Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


аватар
Срібна Любов Василівна

Рейтинг: 10
Маловичко Ірина Сергіївна

Рейтинг: 16
Тихончук Олена Миколаївна

Рейтинг: 10
аватар
Павлов Євген Володимирович

Рейтинг: 22
аватар
Черничук Ярослав Васильович

Рейтинг: 10
аватар
Олена Дмитрівна

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 101-150 з 750 за запитом №1

...АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ КАР’ЄРОЮ ПРАЦІВНИКІВ 1.1. Поняття ділової кар’єри 1.2. Планування ділової кар’єри як складова кадрової політики 1.3.
...СТАНОВЛЕННІ І РОЗВИТКУ ФІНАНСОВИХ ВІДНОСИН 1.1. Сутність та класифікація фінансових інвестицій 1.2. Форми фінансового інвестування підприємством 1.3. Роль фінансових інвестицій у становленні та ...
...КОЖНЕ ПИТАННЯ РОЗКРИТЕ ПО ПІДПУНКТАХ) 1. Основні причини перевантаження керівників 1.1. Аналіз нераціонального використання робочого часу менеджерами 1.2. Фактори, які ведуть до марнування часу ...
/ЗАДАЧА 1. Згідно з укладеним договором взуттєва фабрика повинна була в II кв. 2013 р. поставити оптовому торговому підприємству 2 000 пар ...до розміщеного замовлення поставити ще 1 000 пар жіночих туфель. Не отримавши відповіді фабрики, воно вважало свої пропозиції прийнятими. Проте у встановлені строки туфлі підприємству не ...
Шевченка (дистанційне навчання) Практичне заняття 1 Завдання 1. Складіть блок схему, що відбиває основні категорії педагогіки вищої школи зі змістовним визначенням кожної категорії. Завдання 2.
Практичне завдання до теми 1 1. Виокремте принципи і риси феодального типу права і держави. 2. Вкажіть на різні методологічні засади вчення Аристотеля і Томи ...
… 4 РОЗДІЛ 1. Огляд літератури………………………………………………………..… 7 1.1. Харчова цінність свіжих яблук……………………………………….… 7 1.2. Класифікація органічних кислот, що входять до складу свіжих ...
...як об‘єкту управління…………………………………………………………………………6 1.1. Суть, структура та основні передумови формування внутрішнього середовища організації……………………………….................................6 1.2. Аналіз елементів внутрішнього середовища ……………………....15 1.3.
У кожному з них потрібно: 1) скласти статистичне групування робітників за стажем їх роботи; 2) по кожній групі й у цілому по статистичній совокупності розрахуйте наступні ...одиниці однотипної продукції на підприємстві № 1 склала 15 грн., на підприємстві № 2 – 17 грн. і на підприємстві № 3 – 19 грн. Виручка від продажу цієї продукції в ...
3 РОЗДІЛ 1. Огляд літератури………………………………………………………….. 5 1.1. Товарознавча характеристика варених та варено копчених ковбас…. 5 1.2.
ЗАВДАННЯ ДО ТЕМИ 2 1. Які міжнародні акти було прийнято для реалізації концепцію нового міжнародного інформаційного порядку ? 2. Які основні положення концепції міжнародного інформаційного суспільства ?... ЗАВДАННЯ ДО ТЕМИ 3 1. Які характерні риси міжнародних організацій в інформаційній сфері ви можете назвати ? 2. Дайте загальну характеристику діяльності ООН по врегулюванню міжнародної ...
...ТЕСТ ДО ТЕМИ 2 Question 1 До фактору успішності інновацій відноситься: a. ріст пропозицій нових товарів b. перевага нового товару над товарами конкурентів c....ТЕСТ ДО ТЕМИ 3 Question 1 Визнається, що до найбільш адекватного показника наукоємності галузей відноситься: a. відносна вага витрат на науково дослідні та дослідно конструкторські роботи ...
4 РОЗДІЛ 1. ОСОБЛИВОСТІ ПОХОДЖЕННЯ ПЕКТИНОВИХ РЕЧОВИН ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ……………………………………………………………………6 1.1. Загальні відомості про пектин та пектинові речовини………………….…….6 1.2.
Зміст Вступ Розділ 1. Многочлени від однієї змінної та їх корені. 5 1.1. Кільце многочленів від однієї змінної. 5 1. 2.
