Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Оцініть цей сайт


аватар
Жижикова Юлія Олегівна

Рейтинг: 10
Бойченко Яна Олегівна

Рейтинг: 16
аватар
Зінченко Юлія Олександрівна

Рейтинг: 10
Михальчук Сергій Богданович

Рейтинг: 10
аватар
Панишева Л. Ф.

Рейтинг: 10
аватар
Болгарін Володимир Володимирович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 51-100 з 353 за запитом №76

або 76,18%, чистий дохід від реалізації продукції збільшився в 2007 році на 111956,8 тис.грн.... або 76,18%, собівартість реалізованої продукції збільшилась в 2007 році на 106279 тис.грн. або 499,12% і в 2008 році зменшилась ...
...відсутня, решта матеіральних витрат – 10,76%, прямі витрати на оплату праці – 19,38%, інші прямі витрати – 17,11%, відрахування на соціальні заходи – 5,75%, решта прямих ...витрати в тваринництві займають близько 76 78% в 2009 році, в тому числі корми – 58 59%, нафтопродукти – 8 9%, решта матеріальних витрат – 8 11%, прямі витрати ...
, 4 й рік – 99399,76 грн., 5 й рік – 121273,68 грн., 6 й рік – 141594,76 грн., 7 й рік – 149806,25 грн.
76 77 Півненко Л. Проблеми групового розслідування кримінальних справ //Вісник прокуратури. 2003. № 6. C. 48 52 Півненко Л.... 76 79 Примаченко Л.В. Права людини та досудове слідство // Актуальні проблеми політики. Вип. 13 14. Одеса: Юрид. літ.,2002. C.
...захисту: єдиний соціальний внесок (36,76% з 01.01.2011 р.) 4043, 8 Нарахована заробітна плата адміністрації підприємства (третій пункт завдання) 7879, 9 Згідно з чинним ...підприємства: єдиний соціальний внесок (36,76% з 01.01.2011 р.) 2896, 11 Видано з каси аванс головному інженеру Лєвіну О.М.
...році на 0,05 і становить 0,76. Відповідно коефіцієнт придатності основних засобів знижується – на 0,05 в 2008 році. Позитиним є те, що коефіцієнт оновлення основних засобів в ...з 2006 зростає на 6,76, але в 2008 році зростає значно і первищує значення 2006 року майже втричі, що є позитивним; рентабельність основних фондів лише ...
...асортименту будівельних товарів для покрівлі 76. Характеристика асортименту і вимоги до якості світлочутливих матеріалів для фотографування та друку 98. Дайте товарознавчу характеристику п’яти зразкам металевого ...
Управління на підприємствах райспоживспілки 76. Провести аналіз плинності кадрів на підприємстві, де працює студент та розробити заходи по забезпеченню сталості кадрів в умовах ринкової економіки.
...неформальними групами в трудовому колективі 76. Провести аналіз плинності кадрів на підприємстві, де працює студент та розробити заходи по забезпеченню сталості кадрів в умовах ринкової економіки.
...активи 1144,3 Нематеріальні активи 76,9 Основні засоби 996,1 Довгострокові фінансові інвестиції 71,3 ІІ. Оборотні активи, у т.ч.
...активи 1144,3 Нематеріальні активи 76,9 Основні засоби 996,1 Довгострокові фінансові інвестиції 71,3 ІІ. Оборотні активи, у т.ч.
...активи 1144,3 Нематеріальні активи 76,9 Основні засоби 996,1 Довгострокові фінансові інвестиції 71,3 ІІ. Оборотні активи, у т.ч.
...активи 1144,3 Нематеріальні активи 76,9 Основні засоби 996,1 Довгострокові фінансові інвестиції 71,3 ІІ. Оборотні активи, у т.ч.
...активи 1144,3 Нематеріальні активи 76,9 Основні засоби 996,1 Довгострокові фінансові інвестиції 71,3 ІІ. Оборотні активи, у т.ч.
...активи 1144,3 Нематеріальні активи 76,9 Основні засоби 996,1 Довгострокові фінансові інвестиції 71,3 ІІ. Оборотні активи, у т.ч.
...активи 1144,3 Нематеріальні активи 76,9 Основні засоби 996,1 Довгострокові фінансові інвестиції 71,3 ІІ. Оборотні активи, у т.ч.
...12 10 81 14 8 76 16 6 71 18 4 66 20 2 1. Побудувати криві попиту (а – bх) та пропозиції (с + dx). 2.
...10 86 12 81 14 76 16 71 18 4Є 66 20 1. Побудувати криві попиту (а bх) та пропозиції (с + dx) 2.
...85 81 77 84 83 76 Складіть ряд розподілу слухачів за кількістю набраних балів ,виділивши 3 групи з рівними інтервалами. Результати покажіть графічно. 37.
...бюджету, розподіл функцій між ними 76. Характеристика бюджетного устрою розвинених країн. Вплив чинників на елементи бюджетного устрою Література
...рік випущено продукції на суму 76 800 тис. грн., сума загального приросту обсягу продукції – 8 970 тис. грн.. Середньоспискова чисельність робітників за звітний рік становила 260 ...
