Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Який курс найскладніший?


аватар
Ірина Василівна

Рейтинг: 16
аватар
Муравський Руслан Степанович

Рейтинг: 10
Яцишина Ольга Василівна

Рейтинг: 10
Михальчук Сергій Богданович

Рейтинг: 10
Дубініна Яна Юріївна

Рейтинг: 115
аватар
Юлия Николаевна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 51-100 з 12659 за запитом №36

...7 17 1,7 25 36 630 50 25 900 600 0 680 18,8 17 1,4 30 42 840 50 20 840 600 10 890 ...6,6 30 450 9 36 216 3 6 36 486 6 13, 42 228 2 5,4 42 504 3 MPL – граничний продукт праці APL – ...
36.— С.40 16.Прохоренко О. Протидія корупційним проявам в зарубіжних країнах та адаптація їх досвіду в Україні....7 36.Крисюк Ю. Соціальний та правовий порядок і стабільність: взаємозв’язки й взаємообумовленість // Право України — 2010.— № 7.—С.30 37.
...році не змінився і становив 36,7. Коефіцієнт оновлення зріс на 0,05 в 2007 році або 125% і на 0,01 в 208 році або 11,11%, ... або 74,36% і в 2008 році на 2,5 тис.грн. або 36,76%, вартість прав на знаки для товарів і послуг ...
...або стадії процесу управління Question 36 Технологія менеджменту виступає у вигляді: a. послідовності застосування зразків поведінки персоналу b. алгоритму діяльності керівника c.... лінійна Question 36 Мотивація це: a. процес спонукання себе та інших до діяльності в досягненні особистої мети b.
36 кредитів c. 60 кредитів d. 54 кредити Question 5 Впровадження ECTS у ВНЗ не впливають на: a.... 36 годин c. 27 годин d. 54 години Question 10 Шкала оцінювання знань студента за ECTS є: a. дванадцятибальною b.
36 кредитів c. 60 кредитів d. 54 кредити Question 5 Впровадження ECTS у ВНЗ не впливають на: a.... 36 годин c. 27 годин d. 54 години Question 10 Шкала оцінювання знань студента за ECTS є: a. дванадцятибальною b.
36. Губенко А. Застосування програмно цільового методу бюджетного фінансування видатків у сфері цивільного захисту // Право України. 2007. № 12. С. 38 40.... 36 с. 91. Ткачук А. Місцевий бюджет та повноваження органів місцевого самоврядування.//Аспекти самоврядування. 1999. №2(4). С.30 36 92.
...робітників, змінні норми виробітку яких 36 шт. та 24 шт. виробів відповідно. Фактично за зміну основні робітники виготовили 42 шт. та 28 шт....навчаються з відривом від виробництва – 36 млн.осіб. Чисельність непрацюючих з будь яких причин працювати склала 4 млн.осіб Визначте рівень безробіття в державі за методикою ...
...ЗДІЙСНЕННЯ ОСОБИСТІСТЮ ПІЗНАВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 7 36 1.1. ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПІЗНАВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ОСОБИСТОСТІ 7 19 1.2.ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ЗДІЙСНЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ДЕНОТАТИВНИХ ...ПРОЦЕСУ ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ 27 36 РОЗДІЛ 2. ПСИХОЛІНГВІСТИЧНІ МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕНОТАТИВНОЇ МОДЕЛІ НАВЧАННЯ 37 87 2.1. ПСИХОЛІНГВІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СУЧАСНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ 37 39 2....
...4 18 41 6 16 36 8 14 31 10 12 26 12 10 21 14 8 16 16 6 11 18 4 6 20 2 ...5 75 9 15 6 36 3 6 6 81 6 13,5 7 38 2 5,4 7 84 3 12,0 Визначити: а) скільки одиниць ...
36 6. В чём различие различие социального и жизнедеятельностного бытия?....36 7. Изобразите схематично форму системы деятельности?…….…………….40 8.
...OДНА IЗ ПIДСТАВ НIКЧЕМНOСТI ПРАВOЧИНУ 36 2.1. Теoретичнi аспекти спiввiднoшення свoбoди дoгoвoру та публiчнoгo iнтересу 36 2.2. Сутнiсть та правoвий змiст категoрiї «публiчний пoрядoк» ...
Картер двигуна 36 Разом Далі про витрати матеріалів наведені в таблиці 5 Таблиця 5 Витрати матеріалів Найменування виробів Найменування матеріалу Норма витрат, кг/...1,8 304 90 27,36 465,12 12,92 Разом — — 5893,2 — 10115,28 — 620,7 — 84,37 10030,9 165,15 Обчислити потребу в ...