3 РОЗДІЛ 1. ТИПОЛОГІЯ ДЕРЖАВИ 1.1 Поняття типології держав................................................................................6 1.2 Проблема типології держави………………………………….......................9 РОЗДІЛ 2.
3 РОЗДІЛ 1. СТРУКТУРА І МІЖГАЛУЗЕВА КООПЕРАЦІЯ ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ…………………………… 5 1.1. Структура транспортного машинобудування………………………… 5 1.2.
3 РОЗДІЛ 1. ІСТОРИКО ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ………………………………..........……………….5 1.1. Поняття про інноваційні технології навчання, стан та перспективи їх дослідження……………………………………………………………………5 ...
Питання 1 2 1. Гносеологія як розділ філософії. 2. Проблема пізнання у філософській традиції. 3. Поняття пізнання та його види. 4. Рівні та форми пізнання. Питання 3 4 1. Наукове пізнання та його специфіка.
ВСТУП РОЗДІЛ 1. ІСТОРІОГРАФІЯ СТАНОВЛЕННЯ АВТОРСЬКОГО ПРАВА І СУМІЖНИХ ПРАВ 1.1. Сутність і принципи авторського права та суміжних прав 1.2.
...ЯК ОСНОВНІ СКЛАДОВІ АТРИБУТІВ ДЕРЖАВИ 1.1. Державні символи: поняття та загальна характеристика 1.2. Історико правова ґенеза Державних символів України 1.3.
Юридична природа амністії і помилування 1.1 Історичні аспекти понять амністії і помилування 1.2 Правове регулювання амністії і помилування в зарубіжному праві 1.3 Місце ...
…3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО ПРАВОВІ ЗАСАДИ ІНСТИТУЦІйНОГО МЕХАНІЗМУ ЗАХИСТУ ПРАВ СУБ`ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ…………7 1.1. Поняття «суб’єкт господарювання» в праві Європейського ...
3 РОЗДІЛ 1. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ ЗІ СТАРШИМИ ДОШКІЛЬНИКАМИ………………………………………………………………5 1.1. Історія виникнення математики……………………………………5 1.2.
5 1.1 Поняття політичного режиму . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1.2 Авторитарний режим. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 1.3 Тоталітарний режим . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 Розділ 2.
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ……5 1.1. Організаційна структура банку та функціональна характеристика його підрозділів……………………………………………………………………….5 1.2. Нормативно законодавче забезпечення комерційних банків…………11 РОЗДІЛ ІІ.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КОМУНІКАТИВНОГО ПРОЦЕСУ 1. 1.Комунікативний процес, як основа спілкування 1.2. Структура комунікативного процесу 1.3. Становлення комунікативного процесу студентської молоді РОЗДІЛ II.
...дослідження компетенції судово психологічної експертизи 1.1. Засади використання спеціальних знань для збирання інформації на досудовому слідстві 1.2. Судова експертологія і судова експертиза 1.3.
3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПРОБЛЕМИ ПАРТНЕРСТВА ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ТА РОДИНИ У ПІДГОТОВЦІ ДИТИНИ ДО ШКІЛЬНОГО НАВЧАННЯ ……………………………………9 1.1.
Джерела та історіографія 1.1.Джерельна база………………………………………………………………7 1.2.Історіографічна база………………………………………………………..14 РОЗДІЛ II. Концепція суверенного regnum. 2.1.
3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ТА РОДИНИ У ПІДГОТОВЦІ ДИТИНИ ДО ШКІЛЬНОГО НАВЧАННЯ ………………………………………………………7 1.1.
...ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕРСОНАЛУ В ОРГАНІЗАЦІЇ 1.1. Сутність мотивації трудової діяльності 1.2. Фактори і механізми мотивації працівників 1.3. Сучасні підходи і інструменти мотивації персоналу ...
50 страниц + призентация на 17 слайдов Можно приобрести блок любых заданий отдельно (к лекции 1, к лекции 2, к лекции 3, к лекции 4) – 50 грн. любой блок заданий. Лекція 1 Завдання 1.
