Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Який курс найскладніший?


аватар
Брагіна Катерина Ігорівна

Рейтинг: 10
аватар
Штогрін Роман Андрійович

Рейтинг: 10
аватар
Дехтяренко Марина Вадимовна

Рейтинг: 10
аватар
Пирог Александр Викторович

Рейтинг: 10
Верейкін Михайло Олександрович

Рейтинг: 10
Потапенко Інна Миколаївна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 308 за запитом №93

1. Характеристика Закону України "Про аудиторську діяльність" 2. Сутність саморегулювання аудиторської професії Практичне завдання Дані підприємства «Альфа» Таблиця ...
1. Класифікація господарських засобів і джерел їх формування 2. Операційні, фінансово результатні та забалансові рахунки Їх структура ...
1. Організація аналітичної роботи на підприємстві 2. Аналіз забезпеченості підприємств трудовими ресурсами Ситуаційне завдання (варіант 3) Література
1. Особливості страхового нагляду в Україні та за кордоном 2. Тест № 9 1.
1.Фінансові відносини суб’єктів господарювання 2.Бюджетний процес в Україні 3.Ситуаційне завдання: Вказати основні напрямки діяльності ...
1.Статистика кредиту та завдання його статистичного вивчення 2.Показники результатів економічної діяльності. Методи обчислення ВВП 3.
1.Сутність, види і аналіз динаміки та структури майна підприємства 2.Поняття, види та аналіз фінансової стійкості ...
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи формування, аналізу та аудиту звітності підприємства про фінансові результати діяльності 1.1Огляд законодавчої бази та ...
...7,5 0,81 10 2275 93 930 50 40 3720 40 30 980 10,54 10 0,54 15 2740 124 1550 50 35 4340 35 20 ...62 1209 558 19,5 93 744 186 8 93 1674 465 18 124 899 155 7,25 124 2046 372 16,5 155 1023 124 ...
Задача №18 Завдання: 1) перевірити правильність відображення в бухгалтерському обліку господарських операцій; 2) провести перевірку нарахування податків і визначення фінансового результату; 3) скласти аудиторський висновок по результатам перевірки Таблиця 1 Реєстр господарських операцій підприємства № п/п Зміст господарської операції Кореспонденція рахунків Сума, грн Дт кт 1 Відвантажено покупцеві за договором готову продукцію і нараховано дохід від її реалізації 631 7...
...Закон України від 16.12.93 р. № 3723 XII // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 52. – Ст. 490 (з наступ. змін. та доп.). 12....Міністрів України від 05.07.93 р. № 510 // http://zakon1.rada.gov.ua/cgi bin/laws/main.cgi?nreg=510 93 %EF. 14.
...1510,6 6 1252,9 93,6 148,4 19 28,196 910,1 70 637,07 Район ний 5958,5 709,1 190,6 19 ...70 1510, 5 1252,9 93,6 148,4 10 14,84 910,1 70 637,07 6 5958,5 709,1 190,6 10 19,...
...661 – адміністративному персоналу 40790,00 93 661 – персоналу відділу збуту 10780,00 95 661 5. Проведені нарахування на зарплату за березень: – до Пенсійного фонду 10700,00 ...на випадок безробіття 700,00 93 653 – відрахування до ФСНВ (ставка для даного підприємства 2% 546,00 94 656 6. Зараховано на поточний рахунок короткостроковий кредит ...
...661 – адміністративному персоналу 48990,00 93 661 – персоналу відділу збуту 18980,00 95 661 5. Проведені нарахування на зарплату за березень: – до Пенсійного фонду 18900,00 ...на випадок безробіття 8900,00 93 653 – відрахування до ФСНВ (ставка для даного підприємства 2% 546,00 94 656 6. Зараховано на поточний рахунок короткостроковий кредит ...
