2.2. Політика управління зовнішнім боргом в Україні..........................................20 Розділ 3.
16 2.1. Аналіз здійснення приватизаційних процесів в Україні.........................................16 2.2. Соціально економічні наслідки приватизації в Україні.........................................22 РОЗДІЛ 3.
...29 39 39 Витрати 17 16 16 17,5 29 29 29 32 Фінансовий результат Завдання 2 Розрахувати майбутню вартість 250 грошових одиниць (складний відсоток) вкладених ...
16 2.1. Повноваження органів ДПС у сфері здійснення валютного контролю........16 2.2. Правовий механізм здійснення валютного контролю....................................
16 2.1. Відмінність фінансово правової відповідальності від кримінальної………16 2.2. Відмінність фінансово правової відповідальності від адміністративної…..18 2.3.
16 2.1. Вплив структури державних видатків на динаміку економічного зростання....................................................................................................................16 2.2. Ефективність використання державних видатків...........................................20 Розділ 3.
...РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ ОПОДАТКУВАННЯ………………………………………………………16 2.1. Види належних доказів………………………………………………………..16 2.2. Належність доказів при розслідуванні злочинів, вчинених у сфері оподаткування………………………………………………………………………24 РОЗДІЛ 3.
16 2.1.Оцінка чинників формування інвестиційного клімату в Україні...........................16 2.2. Аналіз інвестиційного клімату України...................................................................23 РОЗДІЛ 3.
АНАЛІЗ АКТИВІВ ВАТ КБ «ХРЕЩАТИК» 16 2.1 Оцінка фінансового стану ВАТ КБ «Хрещатик» 16 2.2 Аналіз активних та пасивних операцій комерційного банку «Хрещатик» 24 ...
16 2.1. Аналіз видатків державного бюджету України……………….………….16 2.2. Видатки на соціальний захист населення соціальне забезпечення...........21 РОЗДІЛ 3.
за шт 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 Qd, шт. 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Ed 0,11 0,...зміни ціни з 18 до 16 дол. Список використаної літератури
16 2.1. Зміст та умови договору…………………………………………...…...……..16 2.2. Свобода договору…………………………………………………...…………22 2.3. Класифікація договорів…………………………………………………..…....24 Розділ 3.
……16 2.1. Права та обов’язки фінансово правових відносин………………..…16 2.2. Суб’єкти фінансово правових відносин……………………...………20 2.3.
16 2.1. Система фінансового права……………………………………………...……16 2.2. Структура фінансового права…………………………………………………22 Розділ ІІІ. Проблемні питання фінансового права та шляхи ...
...суїциду з метою його попередження 16 2.1. Дослідження ставлення до осіб які схильні до самогубства 16 2.2. Дослідження соціальних стереотипів стосовно суїциду 23 2....
...Сукупний суспільний продукт Промисловість 64 16 20 Сільське господарство 24 20 6 Інші галузі 16 12 12 Чиста продукція Сукупний суспільний продукт 2.
……16 2.1. Соціальні нормативи та потреби…………………………………………16 2.2. Життєвий рівень населення України та шляхи його підвищення………20 2.3.
...74 12 69 14 64 16 59 18 54 20 1. Побудувати криві попиту (а bх) та пропозиції (с + dx).Визначити ринкову рівновагу, рівноважну ціну та ...7,25 144 2376 12 16, 180 1188 4 6,6 180 2700 9 216 1296 3 6 216 2916 6 13, 252 1368 2 5,...
……16 2.1. Група осіб як форма співучасті у кримінальному праві України………..…16 2.2. Ознаки організованої групи як форми співучасті……………………….…..
16 2.1. Загальні положення адаптації законодавства України до законодавства ЄС................................................................................................................................16 2.2. Аналіз процесу адаптації нормативно правових актів України ...
16 2.1. Характеристика функцій Міністерства фінансів України..............................16 2.2. Правові засади здійснення Міністерством фінансів України контролю за бюджетним процесом................................................................................................