50 страниц + призентация на 16 слайдов Можно приобрести блок любых заданий отдельно (к лекции 1, к лекции 2, к лекции 3, к лекции 4) – 50 грн. любой блок заданий. Лекція 1 Завдання 1.
...ФАКТОРА РОЗВИТКУ СВІДОМОСТІ І САМОСВІДОМОСТІ 1.1. Поняття спілкування, його вивчення в психологічній літературі 1.2. Єдність свідомості і спілкування 1.3.
...І ЙОГО МІЖНАРОДНО ПРАВОВІ АСПЕКТИ 1.1 Поняття громадянства ……………………………………….………… 9 1.2. Правовий статус іноземців ………………………………………….…… 18 РОЗДІЛ 2. МІЖНАРОДНО ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНСТИТУТУ ГРОМАДЯНСТВА 2.1 Співвідношення ...
Зміст br />br /> Вступ Розділ і Банківська пластикова картка як інструмент розрахунків та кредитування 1.1. Історія виникнення та розвитку платіжних карток 1.2. Теоретичні аспекти карткового бізнесу 1.3.
Її суть, принципи та цілі 1.1. Роль і функції товарної біржі в ринковій економіці 1.2. Класифікація товарних бірж 1.3.
6 1.1. Поняття малої соціальної групи та рівні її функціонування....................……6 1.2. Поняття, види та фактори формування соціально психологічного клімату…………………...…………………………………………………….
Практичне завдання до теми 2 1. На конкретних прикладах проаналізуйте основні мотиви інтеграції вітчизняних та закордонних організацій. 2. На конкретних прикладах розкрийте особливості функціонування об’єднань ... Практичне завдання до теми 3 1. Проведіть аналіз ефективності структури управління організації, розробіть пропозиції щодо її удосконалення (організація – на ваш вибір).
...85 90 90 і більше 1 2 3 4 5 6 Кількість одиниць устаткування 12 28 35 24 16 4. Шляхом випадкової повторної вибірки із партії ...8% при середньому квадратичному відхиленні 1,2%. Визначити з імовірністю 0,997 довірчий інтервал, у якому буде перебувати середня вологість продукту А в усій партії. 5.
потерпіла особа; Question 8 Балів: 1 Потерпілою особою, згідно із законом, визнається та, якій злочином заподіяно: a. моральну та фізичну шкоду; b....1 ст. 190 КК); c. виготовлення з метою збуту підроблених грошей (ч.1 ст. 199 КК); Question 43 Крадіжка – це … a.
Зміст br />br /> Вступ Розділ 1. Історія та розвиток української державності в період тимчасового уряду 1.1 Створення української державності на початку ХХ ст 1.2 ...
ПЛАН ВСТУП…………………………………………………………………………3 РОЗДІЛ 1. Загальна характеристика поняття зовнішньої політики: 1.1 Поняття зовнішньої політики………………………………………….…5 1.2 Основні засади зовнішньої політики……………………………….…….9 РОЗДІЛ 2.
75 ОТВЕТОВ ТЕСТ 1 Question 1 Естетика — це: a. філософія мистецтва, зокрема філософія прекрасного; b. моральна філософія; c. теорія моральності; d. наука про людську поведінку; e.... ТЕСТ 3 Question 1 Естетика як наука виокремилась: a.у ХVІІІ ст.; b. у ХІХ ст. c. за часів античності; d. у ХV ст.
ЗАГАЛЬНІ АСПЕКТИ ДОГОВОРУ ПІДРЯДУ 1.1. Загальна характеристика та види договору підряду 1.2. Права та обов'язки сторін за договором підряду РОЗДІЛ II.
...ОСНОВИ ВИВЧЕННЯ МАЛОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ГРУПИ 1.1. Сутність малої групи. Основні підходи у вивченні малих груп 1.2. Система взаємовідносин між членами малої групи 1.3.
Концептуальні основи етики сучасного управління 1.1. Сутність етики управління 1.2. Етичні норми менеджера Розділ II. Аналіз морально етичних відносин в організації та ділового етикету ...
СИНОНІМІЯ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 6 1.1. Історія виникнення синонімів. 6 1. 2 Поняття про синоніми. 9 1. 3 Класифікація синонімів. 12 РОЗДІЛ ІІ.
...загального природокористування в Україні 7 § 1.1. Поняття права загального природокористування 7 § 1.2. Принципи загального природокористування 11 РОЗДІЛ ІІ. Суб'єкти та об’єкти права ...
« 1 2 3 4 5 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.