...суміжні права» від 23.12.93 № 3792 XII. 8. Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» від 15.12.93 № 3687 XII. 9.
або 23,93% в 2008 році і на 587 тис.грн. або 92,15%, чистий прибуток зменшується на 86 тис.грн. або 7,93% в 2008 році і зростає ...
...обсяг валового прибутку – він становить 93 тис.грн., податок на прибуток – 145,3 тис.грн., а чистий прибуток – 317,8 тис.грн.... або 93,64% і зростає в 2007 році на 1341,2 тис.грн. Інші операційні доходи знижуються в 2006 році на 45583 ...
або 23,93% в 2008 році і на 587 тис.грн. або 92,15%, чистий прибуток зменшується на 86 тис.грн. або 7,93% в 2008 році і зростає ...
...650 689 0,94 675 723 0,93 б 690 783 0,88 710 803 0,88 в 600 681 0,88 629 702 0,9 г 661 710 0,93 714 813 0,88 В а ...
...техніко економічна характеристика турфірми «Інкомартур 93» 2.2. Характеристика системи планування та управління туристичної фірми РОЗДІЛ 3. РОЗРОБКА СТРАТЕГІЧНИХ НАПРЯМКІВ ДІЯЛЬНОСТІ ТУРИСТИЧНОЇ ФІРМИ «Інкомартур 93» 3.1.
59 93 3.1. Багатогромадянство ........ .............................................................59 84 3.2. Апатризм, громадянство біженців................................................85 93 ВИСНОВКИ.......................................................................................94 99 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.................................100 104
...50 Коефіцієнт корисної дії: Вентилятора, = 0,93 Підшипників = 0,93, Приводу = 0,96
Завдання: 1) перевірити правильність відображення в бухгалтерському обліку господарських операцій; 2) провести перевірку нарахування податків і визначення фінансового результату; 3) скласти аудиторський висновок по результатам перевірки Таблиця 1 Реєстр господарських операцій підприємства з/п Зміст господарських операцій Кореспонденція рахунків Сума, грн Дт кт 1 Відвантажено покупцеві за договором готову продукцію і нараховано дохід від реалізації 631 701 2 Нараховано податкові ...
93 3.1. Організація процесу адаптації персоналу ДФ ТОВ «Карбон»....93 3.2. Організація оцінки керівників підрозділів, ІТР та фахівців ДФ ...
...Нараховано заробітну плату адміністративному персоналу 93 661 2200 6 Проведено відрахування на соціальні заходи від заробітної плати адміністративного персоналу згідно з чинним законодавством 92 65 825 ...результат витрати на збут 791 93 2200 11 Нараховано податок за даними бухгалтерського обліку 981 641 2692,5 12 Віднесено на фінансовий результат суму нарахованого податку ...
...Нараховано заробітну плату адміністративному персоналу 93 661 6 Проведено відрахування на соціальні заходи від заробітної плати адміністративного персоналу згідно з чинним законодавством 92 65 7 Включено ...результат витрати на збут 791 93 11 Нараховано податок на прибуток за даними бухгалтерського обліку 981 641 2692, 12 Віднесено на фінансовий результат суму нарахованого податку ...
91 93 Про практику застосування судами примусових заходів медичного характеру та примусового лікування: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 3 червня 2005р.... 89 93 Маляренко В.Т. Реформування кримінального процесу України в контексті європейських стандартів: Теорія, історія, практика. – К., 2004 Назаренко Г.В.
Ппр 12,47 16,93 9. Вартість основних фондів, тис. грн. Ф 5100 6050 10. Фондовіддача Фв 1,74 1,96 11.Витрати на одну гривню Z 0,9 0,93 12. Прибуток від реалізації, тис.
ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВІДНОСИН В ГАЛУЗІ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ 93 4.1. Законодавчі основи правовідносин в галузі електропостачання в Україні 93 4.2. Правове регулювання електропостачання в Україні 101 ВИСНОВКИ ...
8) 93,1 115,7 + 22,6 10. Надлишок (+) нестача (–) власних оборотних і довгострокових позикових коштів для формування запасів і витрат (ряд. 5 – ряд. 8) 93,1 115,7 + 22,6 ...
по видатковому касовому ордеру № 93 витрачено кошти на купівлю паперу, олівців і таке інше для працівників споживчого товариства вартістю – 12 грн....виявлено, що видатковий касовий ордер № 93 проведений по касі повторно. Перший раз він був записаний у касову книгу рівно рік назад (купівлю вищезазначених предметів здійснювала Бережна ...
або 22,93% в 2006 році і на 458,9 тис.грн. або 19,66% в 2007 році....в 2006 році становить 2,93%, в 2007 році – 3,05%. Розрахунок показників ефективності використання загального капіталу свідчить про цілком стабільну і високоефективну роботу підприємства.
...в резерви зросли з 10971,93 тис.грн. до 60875,05 тис.грн. в 2007 році, тобто в 5,5 разів....до резервів зросли з 10971,93 тис.грн. до 60875,05 тис.грн. в 2007 році, тобто в 5,5 разів).
або 22,93% в 2007 році і на 458,9 тис.грн. або 19,66% в 2008 році.... або 22,93% в 2007 році і на 458,9 тис.грн. або 19,66% в 2008 році; таким чином зростає валовий прибуток ...
або 22,93% в 2006 році і на 458,9 тис.грн. або 19,66% в 2007 році...., з яких 60,93% надходження від продажу товарів, робіт і послуг, 30,92% коригування на амортизаційні відрахування, 0,31% інші надходження.
...в резерви зросли з 10971,93 тис.грн. до 60875,05 тис.грн. в 2004 році, тобто в 5,5 разів....до резервів зросли з 10971,93 тис.грн. до 60875,05 тис.грн. в 2004 році, тобто в 5,5 разів).
або 16,93% і в 2009 році знижується на 868 тис.грн. або 27,49%, отже сума валового прибутку зростає в 2008 році ...16,04 днів або 90,93% та в 2009 році на 0,22 дні або 13,75%; тривалість обороту грошових коштів становить 0 в 2007 році, в 2008 ...
або 22,93% в 2006 році і на 458,9 тис.грн. або 19,66% в 2007 році...., з яких 60,93% надходження від продажу товарів, робіт і послуг, 30,92% коригування на амортизаційні відрахування, 0,31% інші надходження.
...активної частини, % 9100 6000 65,93 9200 5800 63 +100 –200 –2,93 3. Число одиниць обладнання 430 440 + 10 4.
...2 21 2,8 43 93,2 84,8 22 0,8 20 10,6 114,0 23 2,2 45 56,1 79,2 24 0,3 12 ... 1997 93,0 1998 5,0 1999 103,0 2000 6,0 2001 2002 7,0 1,15 ЗАДАЧА 7 За даними табл.
(або 93,17%). Найбільшу питому вагу за видами наданих кредитів займають кредити, надані в безготівковій формі і цей обсяг в 2007 році ...з 1,94 до 4,93 млн.грн.), сумнівним кредитам (з 4,85 до 10,28 млн.грн.) і безнадійним кредитам (з 4,84 до 20,...
(або 93,17%). Найбільшу питому вагу за видами наданих кредитів займають кредити, надані в безготівковій формі і цей обсяг в 2006 році ...з 1,94 до 4,93 млн.грн.), сумнівним кредитам (з 4,85 до 10,28 млн.грн.) і безнадійним кредитам (з 4,84 до 20,...
або 16,93% і в 2009 році знижується на 868 тис.грн. або 27,49%, отже сума валового прибутку зростає в 2008 році ...16,04 днів або 90,93% та в 2009 році на 0,22 дні або 13,75%; тривалість обороту грошових коштів становить 0 в 2007 році, в 2008 ...
1 2 3 ... 6 7 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.