...результати: Кількість балів 14 15 16 17 18 19 20 Кількість школярів 4 11 15 16 19 15 5 Знайдіть моду і медіану даного варіаційного ряду. ……………………….
16 2.1. Насильство як спосіб вчинення зґвалтування.................................................16 2.2. Насильство як ознака об’єктивної сторони грабежу та розбою....................
16 2.1. Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи………………………………………………………………………………...16 2.2. Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне ...
16 2.1. Механізм, засоби, форми і методи правового виховання…………………...16 2.2. Система, поняття та критерії виміру ефективності правового виховання…...
16 2.1. Поняття, ознаки та види суб’єктів фінансових правовідносин.…………….16 2.2. Поняття та види об’єктів фінансових правовідносин.…….………………...
16 2.1. Оцінка показників діяльності банківського сектору України........................16 2.2. Аналіз ефективності банківської діяльності....................................................19 РОЗДІЛ ІІІ.
16 2.1. Цілі та мотиви попиту на гроші....................................................................16 2.2. Чинники впливу на попит на гроші..............................................................19 РОЗДІЛ ІІІ.
...ОРГАНІЗАЦІЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ В УКРАЇНІ 16 2.1. Сучасна макроекономічна ситуація в Україні. 16 2.2. Аналіз сучасного стану планування державного бюджету 23 РОЗДІЛ 3 ШЛЯХИ ...
Основні положення П(С) БО 16 «Витрати». 7. Склад, елементи фінансової звітності та їх оцінка. 8. Кодекс професійної етики аудиторів, його призначення та роль. 9.... 16. Сутність облікової політики підприємства та основні процедури її ведення. 17. Відмова аудитора від надання висновку, причини та обставини його ненадання.
14 16 § 5. Розлучення …………………………………………………….. 16 18 Розділ 2. Соціологічне дослідження сімейно шлюбних стосунків у сучасних умовах …19 28 § 1.
...середньої ставки за банківськими депозитами 16%: Варіанти інвестування Прогнозований рівень прибутковості по роках 1 2 Придбання акцій ВАТ "Полтавський завод штучних діамантів" 18% 14% Придбання облігацій державного займу 16% 14% Кредитування контрагентів за товарним ...
16 Список використаної літератури. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 2.Практична частина. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 20 сторінок але 11 шрифтом
16 2.1. Об’єктивні ознаки захоплення заручників…………………………….……16 2.2. Суб’єктивні ознаки захоплення заручників………………………………....26 Розділ 3.
16 2.1. Регулювання електронного цифрового підпису нормами права: міжнародний досвід…………………………………………………………...…16 2.2. Становлення українського законодавства про цифровий підпис………..
16 2.1. Нормативно правове регулювання публічних фінансів.................................16 2.2. Особливості державного контролю у сфері публічних фінансів...................21 Розділ 3.
...цивільного позову в кримінальному процесі………………………………………………………………………………16 2.1. Деякі особливості цивільного позову в кримінальному процесі………...…16 2.2. Особливості забезпечення цивільного позову у кримінальному процесі….
16 2.1. Особливості формування бюджетного дефіциту України …….…….. 16 2.2. Оцінка внутрішнього та зовнішнього державного боргу України ….. 19 3.
...діяльності державного підприємства «Орізон навігація» 16 2.1. Організаційна діяльність ДП «Орізон навігація» 16 2.2. Аналіз системи управління підприємством 22 2.3.
16 2.1. Структура, особливості функціонування позовної давності та її строків…16 2.2. Перебіг та обчислення строків позовної давності………………………...
……16 2.1. Поняття та передумови систематизації законодавства……………………...…16 2.2. Напрями та форми систематизації законодавства………………………….…..20 РОЗДІЛ 3.
16 2.1. Бюджетні асигнування як можливість залучення донорського фінансування інноваційної діяльності.............................................................................................16 2.2. Гранти як альтернатива фінансування інноваційних проектів......................
« 1 2 ... 7 8 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.