Меню сайту

Нові користувачі
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
380682561766
Автори робіт
19.02.2021
Оцініть цей сайт


Голодрига Наталя Вікторівна

Рейтинг: 10
аватар
Олена Дмитрівна

Рейтинг: 16
аватар
Максимів Юлія Романівна

Рейтинг: 16.9
аватар
Вікторія Миколаївна

Рейтинг: 10
аватар
Лахман Надія Михайлівна

Рейтинг: 10
Шалатовська Наталія Миколаївна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 51-100 з 308 за запитом №93

Закон України від 16.12.93. Зібрання законодавства України. –Т. 8. – Із змін. Від 07.06.2001 7. Про колективні договори і угоди. Закон України від 01.07.93. – Зібрання законодавства України. – Т. 7.
...на збут передбачено ведення рахунку №93 “Витрати на збут” на якому по Д ту сільськогосподарські підприємства відображають витрати пов’язані з реалізацією продукції....довідки відображається по кредиту рахунку №93 і дебету рахунку №79 “Фінансові результати”. За рік господарювання Дане підприємство спряцювало прибутково (отримало 79тис.грн.
...році на 7 осіб (6,93%); середньорічна заробітна плата одного працівника зросла на 1960,7 грн. або 31,55% в 2008 році і на 1767,8 ...знизився на 0,2 або 14,93%, а в 2009 році показник становить 2,26, тобто зріс на 0,12 або 10,53%.
150 140 10 93, 4 Загальна кількість відпрацьованих усіма робітниками : А) Людино – днів 33000 29400 3600 89, Б) Людино – годин 264000 220500 43500 83, ... 2780 2590 190 93, Чисельність робітників 1418 1352 66 95, Відпрацьовано людино – днів всіма робітниками 329920 330400 480 100, Відпрацьовано людино – годин всіма робітниками ...
...аудіо та відеотехніку в Україні [93] Рис. 3.4. Попит на меблі в Україні [93] Таблиця 3.3. Заходи щодо покращення якості у порівнянні з можливостями ...
або 23,93% в 2008 році і на 587 тис.грн. або 92,15%, чистий прибуток зменшується на 86 тис.грн. або 7,93% в 2008 році і зростає ...
...виробничі витрати”,92 “Адміністративні витрати”,93 “Витрати на збуд”,94 “Інші витрати від операційної діяльності”. В сучасний час, слід віддавати значення управлінському обліку та те що ...виробничі витрати”,92 “Адміністративні витрати”,93 “Витрати на збуд”,94 “Інші витрати від операційної діяльності”. Розглянувши дипломну роботу ми можемо навести пропозиції щодо удосконалення витрат на ...
або 93,32% та на 152 тис.грн. або 6,14% знизились в 2008 році. Відповідно фінансові результати від операційної діяльності наступні: ...продажу та основних засобів на 0,93 та 2,07 %, відповідно. Перелік графічного матеріалу Таблиця 1.1 Літературні джерела дослідження прибутковості підприємства Рис.
6928 6496 432 93,76 Коефіцієнт оборотності капіталу 1,220 1,154 0,066 94,59 Завдання № 13 Провести аналіз виробничого левериджу....6 3029,5 219,1 93,3 за бартерними угодами 1565,8 3047,0 +1481,2 194,6 на умовах консигнації реекспортні поставки товарів переробка давальницької сировини ...
...25800,3 225735,3 774,93 2. Готівка в касі ФКУ Ка 142456,5 112727,7 20,87 3. Зобов’язання в депозитах усіх видів Д(...до ВВП 50 46,5 0,93 Обсяг готівки, % до ВВП не більше 4 14,5 0,28 Обсяг кредитування банками реа¬льного сектора економіки, % до ВВП не ...
Індекси та їх використання в економіко статистичних дослідженнях 93. Відомі такі дані про обсяги і ціни продажу продукції через товарну біржу: Продукція Реалізовано, тонн Ціна за 1 тонну, грн.
...аудиторську діяльність» від 22.04.93 р 44. Відмінність аудиту від ревізії та бухгалтерсько судової експертизи Завдання №10 Розподілити нижченаведені види аудиторських послуг у відповідну графу: ...
Організація синтетичного і аналітичного обліку витрат і виходу продукції зернових культур, 93 стор., додатки, відгук, рецензія Зміст Вступ.............................................................................................................................4 1.Теоретичні основи організації обліку витрат і виходу продукції зернових культур..........................................................................................................................
138 407 +269 +194,93 Середньорічна вартість основних засобів, тис. грн. 110,6 234,3 +123,7 +111,84 Торгівельна площа, м2 406 406 0 0 Фондовіддача, ...
...впливає на організм людини Завдання №93 Ви побачили людину, яка провалилась під лід. Як Ви надаватимете їй допомогу? Література
93–94, 99. Діденко В.П. Обставини, що виключають злочинність діяння. – Київ: Укр. академія внутрішніх справ, 1993. Ткаченко В.В.
Завдання № 93 Напишіть і оформте текст оголошення Завдання № 109 Складіть і оформте наказ про розподіл обов’язків між працівниками організації. Література
...здійснюватися цистернами вантажовмістимістю 37, 45, 93 т. Витрати на постачання палива не залежать від розміру партії постачання і дорівнюють K грн/партію.
