Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


аватар
Правдюк Петро Андрійович

Рейтинг: 10
Наталія Вікторівна

Рейтинг: 10
Мазур Ярослав Вікторович

Рейтинг: 10
Ильчишина Ирина Викторовна

Рейтинг: 16
аватар
Середа Олена Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Гловюк Андрій Станіславович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 51-100 з 384 за запитом №84

) і безнадійним (з 4,84 до 20,56 млн.грн.). При цьому відповідно збільшуються і абсолютні суми втрат – по кредитам під контролем (з 0,89 до ...) і безнадійним кредитам (з 4,84 до 20,56 млн.грн.). По стандартним кредитам в 2007 році порівняно з 2006 заборгованість зростає з 1530,7 млн.
) і безнадійним (з 4,84 до 20,56 млн.грн.). При цьому відповідно збільшуються і абсолютні суми втрат – по кредитам під контролем (з 0,89 до ...) і безнадійним кредитам (з 4,84 до 20,56 млн.грн.). По стандартним кредитам в 2006 році порівняно з 2005 заборгованість зростає з 1530,7 млн.
...79365 10 0,793651 15 1840 84 1050 50 35 2940 35 20 1100 13,09524 12,5 0,595238 20 1840 105 1575 50 30 3150 30 ...252 346,5 5 693 84 138,6 5 1575 189 315 6 756 63 126 6 4050 2475 675,0 7 798 42 114,0 7 3780 ...
або 34,84% в 2007 році і на 2287,6 тис.грн. або 63,12% в 2008 році; валовий прибуток підприємства зростає в ...зростає в 2007 році на 84 тис.грн і знижується в 2008 році на 90 тис.грн.; чистий прибуток зростає на 284 тис.грн.
, в 2013 році – 1595,84 тис.грн. Таким чином, впровадження пропозиції є ефективним, оскільки дохід від реалізації зростає на 1510,21 тис.грн...., чистий дохід зростає на 1595,84 тис.грн., собівартість реалізованої продукції – на 1279,71 тис.грн., валовий прибуток – на 316,13 тис.грн.
...від операційної діяльності передбачено рахунок 84 «Витрати операційної діяльності», на якому узагальнюється інформація про матерiальнi витрати, витрати на оплату працi, вiдрахування на соцiальнi заходи, амортизацiю, iншi ...відкриття додаткових субрахунків до рахунку 84. Таким чином, можна стверджувати, що План рахунків суб’єктів малого підприємництва по суті не дає бажаного спрощення облікового процесу, оскільки ...
або 36,84%. Таким чином, фінансовим результатом від операційної діяльності є збиток в 2006 році 767,4 тис.грн, 1214,6 тис.грн.... або 348,84% і в 2008 році на 16,7 тис.грн.або 86,53%. Податок на прибуток підприємства зріс в 2007 році ...
...99,19 1,40 2,84 ФОП у % до товарообороту 1,86 1,88 1,83 97,34 0,05 0,03 Розрахувати вплив факторів на ФОП: – зміна ...4 101,08 289,6 84,9 3,78 Рівень вало¬вого доходу, % 7,85 8,05 8,12 100,87 0,27 0,07 3,44 Задача №...
81 84 Слинько С.В. Процесуальний статус слідчого // Державне будівництво та місцеве самоврядування. Вип. 6. Х.: Право,2003. C.... 84 87 Федченко В. Законодавче регламентування припинення діяльності слідчої групи //Право України. 2002. № 5. C. 99 102 Федорченко В.
, в 2013 році – 1595,84 тис.грн. Таким чином, впровадження пропозиції є ефективним, оскільки дохід від реалізації зростає на 1510,21 тис.грн...., чистий дохід зростає на 1595,84 тис.грн., собівартість реалізованої продукції – на 1279,71 тис.грн., валовий прибуток – на 316,13 тис.грн.
Таким чином, частка чистого доходу – 84,11%, валового прибутку – 26,63%, чистого прибутку – 20,52%. В 2007 році підприємство має частку доходу від реалізації 92,02%, ...Таким чином частка чистого доходу – 84,25%, валового прибутку – 28,88%, чистого прибутку – 19,24%, тобто частка основних показників,крім чистого прибутку зростає.
...76% в 2006 і 8,84% в 2007 році. Інший додатковий капітал має значно більшу питому вагу, яка також з роками знижується – 69,47% в 2005 ...98% в 2005 році, 1,84% в 2006 році і 1,67% в 2007 році. Питома вага нерозподіленого прибутку зростає – в 2005 році – 18,05%, в ...
...видів затрат збільшилися на 19,84 коп, в непорівняних – зменшились на 14,99 коп. У свою чергу в першій групі витрати зменшилися завдяки ціновому чиннику на ...за рахунок зміни рівня затрат 84,06 тис.грн. У 2002р витрати електроенергії відносно плану зменшилися на 197,5 тис.грн.
...і наданих послуг на 589,84 тис. грн. Важливо систематично аналізувати поріг прибутку, що і роблять в ЗАТ в основу покладено класифікацію витрат на змінні та ...USD, за четвертий 5 185 84 USD, за п’ятий 6 388 USD, сплативши при цьому в кінці п’яти років суму кредиту 22 000 USD.
...і наданих послуг на 589,84 тис. грн. Важливо систематично аналізувати поріг прибутку, що і роблять в БУ 1 в основу покладено класифікацію витрат на змінні ...USD, за четвертий 5 185 84 USD, за п’ятий 6 388 USD, сплативши при цьому в кінці п’яти років суму кредиту 22 000 USD.
ru 84. Савченко Л.А. Правовий статус Рахункової палати України: Моногр. – Ірпінь: Академія державної податкової служби України, 2002. – 131 с. 85.... 84 90 87. Стукало Н.В. Глобалізація та розвиток фінансової системи України : монографія / Н.В. Стукало. Д. : Вид во "Інновація", 2006.
84 вопроса ЗМІСТ Тест 1 1. З чого складається основне призначення страхових фондів? 2. Наведіть основні функції захисного призначення страхування. 3.
...перевірки якості виробів зі скла 84. Споживні властивості годинників та фактори, які впливають на їх формування. Основні технічні параметри, що характеризують побутові годинники 103.