36 2.1 Поняття патентування та правові засади патентування господарської діяльності...............................................................................................................36 2.2 Роль патентування в господарській діяльності............................................
...МЕТОДИ ОПТИМІЗАЩЇ ВИРОБНИЦТВА НА ПІДПРИЄМСТВІ 36 2.1 Оптимізаційні моделі виробничого планування 36 2.2 Критерії оптимальності моделей оптимізації виробництв 43 2.3 Моделювання виробничих ситуацій ...
Картер двигуна 36 Разом Далі про витрати матеріалів наведені в таблиці 2 Таблиця 2 Витрати матеріалів Найменування виробів Найменування матеріалу Норма витрат, кг/...1,8 304 90 27,36 465,12 12,92 Разом — — 5893,2 — 10115,28 — 620,7 — 84,37 10030,9 165,15 Обчислити потребу в ...
АНАЛІЗ СУЧАСНОЇ ПРАКТИКИ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ 36 2.1. Фінансово економічна характеристика банку 36 2.2. Аналіз кредитного портфелю ПАТ АБ “Укргазбанку” 46 2.3.
36 6. Охарактеризуйте технику исправления модели мира?.............................36 7. Как использовать техники целеполагания, саморегуляции, амовоспитания в самоуправлении?.............................................................…….…………….40 8.
36 2.1. Поняття індивідуалізації фізичної особи. .......................... 36 2.2. Ім’я фізичної особи. ............................................................. 39 2.3. Місце проживання фізичної особи. ....................................
...ТА СОЦІАЛЬНИХ ВИДАТКІВ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ 36 2.1. Характеристика та тенденції соціального розвитку м. Києва на 2010 рік 36 2.2.
ЗМІСТ ВСТУП 5 1 ЗАСАДИ ПОБУДОВИ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ДЛЯ ІНТЕРНЕТ ТОРГІВЛІ 8 1.1 Поняття і принципи створення систем електронної торгівлі 8 1.2 Огляд платформ побудови Інтернет магазинів 15 1.3 Ризики та загрози функціонування систем електронної комерції 20 2 РОЗРОБКА КОНЦЕПЦІЇ ПОБУДОВИ ІНТЕРНЕТ МАГАЗИНУ 36 2.1 Концепція купівельного кошика і функції електронного магазину 36 2.2 Розробка бази даних та структури проекту 41 3 ...
...ДОЦІЛЬНОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 36 2.1. Необхідність використання економіко математичного моделювання в аналізі та розвитку інноваційної діяльності підприємства 36 2.2.
...продати об'єкт за ціною 36 тис. доларів. Г) Ставка дисконтування приймається на рівні мінімально сприятливого для інвестора прибутку і дорівнює r = 30 %. Д) Коефіцієнт інфляції і = 36 %.
36 2.1. Віндикаційний позов як засіб захисту права власності ………………... 36 2.2. Негаторний позов …………………………………………………………. 47 2.3.
...ПРОБЛЕМ ТЕОРІЇ РЕДАГУВАННЯ ПУБЛІЦИСТИЧНИХ СТАТЕЙ 36 2.1. Проблеми теорії редагування статті 36 2.2. Перспективи дослідження проблем теорії редагування 41 РОЗДІЛ 3.
Картер двигуна 36 Разом Далі про витрати матеріалів наведені в таблиці 3 Таблиця 3 Витрати матеріалів Найменування виробів Найменування матеріалу Норма витрат, кг/...2,1 201,4286 180 36,26 725,1 16,11 Картер Сталь вуглецева 14,2 511,2 900 460,08 1,8 284 90 25,...
...МЕТОДІВ ЦІНОУТВОРЕННЯ ТОВ «КРИЖОПІЛЬСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» 36 2.1. Організаційно економічна характеристика ТОВ «Крижопільський елеватор» 36 2.2. Дослідження методів ціноутворення ТОВ «Крижопільський елеватор» 44 2.3.
Картер двигуна 36 Разом Далі про витрати матеріалів наведені в таблиці 2 Таблиця 2 Витрати матеріалів Найменування виробів Найменування матеріалу Норма витрат, кг/...1,8 304 90 27,36 465,12 12,92 Разом — — 5893,2 — 10115,28 — 620,7 — 84,37 10030,9 165,15 Обчислити потребу в ...
...ОСНОВІ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ЙОГО ВИКОНАННЯ 36 2.1. Аналіз дохідної частини зведеного бюджету 36 2.2. Оцінка та динаміка видаткової частини бюджету 45 2.3.
36 2.1. Нормативно правове забезпечення грошово кредитного регулювання банківської системи України ………………………...36 2.2. Грошово кредитне регулювання банківської системи України ...
...КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ НА ТОВ «ПНЕВМОГІДРОТЕХНОЛОДЖІЗ 36 2.1. Характеристика об’єкта дослідження 36 2.2. Аналіз рівня якості та конкурентоспроможності продукції ТОВ «Пневмогідротехнолоджіз» 48 2.3.
