Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Ти користуєшся WEBMONEY?


аватар
Гуштан Іванна Юріївна

Рейтинг: 10
аватар
Кузьменко Антоніна Михайлівна

Рейтинг: 25
аватар
Квак Артур Васильвоич

Рейтинг: 10
аватар
Калініченко Катерина Павлівна

Рейтинг: 10
аватар
Жукова Вікторія Сергіївна

Рейтинг: 10
аватар
Когут Олег Богданович

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 101-150 з 594 за запитом №54

...3 Працездатного віку (жінки 16 54, чоловіки 16 59) 926,1 455,2 470,9 Старше працездатного віку (жінки – 55 і старше, чоловіки – 60 і старше) ... 54. Кількість та процент бракованих виробів характеризується даними таблиці: Партія товару Кількість бракованих виробів, шт. Процент бракованих виробів, % 1 5 0,4 ...
...2006 році на 0,24 або 54,64%, в 2007 році – на 0,15 або на 1,69%. Це свідчить про збільшення вартості отриманого доходу на 1 грн....і на 5,61 або 54,28%, що є позитивним. Показник наявності оборотних коштів характеризує величину власних оборотних коштів на певний період.
...2007 році на 0,24 або 54,64%, в 2008 році – на 0,15 або на 1,69%. Це свідчить про збільшення вартості отриманого доходу на 1 грн....і на 5,61 або 54,28%, що є позитивним. Показник наявності оборотних коштів характеризує величину власних оборотних коштів на певний період.
...355573,8 275697,9 77,54 7 Активи капіталізовані Ак (п.15А+п.16А) 113900,4 144089,1 126,50 Коефіцієнти фінансової стійкості Оптимальне значення 1 ...43247,7 138193,2 319,54 5 Кредитний портфель КР (п.5+п.7) 326111,4 409264,2 125,50 6 Активи дохідні Ад 440731,8 ...
...національній валюті мають питому вагу 0,54% в 2005, 1,41% в 2006 і 1,96% в 2007 році. Сума статутного капіталу підприємства в 2007 році не ...найбільша в 2005 році – 76,54%, значно знижується в 2006 році – 13,76% і 2007 році – 12,8%. Питома вага поточних зобовязань за розрахунками з бюджетом ...
...2006 році на 0,24 або 54,64%, в 2008 році – на 0,15 або на 1,69%. Це свідчить про збільшення вартості отриманого доходу на 1 грн....і на 5,61 або 54,28%, що є позитивним. Показник наявності оборотних коштів характеризує величину власних оборотних коштів на певний період.
або 51,54% і зменшується в 2009 році на 402,5 грн. або 24,9%. Кількість людино – годин, які відпрацьовані одним працівником зросла ... або 13,54% в 2009 році. Для збільшення ефективності діяльності підприємству необхідно розширювати свою діяльність, вкладати кошти та отримувати додатковий прибуток від впровадження ...
...на зберігання запасів в розмірі 54,24 грн. на 1000 грн. запасів на рік економія від впровадження пропозиції становить: 54,24*5268,18 тис.
54 кредити Question 5 Впровадження ECTS у ВНЗ не впливають на: a. можливість самостійно формувати програми навчання b.... 54 години Question 10 Шкала оцінювання знань студента за ECTS є: a. дванадцятибальною b. стобальною c. п’ятибальною стобальною d.
54 кредити Question 5 Впровадження ECTS у ВНЗ не впливають на: a. можливість самостійно формувати програми навчання b.... 54 години Question 10 Шкала оцінювання знань студента за ECTS є: a. дванадцятибальною b. стобальною c. п’ятибальною стобальною d.
...становити 39,8+14,8 = 54,6 тис.грн, відповідно додатковий чистий прибуток 54,6 * (1 0,25) =40,95 тис.грн.
...5,41 5,33 5,54 7 15,2 16,4 17,4 17,1 18,1 18,5 18,7 17,9 18,1 19,...61 + 1,5№ 9 39,54 + № 29,35 + 2№ 23,12 42,14 + 1,5№ 10 42,17 + № 30,65 + 2№ 25,52 45,52 + 1,...
51 — 54. 16. Анісімов С. А. До питання про реалізацію бюджетних принципів // Фінанси. 2006. № 12. С. 31 33. 17. Бабич А.М.... 54. Ігудін А. Г. Деякі проблеми міжбюджетних стосунків / А. Г. Ігудін // Фінанси. 2007. № 5. С. 8 11. 55.
40, 41, 52, 54 b. 43, 46, 47, 48, 49, 50, 53, 56 c. 58, 61, 62 Question 10 Суб’єктами соціальної політики є: ... 40, 41, 52, 54 b. 43, 46, 47, 48, 49, 50, 53, 56 c. 58, 61, 62 Question 28 Категорія «глобалізація» означає: a.
Варіант – 54 1. Парламентські та президентські системи влади. 2. Політична думка епохи Відродження. 3. Що є більш ефективним – правління більшості чи правління ...
Третинна медична допомога 54. Трудовий договір Висновки Список використаної літератури Додатки
Розрахувати місячний заробіток начальника цеху, якщо: • посадовий оклад 952 грн • нарахована премія 54% від посадового окладу; • три дні був у відпустці без оплати; • чотири дні виконував державні обов'язки • працював протягом місяця 25 ...
Гегеля 54. Соціально історичні передумови виникнення свідомості 78. Духовне життя суспільства: поняття і структура 102. Римський клуб Література
...система реакції організації на них 54. Задачі виконання стратегії і функції вищого керівника Ситуаційне завдання № 3 Корпорація «Сірс, Робак енд компані» втратила свою конкурентноздатність і зіткнулася ...
Причини деградації природних вод Землі 54. Види забруднювачів 124. Стаття 16 Конституції України 152. Проблема утилізації відходів 181. Заходи з оздоровлення екологічної ситуації в регіонах України ...