...собівартість остаточного (непоправного) браку склала 84,0 тис. гр. од, вартість остаточного браку за ціною можливого використання –2,2 тис. гр. од, витрати на виправлення браку (поправного) – ...
та 84 грн. відповідно Норма прибутковості запланована на рівні 50% від доданих витрат виробництва Розрахуйте внутрішньовиробничу ціну кожного виробу Задача №2.
...удосконалення управління внутрішнім середовищем підприємства 84. Охарактеризувати реальну (виробничо функціональну, соціально психологічну) і умовну (професійно кваліфікаційну, соціально демографічну) структури підприємства, де працює студент.
...2 94 4 89 6 84 8 79 10 74 12 69 14 64 16 59 18 54 20 1. Побудувати криві попиту (а bх) та ...
...90 78 85 81 77 84 83 76 Складіть ряд розподілу слухачів за кількістю набраних балів ,виділивши 3 групи з рівними інтервалами. Результати покажіть графічно. 37.
110 105 102 95 90 84 79 69 60 58 Припустимо, що між показником Y і фактором X існує лінійна залежність. Знайти оцінки параметрів регресії .
84 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ…………………..…88 Актуальність дослідження проблематики визначається необхідністю об’єктивного висвітлення основних етапів організаційної розбудови мережі польських ...
18 19 березня – 84 чол. 20 25 березня – 86 чол. 26 31 березня – 83 чол. Крім того, у лютому середньоспискова чисельність дітей становила 82 ...
...оформлення митної декларації складав 4,84 грн. за 1 дол.США. По даним митної декларації при розмитненні нараховано митний збір в розмірі 118,00 грн.
Прибуток від операційної діяльності 84 100 111 3. Фінансові витрати 30 35 37 показники 1.01.01 1.04.01 1.07.01 1.10....
...доходи 56,0 65,0 Інші витрати 84,0 72,0 Задача № 21 Мета – відпрацювання методики аналізу витрат на 1грн. випущеної продукції. Завдання – проаналізувати витрати на 1грн.
...11051,39 23,5 99,84 – 17,61 – 0, 2 квартал 11605,7 11538,38 24,6 11662,75 24,8 101,08 +124,37 + 1, 3 ...
...доходи 56,0 65, Інші витрати 84,0 72, Задача №36 Мета – відпрацювання методики аналізу показників діяльності автотранспортного підприємства Завдання – проаналізувати доходи, витрати, прибуток від перевезень вантажів автотранспортного ...
ЗМІСТ ВСТУП 3 1 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА АКБ «ПРАВЕКС БАНК» ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ 5 2 ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ 25 2.1 Розрахунково касові операції 25 2.2 Кредитні операції 32 2.3 Операції з цінними паперами 39 2.4 Доходи, витрати і прибуток 51 2.5 Розрахунки з оподаткування 64 2.6 Праця та її оплата 66 2.7 Розрахунки з фондами соціального страхування 71 2.8 Основні засоби 73 2.9 Власний та регулятивний капітал 84 2.10 Фінансовий стан...
...158,1 86,63 164,84 85, Фонд нагромадження 24,4 13,37 28,9 14, Середньорічна вартість основних виробничих фондів по народному господарству в базисному ...
84 Розділ 3. Перспективи розвитку лізингової діяльності в Україні 3.1. Досвід зарубіжних країн щодо лізингового кредитування та можливості його адаптації ...
штук 56 25 84 12 9 14 27 Визначити: 1) масу грошей випущених в обіг та вилучених з обігу; 2) зміну грошової маси в ...
...83 406 – до запитання 27 84 – строкові 56 322 Проаналізувати динаміку вкладів населення в комерційних банках України в цілому і в тому числі залишків: вкладів в ...
...Статутний фонд П2 695 1,84 695 1,77 – 0,07 2. Позиковий капітал П2 493 1,31 425 1,08 68,00 – 0,23 13,79 2....
59 84 3.2. Апатризм, громадянство біженців................................................85 93 ВИСНОВКИ.......................................................................................94 99 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.................................100 104
Основні засоби 29629 85,0 29680 84,9 +51 0, 3. Оборотні (власні) 5040 14,5 5120 14,6 +80 +0, Всього 34840 100 34962 100 +122 Задача Розглянути ...
Головні аспекти проблеми телерадіоефіру…………………………… 84 2.6. Основні внутрішні та зовнішні загрози інформаційного простору України……………………………………………………………………… 94 Висновки до другого розділу 103 РОЗДІЛ 3.
84 100,94 784 874 811 1306,5 Кількість станків, од. 10 12 100 90 90 100 Відпрацьовано за рік всіма ...
...000 10 Собівартість реалізованої продукції 84 000 11 Валовий прибуток ? 12 Операційні витрати ? 13 Прибуток (збиток) (6 000) ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ 2 Фірма "Форум" має такі показники ...
84 ВИСНОВКИ.......................................................................................................................94 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ...................................................................97 ДОДАТКИ........................................................................................................................101
84 ІІІ. Шляхи підвищення ефективності управління навчально виховним процесом 3.1. Основні напрями удосконалення управління навчально – виховною діяльністю навчального закладу нового ...
« 1 2 3 4 ... 7 8 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.