Меню сайту

Нові користувачі
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
380682561766
Автори робіт
19.02.2021
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


аватар
Ірина Василівна

Рейтинг: 16
Лось Валерій Володимирович

Рейтинг: 16
аватар
Калініченко Катерина Павлівна

Рейтинг: 10
аватар
Филищук Юрій Васильович

Рейтинг: 10
аватар
Когут Олег Богданович

Рейтинг: 16
Дяченко Вікторія Іванівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 251-300 з 308 за запитом №93

...Загальновиробничі витрати", 92 "Адміністративні витрати", 93 "Витрати на збут" 372 "Розрахунки з підзвітними особами" 4 Використано підзвітні суми для придбання основних засобів, інших необоротних матеріальних активів ...
...в 2009 році зростає на 0,93, що є позитивним; відповідно, фондоємність, яка обернена до фондовіддачі, має тенденцію до зростання в 2008 році порівняно з 2007 роком ...
або 3,93% і значно зростає в 2009 році – на 141,27 тис.грн. або 14,37% в 2009 році; вартість майна знижується ...
93. Управління фінансовими інвестиціями. 94. Портфель фінансових інвестицій як об’єкт управління. 95. Розробка політики управління фінансовими інвестиціями. 96.
проти 0,93 грн. у 1998 році. Тому при розробці фінансової стратегії підприємства ми орієнтувалися на розв’язання аналітичних задач, пов’язаних з ...
93. Поняття влади. Види суспільної влади. 94. Особливості політичної та державної влади. 95. Легітимація державної влади. 96.
або 59,93%. Чистий прибуток знижується на 10,2 тис.грн. або 10,69% і зростає на 2,8 тис.грн.
...чистої приведеної вартості (100, 120, 93, 107 тис.грн.), по другому проекту три варіанти (50, 61, 43 тис.грн.) 7. Для визначення кількісної оцінки рівня ризику ...
93 ГПК України, з посиланням на те, що строк було пропущено з провини поштових організацій. Які обставини повинен з'ясувати суд ...
...знайдених резервів буде становити 77,93 тис. грн. Було проаналізовано витрати за елементами, за статтями калькуляції по кожній статті окремо, витрати на 1 гривню реалізованої продукції ...
або 3,93% і значно зростає в 2008 році – на 141,27 тис.грн. або 14,37% в 2008 році; вартість майна знижується ...
або 3,93% і значно зростає в 2007 році – на 141,27 тис.грн. або 14,37% в 2007 році; вартість майна знижується ...
або 3,93% і значно зростає в 2009 році – на 141,27 тис.грн. або 14,37% в 2009 році; вартість майна знижується ...
...5 29,2 33, Мексика 93,6 103,4 166,4 182,6 16,2 18, Тайвань 384,2 22,6 148,3 140,0 20,2 ...
...40 Г10 8732 9605 8,93 9,83 41 Д1 7382 8120 7,58 8,34 4.2. Варіант відповідає номеру теми теоретичного розділу та наступного ...
Коефіцієнт економічної готовності (Кг) 0,93 10. Запас готової продукції, дн.( tгп) 6 11. Повна собівартість продукції в ІV кварталі, т грн. (Спл.г.п.
...збут, які обліковуються на рахунку 93. На ВАТ “Азот” крім бухгалтерського обліку ведеться ще й податковий облік, який призначений для виконання функцій нарахування та сплати податків, ...
93. Характеристика порушень темпу та ритму мовлення несудомного характеру (тахілалія, браділалія). 94. Логопедична робота з подолання лексико граматичних помилок. 95.
...вимогам, що встановлені ДСТУ 878 93 «Води мінеральні питні. Технічні умови», ДР 97. Контроль відповідності сертифікованої продукції вимогам нормативних документів під час випуску з виробництва здійснюється ...
Характеристика рахунку 93. 5. Облік інших операційних витрат. 6. Характеристика рахунку 94. Завдання Виконати кореспонденції бухгалтерських проведень, оформити журнал реєстрації господарських операцій: № Документ ...
93) Вміння вчитися самостійно як інтегральна якість особистості. 94) Рівні сформованості учнів в учінні. 95) Психологічні умови формування уміння вчитися самостійно.
...100,00 125 5,0 135 0,93 0,19 3,70 4,63 0,43 Завдання № 7 Відповідно до даних завдання 6 на ринку відбувалося зменшення ціни до Р2 = 0,...
або 38,93% в 2008 році; продуктивність праці збільшується на 35,26 тис.грн. або 102,35% в 2007 році і зменшується на ...