...нові основні засоби на суму 54 тис.грн. З 1 жовтня вибули основні засоби на суму 32 тис.грн. Обсяг реалізованої продукції підприємства: 1210 тис.грн.
...нові основні засоби на суму 54 тис.грн. З 1 жовтня вибули основні засоби на суму 32 тис.грн. Обсяг реалізованої продукції підприємства: 1210 тис.грн.
Управлінська інформація на підприємстві 54. Системний підхід до управління операціями Список використаних джерел
...його функціональна та географічна структури 54. Сутність, функції та види міжнародних кредитів Задача № 5 (варіант 4) Визначити експортні квоти для трьох країн: Нова Зеландія, США, Канада (...
...фірми в умовах досконалої конкуренції 54. Охарактеризуйте можливі ситуації одночасного зовнішнього впливу на виробників і споживачів Задача № 2 На ринку даного товару функція попиту описується рівнянням: ...
...купівля облігації з купонною ставкою 54% за номінальною ціною. б) придбання безкупонної облігації з дисконтом 41%, який погашається за номіналом. Строк займу по обох варіантах – 1 ...
Активний позиковий рік привів до того, що на кінець 2008 року активи компанії на 63% були сформовані оборотними активами, які на 54% складалися з короткострокової дебіторської заборгованості (56,1 млн. грн. на кінець року). Співвідношення чистого боргу і показника EBITDA склало 5,...
...і трифазових електричних мереж Завдання № 54 У процесі виконання трудових обов’язків на своєму робочому місці працівник в результаті нещасного випадку, що мав місце з вини ...
Модель «сукупний попит – сукупна пропозиція» 54. Суть, форми, методи, теорії державного регулювання Література
...і продає їх за ціною 54 грн. за один набір. Щомісяця підприємство може продати 200 наборів. Постійні затрати підприємства становлять 2680 грн.
...заяви на страхування виповнилось: a) 54 років; б) 75 років. Поясніть чому. 2. Громадянин А. уклав договір страхування від нещасних випадків зі страховою компанією на один ...
...сторони в кримінальному законодавстві Завдання № 54 1. Використовуючи засоби програми MS Word, створіть зразок шаблону типового документа "Позовна заява". На основі даного шаблону створіть документ, заповнивши ...
; – митні та комісійні збори 54 грн.; – ставка ввізного мита 20%; – ставка акцизного збору 12% Задача № 2 Підприємство МП «Мрія» в рахунках своєї заборгованості перед банком ...
54. Простір і час як форми існування матерії Література
...готівкових і безготівкових обмінних операцій 54 6. Організація операцій з чеками в іноземній валюті 69 7. Організація пасивних операцій 74 8. Організація міжнародних розрахунків 82 9.
...національний продукт на початок року – 54,5 млн. грн. Річна інфляція – 24. Визначити на кінець року: 1) реальний і номінальний національний продукт; 2) швидкість обігу грошей; ...
...становить конфіденційну інформацію банку Завдання №54 Одного разу ви зустріли свого товариша, якого не бачили 10 років. Узнавши, що ви працюєте у банку він дуже зрадів ...
54 фз, проведённая ФНС одного из районов г.Омска, выявила не применение контрольной кассовой машины (ККМ) при продаже товара продавцом киоска, ...
п/п Зміст господарських операцій Варіант 1 br />br /> 1 Отримано виробничі запаси від постачальників: сталь, т (400) 40 000,00 фарба, кг (500) 5 000,00 ПДВ 9 000,00 Разом (суму визначити самостійно) 54 000,00 br />br /> 2 Нараховано транспортіній організації за транспортування виробничих запасів: вартість послуг 1 000,00 ПДВ 200,00 ...
...електронно променеві трубки для телевізорів – 54%. Розрахуйте ефективний рівень тарифу, якщо: а) вартість трубки становить 40% вартості телевізора; б) вартість трубки становить 60 % вартості телевізора; в) ...
...55 10 5 2 28 54 15 9 3 30 55 20 10 4 31 53 25 12 5 32 52 25 18 Задача № 2 Кумулятивна ...
...червень включно загальним розміром 39,54 грн.; загальний місячний розмір плати за житлово комунальні послуги становить 71,04 грн. З 1 квітня відбулося збільшення тарифів на ...
...соотношение сторон 1 : 2), площадь – 54 м2. Так как окно кабинета выходит на запад, уместным будет использование нейтрального цветового режима, например, светло зеленого.
...24 000 14 000 28000 54 3 Початковий запас незавершеного виробництва 18 000 10 000 30 000 28 4 Прямі матеріальні витрати 44 000 32 000 ...
...14 64 16 59 18 54 20 1. Побудувати криві попиту (а bх) та пропозиції (с + dx).Визначити ринкову рівновагу, рівноважну ціну та обсяг випуску продукції ...
А Кг 60 4 54 3 10200 В м 2 50 5 45 Розрахунки виконати в таблиці, використовуючи спосіб ланцюгових підстановок.
54 Річна програма, тис. шт./рік 1,5 Задача № 20 Відомі функції попиту й пропозиції на деякий товар.
54 Річна програма, тис. шт./рік 1,5 4. Задача № 10 Встановлено регульовану роздрібну ціну на виріб з ПДВ в розмірі ...
54 Річна програма, тис. шт./рік 1,5 Задача № 20 Відомі функції попиту й пропозиції на деякий товар.
6(54).Ступень и характер действия вредных веществ на организм человека. 7(68).Требования к цистернам и бочкам при транспортировке сжиженных газов.
« 1 2 3 4 5 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.