Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Ти користуєшся WEBMONEY?


аватар
Кульба Андрій

Рейтинг: 10
Тіхонова Вікторія Андріївна

Рейтинг: 10
Рибак Микола Сергійович

Рейтинг: 11
Мархоцька Анастасія Вікторівна

Рейтинг: 10
аватар
Олійник Артур Михайлович

Рейтинг: 16
аватар
Савка Роман Васильович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 451-500 з 691 за запитом №49

...Факт Вищий 54 94 Перший 49 78 Другий 22 56 Третій 18 75 разом Х 303 Задача Необхідно провести аналіз наявності, руху і динаміки основних засобів.
...7 2, 10 16,5 49,7 2, Задача №3 Для побудови економетричної моделі, що характеризує залежність між витратами на реалізацію продукції, обсягом товарообігу та середнім ...
...6 1, 9 14,2 49,8 2, 10 17,2 45 2, Задача №3 Для побудови економетричної моделі, що характеризує залежність між витратами на реалізацію ...
Задача №49 Фірма придбає деталі по 25 грн. за одиницю; щорічно вона потребує 4800 деталей; середня норма прибутку на капітал – 20%; витрати ...
Оцінка методів ціноутворення 49 2.4. Планування розподілу продукту 51 2.4.1 Можливі канали збуту продукції 51 2.4.2.
...капітал 80,0 Додатковий вкладений капітал 49,6 Інший додатковий капітал 10,4 Нерозподілений прибуток 12,2 Резервний капітал 2,1 Вилучений і неоплачений капітал (3,3) ...
ЗМІСТ ВСТУП 4 1 ТЕОРЕТИЧНИЙ РОЗДІЛ 7 1.1 Постановка задачі 8 1.1.1 Аналіз існуючих проектних рішень для реалізації завдань аналогічного призначення 8 1.1.2 Визначення функціональних вимог до програмного продукту 10 1.1.3 Вимоги до програмно апаратного комплексу для вирішення поставленої задачі 11 1.2 Обґрунтування вибору середовища реалізації завдання 12 1.3 Функціональні можливості середовища MS Access 15 1.4 Теоретичні основи організації реляційних баз даних 16 1.4.1 Реляц...
Задача № 49 Нижче наведені дані про ціну та виробництво трьох видів виробів за 2 роки (базисний та звітний).
45–49. Коментар до Конституції України / ред. кол. : В. Ф. Опришко, Л. Є. Горьовий, М. І. Корнієнко та ін. – К.
49. Місце судового прецеденту у правовій системі України. 50. Зародження та особливості романо германської правової системи 51.
Кількість робітників 49 Задача Використавши вихідні дані задачі 6 розрахувати вплив факторів на випуск продукції методом різниць Задача Використавши вихідні дані задачі 6 ...
...можливостей складування та транспортування продукту 49 2.5. Планування просування продукту 51 2.5.1. План рекламних заходів 51 2.5.2.
46 49. 14. Яценко С.С. Квалификация хулиганства. – К., 1980. Нормативний матеріал 1. Закон України «Про захист суспільної моралі» від 20.11....
...Вересень Жовтень Листопад Грудень 25,0 49,5 66,0 69,5 67,0 67,0 70,0 66,5 60,0 Власний капітал споживчого товариства, що інвестується в даний проект становить ...
49 ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2 ......................................................................................................57 РОЗДІЛ 3 ВДОСКОНАЛЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МІСЦЕВОГО ОПОДАТКУВАННЯ ........................58 3.1 Зарубіжний досвід та шляхи вдосконалення податку ...
...зобовязання 21,8 Поточні зобовязання 49,1 ЗАВДАННЯ 3 Провести аналіз фінансових результатів діяльності і фінансового стану даного підприємства (за показниками балансу і звіту про фінансові ...
Обґрунтування рекламного бюджету 48 ВИСНОВКИ 49 ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ 53 ДОДАТКИ 55 Данная работа написана и защищена на положительную оценку в одном из высших учебных заведений.
...2,33 10 16,1 49,7 2,31 Задача № 3 Для побудови економетричної моделі, що характеризує залежність між витратами на реалізацію продукції, обсягом товарообігу та ...
46 49. 10. Филимонов В.Д. Принципы уголовного права. – М.: АО «Центр ЮрИнфоР», 2002. 11. Яценко С.С.
46—49. Лобойко Л. М. Методи кримінально процесуального права : [монографія] / Лобойко Л. М. — Дніпропертровськ : Дніпропетр. державний університет внутрішніх справ, 2006. — 352 с.
Найвищий він у 2007 році – 0,49; у 2008 році Кавт знизився на 0,01 пункти і складав 0,48, а в порівнянні з 2006 роком Кавт підвищився на 0,...
