Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Оцініть цей сайт


аватар
Черничук Ярослав Васильович

Рейтинг: 10
аватар
Соколова О.М.

Рейтинг: 10
аватар
Вікторія Миколаївна

Рейтинг: 10
аватар
Квак Артур Васильвоич

Рейтинг: 10
аватар
Олена Сергіївна

Рейтинг: 10
аватар
Igor Falon

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 101-150 з 12659 за запитом №36

36 3.1. Последствия вступления Украины во ВТО и меры, направленные на сокращения негативных тендений от этого вступления …………………………….…… 36 3.2.
...РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОГО РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ 36 3.1. Проблеми розвитку ринку фінансових послуг в Україні 36 3.2. Перспективи розвитку ринку фінансових послуг в Україні та ...
...управління експортним потенціалом підприємства 26 36 2.2 Аналіз основних показників виробничої та експортної діяльності підприємства 36 47 2.3 Визначення загального рівня експортозорієнтованих можливостей 47 ...
...3 31, 2 3,1 36, 3 2,9 32, 4 2,6 28, 5 2,7 30, 6 3 28, 7 3,1 32, 8 ...5 1, 4 29,4 36,7 1, 5 37,2 38,7 2, 6 34,5 45,7 1, 7 35 41,5 1, 8 ...
...3 31, 2 3,1 36, 3 2,9 32, 4 2,6 28, 5 2,7 30, 6 3 28, 7 3,1 32, 8 ...5 1, 4 29,4 36,7 1, 5 37,2 38,7 2, 6 34,5 45,7 1, 7 35 41,5 1, 8 ...
36 3.1. Схожість понять «посадова особа» і «службова особа»……..36 3.2. Відмінність понять «посадова особа» і «службова особа»….
...ФІНАНСУВАННЯ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ 36 3.1 Проблеми фінансування позашкільної освіти в Україні 36 3.2 Напрями удосконалення фінансування дошкільних навчальних закладів 37 3.3 ...
36 2.1. Загально економічна характеристика ВАТ «Жовтоводський хлібозавод» та аналіз динаміки, складу та структури його основних фондів 36 2.2.
...на соціалізацію особистості в Україні……………………………………………………………36 3.1. Інститути соціалізації в Україні та країнах ЄС: тенденції розвитку та основні відмінності……………………………………………………………….36 ВИСНОВКИ…………………………………………………………………….46 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………...
36 3.1. Основні шляхи економічної оцінки та резерви підвищення ефективності використання виробничого потенціалу підприємств…………………………………………………………………...36 3.2.
...НАРАХУВАННЯ ТА СТЯГНЕННЯ ЗМІШАНИХ ПОДАТКІВ…………………………………………36 3.1. Шляхи удосконалення адміністрування збору за першу реєстрацію транспортних засобів………………………………………………………………36 3.2. Зарубіжний досвід оподаткування землі та шляхи ...
ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 36 3.1. Провідний досвід підвищення платоспроможності підприємств 36 3.2. Рекомендації щодо підвищення платоспроможності ЗАТ «Енергополіс» та оцінка їх ефективності ...
23 36. Про міжнародні договори України: Закон України № 1906 1У від 29.06.2004 р. // Відом. Верхов. Ради України. 2004. № 50. Ст.... 36.постанов. 1994.№ Юст.261 Семенов В.С. Трагнюк О.Я. Міжнародно правові ас¬пекти Конституції України. К.: 1н Юре. 1997.
36. Список використаних джерел......................................................................................38. ВСТУП Актуальність теми. Саме тепер, коли настав час бурного розвитку ринкових відносин, розширюється приватний сектор, постала ... – № 36. 5. Ромовська З. Українське цивільне право: Загальна частина. Академічний курс. Підручник, К.: Атіка, 2005. 6. Заіка Ю.О.
...маршрутів в межах Кременецьких гір 36 2.1 Екологічні маршрути Кременецького ботанічного саду як засіб ведення еколого просвітньої діяльності та започаткування рекреаційної галузі в межах ботанічного саду 36 2.2 Проектні рекомендації з ...
36 3.1. Кваліфікація злочинів при конкуренції загальної та спеціальної норм….....36 3.2. Кваліфікація злочинів при конкуренції безпосередніх об’єктів ...
36 37. – Ст. 243 Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 9 від 1.11.1996 ... № 10 (36) Малешин Д. Исполнительное производство (функции суда). – М., 2005 Маляренко В.Т. Реформування кримінального процесу України в контексті європейських стандартів: Теорія, ...
36 3.1. Особливості кримінальної відповідальності та звільнення від неї неповнолітніх.............................................................................................................36 3.2. Характеристика системи покарань та особливості їх призначення ...
36 3.1. Світовий досвід організації банківського регулювання та нагляду…..………36 3.2. Шляхи удосконалення банківського регулювання і банківського нагляду в ...
36 3.1. Світовий досвід організації банківського регулювання та нагляду…..………36 3.2. Шляхи удосконалення банківського регулювання і банківського нагляду в ...
36 3.1 Історія зародження, генезис, типологія…………………………………….36 3.2 Символіка та функціональне призначення лялечки……………………….51 Розділ ІV Форми побутування традиційної ...
36 3.1. Податкова політика як чинник макроекономічного регулювання ……. 36 3.2. Взаємозв’язок податкової політики і основних макроекономічних показників ……………………..
36 3.1 Характеристика органів контролю ПАТ КБ «ПриватБанку»……………….36 3.2 Економічне середовище, в умовах яких Банк здійснює свою діяльність…...