93. Зощенко, працюючи начальником виробничої дільниці, умис но завищував обсяги робіт, що виконувалися його знайомим Борис кіним, внаслідок чого Борискіну було ...
або 38,93%; собівартість реалізованої продукції зросла в 2007 році на 1463,3 тис.грн. або 53,5%, а 2008 році на 2014 ...
...році на 7 осіб (6,93%); середньорічна заробітна плата одного працівника зросла на 1960,7 грн. або 31,55% в 2008 році і на 1767,8 ...
...2006 роках, але становить 37,93% в 2005 році. Таким чином, зробивши аналіз технічного стану основних фондів ВАТ “Ватутінський хлібокомбінат”, можна сформувати наступні шляхи покращення розглянутих ...
, з яких 60,93% надходження від продажу товарів, робіт і послуг, 30,92% коригування на амортизаційні відрахування, 0,31% інші надходження.
Коефіцієнт економічної готовності (Кг) 0,93 10. Запас готової продукції, дн.( tгп) 6 11. Повна собівартість продукції в ІV кварталі, т грн. (Спл.г.п.
...37,26%, сої – найбільша 130,93%. Хоча рентабельність сої і є найбільшою, її не можна вирощувати на всіх земельних ділянках, оскільки після її вирощування якість чорнозему ...
...співвідношення власних і залучених коштів 93.Аналіз складу, структури, оборотності кредиторської заборгованості 94.Основні завдання аналізу фінансових результатів діяльності підприємства. 95.
93. Поняття, зміст і загальна характеристика договору банківського рахунку. 94. Поняття, зміст і загальна характеристика договору факторингу. 95.
...на 16,09 години або 0,93% і на 6,41 годин або 0,37% зросла в 2009 році; трудомісткість виробництва і реалізації продукції зрослана 3,86 грн.
страхування на випадок безробіття 93,6 34. страхування від тимчасової непрацездатності 64,31 35. профспілкові внески 183,6 36. аліменти 533,8 37.
...стають додатніми – змінюються з 3,93% до 2,82% і з 4,39% до 3,15% відповідно. Завдяки зростанню вартості необоротних активів зменшується питома вага фінансових ...
...продукція 21,03%, товари 1,93%, дебіторська заборгованість за товари, роботи і послуги – 44,31%, за виданими авансами 0,4%, інша поточна дебіторська заборгованість 3,19%, кошти ...
, термін окупності становить 0,93 року, а індекс прибутковості 2,82 (більше 1), що в цілому говорить про прийнятність проекту і доцільність його впровадження в ...
...Електроніка 14 29 92,8 93,3 50. Розподіл безробітних за тривалістю перерви в ро¬боті (місяців) характеризується даними: Тривалість перерви в роботі, міс.
...митного регулювання; спеціаліст протокольного бюро 93. До функцій начальника відділу зовнішньоекономічної діяльності не відносять: здійснення загальної координації діяльності робітників відділу; здійснення загальної координації діяльності відділу з ...
...потім списання на дебет 92, 93, 94 рахунків та 23. Проведений факторний аналіз загальної суми витрат на виробництво. Загальна сума витрат може змінюватися під дією різних ...
...2007 році зріс на 252,93 і становив 332,48, а в 2008 році ще раз збільшився на 932,39 і становив 1264,87.
...збільшити продуктивність праці з 20,93 тис.грн. до 91,92 тис.грн., а прибутковість праці з 9,25 тис.грн. до 15,85 тис.грн.
...2006 році зріс на 252,93 і становив 332,48, а в 2007 році ще раз збільшився на 932,39 і становив 1264,87.
...комбінований важель; жодний варіант невірний 93. Ступінь чутливості чистого прибутку до зміни маржинального доходу характеризує: ефект важеля; ефект запозичення; вірні попередні варіанти; жодний варіант невірний 94.
правильної відповіді немає 93. Який з перерахованих методів фізичного виховання дошкільників належить до практичних? 1. ігровий метод 2. пояснення 3. оцінка 4. вказівка 94.
...правилом ліквідності; золотим правилом балансу 93. До правил, які характеризують вертикальну структуру капіталу належать: золоте банківське правило; правило оптимізації структури капіталу; правило узгодженості строків; золоте правилом ...
) 93 балами, цієї суми не вистачає (дав.в.) 7/10 (опитані громадяни); надходження досягли (род. в.) 5732000 (гривня); при (місц. в.
« 1 2 ... 4 5 6 7 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.