...30,1 1449 22,3 – 49,9 – 7, по оплаті праці 1497,2 30,1 628,4 9,7 – 868,8 – 20, Усього оборотних активів 4973,...
49. Ст. 683. 3. Пилипенко П.Д. Трудове право України. Академічний курс: Підручник . К., 2005. 4. Акопова Е.М.
49. Організаційне та фінансове забезпечення ліквідаційних процедур. 50. Сутність і задачі управління фінансовою санацією підприємств.
...2,58 925 2,36 49,00 – 0,22 5,03 2.2 Короткострокові кредити й позики П22 199 0,53 1679 4,28 1 480,00 + 3,...
...присвячений зовнішньоекономічний діяльності; відсутнє планування 49. Якщо підприємство визначає ділову концепцію, яка може призвести його до створення реальної міжнародної конкурентної переваги, воно формулює: місію, стратегію, оперативну ...
...на сорт рослин, породу тварин 49. Оформлення права на сорт рослин, породу тварин 50. Захист прав на сорт рослин, породу тварин 51. Поняття комерційної таємниці 52.
49 2.6. Збурення в середньої аномалії під дією сонячного випромінювання . . . 51 ВИСНОВКИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 53 Перелік посилань . . . . . . . . . . . ……. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 54
...2131 57,44 2310 52,49 +179 – 4,95 + 8, 3.2. Короткострокові кредити 370 9,97 793 18 +423 + 8,03 + 114, 3. 3.
49. Поняття про конфлікт, Способи реагування на конфлікт. 50. Поняття про лідерство та керівництво. 51. Теорії походження лідерства. 52.
49. Альтернативні форми шлюбно сімейних взаємин. 50. Групова згуртованість як складний психологічний феномен. 51. Класифікація малих соціальних груп. 52.
48 49, 67. 9. Чернадчук В.Д., Сухонос В.В. Основи Господарського процесуального права: Навчальний посібник. Суми: ВТД «Університетська книга», 2003.
49. Національні валютні системи. 50. Напрямки та структура вивозу капіталу. Форми вивозу та розміщення (інвестування) капіталу. 51.
...затвердження Державного та місцевих бюджетів 49. Відповідальність за не цільове використання бюджетних коштів 50. Визначення та особливості бюджетно правових відносин 52.
49. Загальні положення тактики допиту. 50. Поняття та види допиту. 51. Тактичні прийоми проведення допиту в конфліктній ситуації. 52.
49. Митні пільги. 50. Поняття тарифних пільг (тарифних преференций) 51. Митні платежі. 52. Товарна номенклатура зовнішньоекономічної діяльності. 53.
Грановского (1848 / 49 гг.). Определите род и вид данной речи. Для этого надо: а) проанализировать лексику фрагмента (слова общеупотребительной или ограниченной сферы употребления; ...
49. Походження гри в історії суспільства, її зв'язок з працею і мистецтвом. 50. Педагогіка народної гри. 51. Класифікація дитячих ігор.
49. Тарифні пільги (тарифні преференції) 50. Міжнародне співробітництво з питань державної митної справи. 51. Нетарифне регулювання переміщення товарів через митний кордон.
49. Обов’язкове та добровільне страхування від нещасних випадків (умови страхування, страхові випадки, групи ризику, тарифи). 50. Акції, їх види.
49. Ранний опыт: облигатное научение, факультативное научение. 50. Реакция следования. 51. Ригидность и пластичность в поведении высших позвоночных. 52. Совместные игры.
49) Определение цели обучения на уроке. 50) Сущность понятий «гражданственность» и «гражданская культура личности». 51) Формы организации обучения: общие, конкретные и ...
або 23,49%; валовий прибуток збільшився на 269 тис.грн. або 47,36% в 2007 році, а в 2008 році на 848 тис.
49. Механізм здійснення бюджетного обліку за доходами та видатками бюджету. 50. Оформлення результатів виконання бюджету. 51. Бюджетний контроль: предмет, завдання, види.
...наблюдается только спад товарооборота на 49,74%. Степень колебания цены не значительна, поэтому совокупность товаров по цене можно считать однородным Анализ базисных и цепных темпов роста ...
Центральна Рада, її універсали 49. Держава П.Скоропадського. 50. Директорія. Отаманщина 51. Встановлення радянської влади в Україні. Політика воєнного комунізму. 52. НЕП в Україні 53.
« 1 2 ... 8 9 10

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.