Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Який курс найскладніший?


аватар
Козинець Юлія Вікторівна

Рейтинг: 10
аватар
Янчук Олександр Володимирович

Рейтинг: 10
Алексеева Марина Николаевна

Рейтинг: 16
Рибаченко Анна Олександрівна

Рейтинг: 16
Однорог Максим Анатолійович

Рейтинг: 10
O. Norbert.

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 101-150 з 975 за запитом №39

...від звичайної діяльності(прибуток) 190 39,1 Чистий прибуток 220 39,1 4. Додаткові дані: Згідно з даними бухгалтерського обліку за звітний період: – сплачено податок на ...
...від звичайної діяльності(прибуток) 190 39,1 Чистий прибуток 220 39,1 4. Додаткові дані: Згідно з даними бухгалтерського обліку за звітний період: – сплачено податок на ...
або 161,39%. Всього дохід від реалізації зріс в 2007 році на 2333,9 тис.грн. або 42,36% і на 5466,1 ...склала відхилення 1246,5 (68,39%). На сьогоднішньому етапі своєї діяльності держлісгосп бачить свої перспективи в нарощенні реалізації своєї продукції на експорт, тому що: 1) існує ...
...Ради України (ВВР), 1993, N 39; 4. Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства: Закон України від 4 лютого 1994 року // Відомості Верховної Ради України (...вчинення нотаріальних дій нотаріусами України» №39 від 22 лютого 2012 р..; // Відомості Верховної Ради – від 22.02.2012 № 296/5; 7.
Ґрунтознавча експертиза 39. Судово біологічна експертиза 40. Екологічна експертиза 41. Одорологічна експертиза 42. Експертиза об'єктів інтелектуальної власності 43. Судово балістична експертиза 44....діяльність тактики огляду місця події 39. Фіксація результатів огляду місця події 40. Протокол огляду місця події 41. Особливості огляду трупа на місці події 42.
або 48,39%, що пов’язано зі зменшенням кількості працюючих. Середньорічна вартість основних фондів підприємства зростає в 2007 році на 2333 тис.грн....2006 році цей показник становив 0,39, в 2007 році зріс на 0,19 або 48,72% і становив 0,58, але в 2008 році знову показав зростання і ...
...30 41 66 26 20 39 42 71 27 16 34 38 74 28 17 27 65 80 29 23 37 42 91 30 24 39 51 82 Структура роботи: 1.
або 39,86% в 2009 році, при чому в рослинництві в 2008 році він зріс на 243,3 тис.грн....і становив 0,85 (зріс на 0,39 або 84,78%). Коефіцієнт прибутковості характеризує, скільки прибутку припадає на 1 грн оборотних засобів. Прибутковість знижується на 0,17 або 25,...
39—44. 26. Кульбачний С. Особливості застосування макромоделей у процесі аналізу грошової політики // Вісник НБУ. № 6. 1998. 27. Лютий І. О.... 39. Україна в цифрах у 2001 році: Корот. стат. довід./ Держкомстат України. — К.: Техніка, 2002. — 262 с. 40. Шамова І. В.
36 39. 12. Гуцал М. Кредитні спілки альтернатива банківському кредитуванню//Вісник законодавства України. 2002. № 5. с.38 41. 13. Олійник В. Позика ...... №39. с.5. (Інформаційно правовий банк). 15. Матвієнко П. Застава як засіб забезпечення банківських кредитів//Банківська справа. 2000. №5. С.
...році: витрати на оплату праці – 39,8 %, матеріальні витрати – 38,8 %, відрахування на соціальні заходи – 14,7 % та амортизація – 3,2 %. Аналіз витрат на 1 грн.... та 1,39 грн. відповідно, знаходяться на однаковому рівні та мають позитивне значення для роботи підприємства, а ось підвищення витрат в 2008 р.
39,6 2. Початкова балансована вартість споруд цеху тис. грн. 8,0 3. Початкова балансована вартість обладнання з охорони праці тис. грн..../кг сталь 9,80 латунь 39,45 ізолювальні матеріали 17,80 4. Ціна можливого продажу відходів: грн./кг сталь 1,30 латунь 8,60 5.
