Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Оцініть цей сайт


аватар
Жукова Вікторія Сергіївна

Рейтинг: 10
аватар
Петрович Інна Василівна

Рейтинг: 16
аватар
Тихонова Марина Борисовна

Рейтинг: 10
Крілик Юлія Андріївна

Рейтинг: 27
аватар
Денисюк Катерина Володимирівна

Рейтинг: 16
аватар
Попович Ірина Олександрівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 51-100 з 594 за запитом №54

54 58. 3. Володько Н.В. Ответственность за контрабанду по советскому праву. – К., 1978. 4. Грищук В., Омельчук О.... 50 54. 12. Кравченко О.О. Контрабанда: теорія і практика // Держава і права / Інститут держави і права ім. В.М.
54 3.1. Основні стратегії управління соціально психологічним кліматом у колективі…………………………………………………………………….…54 3.2. Управління соціально психологічним кліматом студентської групи……...
54 3.1 Аналіз тенденцій і підходів провідних друкованих видань ФРН до оцінки ситуації в Україні...............................................................................................…54 3.2 Стан та перспективи ...
...о возрасте лиц, совершивших преступления: 54 53 23 43 55 51 19 36 54 33 19 53 57 39 51 58 48 39 57 50 Вычислить ...
...96 96 400 Пральні машини 54 54 1 000 Задача № 2 Фірма лідер займає 20 % частки ринку, фірма конкурент займає 25 % частки ринку, інші фірми займають ...
...96 96 400 Пральні машини 54 54 1 000 Задача № 2 Фірма лідер займає 20 % частки ринку, фірма конкурент займає 25 % частки ринку, інші фірми займають ...
Розрахунок динаміки САР 54 5.4.1. Вимоги до якісних показників функціонування САР 54 5.4.2. Апроксимація перехідної характеристики ОР 55 5.4....
...96 96 400 Пральні машини 54 54 1 000 3.2 Задача № 2 Фірма лідер займає 20 % частки ринку, фірма конкурент займає 25 % частки ринку, інші ...
...96 96 400 Пральні машини 54 54 1 000 Задача № 2 Фірма лідер займає 20 % частки ринку, фірма конкурент займає 25 % частки ринку, інші фірми займають ...
54 3.1. Порядок касового виконання видаткової частини Державного бюджету України та місцевих бюджетів.................................................................................54 3.2.
...ТА АУДИТ ТОВАРНО МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ 54 3.1. Інформаційна база та основні методи економічного аналізу товарних ресурсів оптового підприємства 54 3.2.
...37 56 46 47 52 54 19 55 28 20 31 38 58 36 32 29 43 28 Сделать вывод об однородности статистической совокупности. Задание 4....) 43,0 56,4 46,7 54,4
54 § 1. Поняття і види цивільного судочинства.....54 § 2. Стадії цивільного судочинства.....57 Глава 4. ЦИВІЛЬНІ ПРОЦЕСУАЛЬНІ ПРАВОВІДНОСИНИ.....60 § 1.
54 1. Цивілістика.....54 2. Цивільне право як навчальна дисципліна.....58 ГЛАВА 4. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО ЯК СИСТЕМА ЗАКОНОДАВСТВА.....60 1.
Черкаси, проспекті Хіміків 54/43. Дослідження показують, що в умовах виходу економіки України з кризового стану надзвичайно важливого значення набуває активізація інвестиційної діяльності, оскільки ...2004році, який передбачено на рівні 54,6 млрд. Гривень, залишатимуться власні кошти підприємств та організацій, тобто на рівні 60%. Показано, що нинішня правова система України діє ...
54 3.1. Розширення спектру платіжних продуктів ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» як напрямок зміцнення конкурентоспроможності на ринку платіжних карток………………………………………………………………………….....54 3.2.
...ВЕЛИКОБРИТАНІЇ НАПЕРЕДОДНІ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ 54 3.1. Дипломатичні відносини Англії та Франції напередодні другої світової війни 54 3.2. Посилення позицій Німеччини.