Задача №10 Оцінити тісноту зв'язку між атрибутивними ознаками робітників підприємства за даними таблиці: Таблиця 1 Вихідні дані Робота Чоловіки Жінки Разом Цікава 300 200 500 Нецікава 129 251 380 Разом 429 451 880 Задача №21 За результатами проведеного групування рівня заробітної плати працівників ІТР медичної галузі: Таблиця 2 Вихідні дані № групи Рівень заробітної плати, (х) Кількість працівників, (f) 1 400 500 108 2 500 600 133 3 600 700 160 4 700 800 93 ...
...план факт А 57 56 93 94 85 86 Б 53 52 95 96 86 87 В 51 50 98 99 88 89 Разом 161 158 – – ...
...на дату виконання становить: а) 93 гр. од.; б) 103 гр. од. Задача № 18 Укладено договір на опціон на покупку. Ціна виконання – 38 грош. од.
91 93 Кримінальний процес України: Підруч. / Ю.М. Грошевий, Т.М. Мірошниченко, Ю.В. Хоматов та ін. / За ред. Ю.М.
93 96. 2. Городецький Ю.В. Мотивація поведінки при добровільній відмові // Проблеми законності / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Х.
91 93 Кримінальний процес України: Підруч. / Ю.М. Грошевий, Т.М. Мірошниченко, Ю.В. Хоматов та ін. / За ред. Ю.М.
...порядок видачі позичок: 01.01.93 – 100 тис. грн. 01.01.95 – 200 тис. грн. 01.01.97 – 300 тис. грн.
91 93 Кримінальний процес України: Підруч. / Ю.М. Грошевий, Т.М. Мірошниченко, Ю.В. Хоматов та ін. /За ред. Ю.М.
93 96. 2. Дурманов Н.А. Стадии совершения преступления. – М., 1958. 3. Караулов В.Ф. Стадии совершения преступления. – М., 1982. 4.
91 93 Про додержання судами України процесуального законодавства, яке регламентує судовий розгляд кримінальних справ: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 27 грудня ...
0,88 0,93 Прибутковість основних фондів % 22,56 18,86 Зробити висновок, результати розрахунку занести в таблицю і розробити шляхи підвищення ефективності використання ...
...початок дня проведення інвентаризації склав 93 000 грн. Результати інвентаризації оформлені актом Інвентаризацією встановлено, що в касі на день перевірки було в наявності: – готівка – 1200,00грн.
91 93 Кримінальний процес України: Підруч. / Ю.М. Грошевий, Т.М. Мірошниченко, Ю.В. Хоматов та ін. / За ред. Ю.М.
...3 Зміна і скасування заповіту 93 Висновки по 3 розділу 99 Висновки 102 Список використаних джерел 107 Додатки 113 ВСТУП
ЗМІСТ ВСТУП 5 1 ЗАСАДИ ПОБУДОВИ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ДЛЯ ІНТЕРНЕТ ТОРГІВЛІ 8 1.1 Поняття і принципи створення систем електронної торгівлі 8 1.2 Огляд платформ побудови Інтернет магазинів 15 1.3 Ризики та загрози функціонування систем електронної комерції 20 2 РОЗРОБКА КОНЦЕПЦІЇ ПОБУДОВИ ІНТЕРНЕТ МАГАЗИНУ 36 2.1 Концепція купівельного кошика і функції електронного магазину 36 2.2 Розробка бази даних та структури проекту 41 3 ІНТЕРФЕЙС І ПРОГРАМНА РЕАЛІЗАЦІЯ ІНТЕРНЕТ МАГАЗИНУ 46...
91 93 Кримінальний процес України: Підруч. / Ю.М. Грошевий, Т.М. Мірошниченко, Ю.В. Хоматов та ін. / За ред. Ю.М.
91 93 Кримінальний процес України: Підруч. / Ю.М. Грошевий, Т.М. Мірошниченко, Ю.В. Хоматов та ін. / За ред. Ю.М.
...праці 99,1 97,8 93,6 76,3 96,5 4. Здача продукції з першого пред'явлення 99,5 90,8 96,8 90,4 ...
93 3.1. Поняття господарського правопорушення…………………………...95 3.2. Шкода чи інші негативні наслідки…………………………………..100 3.3.
91 93 Криімнальний процес України: Підруч. для студентів юрид. спец. вищ закладів освіти / Ю.М. Грошевий, Т.М. Мірошниченко, Ю.В.
93 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………...98
91 93 Кримінальний процес України: Підруч. / Ю.М. Грошевий, Т.М. Мірошниченко, Ю.В. Хоматов та ін. / За ред. Ю.М.
Пpoгpecивнi пpивaтнi пpoeкти 86 Виcнoвки 93 Cпиcoк викopиcтaнoї лiтepaтуpи 98 Дoдaтки 101 Анотація Рецензія Доповідь на захист та роздатковий матеріал Презентація
91 93 Кримінальний процес України: Підруч. / Ю.М. Грошевий, Т.М. Мірошниченко, Ю.В. Хоматов та ін. / За ред. Ю.М.
91 93 Кримінальний процес України: Підруч. / Ю.М. Грошевий, Т.М. Мірошниченко, Ю.В. Хоматов та ін. / За ред. Ю.М.
...2633,5 5,6 105,93 + 147,5 + 15, 2. Продаж у порядку дрібного опту 1988,3 1970 4,2 1928,1 4,1 97,87 – ...
...емісійно касової роботи 88 Висновок 93 Список використаної літератури Додатки
...і аудиту витрат на виробництво 93 Висновки 106 Список використаної літератури 108
91 93 Кримінальний процес України: Підруч. / Ю.М. Грошевий, Т.М. Мірошниченко, Ю.В. Хоматов та ін. / За ред. Ю.М.
93 96. 3. Городецький Ю.В. Мотивація поведінки при добровільній відмові // Проблеми законності / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Х.
« 1 2 3 4 ... 6 7 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 3
Гостей: 3
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.