...він покращився на 9 або 39%, і склав 32, що свідчить про збільшення частки оборотних засобів в активах підприємства. Ще одним напрямком, аналізу фінансово економічного стану ...він збільшився на 0,12 або 39%, що є позитивним в діяльності підприємства. Наступним напрямком, оцінки фінансово економічного стану ЗАТ”Черкаси Лада”, мною було обрано – його рентабельність.
Випуск 39. Львів: ЛДУ,2004. C.439 – 442 Поліщук В. Реформування досудового слідства в органах прокуратури //Вісник прокуратури. 2003. № 5. C.... 39 41 Романов О. Слідство ведуть знатоки?: [Система досудового слідства] //Український Юрист. 2004. № 9. C. 17 19 Руденко М.
або 161,39%. Всього дохід від реалізації зріс в 2006 році на 2333,9 тис.грн. або 42,36% і на 5466,1 ...склала відхилення 1246,5 (68,39%). На сьогоднішньому етапі своєї діяльності держлісгосп бачить свої перспективи в нарощенні реалізації своєї продукції на експорт, тому що: 1) існує ...
або 39,86% в 2009 році, при чому в рослинництві в 2008 році він зріс на 243,3 тис.грн....і становив 0,85 (зріс на 0,39 або 84,78%). Коефіцієнт прибутковості характеризує, скільки прибутку припадає на 1 грн оборотних засобів. Прибутковість знижується на 0,17 або 25,...
кг 65 0,60 39,00 19. Чай грузинський пач. 542 0,38 205,98 Всього: 47622, 71 Порядкових номерів двадцять (з 1 по 20).... 50 0,78 39,00 Всього: 2136,64 Відпустив Прийняв (підписи) 8. Накладна на відпуск № 394 від 4 березня Отримувач – магазин №12 п/п ...
...знизився на 2,58 або 39,39%, а в 2008 році показник становить 1,1 тобто знизився на 2,87 або 72,29%.
...знизився на 2,58 або 39,39%, а в 2007 році показник становить 1,1 тобто знизився на 2,87 або 72,29%.
, 39 років, закінчив Чернівецький Національний Університет ім. Ю. Федьковича, «сертифікований психолог», одружений, двоє дітей, має власну практику, ініціативний, кмітливий, підприємливий.... Задача №39. Що Ви порадите клієнтці у нижче наведеній ситуації: « Коли у мого хлопця щось не виходить на роботі, свої негаразди виміщає ...
з 39 753,80 тис. грн. до 51921,2 тис. грн.). Доход (виручка) від реалізації продукції товарів (робіт, послуг) в структурі доходів в 2006 році займали 39,49 %, в 2008 році їх ...
...ще раз збільшився на 932,39 і становив 1264,87. Нормативне значення коефіцієнту ліквідності грошових потоків становить 1. В 2006 році показник становив 0,88, тобто не ...в 2006 році показник рівний 0,39, в 2007 році він зростає на 0,16 і становить 0,55, в 2008 році знижується на 0,12 і становить 0,43. 6.
5,0 % Question 39 Від сплати збору за першу реєстрацію транспортного засобу звільняються легкові автомобілі для інвалідів з об’ємом циліндрів двигуна до: a.... 5,0 % Question 39 Від сплати збору за першу реєстрацію транспортного засобу звільняються легкові автомобілі для інвалідів з об’ємом циліндрів двигуна до: a.
Ммп 36 90 39 90 ? АГП 68 95 51 95 ? Всього: — Канцелярські та господарські видатки Показники Розраховано лікарнею №1 Розраховано лікарнею № Опалення Освітлення Видатки ...216121,6 83,251 4,39 Функціонування законодавчої впади 78210 56333 21877 72,028 0,27 Функціонування виконавчої влади 474378 402945 71433 84,942 1,62 Утримання ...
39,4 тис. грн. d. 43,41 тис. грн. Question 39 Яка сума буде накопичена на рахунку, якщо впродовж 5 років ...
39. Формування ринкового механізму ціноутворення Задача № 1 Таблиця 1 Вихідні дані Ціна (Ро) Попит (D) Пропозиція (S) 111 2 20 106 ...
Варіант – 39 1. Основні причини зміни політичних режимів. 2. Особливості прийняття політичних рішень. 3. Чи відіграє Рада Європи роль «фільтра–посередника» в ...