54 3.1. Система управління охороною праці на підприємстві …………….54 3.2. Шляхи та заходи щодо удосконалення системи охорони праці в ...
Фінансова надійність страхової компанії 54 3.1.Загальна характеристика фінансової надійності страховика 54 3.2.Забезпечення платоспроможності страховиків (на прикладі страхової компанії) 59 4.
54 Висновки до розділу 2...............................................................................57 Розділ 3. Аналіз наданих послуг та напрями удосконалення обліку в ау диторській компанії «Вектор аудиту».................................................................. 54. Нашкаревська Г.В. Бухгалтерський облік: навчальний посібник / Нашкарев ська Г.В. – К: Центр навчальної літератури, 2004. – 464 с. 55.
...Розрахунки з Пенсійним фондом 8,54 Розрахунки з фондом соціального страхування на випадок тимчасової непрацездатності 3,54 Розрахунки за страхуванням на випадок безробіття 2,25 Розрахунки ...
54 3.1. Основні напрямки дослідження професійної адаптації . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54 3.2. Психологічна структура і чинники дезадаптації майбутніх вчителів. . . . . . . . . .71 3.3.
...7 42401,0 90,4 42418,54 90,2 100,0 1,15 – у кредит 2265,68 4,9 2486 5,3 2633,52 5,6 105,9 ...умовно змінний 7,2 11,54 – умовно постійний 4,8 0,56 Сума умовно постійних витрат 6,91 6,91 Задача № 15 Здійснити аналіз витрат обороту.
54 56. Курило О. Проблеми організації апеляційного розгляду та правові наслідки відмови прокурора від підтримання державного обвинувачення в суді // Юридична Україна.... 54 КПК, та направлення справи на новий судовий розгляд. Чи підлягає задоволенню апеляційне подання прокурора? Яке рішення має прийняти суд апеляційної ...
...зобов’язання 2345 526 2345 54 0 5270 Всього зобов’язань 3302150 54273 355486 10927 1430 3724266 7 Чиста балансова позиція (активи зобов’язання) 2296858 124603 319607 ...49 87 12 16 33 54 88 13 16 32 46 83 14 23 32 61 70 15 19 25 44 79 16 22 26 70 ...
...продукції, од План Факт Вищий 54 94 Перший 49 78 Другий 22 56 Третій 18 75 разом Х 303 Задача Необхідно провести аналіз наявності, руху і ... Вантажно розвантажувальні механізми 54 10 5 1.2.4. Обчислювальна техніка 76 4 1.3. Транспортні засоби 1.4.
52 РОЗДІЛ 5 54 ЗМІНИ АНТРОПОМЕТРИЧНИХ, ФІЗІОЛОГІЧНИХ І ПЕДАГОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ДІТЕЙ СПЕЦІАЛЬНОЇ МЕДИЧНОЇ ГРУПИ В УМОВАХ ФОРМУЮЧОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ 54 Висновки до 5 розділу.
...72 000 хлібопекарня 4 0,8 54 000 хлібопекарня 5 0,9 38 600 Завдання № 3 На підставі нижче приведених умов про ефективність торгівлі по окремих товарних групах ...Гречка 39 65 Соки 59 54 Карамель 23 64 М'ясні вироби 12 23 Бульйонні кубики 35 56 Фруктовий компот 34 26 Завдання № 4 Відкриття власної ...
...2007 році на 0,24 або 54,64%, в 2008 році – на 0,15 або на 1,69%. Це свідчить про збільшення вартості отриманого доходу на 1 грн....і на 5,61 або 54,28%, що є позитивним. Показник наявності оборотних коштів характеризує величину власних оборотних коштів на певний період.
54 3. Акти цивільного стану.....55 4. Особливості цивільно правового статусу фізичної особи підприємця.....59 5. Зміст (обсяг) правоздатності фізичної особи........754 Глава 54. ДОГОВІР БАНКІВСЬКОГО РАХУНКА. ДОГОВІР БАНКІВСЬКОГО ВКЛАДУ.....755 1. Загальні положення договору банківського рахунка.....755 2. Операції за рахунком.....756 3.
Вибір цільових сегментів ринку 54 3.5. Позиціонування товару фірми 54 3.6. Вибір стратегії росту фірми 55 3.7.
...134,3 100 2 Сosmopolitan 54,25 40,39 3 Ліза 54,2 40,36 4 Отдохни 34,75 25,87 5 Единственная 24,25 18,...