ОБЛІК ВИПЛАТ ПРАЦІВНИКАМ 36 3.1. Економічний зміст та завдання обліку розрахунків за виплатами працівників 36 3.2. Форми та системи оплати праці 38 ...
Картер двигуна 36 Разом Далі про витрати матеріалів наведені в таблиці 5 Таблиця 5 Витрати матеріалів Найменування виробів Найменування матеріалу Норма витрат, кг/...8 204,00 90 18,36 312,12 8,67 Разом — 5 322,2 9 249,48 1 480,19 248,07 9 001,4 147,...
36 2.1. Матеріальний добробут: оцінки та сподівання ………………………….36 2.2. Матеріальні блага та щастя………………………………..……………….40 2.3.
...БАНКІВСЬКИХ РИЗИКІВ НА ВАТ «ОЩАДБАНК»…………………………………………………………………36 2.1. Організаційна та фінансово економічна характеристика ВАТ «Ощадбанк»...……………………………………………………………...36 2.2. Аналіз кредитних ризиків ВАТ «Ощадбанк»……………………………..52 2.3.
…………………………36 2.1. Законодавче регулювання діяльності некомерційних організацій..36 2.2. Правове регулювання порядку реєстрації некомерційних організацій………………………………………………………………………..43 2.3.
36 3.1. Італія……………………………………………………..…..……....36 3.2. Німеччина…………………………………………………...……….41 Висновок.................................................................................................................43 Список використаних джерел..............................................................................45 Шрифт – Times New Roman.
36 3.1. Поняття та функції виборчої системи…………………..…..………..........36 3.2. Характеристика виборчих систем України……………..…………………42 РОЗДІЛ 4.
36 3.1. Зарубіжний досвід реорганізації юридичних осіб……………………..……..36 3.2. Пропозиції щодо реорганізації юридичних осіб………………………..……44 Висновки………………………………………………………………………….
...прикладі ВАТ «Торговий дім світлотехніка») 36 2.1. Фінансовий стан підприємства та галузі функціонування ВАТ «Торговий Дім Світлотехніка» 36 2.2.
...державного управління як навчальної дисципліни…36 3.1. Поняття, предмет і завдання навчальної дисципліни державного управління……………………………………………………………………..……36 3.2. Джерела навчальної дисципліни державного управління………………..…41 Висновок………………………………………………………………………….
31 36 6. Проблеми і перспективи розвитку меблевої промисловості на території України ………..............................................................................................с.36 38 Висновки........................................................................................................с.39 40 Список використаної літератури.......................................................................
36 3.1. Поняття і ознаки держави та територіальних громад як суб’єктів цивільних правовідносин………………………………………………………………...…….36 3.2.
36 2.1. Організаційно економічна характеристика господарства..............................36 2.2. Організація первинного обліку.........................................................................46 2.3.
36 3.1. Роль бюджетного права у зарубіжних країнах………………………..……..36 3.2. Місце інституту бюджетного права в правовій системі України…………..
36 2.1.Нормативно правові акти, що визначають роботу державних органів, їх характеристика та аналіз………………………………………………….……36 2.2.
36 3.1. Недоліки в конституційно правовому статусі Кабінету Міністрів України…36 3.2. Шляхи усунення недоліків конституційно правового статусу Кабінету ...
36 3.1. Проблеми комерційного банківського кредитування в Україні………….…36 3.2. Напрями підвищення ролі комерційних банків в Україні……………...……41 ВИСНОВКИ…………………………………………………………..…….
……36 3.1. Проблеми конституційно правового статусу……………………..……………36 3.2. Проблеми в правотворчій діяльності…………………………………...……….43 Висновки……………………………………………………………………….………51 Список використаних джерел…………………………………………………...
36 3.1. Направления реформирования и устойчивого развития рынков естественных монополий……………………………………… 36 3.2. Перспективы и направления ценового регулирования монополий ……… 39 ...
« 1 2 3 4 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.