36 3.1. Зарубіжний досвід скорочення податкового боргу.........................................36 3.2. Проблеми та перспективи удосконалення роботи податкових органів щодо погашення податкового ...
...торгове льного 2 108 72 36 2 Практика з набуття навичок роботи декларанта (особи, уповноваженої на декларування)митного брокера 2 108 72 36 Разом 4 216 144 72 ...
36 2.1. Проект «Енергія плюс трансмутація»…………………………36 2.2. Опис експерименту……………………………………………..37 2.3. Застосування програмного забезпечення для обробки гама ...
Обсяг роботи становить 36 сторінок. Список використаних джерел складається з 36 джерел.
36 3.1. Підстави та види відповідальності сторін інвестиційного договору на будівництво житла………………………………………………………………..……36 3.2.
36 3.1. Обґрунтування доцільності використання зарубіжного досвіду оподаткування ресурсних платежів в Україні………………….36 3.2.
35 36 5.8. Зберігання врожаю…………………………………………………………………………………..36 38 6. Нові досягнення науки та передовий досвід вирощування озимого ріпаку…39 Висновки………………………………………………………………………………………………………….
36 Питання періодизації і хронології палеоліту України . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36 Питання локальності проявів нижнього і середнього палеоліту України . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
...мобільні кошти) – А2 7673 20,36 8758 17,66 + 1085 – 2,7 + 14,14 2.1 Виробничі запаси – А21 1370 3,64 1470 2,96 + 100 – 0,...974 2,58 925 2,36 49,00 – 0,22 5,03 2.2 Короткострокові кредити й позики П22 199 0,53 1679 4,28 1 480,00 + ...
...ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ НАЛОГОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ …… 36 4.1. Совершенствование законодательных основ налогового регулирования в Украине …….. 36 4.2. Недостатки и перспективные направления налогового регулирования ……………………. 38 ВЫВОДЫ …………………………………………………………………….
...ФЕНОМЕНУ БЕЗРОБІТТЯ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ 36 3.1.Аналіз результатів соціологічного дослідження проблеми безробіття в українському соціумі 36 3.2. Аналіз результатів анкетного опитування 52 ВИСНОВКИ ...
21 36 12 150 7 Снігур С. Р. 27 40 8 138 8 Стрельцов С. В. 18 48 12 115 9 Ткаченко Т. О. 36 32 17 120 10 Шевчук ...
...42, 19, 30, 30, 42, 36, 19, 42. Обчислiть ранги значень цiєї сукупностi. Вправи до розділу 2 1. Навести приклади шести сукупностей даних, кожна з яких ...Холерик 25 47 58 Сангвінік 36 51 63 Флегматик 17 35 47 Меланхолік 11 23 27 За допомогою використання моделей прогнозу, а саме обчислення трьох коефiцiєнтiв ...
...ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ 36 3.1. Реформування заробітної плати в Україні. 36 3.2. Удосконалення тарифної системи оплати праці 39 3.3 Вдосконалення системи ...
...ТА ПОШУК НОВИХ НАПРЯМКІВ СПІВПРАЦІ………………………………… 36 3.1. Шляхи вдосконалення зовнішньої торгівлі України з країнами ЄС.……. 36 3.2. Шляхи вдосконалення зовнішньої торгівлі України з країнами, ...
...ВИТРАТ ТА СОБІВАРТОСТІ РЕАЛІЗОВАНОЇ ПРОДУКЦІЇ 36 4.1. Організація і планування контролю виробничих витрат та собівартості реалізованої продукції 36 4.2.
...31 19 27 59 17 36 36 37 41 59 16 42 23 44 59 Задание 4. Определить статистические показатели ряда динамики, характеризующего состояние преступности в ...
ФІНАНСОВИЙ ПЛАН 36 7.1. Прогноз обсягів реалізації продукції 36 7.2. Прогноз витрат на товар 37 7.3.
...35,93 15 12,64 36,97 прогн. 11,57 2. Задача № 2 (варіант № 49) На витрати обігу (Y) впливають: Хі – обсяг вантажообігу, грн....2,5 4 15,6 36,4 2,25 2,3 5 17,4 35,2 1,98 2,3 6 13,8 45,5 2,...
...7 32,5 34,1 36,0 Нові межі району 52,3 53,8 54,3 54,4 54,6 На основі проведеного перерахунку визначити абсолютний приріст: ... 300 310 34,0 36,0 В Т. 8,2 7,8 85,0 84,0 Задача №46. На основі наведених даних про обсяг товарообороту магазину і процент ...
Опис рівнів товару 36 2.1.5. Життєвий цикл товару 36 2.1.6. Конкурентні переваги продукту компанії 37 2.1.7.
...за методикою прямолінійної амортизації, тобто 36% річних. Г) Ліквідаційна вартість устаткування буде достатня для покриття витрат, пов'язаних із демонтажем лінії....надходжень по проекту А складають ±36 %, по проекту Б = ±75,6 % Визначити розмір ризику кожного проекту для: 1. Ідеального випадку, коли г = 0, і г = 10 %. 2.
Результати досліджень………………………………………………36 4.1. Стан соснових насаджень в лісництві……………………………………….36 4.2. Аналіз росту сосни звичайної за даними пробних площ…………………..
36 7. Звичаї.....38 8. Міжнародні договори.....39 9. Аналогія.....41 10. Значення судової практики.....41 Розділ II. Цивільні правовідносини........589 Глава 36. ДОГОВІР КУПІВЛІ ПРОДАЖУ.....589 1. Загальні положення про купівлю продаж.....589 2. Договір купівлі продажу в кредит.....594 3.
...розрахунках з покупцями і замовниками 36 Каса в національній валюті 0,2 Поточний рахунок в національній валюті 181,15 Резерв сумнівних боргів 3 Розрахунки з підзвітними особами (... 36 Розрахований та відображений фінансовий результат за місяць ?
« 1 2 3 4 5 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.