...осіб 280 ІІ розряду осіб 54 ІІІ розряду осіб 48 IV розряду осіб 52 V розряду осіб 53 VI розряду осіб 73 2....1,35 V розряд – 1,54 VI розряд – 1,80 Розмір мінімальної заробітної плати становить 420 грн. Середній коефіцієнт співвідношення посадових окладів керівників та спеціалістів і ...
...продуктивність праці знизилась на 9,54 тис.грн. або 27,39% в 2007 році і зросла на 3 тис.грн. або 11,87% в 2008 році.... або 71,54%, а в 2008 році – на 19 тис.грн. або 17,75%. на підприємстві спостерігається наступне: залишкова вартість нематеріальних активів зменшується ...
...основні засоби інших галузей 234 54 3. Невиробничі основні засоби 756 54 РАЗОМ основних засобів Сума зносу Задача Необхідно проаналізувати рух робочої сили підприємства.
...32,6 0,57 44, страхування 54,2 0,86 87,7 1,54 33, оплата праці 234,4 3,73 218,5 3,83 15, дочірні підприємства ...
...по дебету рахунка 901 (проводка 54) і списана потім по дебету рахунка 791; до собівартості не включені адміністративні витрати, вони відображені у рядку 070; 4) прибуток ...зобов`язання з ПДВ 12613 54 Списано собівартість реалізованої продукції на фінансовий результат 55 Списано дохід від реалізації 56 Списано адміністративні витрати 57 Нараховано податок на ...
...2004 від 2003 рік: 0,46 (54,7% більше)). Позитивним є його зменшення з 10,86 в 2003 році до 9,54 в 2004, і 7,64 ...
або 54,57% в 2005 році і на 0,85 тис.грн. або 15,23% в 2006 році....на 3 особи або 11,54%, кількість непромислового персоналу, яка становить достатньо значну частку в питомій вазі значно скорочується в 2005 році – на 121 особу, що ...
або 54,84% та зростає в 2008 році на 567,3 тис.грн. або 132,98%; вартість необоротних фондів підприємства знижується в ...році, але знижується на 13,54 в 2008 році. Відповідно швидкість обертання запасів знижується на 56,813 днів в 2007 році, але зростає в 2008 році ...
...від 0,18 до 0,55 і 0,54 в 2005,2006 і 2007 роках відповідно. Значення коефіцієнта в 2005 році значно нижче від мінімального нормативного значення (0,7 0,8), ...саму величину) та вибуття на 54,2 тис.грн. в 2006 році та 304,9 тис.грн. в 2007 (в тому числі ліквідовано на 5 тис.
...на зберігання запасів в розмірі 54,24 грн. на 1000 грн. запасів на рік економія від впровадження пропозиції становить: 54,24*5268,18 тис.
...від 0,18 до 0,55 і 0,54 в 2006,2007 і 2008 роках відповідно. Значення коефіцієнта в 2006 році значно нижче від мінімального нормативного значення (0,7 0,8), ...саму величину) та вибуття на 54,2 тис.грн. в 2007 році та 304,9 тис.грн. в 2008 (в тому числі ліквідовано на 5 тис.
...90 1,0 120 1,0 0,21 0,54 0,75 0,8 130 25 85 110 1,0 130 1,0 0,19 0,65 0,84 2,0 135 25 100 125 1,0 135 1,0 0,...90 0,65 78,0 0,65 0,21 0,54 0,75 0,8 130 25 85 110 0,65 84,5 0,65 0,19 0,65 0,84 2,0 135 25 100 125 0,65 87,...
або 54,86%. Показник собівартості на одну гривню реалізованої продукції збільшився в 2007 році на 6 коп.... або 54,86%. Інші операційні доходи зросли в 2007 році на 35,4 тис.грн. і зросли в 2008 році на 83 ...
...році на 0,19 або 36,54% і зменшується в 2008 році на 0,05. Оборотність оборотних коштів характеризує час, за який оборотні кошти здійснюють один оборот, при ...оборотні кошти підприємства обернулись 2,54 рази, в 2007 році 1,72 рази, тобто коефіцієнт менше на 0,82, а в 2008 році показник становить 0,21, тобто ...
54,7 4, Активи (середньорічний показник), млн.гр.од. 2457,9 3459, Обсяги продажів, млн.гр.од.... 54,7 4, Активи (середньорічний показник), млн.гр.од. 2457,9 3459, Обсяги продажів, млн.гр.од.
« 1 2 3 4 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.