...28, 31, 32, 36, 71, 76. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ: Метою даної контрольної роботи є формування цілісного уявлення про місцеві ради як представницькі органи місцевого самоврядування.
(76). Спринклерные и дренчерные установки …………………………... 21 8. (141). Задача……………………………………………………………….. По статистическим данным определить характер производственного травматизма, вычислить показатели уровня травматизма.
...28, 31, 32, 36, 71, 76. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ: Метою даної контрольної роботи є формування цілісного уявлення про місцеві ради як представницькі органи місцевого самоврядування.
76 с. Дагель П.С., Котов Д.Л. Субъективная сторона преступления и ее установление. – Воронеж, 1972. Нерсесян В.А.
Внаслідок вибуху постраждало 76 чоловік, троє з яких померли. Визначте відповідальність Зубко. 2. Увечері 26 березня 2002 року Купріков приїхав до Пархоменка Олега з ...
...28, 31, 32, 36, 71, 76. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ: У межах даної теми необхідно розкрити сутність та юридичну природу референдуму як вищої форми безпосередньої демократії в Україні, ...
...114 Cпоживання 40 52 64 76 88 Визначте рівноважний ВВП за умови, що інвестиції дорівнюють 18 млрд гр. од. 3. Гранична схильність до заощадження MPS = 0,1.
...ліквідності активів ТзОВ ВКФ “Пліт” 76 Розділ 3. Шляхи покращення управління активами підприємства 87 3.1.Нормування оптимізації управління активами підприємств 87 3.2.
...70 61 62 Б 77 76 71 72 62 63 В 75 74 74 75 64 65 Разом 233 230 – – 187 190 Завдання № 2 На основі ...
...9 2,0 1,8 Завдання № 76 Необхідно: – визначити результативний показник, розрахувати вплив факторів на зміну результативного показника; – зробити висновки. Таблиця 2 Дані ТзОВ "Рада" Показник Одиниця ...
76 br /> Диплoмнa poбoтa cклaдaєтьcя iз вcтупу, тpьoх poздiлiв, двoх пiдpoздiлiв, виcнoвкiв, пepeлiку викopиcтaних джepeл тa дoдaткiв.
...9 2,0 1,8 Завдання № 76 Необхідно: – визначити результативний показник, розрахувати вплив факторів на зміну результативного показника; – зробити висновки. Таблиця 2 Дані ТзОВ "Рада" Показник Одиниця ...
...1.6 Організація бездротового доступу 76 1.7 Маршрутизація 94 1.7.1 Міжмережева взаємодія 94 1.7.2 Налаштування маршруту за замовчуванням 102 1.8 ...
...1000 1 2980 0,862 2568,76 2 3329 0,743 2473,45 3 4815 0,641 3086,42 4 3599 0,552 1986,65 5 2121 0,476 1009,6 ...
...засобів 85 83,1 97,76 – 1,9 4. Задача № 70 На підставі наведених даних визначити затрати на 1 грн продукції та фактори, що на неї ...
76 br />br /> РОЗДІЛ 3. Шляхи удосконалення комплексу маркетингу.…… …..91 3.1. Основні напрямки удосконалювання комплексу маркетингу на ТОВ «Круг Вікна»…………………………………………….
...70 60 61 В 77 76 72 73 62 63 Разом 239 236 – – 181 184 Завдання № 2 На основі наведених даних обчислити планову і фактичну структуру ...
...1.6 Організація бездротового доступу 76 1.7 Маршрутизація 94 1.7.1 Міжмережева взаємодія 94 1.7.2 Налаштування маршруту за замовчуванням 102 1.8 ...
...за виданими авансами 83,8 76, 12 Грошові кошти у національній валюті 63,0 16, 13 Незавершене виробництво 27,6 43, 14 Статутний капітал 470,0 470, 15 ...
ЗМІСТ ВСТУП 5 1 ЗАСАДИ ПОБУДОВИ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ДЛЯ ІНТЕРНЕТ ТОРГІВЛІ 8 1.1 Поняття і принципи створення систем електронної торгівлі 8 1.2 Огляд платформ побудови Інтернет магазинів 15 1.3 Ризики та загрози функціонування систем електронної комерції 20 2 РОЗРОБКА КОНЦЕПЦІЇ ПОБУДОВИ ІНТЕРНЕТ МАГАЗИНУ 36 2.1 Концепція купівельного кошика і функції електронного магазину 36 2.2 Розробка бази даних та структури проекту 41 3 ІНТЕРФЕЙС І ПРОГРАМНА РЕАЛІЗАЦІЯ ІНТЕРНЕТ МАГАЗИНУ 46...
76 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ........................................................80 ДОДАТКИ.............................................................................................................85
76 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ............................................................78 ДОДАТКИ .............................................................................................................82
...21 000 22 000 104,76 + – продукція власного виробництва 12 663 13 335 14 080 105,59 + – купівельні товари 7 437 7 665 7 920 103,...
« 1 2 3 4 ... 7 8 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.