39. Матричні структури: характеристика, переваги і недоліки 58. Орієнтаційна структура і культура як об'єкт управління в системі стратегії Ситуаційне завдання № ...
39. Перевірка збереження і ефективного використання основних засобів 52. Ревізія незавершеного виробництва Задача №11 На основі перевірки розрахунків з різними дебіторами ...
Задача № 39 Poзpaxyйте норматив власних оборотних коштів для підприємства громадського харчування на IV квартал, врахову¬ючи такі дані: Таблиця 1 Вихідні дані ...
Економічні аспекти регулювання аудиторської діяльності 39. Основні положення Закону України «Про аудиторську діяльність» від 22.04.93 р 44. Відмінність аудиту від ревізії та бухгалтерсько судової ...
Планування прибутковості підприємства 39. Класифікація планів 3. Задача № 1 Існує програма випуску продукції на підприємстві, яка наведена в таблиці 4 Таблиця 4 Програма випуску ...
Особливості публічного виступу Завдання № 39 Доберіть українські відповідники до слів, складіть п’ять речень: апелювати, дебати, дефект, домінувати, екстраординарний, конвенція, координувати, лімітувати, прерогатива, пріоритет, репродукувати, ...
...як засіб вивчення господарської діяльності 39.Аналіз узагальнених показників ефективності використання виробничих фондів Завдання № 75 Необхідно: – визначити результативний показник; – виявити вплив факторів на зміну показника; – визначити ...
...як засіб вивчення господарської діяльності 39.Аналіз узагальнених показників ефективності використання виробничих фондів Завдання № 75 Необхідно: – визначити результативний показник; – виявити вплив факторів на зміну показника; – визначити ...
...факторів на зміну результативного показника 39. Аналіз узагальнених показників ефективності використання виробничих фондів Завдання № 27 Необхідно: – провести групування підприємств за чисельністю працівників, утворивши будь яку кількість ...
...економічного розвитку споживчої кооперації України 39. Функції комісій кооперативного контролю. Положення про комісії кооперативного контролю 47. Організація і методика контролю пайового господарства та стану обліку пайовиків ...
...їх мета й організація роботи 39. Гарантії місцевого самоврядування 42. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад, виконавчого апарату районної, районної (у місті), обласної ради Література
...з системою Операційний день банку 39. Операції блокування/припинення блокування особових рахунків Література
Завдання 39. Командитне товариство “Хуторян і компанія” за письмовим проханням ТОВ “Плато” (далі – ТОВ) перерахувало останньому 100 тис. гривень для закупівлі оргтехніки.
Задача № 39 (варіант 2) На підставі нижчеподаних даних побудуйте формулу взаємозв'язку і визначите ступінь впливу виділених факторів на динаміку товарообігу, використовуючи ...
Форми та процедури декларування 39. Вам доручено накреслити порядок дій з відкриття митного ліцензійного складу. Ваші дії в даному випадку Література
25 ГРН/ЗАДАЧА Завдання 39. 15 жовтня 2014 р. Бобров звернувся до суду зі скаргою на дії державного виконавця. Заявник зазначав, що у провадженні державного ...
...та стабільності існування картельних угод 39. Діагностика фінансової стійкості підприємства Задача № 1 За звітними даними собівартість товарної продукції становила 72900 грн.
...пов’язані з наркотичними засобами 39,8 тис. і 42,8 тис. відповідно; у сфері економіки 65,3 тис. і 65,7 тис.
39 У роботі використані зноски та вказана реальна використана література. Ціна обговорюється.
« 1 2 3 4 5 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.